Jóslás, levitáció, csészealjak és a többiek: górcső alatt a parajelenségek

Péter Beáta 2019. február 13., 16:22

Parapszichológia, események megjóslása, a kimeríthetetlen energiaforrások, a földönkívüli lények látogatása, csodálatos gyógyulások, a Bermuda-háromszög – mi igaz és mi nem? Mi lehetséges vagy megvalósítható? Nagy Antal nyugalmazott fizikatanár lesz segítségünkre az eligazodásban.

Nagynevű tudósok is estek tévedésbe félresikerült kísérletek, következtetések, sarlatánságok miatt. És azáltal, hogy valamilyen téves eszmét fenntartottak, akadályozták a tudomány fejlődését Fotó: Pixabay

A „para” görög szó, és azt jelenti, hogy hasonló, mellé, illetve ellen. A paratudományokat áltudományoknak is nevezhetnénk, mert rendszerint a kijelentéseknek vagy állításoknak a magyarázata nem felel meg a tudományos kutatás alapvető kritériumainak. Nem bizonyítanak, csak állítanak valamit – tisztázta Nagy Antal, aki Para- és áltudományok a 21. században címmel tartott nemrég előadást A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig elnevezésű sorozat részeként.

Az előadó elmondta: a paratudományokhoz tartoznak a parapszichológia tárgykörébe tartozó jelenségek, a jóslások, az asztrológia, a különböző parajelenségek között van a távolbalátás, levitáció, a kanálhajlítgatás is. A szellemek „fellépte”, az asztaltáncoltatás is ide sorolható, noha ez már kicsit divatjamúlt. Érdekes kategória a „megmagyarázhatatlan” földrajzi viszonyok tárgyalása, például az Atlantisz-probléma vagy a Bermuda-háromszög kérdése. De ide tartoznak az őskori építményekkel kapcsolatos kérdések is.

„Ezt egy nagyon jó gazdasági érzékkel megáldott ember – Erich von Däniken – úgy mutatta be, mintha a Földet meglátogató civilizációknak a termékei volnának. Ezekből ő szépen megtollasodott, mert az embereket érdekelte a piramisok rejtélye, a piramisenergiák stb.” – mutatott rá Nagy Antal.

Nagy Antal sok sarlatánságra rávilágított előadásában Fotó: Veres Nándor

Hozzátette, a paramedicina különböző ágai is ide kapcsolódnak. „A tudományoknak a legelkötelezettebb képviselői mindig is igyekeztek valamilyen módon legyűrni azoknak a személyeknek és híveiknek a hatását, akik ezeket a paraismereteket terjesztették. Egy egész kaszt alakult ki, a szkeptikusok kategóriája, akik kételkednek ezekben. Nem azt jelentik ki, hogy ezek a dolgok hülyeségek, hanem azt mondják, hogy bizonyítsátok be kísérletekkel, tényekkel, hogy ezek a jelenségek igazak.

A szkeptikusok semmilyen jelenségre nem azt mondják, hogy marhaság, hanem hogy bizonyítsátok be.

Ellenőrző kísérleteket végeznek, és legtöbbször kiderül, hogy vagy csalás az egész, vagy egyszerűen képtelenek a jelenségeknek a bekövetkeztét beigazolni.”

Harry Houdinit – született Weisz Erik – és James Randit említette, akik az amerikai kongresszusig mentek azzal, hogy a paratudományok és jelenségek propagálását valamiféleképpen visszaszorítsák. De a tévedések problémája nem csak a parajelenségekkel kapcsolatos – hangsúlyozta az előadó, hiszen a tudomány történetében is számos olyan eset fordult elő, amikor nagynevű tudósok tévedésbe estek, és bizony nem vált a tudománynak a dicsőségére, sőt igen nagy kárt okoztak a tudományos világban azzal, hogy valamilyen eszmét fenntartottak, amivel akadályozták a tudomány további vagy alapvető fejlődését.

Lehetséges a gravitáció ellenében a levitáció, és ha nagyon koncentrálunk, akkor felemelkedekünk? Nem. Fotó: Pixabay

Az egyik ilyen az energiamegmaradás kérdésének problémája, amelyet először Robert Mayer fedezett fel. „Felfigyelt arra, hogy a tengerészek vére különböző színű, attól függően, hogy azt a vért a trópusokon szolgáló tengerésztől veszik le vagy a sarkvidéken dolgozóéktól. Ebből levezette az energiamegmaradás törvényét, hogy az emberi szervezet másképpen használja fel és gyűjti be a vértestecskékbe a táplálékból származó energiamennyiséget a trópusokon, ahol eleve megkap nagyon sok energiamennyiséget a napsugárzásából, míg a sarkvidéken a táplálékból kell nagyon sok energiát felhasználni a vérnek a megfelelő összetételére. Az általa felfedezett elvet évtizedeken keresztül tagadták, amíg aztán jó harminc évre rá Kirchhoff, Clausius és más fizikusok igazolták az energiamegmaradás törvényét.

