Nemzedékek az ábécé végén: nehezen kezelhető generációs különbségek

Plesek Zoltán 2018. október 29., 15:30

A generációk közötti konfliktus valószínűleg egyidős az emberrel, napjainkban azonban sokkal nehezebben kezelhető. Egy dolog biztos, a „mi időnkben más volt” jellegű minősítgetésekkel a problémát nem lehet megoldani.

Nemzedékek az ábécé végén: nehezen kezelhető generációs különbségek
galéria
A mai fiatal nemzedékek érthetetlen magaviseletéről ugyanannyi szó esik, mint ahányszor a mai idősek nemzedékét is vitatták Fotó: 123RF

Pár évvel ezelőtt Olaszországban utaztam vonattal, amikor feltűnt egy tizenéves lány. Maximális nyugalommal ült szoknyában a vonaton, miközben lábai jóval magasabban voltak, mint a feje, és telefonját nyomogatta. Ezt is jól nevelték – gondoltam, és arra törekedtem, hogy többé ne nézzek a gyermek irányába. Nem tudtam róla semmit, csak észrevettem, hogy az, ami számomra elfogadhatatlan, az számára természetes. Valahogy így néznek ki a generációs különbségek.

A mai nemzedékek érthetetlen magaviseletéről ugyanannyi szó esik, mint ahányszor a mi nemzedékünket is vitatták. Szakmai képzésem rögzíti bennem a tiltakozást az ilyen típusú kijelentések ellen, és keresem az ellenérveket. Azt a világot gyermekként láttuk, és társainkon akkor nem vettük észre a zavarokat. Ma sokkal többet beszélnek lelki zavarokról, mint akkoriban.

Amiben ma viselkedési zavart látunk, akkor az a rendszerrel szembeni lázongásnak vagy neveletlenségnek tűnt. Akit ma pszichológushoz akarnak kergetni, akkoriban felpofozták vagy kivágták az iskolából.

De hiába a sok ellenérv, a kérdés marad: miben más a mai generáció, mint amilyenek mi voltunk?

Az X, Y és a Z nemzedék

A generációk kérdéseivel foglalkozó szakirodalom egy-egy nemzedéket átlagosan húszéves korszakokra oszt. Ennyi idő kell a felnőtté váláshoz, és ennyi idő alatt a társadalmi változások is láthatóvá válnak. Húszévenként tűnik úgy, hogy a korosztályok annyira eltávolodnak egymástól, hogy generációs eltérésről beszélhetünk. E logikából következik, hogy a mai generációk kérdése nem két generáció kapcsolata, hanem négy együtt élő nemzedék találkozása.

A mai hatvanas és hetvenes generáció az elhíresült baby boom nemzedék tagjai, akik a második világháború végén és az azt követő időszakban születtek. Ők azok, akik a második világháború után kialakult világban nőttek fel és élték le fiatalkorukat. Saját gyermekeikkel szemben a generációs konfliktusból gyakran már kifogyott az üzemanyag, és inkább a háttérből szemlélik a mai nemzedékek vitáját.

Az X generáció a hetvenes és nyolcvanas években születetteké. Ők a hidegháború utolsó éveit élték meg, amikor a szocialista gazdaság még valóság volt, de az illúziók már elvesztek. A kilencvenes évek változásai olyan fiatalon érte őket, hogy számukra az alkalmazkodás nem volt kérdéses, hanem egybeesett a felnőtté válással. Közöttük voltak, akik fiatalként még szorongással tekintettek a számítógépekre: „mi lesz, ha elrontom”, és „aki sok időt tölt a számítógép előtt, elveszti az embertársaival való kapcsolatát”. Az, hogy ebben igazuk volt, az még nem jelenti azt, hogy ez segített nekik valamit. A számítógép-használatot előbb vagy utóbb meg kellett tanulniuk.

Az Y generáció tagjai a nyolcvanas és a kilencvenes években születtek. Számukra a mai gazdasági, társadalmi és technológiai világ az egyetlen ismert valóság. Rájuk hivatkoznak „digitális bennszülöttként”, ők azok, akiknek a számítógép alapú technológiák már nem a csúcstechnológia, hanem játékszer. Ők voltak azok a gyermekek, akik a szüleiket és a nagyszülőket tanítgatják a számítógép-technológiák használatra.

