Fodor János 2018. július 09., hétfő

Tudták, hogy így lesz: mímelt román demokrácia az impériumváltás utáni Erdélyben

Az 1918–20 közötti erdélyi impériumváltás egyik legfontosabb mozzanata az 1922-es romániai országgyűlési választások, amelyen már a szárnyait bontogató erdélyi magyar politikum is részt kívánt venni.

Fodor János 2018. június 19., kedd

Marosvásárhely száz évvel ezelőtt: a politikai passzivitásból az aktív cselekvésig

Bernády György Budapestről való hazatérésének lényeges következménye a városi (és erdélyi) magyarság kimozdítása a politikai passzivitásból. A politikai passzivitás miatt ugyanis nem jöhetett létre hatékony és legitim magyar politikai érdekképviselet.

Fodor János 2018. május 28., hétfő

Új lendületet adott Bernády hazatérése

Az első két parlamenti választás, amelyet immár a román impérium alatt tartottak, gyakorlatilag a magyar lakosság részvétele nélkül zajlott Marosvásárhelyen.

Fodor János 2018. május 07., hétfő

Száz éve történt: marosvásárhelyi közigazgatás és visszaélések az új impériumban

Az impériumváltás első éveiben, különösen a békeszerződés aláírásáig a marosvásárhelyi magyar és román lakosság gyakorlatilag „ismerkedett” az előállt új helyzettel. A cenzúra és a hatóságok működése számos visszaélést eredményezett. 

Fodor János 2018. április 09., hétfő

Impériumváltás Marosvásárhelyen: eskütétel és szimbolikus térfoglalás

Az impériumváltás időszakának másik fontos problémaköre az eskütétel kérdése volt. Az eskütétel problémát jelentett, mivel a Magyarországról érkező utasítás megtiltotta a hűségeskü letételét a román államra. Aki mégis letette, azt hazaárulónak bélyegezték.

Fodor János 2018. március 19., hétfő

Kinevezési zűrzavar: amikor két polgármester is volt Marosvásárhelyen

1918. december 1. után  a Romániához való csatlakozás nem volt egyszerű dolog a  közigazgatásban sem. Marosvásárhelyen a román államhatalmat képviselő katonai parancsnokság készítette elő a közigazgatás román átvételét, de volt időszak, amikor két polgármestere is volt a városnak.

Fodor János 2018. március 02., péntek

Marosvásárhely katonai megszállása

Az impériumváltás folyamatának a megértéséhez a korábban kifejtett Nemzeti Tanácsok létrejöttét követően egy másik jelentős történés, amely befolyásolta az események kimenetelét, az a román hadsereg bevonulása volt.

Fodor János 2018. február 16., péntek

Nemzeti tanács a háború után: hiányzó koncepció és vezéregyéniség

Ahhoz, hogy kellőképpen megértsük az 1918 végén lezajló folyamatokat, szót kell ejteni a Nemzeti Tanácsok időszakáról, amely igencsak meghatározó eseménysorozata volt az impériumváltás történetének.

Fodor János 2018. január 15., hétfő

Politizálni a fősodorral szemben: Bernády és különutas pártja

Nem hagyta abba a politizálást Bernády György, Marosvásárhely legendás polgármestere azután sem, hogy másodszor is elköszönt városvezetői tisztségétől. A nevével fémjelzett tömörülés a fő iránnyal szembemenve politizált, megpróbálva ismét magyar irányítás alá helyezni a várost.

Fodor János 2017. december 29., péntek

Régmúlt bálok és népkonyhák

A szilveszter, az óév búcsúztatása és az újévi fogadalmak megtétele igencsak régi hagyományokra tekint vissza. A 20. század első felében Marosvásárhelyen is megadták a módját az ünneplésnek a régi magyar és az új román világban egyaránt.

Fodor János 2017. november 20., hétfő

Vásárhely, az ellenzéki város: nem kedvelték a „kuruckodó” települést

A „boldog békeidőknek” nevezett első világháborút megelőző időszakban legfeljebb a béke volt igaz, mivel a háború szempontjából valóban „csendes” időszak volt, azonban az országos politika hullámverései gyakran elértek Marosvásárhelyre is.

Fodor János 2017. november 06., hétfő

Amikor Petry Bernádyt heccelte

Az ún. „boldog békeidőkben” is  számos politikai vita, botrány és nem kevés személyeskedés keserítette a korabeli politikusok mindennapjait, amelyek megoldásából olykor a humor sem hiányzott. Ezekből szemlézünk néhányat Marosvásárhelyről.

Fodor János 2017. október 16., hétfő

Bernády György tanítómesterei, azaz akik hatással voltak a személyiségére

Életünket befolyásoló tényező az iskolai nevelés, tanárainknak a későbbi szemléletünkre gyakorolt hatása. Így volt ez Bernády György polgármester esetében is, aki középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban végezte, itteni tanítómesterei pedig jelentősen hozzájárultak az érett politikus mentalitáshoz.

Fodor János 2017. szeptember 11., hétfő

Apponyi és Tisza Marosvásárhelyen: a híres államférfiak látogatásai nem maradtak következmények nélkül

Marosvásárhely történetében több olyan alkalom is felsorolható, amikor a város díszes vendége volt valamely fővárosi főméltóság. Különösen a 20. század hajnalán, amelyet többnyire „boldog békeidőként” emlegetnek, valójában azonban a politikai vitáktól igencsak hangos időszak volt. Ebből az időszakból szemléz&

Fodor János 2017. augusztus 22., kedd

Bernády György apja, a mintául szolgáló gyógyszerész

„E percekben jut eszembe, hogy ma 42 éve temettük el szegény áldott emlékű édesapámat. Adjon neki az Úr csöndes nyugodalmat” − írta 1926 augusztusában Bernády György feleségének. Az igencsak elfoglalt marosvásárhelyi polgármester életére, későbbi pályájára az édesapja mély hatással volt.

Fodor János 2017. július 21., péntek

Családi tragédia: Bernády megtört a lánya halála után

Bernády György életéről többnyire politikai tevékenysége következtében értesülünk, azonban az impériumváltás után családi élete egyre nagyobb hangsúlyt kapott, az 1930-as évektől pedig kizárólag az határozta meg prioritásait.