Robert Mayer úgy halt meg, hogy az ő felfedezését a tudományos világ el sem fogadta, pedig manapság a fizikának a legalapvetőbb törvénye.”

Kiderült, hasonló volt a helyzet az akkumulátor esetében is, amelynek működése azon alapszik, hogy a semleges molekulák felbomlanak ionokra, elektromos töltésű részecskékre (elektromos disszociáció). Ezt egy svéd tudós fedezte fel, de sokáig nem vettek róla tudomást.

Megvalósított mágneses levitáció Fotó: Pixabay

„Külön fejezetet lehetne szentelni a speciális relativitás elméletének a kérdéséről. Einstein 1905-ben fedezte fel, 1921-ben kapott Nobel-díjat, de nem ezért, hanem egy más felfedezésért. Sőt, odajutott a helyzet, hogy Németország az 1920-as években egyre inkább fasizálódott, és előtérbe került a zsidóüldözés. És mivel Einstein zsidó volt, a speciális relativitáselmélet az ún. zsidó fizika kategóriába került, és nemhogy tiltott, hanem egyenesen üldözött lett” – fogalmazott a fizikatanár. Hasonló jelenségek, tudományos tévedések előfordultak más területeken is.

Egy másik történet, hogy bár már a 19. század végén nagyon sok jel mutatott arra – a kémiában, mind a  és a fizikában egyaránt –, hogy az anyagok apró részekből épülnek fel, mégis volt az akkori tudósoknak egy kategóriája, az ún. energetikusok, akik az atomelméletet nem fogadták el. De az utóbbi évtizedekben is előfordultak ilyen „tévedések” vagy éppen félrevezetések, például 1989-ben két amerikai kutató, Fleischmann és Pons azt állította, hogy előállították a termonukleáris reakciót hidegen, és ennek nyomán számos laboratóriumban elkezdtek kísérletezni ezzel.

Végül kiderült, hogy tévedés vagy hiba volt.

A fizikus hangsúlyozta, noha az energiamegmaradás törvényének egyik alapelve, hogy örökmozgót nem lehet létesíteni, mindig jelennek meg olyan mérnökök, tudósok, akik bejelentik, hogy örökmozgót állítottak elő. „Itt nálunk, az országban is voltak sarlatánok, egy ilyen nagy szédelgő Ion Mânzatu volt, Ioan Ursunak az embere. Ez az Ursu közvetlenül Elena alatt volt a ranglétrán a tudományos életben. Valahonnan kiderítette, hogy a Szovjetunióban egy tudós pár a vízről kimutatta, hogy annak van egy különleges változata, és elnevezték ezt a vízformát Apa Vie-nek, élővíznek, és hogy ez forradalmasítja az egész vízzel kapcsolatos ismereteinket. Elena egy egész tudományos intézetet létesített ennek a víznek, az élővíz tanulmányozásnak, amelynek az igazgatója Ion Mânzatu lett. Ezt a tudományos eredményét átmentette a változás után is, szintén egy intézet igazgatója lett.

Aztán kiderült, hogy ez az egész vízhistória egy nagy sarlatánság.”

Nagy Antal felhívta a figyelmet arra, hogy a felsorolt parajelenségek közül nagyon soknál elképzelhető, hogy tudományos hátterük is van, csak nem olyan módon, ahogyan ezeket propagálják.

Metaanyagokat már igen, embereket még nem sikerült láthatatlanná tenni Fotó: Pixabay

„Ezek fizikailag még nem megvalósultak, de megvalósíthatóak. A fizika elvei nem mondanak ellent, hogy egyes dolgokat, amelyekre azt mondjuk most, hogy parajelenségek, esetleg a jövőben meg lehet valósítani.

Gondoljunk a teleportációra, amit tulajdonképpen a kvantumelmélettel nem ellentétes.

A kvantumjelenségeknek az alapvető leírását a Schrödinger-egyenlet adja meg. Ennek az egyenletnek a megoldását úgy kell értelmezni, hogy ez nem valamilyen konkrét dolognak a helyzetét adja meg, hanem annak a valószínűségét, hogy egy tárgy itt vagy ott, esetleg amott található meg. Egy valószínűségi felhőt ad meg, aminek az értékei azt mutatják, hogy valahol a térben mekkora valószínűséggel fordul elő az illető test. Ez nem arról szól, hogy embert teleportálnak egyik helyről a másikra, hanem atomi objektumokat, elektronokat vagy más ilyen atomi részecskéket. Végeztek is már olyan kísérleteket, hogy fotonokat teleportáltak, ezt már megvalósították.”

