Múzeumi sztorik: egy rituális temetkezés mellékletei

Péter Beáta 2024. január 10., 13:32

Egy csíkszentkirályi régészeti ásatás során gazdag leletanyagot találtak a Csíki Székely Múzeum munkatársai: két vázas temetkezés mellékleteként, egy sírgödörből vasból készült, többnyire mezőgazdasági eszközök kerültek felszínre, amelyeken égési nyomokat fedeztek fel. Az ásatásokat vezető régész, Darvas Lóránt elmondta, ehhez fogható temetkezést eddig még nem tártak fel, több izgalmas felvetés és – egyelőre még – megválaszolatlan kérdés van körülötte. A leletanyag két egymásba fordított gerebent is tartalmazott, ezeket választotta a múzeum a januári hónap tárgyaivá.

Darvas Lóránt régész-történész Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

A Csíki Székely Múzeumban a januári hónap tárgyává egy olyan mezőgazdasági eszközt választottak, amely 2022 őszén került felszínre Csíkszentkirályon, egy különleges temetkezés mellékleteként. A két egymásba fordított gerebent egy rituális temetkezés kísérőjeként helyezték a sírba. A sírgödörből a gerebeneket egy oxidált vastömbként emelték ki, amelyet a Hargita Megyei Sürgősségi Kórházzal együttműködve, röntgenvizsgálatoknak vetettek alá, majd ennek eredményeit felhasználva Lázár Levente, a Csíki Székely Múzeum restaurátora konzerválta és restaurálta a tárgyakat.

„2022 őszén végeztünk régészeti felügyeletet egy házépítés kapcsán Csíkszentkirályon és akkor azonosítottunk egy, eleinte semmitmondónak tűnő, két méter átmérőjű gödröt. Amikor elkezdtük a feltárását, szemétgödörnek gondoltam, utólag kiderült, hogy ez egy sírgödör. Egy 10-12 és egy 12-14 év közötti gyerek csontvázát találtuk meg benne. Rossz megtartású vázak voltak a savas talajnak és más körülményeknek köszönhetően. A nemüket nem lehetett még megállapítani, de folyamatban van” – magyarázta Darvas Lóránt.

A régész-történész, muzeológus elmesélte,

a gödörben nagy mennyiségű fémtárgyat is találtak: a két egymásba fordított gerebent, egy sarkantyút, három sarlót, egy kaszát fenőkővel, egy ösztökét, egy vésőeszközt, két ollót és egy lókaparót. De pereszlen és három kerámiaedényből származó töredék is volt a sírban.


„A leletek nagy része mezőgazdasági eszköz, kakukktojásnak számít a sarkantyú. A leletek kormeghatározása elég tág időintervallumot vesz fel. A kerámia és a sarkantyú nyújtott ugyan támpontot, de a datálás itt sem egyszerű, mert ezeket a típusú sarkantyúkat a 11. század közepétől egészen a 13. század második feléig használták. A kerámia a 12-13. századra keltezhető” – sorolta a szakember. Még egy nagyon fontos tárgy került elő a sírból: egy nagyobb, aranyozott ezüsttál-töredék, amelyet kivágtak az eredeti tárgyból. A pontosabb kormeghatározás érdekében mindkét csontváz, valamint a gödörben talált szén és állatcsont-töredékek mintáiból C14-es vizsgálatot végeztettek. Az így kapott eredmények is különbözőek, de közelebb visznek a pontosabb kormeghatározáshoz: a vázakat 1163-1227, valamint 1153-1215 közötti intervallumra datálják, a szén 994-1044 közötti, az állatcsontból vett minta 1158-1218 közötti intervallumot határoz meg. Az eredmények fényében elmondható, hogy a temetkezés a 12. század második felére, a 13. század elejére keltezhető, tehát késő Árpád-kori – mutatott rá Darvas Lóránt.

Erre a típusú temetkezésre egyelőre még analógiát nem ismerünk. Mivel a sírból előkerült tárgyak nem tekinthetőek etnikumjelzőnek, illetve ezen temetkezési szokás is egyelőre társtalan, ezért az elhunytak etnikai meghatározása bizonytalan. A vázakból vett minták genetikai vizsgálata még folyamatban van, talán ezen eredmények bírtokában majd többet megtudhatunk az etnikai hovatartozásukról. Ami furcsa az egész történetben, hogy a sírgödör alján égésnyomokat, szénlerakódást figyelhettünk meg, a fémtárgyak is megégtek.

