Vásáros utak kereszteződésében (5.): 17. századi történetek

Péter Beáta 2019. február 25., 15:55

Miként látta a híres török utazó, Evlija Cselebi az 1661-es csíki állapotokat, és milyen mértékű pusztításokat jegyeztek fel a második tatárjárásról? Mit árulnak el a lustrajegyzékek vagy éppen a vizitációs jegyzőkönyv? Hogyan nézett ki a 17. században egy lófő, egy nemes vagy éppen egy gyalog?

Markaly Aranka a 17. századi levéltári anyagokat mutatja be Fotó: Péter Beáta
Gyalog Fotó: Gábos Albin
Nemes Fotó: Gábos Albin
Lófő Fotó: Gábos Albin
Fotó: Gábos Albin
Evlia Cselebi feljegyzései Fotó: Veres Nándor
Dokumentumok mesélnek a 17. századi Csíkról Fotó: Veres Nándor