A Z generáció az új évezredben születetteké. Ők még fel sem nőttek, vagy most kezdik meg felnőtt életüket. Szüleikkel, az X generáció tagjaival való konfliktusaikat az elvárásokkal szembeni ellenállás jellemzi. A szüleik gyermeknevelési bizonytalansága és minden más generációk gyermekeihez képest sokkal több figyelmet és anyagi javakat kaptak. Az élettel szembeni elvárásaik ebből következnek.

Megkülönböztetni az igazat a hazugságtól

Lényeges kérdés: a generációk tényleges korszakok azonos jellemzőkkel leírható képviselőit jelentik, vagy csak illuzórikus fogalmak, amelyben önkényesen általánosítunk olyan embereket, akik egy adott időszakban születtek, azért, hogy könnyebben megértessük viselkedésüket? 

Az is igaz, hogy a fenti felosztáshoz képest más nemzedékekről is beszélnek, a szakirodalmi felosztás egyáltalán nem ennyire egységes. Van F generáció, tagjainak társas kapcsolatait a szociális média határozzák meg, és éjjel-nappal on-line vannak. Millenárisokról is szokás beszélni. Ők most kezdik el a munkahelyi karrierjüket, vagy még felsőfokú tanulmányaikat végzik. Ha erre figyelünk, akkor az önkényesség gyanúja megerősödik. Ha azonban a társadalmi, történelmi és gazdasági változásokat tekintjük, akkor egy-egy adott időszak krízisei valószínűleg meghatározóak lesznek az adott korban felnövők mentalitásában.

A történelmi idők meghatározta korszellemek befolyásolhatnak gondolkodásmódot Fotó: Pixabay

Melyek tehát azok a korszellemek, amelyek meghatározták a mai nemzedékek világképét? A baby boom nemzedék a modernitás korát élte, illetve annak újraértelmezését posztmodernként. A modernitás az építészetből kiinduló funkcionalitás fogalmára épült, amelyben a hasznos tekinthető szépnek. Ez a minimalista esztétika globalizációs folyamattal társult, és egy általános emberi értékrendszert próbált teremteni. A helyi közösségek azonban tiltakoztak ez ellen, ők a steril szépséggel szembeállították a lokális vagy nemzeti kulturális értékeket. Ez oda vezetett, hogy minden lokális kultúrát a maga környezetében kellett értékelni és elfogadni. A globális emberi kultúra ebbe belebukott.

Az X generáció hosszú ideje hirdette a posztmodern kor meghaladását, de ami ebből származott, az sem tetszik nekik:

a mai világot nem a posztmodern meghaladása és egy újabb egységesítő kultúra határozza meg, hanem az igazság utáni korszaknak nevezett időszak, amelyben a mai emberek képtelenek elhatárolni az igazat a hazugságtól, ami az igazság fogalmának felbomlásához vezet. A technológiai információáradat annyira megnövelte az információk mennyiségét, hogy az a kritikus gondolkodás kárára ment. A hírek címei között lapozva vagy rövid híreket olvasgatva és gyorsan továbbhaladva már nem tudjuk megmondani, mi az igaz és mi a hazug. Ez az álhíráradat keveredik a politikai propagandával, amely szintén hatalmas információáradatban ér minket a tévén, rádión és az internetes hírportálokon keresztül. 

Ha tudásunk összezavarható, ha értékrendszerűnk részrehajló, akkor felmentést kellene kapnunk viselkedésünk és gondolkodásunk felelőssége alól? Ez megvalósíthatatlan. Az egyetlen megoldás, hogy megkeressük azokat a kapaszkodókat, amelyek segítségével visszanyerhetjük racionális gondolkodásunk támpontjait és biztos talaját. Ez nemcsak a fiatalok, hanem a szülők és nagyszülők felelőssége is.