Gál Szilárd Sándor, a marosvásárhelyi megyei múzeum munkatársa, régész-antropológus, aki a vázak antropológiai vizsgálatát végezte, hívta fel a figyelmemet, hogy a koponyákon is égésnyomokat azonosított. Tehát a feltételezéseim szerint a gödör aljára elhelyezték a tárgyakat, amelyekre a vázakat helyezték és mindezt meggyújtották. Úgy tűnik, hogy egy rituális temetkezésről van szó és annak mellékleteként helyezték be a fémtárgyakat a sírba. Ilyen temetkezésről ebből a korszakból analógia az egész Kárpát-medencéből egyelőre nem található. Ez a jelenség furcsa olyan szempontból is, hogy a 12. század végén, 13. század elején, a kutatásink szerint, Csíkszentkirályon már állt a plébániatemplom, tehát egy keresztény közösség környezetében végezték el ezt a rituális temetkezést. Elképzelhető, hogy a település ezen részén volt egy közösség, amely még pogány szertartásokat (is) követett.”

A csíkszentkirályi sírgödörből előkerült gereben Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

A régész kiemelte, a tűz, a vas a megtisztulást jelképezte, a rossz elhárítását. A sarlós temetkezéseknél például az elhunyt mellkasára/nyakára sarlót helyeztek, ezzel próbálták a gonoszt elhárítani.
Arra is kitért, hogy nem csak hogy ritka temetkezési típussal találkoztak ebben az esetben, hanem a sír maga is rendkívül gazdag. Ebből a korszakból, egy 13. századra keltezhető gödröt (vagy kemencét) tártak fel 2000-es évek közepén Csíkszentkirály másik felében, a Csíkszentmárton felé vezető út mellett a Keleti Kárpátok Múzeum munkatársai egy ásatás során. Ekkor egy ollót, egy ekepapucsot és egy lókaparót találtak, de ez mennyiségileg jóval kevesebb leletanyag és a tatárjárás kapcsán elrejtett deponációrol is lehet szó.

Attól is különleges ez a leletanyag, hogy a középkori ásatások során általában nagyon kevés fémtárgy kerül elő, mivel nagy volt a vasnak az értéke és ezeket legtöbbször újrahasznosították. Tehát a temetkezési mellékletként elhelyezett tárgyak nagy értéket képviseltek.

„Azért is szerettem volna a C14-es vizsgálatokat elvégeztetni, mert az is felmerült, hogy a tatárjárás idején elrejtették ezeket a tárgyakat, és az elhunytakat is a gödörbe helyezték. De látható volt, hogy ezeket a tárgyakat rendezetten rakták a sírba, a kaszaél mellé is szépen oda volt téve a fenőkő. Tehát nem a tatárjárás idejére tehető, 1242-nél jóval korábbi, és a megfigyelések alapján egy furcsa rituális temetkezés emléke maradt fenn.”

Röntgenfelvétel a gerebenről Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum


A hónap tárgya sorozatba választott gerebenek gyapjú és rostfésülésre használt, lapát alakú, nyeles faeszközök, melyeknek szélesebb részében merőlegesen 1–2 hegyes szegsor van beverve. A használója egyszerre két azonos gerebennel dolgozott: az egyiket széken, padon rögzítették, a fogakba beakasztott rostot előbb kis csomókban kézzel kiszaggatták, majd a fogak között maradt simább szálakat a kézbe fogott másik gerebennel fésülték simára. A gereben használata a recens magyar kultúrában főleg az erdélyi magyarságnál található meg, de vannak adatok előfordulásáról nyugat felé egészen a Duna vonaláig – tudjuk meg a hónap tárgya kapcsán a múzeum munkatársától.

Arra is kitér, hogy az eszköz neve mindenütt gereben.

Az ó-európai gyapjú- és lenkultúra rostfésülő eszközének az alapformája az a fából egy síkban kifaragott, hosszabb-rövidebb nyéllel készült valóságos fésűforma, amely napjainkig úgyszólván csak a keleti szlávok műveltségében maradt meg. A klasszikus görög és római kultúrákban, ahol a vas alkalmazására már tágabb lehetőség nyílt, a fésű fafogait vasszegekkel cserélték fel, amelyeket – technikai szükségszerűségből – a lapát alakú fanyél végén merőlegesen kellett átverni.

Így született meg a gereben új formája, amelyet az egykori római provinciák területén (ill. germán nyelvterületen észak felé távolabb is) használtak. Amikor a déli szlávok az egykori közös szláv hazából kiváltak, még a lapos fa fésülőt vitték magukkal »gereben« néven, de romanizált kultúrájú balkáni új hazájukban a fejlettebb vasszeges formát megismerve, ezzel felcserélték azt, megtartva hozzá a korábbi, azonos funkciót ellátó eszközök, »greben« nevét. A magyarság a honfoglalás után főleg a dunántúli területeken lakó s a déli szlávsághoz tartozó népcsoportoktól ismerte meg a számára új eszközt, és átvette kultúrájában déli szláv nevével együtt.”

A Csíki Székely Múzeumban bemutatott gerebenek esetében egy vaslemezt lyukasztottak át, amelyet a feltételezett lapát alakú fára ráerősítettek. Az eszköz fa részei a savas környezeti hatásnak kitéve nem maradtak fenn. A gerebenek megtekinthetők a múzeum jegypénztárában keddtől vasárnapig, naponta 9 és 17 óra között.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.