Elkötelezett keresztény és magyar

Liget 2019. október 01., 09:27

Ma is értékes ereklyeként őrzi Darvas-Kozma József, a Csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia plébánosa, pápai káplán, címzetes esperes azt a magnós rádiót és Jancsó Benedek, Erdély története című könyvét, amelyet évtizedekkel ezelőtt Márton Áron püspöktől kapott ajándékba.

A Márton Áron püspöktől kapott magnós rádió Fotó: Gábos Albin

A csíkszeredai katolikus plébánia címzetes esperese az idei augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmával magyar állami kitüntetésben részesült, ez adta az apropóját annak a beszélgetésnek, amelyet a Székelyhon napilap szeptemberi Hit-Vallás című mellékletében olvashatnak.

Templomokat építtetett, közösségeket kovácsolt, gazdag életút áll mögötte, és még számos megvalósításra váró terve, elképzelése van. A csíkszentsimoni születésű Darvas-Kozma József akkor is megállta a helyét, amikor a kommunizmusban az állami hatóságok akadályozták papi tevékenységét. Az elemi iskolát szülőfalujában végezte, majd a gyulafehérvári római katolikus középiskolába nyert felvételt, később pedig felsőfokú tanulmányait a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán folytatta hat éven át. 1977. június 19-én szentelte pappá Jakab Antal püspök.

A magyar államalapítás ünnepén Budapesten elismerő oklevelet kapott Fotó: Gábos Albin

Elmondása szerint sokáig „a levegőben lógott”, mert az állami hatóság nem engedte, hogy kinevezzék, végül Márton Áron püspök egy delegációval Gyergyószentmiklósra küldte, ahol 1980-ig látta el feladatait. Gyergyószentmiklósi szolgálata után egy évet Csíkszeredában tevékenykedett 1980 és 1981 között, ekkor épült meg a Szent Kereszt-templom mellett a deszkatemplom egy része. 1981-től kezdődően húsz éven át a nyárádtői szórványplébánia plébánosa volt, amelyhez tizenkét falu tartozott. Darvas-Kozma József részletes mesél a Hit-Vallás mellékletnek arról a „harcról”, arról a kitartó munkáról, melynek köszönhetően Maroskeresztúron a kommunizmusban engedély nélkül építettek fel egy római katolikus templomot. A kérést – mint említette – már 1982-ben leadták Bukarestben, de az ígéretet, hogy majd engedélyezik az építkezést, csak 1987-ben kaptak. Mire a templom felépült, az építkezési engedély is megszületett, majd 1989-ben plébániát is építettek.

Darvas-Kozma Józsefet 2000-ben helyezték Csíkszeredába, hogy új templomot építsen.

A millenniumi templomot 2003. október 18-án szentelték fel, ezt követően 2006–2008 között a mellette lévő régi Szent Kereszt-templomot is felújították, restaurálták. A Csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia plébánosa számos megvalósítást tudhat maga mögött, és még mindig vannak tervei. Folyamatban van a Márton Áron Kulturális Központ építése Csíkszeredában, de további tervei között szerepel egy bölcsőde és napközi felépítése a dendrológiai parkként ismert területen – olvashatják a Székelyhon Hit-Vallás mellékletében.