A piramisok rejtélye is sokakat foglalkoztat. És sokan anyagi javakat kovácsolnak ebből Fotó: Pixabay

A telepátia kapcsán elmondta, noha ilyen jellegű kísérleteket is végeztek, utóbb kiderült, hogy tudományosan nem tudták igazolni. „De az sem lehetetlen, hogy az agy működését befolyásolják, amely elektromos impulzusok alapján működik. Manapság a mágneses rezonancia módszereivel tulajdonképpen ezt csinálják. Oda még nem jutott el az orvostudomány, hogy a gondolat átalakítását meg tudja valósítani a mágneses rezonancia módszerével, de elvileg nem lehetetlen. Tehát ne mondjuk rá egyből, hogy hülyeség, mert benne van a lehetőség.”

Mint mondta, a pszichokinézisről is kiderült, hogy sarlatánság (ismert képviselője Uri Geller). De mi a helyzet a levitációval? „Azt jelenti, hogy ha nagyon koncentrálok, akkor felemelkedek a föld felett. Ilyen dolgokat már a Biblia is említ, hogy volt, aki levitált, és más, ókori művekben is megjelenik a levitáció fogalma. De a gravitáció ellenében a levitáció nem lehetséges. Viszont nem ez a helyzet az elektromossággal. Ma már működnek olyan vonatok, amelyek mágneses működéssel lebegnek.

Nem a gravitáció leküzdésével, hanem a fellépő elektromos mágneses erő leküzdésével manapság már megvalósították a levitációt.”

Na és a láthatatlanság? „Ahhoz, hogy egy testen áthaladjon a fény, azt jelentené, hogy a test törésmutatója ugyanakkora kell legyen, mint a környezetének a törésmutatója. Ha a fény a kezünkön áthaladna, nem nyelődne el. Manapság már olyan metaanyagokat állítanak elő, bizonyos implantátumokkal, hogy a törésmutatójukat olyannak alakították ki, mint a környezeté, gyakorlatilag a tárgyak nem láthatók. Felületükön a fény nem törik meg, akadálymentesen áthalad, tehát elvileg már a láthatatlanság is megvalósult. Ez nem azt jelenti azonban, hogy egy embert láthatatlanná tudunk tenni. De a valamikor parajelenségek kategóriájába sorolt nagyon sok dolog, ha utánagondolunk, akkor megvalósítható.”

Látogatók érkeztek. Vagy mégsem? Fotó: Pixabay

Ugyancsak ehhez a témakörhöz kapcsolódik a földönkívüliek kérdése. Létezhet-e élet a Földön kívül, amivel valamilyen módon fel tudjuk venni a kapcsolatot? „Annak az esélye nagyon kevés, hogy  felülünk az űrhajóra, és szépen elmegyünk valahová. Annak is kevés az esélye, hogy idejönnek a földönkívüliek. De valamilyen módon a kapcsolatot fel lehet venni. A legegyszerűbb elektromágneses módon: rádióüzenetet küldünk, televíziós üzenetet, vagy ők küldenek. Csak egy a baj, hogy a legközelebbi csillagról is az üzenet több mint négy év alatt érkezne ide.

Ahhoz, hogy egy egyszerű párbeszédet le tudjak lebonyolítani, nyolcévenként üzennék és kapnám a választ.

Ilyen értelemben túl nagy jövője nincs ennek a dolognak. Ennek ellenére számtalan esetben »észleltek« személyek földönkívüli lényeket, tárgyakat. Az az érdekes, hogy azok, akik ezzel hivatásszerűen foglalkoznak, a csillagászok, soha nyomát sem lelték annak, hogy valamilyen idegen társaság érkezett volna a földre, mindig csak amatőrök, akik véletlenül mászkáltak valahol és felfedeztek csészealjakat.”

A jósok egyben jó emberismerők is Fotó: Pixabay

A különböző, UFO-kkal kapcsolatos történetek után Nagy Antal elmondta, van az a feltételezés, hogy ha nem is mostanában, de valamikor csak eljöttek hozzánk a földönkívüli lények, és itt fantasztikus építményeket hoztak létre, például a piramisokat. De úgy vélte, hogy nem azt kéne kutatni, hogy milyen földönkívüli lények építették, hanem azt, hogy a Földön lévő emberek hogyan tudták ezeket megépíteni. „Közvetlenül a piramisokkal kapcsolatos, ez megint egy para dolog, a piramisenergia. Valakik kitalálták, hogy a piramis belsejében valamilyen különleges energiaformák érvényesek. Végeztek fizikai kísérleteket, itt is kiderült, hogy a piramisenergia a szélhámosságok kategóriájába tartozik. De nagyon sokáig hivatalosan működő formája volt a pénzszerzésnek, hogy piramisenergiával betegségeket gyógyíthatnak.”