Hasonlítgatás a családban

A nemzedékek konfliktusa értelmezhető a családterápiás modellel is. Ez esetben megkülönböztetik azt, aki aktívan reagál a családban levő konfliktusokra attól, aki fenntartja a konfliktust és azokat, akik passzívan szemlélik a történéseket anélkül, hogy beavatkoznának. Ilyen szempontból a család legproblémásabbnak tűnő tagja az, akivel a család szerint „baj van”. Ez gyakran a gyermekek közül valamelyik. A többiek figyelme erre a „problémára” irányul és nem arra, ami ezt kiváltotta: a családi konfliktusokra és a diszfunkcionalitásra. A hibáztatók mellett ott vannak azok is, akik csendben, de aktívan fenntartják a problémát, illetve akik a háttérből szemlélve észrevétlenül szenvednek, vagy éppen bosszúhadjáratot tartanak.

Azt tehetjük, hogy megkeressük azokat a mai fiatalokat és idősebbeket, akik még hisznek abban, amiben mi Fotó: 123RF

A gyermekek és felnőttek konfliktusában tehát  komoly szerepet kaphatnak a nagyszülők és más felnőttek is. Ők lehetnek akár erőforrásai, de katalizátorai is a család problémájának. Szerepet játszanak a család által elfogadott „genetikai örökségek”, a „pont olyan vagy mint …” típusú jellemzéseken keresztül.

Ezek akár megbélyegzők és olyan bűnöket vetítenek elő vagy lemerevítenek, amit a családtag nem is vétett, vagy egyedi eset volt, mégsem hagyják szabadulni ebből a helyzetből.

Ezek a minősítések lehetnek pozitívak is, amikor „az olyan gyengéd, jó, szelíd vagy éppen okos”, mint a család valamely idősebb és tisztelt tagja szerepet kapják.

Jó tudni azonban, hogy a pozitív és jóindulatú szerepek is ugyanolyan kellemetlenek tudnak lenni, mint a negatívak. Terhelő, fárasztó lehet e kijelentéseknek megfelelni. Nehéz mindig olyan szépnek, okosnak és jónak lenni, mint ahogy az idealizált formában más családtagok fejében elvárásként rögzült.

„A mi időnkben más volt”

A nemzedékek egymás megítélésében komoly szubjektivitást mutatnak. A kamaszok és fiatalok a saját fiatal korukból kifolyólag hajlamosak túlegyszerűsíteni az értékek kérdését, és abszolutizálni az olyan fogalmakat, mint igazság, igazságosság, boldogság, szerelem, szabadság. Amikor a felnőttebb korosztályok kompromisszumait látják e fogalmak terén, csalódásuk és felháborodásuk elkerülhetetlen. De az idősebb generációkra is hat egy sor olyan tényező, amelyek a többi generáció szemléletét torzítja. A „mi azért nem ilyenek voltunk” kijelentés mögött ott lehet az, hogy ők más típusú környezetben nőttek fel, és az ők baráti és kortárs körük nem hasonlít a család mai fiataljainak társas környezetére, de az is lehet, hogy egyszerűen megváltozott az életszemléletűk az eltelt idő alatt, és már nem emlékeznek, milyen érzés volt fiatalnak lenni.

A gyermekek és felnőttek konfliktusában tehát komoly szerepet kaphatnak a nagyszülők és más felnőttek is Fotó: Pixabay

Tény és való, nem lehet összehasonlítani azokat a világokat, amelyekben a ma együtt élő nemzedékek éltek és élnek. A nemzedékek közötti különbség inkább a saját szemléletünkben és felületességeinkben van, semmint az emberekben. Minden nemzedék megteremti a tipikus hőseit, mind az azzal szembemenő egyéneket. Igaz, könnyebb a megfigyelt viselkedések alapján egy teljes generációt begyömöszölni egy spontán csillagjegybe, mintsem észrevenni a köztük és bennük levő különbségeket. Ha úgy érezzük, a maiak már nem olyanok, mint amilyenek mi voltunk – a tisztelet és az igazi értékek kivesztek a mai világból –, biztosak lehetünk benne, hogy ez nem így van. Legfeljebb azt tehetjük, hogy megkeressük azokat a mai fiatalokat és idősebbeket, akik még hisznek abban, amiben mi, és támogatjuk őket abban, hogy hangot tudjanak adni véleményüknek és elérjék céljaikat. Mert ők mindig ott vannak, és csak rajtunk múlik, észrevesszük-e őket.

A szerző pszichológus és pszichoterapeuta

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport