Konferenciával emlékeznek Kájoni Jánosra

Liget 2019. november 12., 15:53

Joannes Kájoni 390 címmel tartanak emlékkonferenciát Csíkszeredában november 16-án, a Csíki Moziban. A szervezők szándéka, hogy a Kájoni János ferences szerzetes munkásságára és korára irányuló tudományos kutatások eredményeit megismertessék az érdeklődőkkel.

Fotó: Ádám Gyula

A Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett konferencia gondolata a Joannes Kájoni 390 emlékév apropóján kezdeményezett beszélgetések alatt fogalmazódott meg. „Mindenkit szeretettel várunk, aki munkájához, tanulmányaihoz, vagy bármilyen tevékenységében inspirálódni szeretne Kájoni János hagyatékából: pedagógusokat, egyházi képviselőket, polgármestereket, kultúraszervezőket, kulturális intézmények munkatársait, zenészeket, kántorokat, civil szervezetek képviselőit, diákokat és az érdeklődőket” – invitálnak a szervezők.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni november 13., este 8 óráig lehet a következő jelentkezési lap kitöltésével. Bővebb információt 8–16 óra között a +40-748-240 832-es telefonszámon és a fazakasgabriella@ccenter.ro email címen igényelhetnek.

A konferencia programja

9.00–9.30 Regisztráció
9.30– 9.40 Megnyitó, köszöntők

Moderátor: Szalay Zoltán (Csíkszereda)
9.40–10.00 Richter Pál (Budapest): A zenei gyakorlat kérdései Kájoni kéziratai alapján
10.00–10.20 Pávai István (Budapest): Kájoni-táncdallamok folklórkapcsolatai
10.20–10.40 Papp Ágnes (Budapest): Zeneelméleti kompendiumok, útmutatók a recitatív tónusokhoz ferences körből 1600 után
10.40–11.00 Kérdések
11.00–11.30 Kávészünet

Moderátor: Köllő Zsófia (Csíkszereda)
11.30–11.50 Kővári Réka (Budapest): Az Oltáriszentség tisztelete a Kájoni Cantionalétól ferences kéziratokon keresztül a néphagyományig
11.50–12.10 Muckenhaupt Erzsébet (Csíkszereda): A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely Kájoni János korában
12.10–12.30 Réger Ádám (Piliscsaba): Kájoni János Hymnariuma
12.30–12.50 Kérdések
12.50–15.00 Ebédszünet

Moderátor: Bernád Rita-Magdolna (Gyulafehérvár)
15.00–15.20 Bucur Nicolae (Csíkszereda): Néphagyomány – tanulmány tárgya és inspirációs forrás Kájoni János humanista munkájában
15.20–15.40 Péter H. Mária (Marosvásárhely): Kájoni János 1673-ban írt Magyar Herbárium című művének és néhány gyógynövényének értékelése mai ismereteink alapján
15.40–16.00 Szoliva Gábriel OFM (Budapest): Kájoni és a gregorián ének – Egy budapesti Kájoni-kézirat újabb vizsgálatának tanulságai
16.00–16.20 Medgyesy S. Norbert (Budapest): Kájoni János szövegfordításai és dramatikus passióénekei Hymnariumában (interaktív előadás: közös éneklés Kájoni Jánoshoz kötődő forrásokból)
16.20–16.40 Kérdések
17.40–18.40 A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár és Gyűjtőkönyvtár valamint a Restaurátor Műhely látogatása Csobotfalván, Bernád Rita-Magdolna főegyházmegyei főlevéltáros vezetésével

19.00 Orgonakoncert a Csíksomlyói kegytemplomban: Ursula Philippi (Brassó), orgona; közreműködik Elisa Gunesch (Szeben), ének
Műsoron:
Anonim szerző: Toccata et Fuga ex g (Daniel Croner tabulaturája, 1656–1740)
Heinrich Schütz: O Jesu, nomen dulce, vallásos koncert mezzoszoprán hangra és számozott basszusra (Kájoni-kódex)
Anonim szerző (Kájoni-kódex): Canzona ex, Ricercare VIII. Toni, O quales habet flores Paradysus,
Cantatibus organis, vallásos koncert mezzoszoprán hangra és számozott basszusra
Samuel Marcfelner tabulaturájából (1621–1674): Primi toni praeambulum, Gelobet seist du, Jesu Christ, Veni Sancte Spiritus, Ze Krunen, ze Krunen, vorm Borjerdiur, régi szász ballada
Hans Peter Türk (szül. 1940): Toccata (1999)