Jelzések, útvonalak: hasznos tudnivalók a Mária-útról

Molnár Melinda 2018. július 17., 16:26

Az út mentén fákra, kövekre vagy más tereptárgyakra felfestett M+ jelzések, Mária-út szimbóluma néhol útjelző oszlopokon táblákon is látható. A kijelölt gyalogos útvonal, kerékpárral, lóval járható be. Az elmúlt év folyamán a teljes Hargita megyei, Csíksomlyóra vezető útszakaszt kijelölték. A csomópontokban többféle jelzést is láthatunk. Eltévedhet a zarándok a Mária-úton? Nem, de ismerni kell a jelzések szín- és forma szerinti útmutatását.

Hargita megyét a Mária-út hat, Csíksomlyóra vezető útvonala érinti Fotó: Beliczay László

Térképes zarándokkalauz segíti Hargita megyében a Mária-út vándorait, telefonos applikáció is eligazít. Működik a háromnyelvű honlap, amelyet nagyon sok érdeklődő látogat meg. Viszonylag közel vannak egymáshoz az útba eső települések – segítőkészek a lakosok. Ha madártávlatból tekintünk szét Csíksomlyóról, nyilvánvaló, hány irányból és hányféle útvonalon közelíthető meg a Mária-út keleti-nyugati tengelyének célpontja.

A Mária-út – Via Mariæ spirituális turistaút.

Olyan zarándokút, mely a közép-európai népek Mária-tiszteletére épít, de egyben összekapcsolja a Mária-kegyhelyeket és az útvonal mentén lévő történelmi, kulturális értékeket, vallásra való tekintet nélkül. Célja, hogy Közép-Európa vallási értékeit egységes rendszerré szervező turista és zarándok útvonal, illetve ezek hálózata épüljön ki Európa ezen régiójában.

A Mária-út összeköttetést teremt kelet–nyugat irányban az osztrák Mariazell, Budapest, Máriapócs és Csíksomlyó között, valamint észak-dél irányban Czestochowa, Esztergom, Budapest, és Medjugorje között. Az útvonal egy nagy keresztet rajzol ki Közép-Európa térképén (Ausztria, Magyarország, Románia, Szlovákia, Lengyelország, Horvátország, Bosznia), ezáltal kialakítva egy El Caminohoz hasonló, helyi hagyományokra épülő zarándokútvonal-hálózatot.

Jelzések

Molnár Sándortól, a Mária-út erdélyi szakaszának felelősétől megtudtuk: az M+ útjelzés színe és száma más-más lehet. A rövidebb leágazó utakat, útváltozásokat a zarándokút jelzésével megegyező színű egyéb alakzatok jelölhetik: kápolna jel, négyzet, háromszög avagy kereszt. Az utak csomópontjainál útjelző táblák is tájékoztatnak az útirányokról és távolságokról.

Az észak-déli illetve kelet-nyugati tengely egy nagy keresztet ad ki Fotó: Gergely Imre

A Mária-út egy különleges részét képezik a Hargita megyei szakaszok, egyrészt, mert itt a keleti végpontot érik el a fővonalak, másrészt, mert sok helyen az átlagosnál nehezebb és veszélyesebb terepen kell haladni a cél felé – olvasható a megyei zarándokkalauzban. A Csíksomlyó felé kijelölt zarándokútvonalak logikája az volt, hogy nem csak egy közlekedési irányból, hanem több erdélyi és székelyföldi irányból gyűjtse össze a Csíksomlyó felé igyekvő zarándokokat. Az útvonalak jól elkülönülnek egymástól, külön számmal és színrendszerrel rendelkeznek.

Hargita megyét érintő erdélyi útvonalak

Hat útvonal érinti a megyét. Az M05 piros: Marosvásárhely–Énlaka–Csíkszereda–Csíksomlyó–Gyimesbükk. Az M01 lila: Máriazell–Máriapócs–Kolozsvár–Marosvásárhely–Parajd–Csíkszereda–Csíksomlyó. Az M03 lila: Máriazell–Arad–Gyulafehérvár–Segesvár–Csíkszereda–Csíksomlyó. Az M12 kék: Brassó–Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda–Csíksomlyó –Maroshévíz–Dornavátra. Az M28 sárga: Kóstelek–Csíkszereda–Csíksomlyó–Kézdivásárhely–Sepsiszentgyörgy. Az M29 zöld pedig Miklósvár–Barót–Csíkszentimrei Büdösfürdő–Csíkszereda–Csíksomlyó.

Egyre ismertebbé válik ez a spirituális feltöltődést is adó útvonal Fotó: Gecse Noémi

A Száz kilométer a Mária-úton kezdeményezéssel pünkösd előtt népszerűsítették a több irányból Csíksomlyó felé tartó gyalogos lehetőséget, és azt is, hogy egyedül sem kell félni. A búcsú előtt ezeknek az útszakaszoknak mindenikén érkeztek zarándokok, hiszen a kijelölt gyalogos útvonal kerékpárral, lóval járható. (Egyetlen szakasz kivétel: a Gyimesbükk–Pipás.) Molnár Sándor ugyanakkor nyomatékosította:

nem búcsújáró, hanem zarándokútvonal, amely egész szezonban használható egyénileg vagy csoportosan.

Kérésük, hogy későbbi zarándokok is jelentkezzenek be. Egyrészt, hogy kiválthassák a zarándoklevelet, másrészt, hogy segítséget kérhessenek például a szállásoknál.

Útvonalinformációk

Az Erdélyi Mária-út Egyesület fenntartja a lehetőséget és jogát az útvonalak változtatására, kiigazítására. Az esetleges változtatásokról telefonos elérhetőségeiken nyújtanak naprakész tájékoztatást. Egyes területeken a kijelölt útról letérni nem ajánlatos. Ettől eltekintve, a Mária-út végigjárása során nem kötelező a kijelölt nyomvonalat végigkövetni, sőt, van, ahol ajánlanak is rövidebb-hosszabb útváltozatokat. Az érdeklődők naprakészen tájékozódhatnak a 100km.mariaut.ro honlapon.

A gyalogos útvonal kerékpárra és lóval is bejárható Fotó: Beliczay László

A jelenlegi útvonalak kiépítésébe nagyon sok önkéntes kapcsolódott bele, az egyházak, illetve a megyei és helyi önkormányzatok, civil szervezetek – csak így tudják hosszú távon a Mária-út minőségét emelni és megtartani. Idén információs táblák és pallók is készültek.

A Mária-út Egyesület célja, hogy a helyi közösség érezze magáénak az útszakaszt, tartsák karban az infrastruktúrát és növelhessék a kilométerek számát.

Az útjelzés rendszeres karbantartás mellett is megrongálódhat, hiányossá válhat. Ha a zarándok elveszíti a jelzést, térjen vissza az utolsó jelhez, és keresse meg a folytatást, esetleg próbáljon térkép alapján eljutni egy minél közelebbi lakott helyre vagy biztos útra. Az útjelzések csak hómentes időszakban teljes értékűek – hívja fel a figyelmet a Mária-út Egyesület.

Az útba ejtett településeknek az egyházi és kulturális nevezetességeit is megtekinthetők: a különböző felekezetek templomai, kápolnái, illetve történelmi és művészeti emlékei.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Hallgassa online rádióinkat