Ugyanide tartoznak az Atlantisz és a Bermuda-háromszögről alkotott képzetek. Az egyik kiindulóesemény a Bermuda-háromszöggel kapcsolatosan 1945-ben történt, amikor is öt gyakorló repülős indult el Floridából, és eltűnt ezen a területen, nyomukat sem találták. Ennek nyomán a sajtó számos ilyen esetet sorolt fel, és úgy állították be, hogy ezeknek az eseményeknek a magyarázata csak az lehet, hogy valamilyen titokzatos hatás éri ezeket a járműveket annak a tengerrésznek a felszínén, ami őket eltünteti. Olyan feltételezés is volt, hogy átviszi egy más dimenzióba, univerzumba őket. Aztán a vizsgálat megállapította, hogy az öt repülőgép fedélzetén egyetlen tapasztalt pilóta volt, a többiek mind újoncok voltak. Óriási viharba keveredtek, eltévedhettek és lezuhantak – mutatott rá Nagy Antal.

A jósok egyben jó emberismerők is Fotó: Pixabay

A jóslási jelenségek kapcsán elhangzott, létezik egy külön tudományág, amely a meglévő tudományos eredmények alapján bizonyos dolgokat előrejelez, mintegy megjósol. Azonban a jóslásoknak vannak olyan kategóriái, amelyek az áltudományok közé sorolhatóak. „Ilyen az asztrológia, amely alapján leginkább a csillagok, bolygók állása szerint próbálják előrelátni az emberek jövőjét, az események lezajlási módját. De nézzük meg, hogy a kezdeti asztrológia hány bolygót vett figyelembe? Az egyiptomiak, rómaiak bolygónak tekintették a Napot, a Holdat, a Merkúrt, Vénuszt, Marsot, Jupitert, Szaturnuszt. Utólag kiderült, hogy a Nap nem bolygó. Aztán, hogy a Hold sem az, hanem a Föld körül keringő valami. Kiderült, a Föld is bolygó, de a Földdel kapcsolatosan nem voltak asztrológiai előrelátások. Aztán felfedeztek két, majd három, majd megint két bolygót. Az Uránusz, Neptunusz, Plutó is az volt – most már nem az. Ezeknek a kategóriáját hogy illesztik bele az asztrológiába?

Ilyen módon az asztrológiát az áltudományok kategóriájába lehet sorolni. Holott reggel a televízióban, újságban, rádióban hallható, olvasható a napi horoszkóp.”

Ide tartozik a tenyérjóslás is, mert az igaz, hogy minden ember tenyerén jellemző lécezés van, de ez nem a sorssal kapcsolatos, hanem genetikai örökség. Semmi köze a további sorsához – hangsúlyozta Nagy Antal. A kártyavetés is beilleszkedik ide – a kártyavetők többnyire jó pszichológusok – és a numerológia. „A próféciák bizonyos szempontból ehhez a kategóriához sorolhatók. Az Ószövetség 1239 próféciát tartalmaz, az Újszövetség 538-at. Külön kategória, amiben megint nagyon sokan hisznek: a Nostradamus-féle jóslatok. Száz olyan van, ami profécia, de kb. ezer négysoros verset írt, amelyekből azt hámozták ki, hogy rendkívül bonyolult módon az elkövetkezendő évszázadoknak a történései bele vannak foglalva. Persze egy zavaros szövegbe sok mindent bele lehet magyarázni.”

Csodálatos univerzum. Mi lehetséges vagy megvalósítható? Fotó: Pixabay

Nagy Antal az alternatív gyógyászatról is beszélt, amelyek iránt nagy az érdeklődés, mivel általában a gyógyíthatatlan betegségekre ígérnek valamilyen gyógymódot. „A különböző szerek használata is ismerős, a rák »csodagyógyszerei«. Ezeknek olyan összetevőik vannak, amelyek ártani nem ártanak, de gyógyítani sem gyógyítanak. Leginkább a placebo-hatás jellemző rájuk. Ott vannak még a csodaszerkezetek, mágneses karkötők, gyűrűk, amelyek drágák ugyan, de nem segítenek. Igaz, nem is ártanak.”