Péter Beáta 2019. december 13., péntek

Kájoni örök érvényű munkája: a Cantionale Catholicum

Háromszáz évvel ezelőtt jelent meg Kájoni János Cantionale Catholicum című munkája második kiadása. De milyen szerepe volt, van, lesz vagy lehet a polihisztor ferences szerzetes énekeskönyvének a moldvai csángók magyarságának megőrzésében? Eljut-e azokhoz, akiknek szánta?