Bernády György tanítómesterei, azaz akik hatással voltak a személyiségére

Fodor János 2017. október 16., 16:23 utolsó módosítás: 2017. október 16., 19:14

Életünket befolyásoló tényező az iskolai neveltetés, tanárainknak a későbbi szemléletünkre gyakorolt hatása. Így volt ez Bernády György polgármester esetében is, aki középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban végezte, az itteni tanítómesterei pedig jelentősen hozzájárultak az érett politikus mentalitásbeli és szellemi fejlődésének kialakításában. Bernády György marosvásárhelyi tanárai két generációba tartoztak.

Bernády György polgármester középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban végezte, itteni tanítómesterei pedig jelentősen hozzájárultak az érett politikus mentalitáshoz

Az idősebb, régi vágású nemzedékhez tartozott Horváth Gáspár, Koncz József, Göldner Nándor és Bihari Sándor, akik az 1820-as években születtek, legtöbbjük részt vett, vagy legalább érintett volt az 1848-as harcokban, amelyek után külföldre menekültek, és nyugati egyetemekre látogatva képezték magukat. További közös vonás a teológia elvégzése volt, amely mellett rendszeresen bölcsésztudományt is hallgattak, de a természettani ismeretek is érdekelte némelyüket.

A nagy műveltségű Göldner

A felsoroltak közül egyedüli kivétel a marosvásárhelyi származású Göldner Nándor (1821–1897) némettanár volt, aki Nagyenyeden végezte iskoláit, utána pedig tanárként folytatta pályafutását. Ő nem vett részt az 1848-as harcokban.

„Egészen bizonyosnak vehető, hogy vérontások nem terhelték az ő tiszta lelkiismeretét, emberszerető, meleg jó szívét, s bizonyára a szabadságharc leverése után egyik lehetett a legboldogabb embereknek, hogy újra békés polgári pályára juthatott”

– írta róla Kelemen Lajos (kinek szintén tanára volt) emlékiratában.

A marosvásárhelyi iskolai évek alatt végig Bernády németnyelv-tanára volt, akinél szorgosan teljesített. Göldner tanárként nem volt szigorú, így valószínűsíthető, hogy Bernády német nyelvtudását részben az apai ösztönzésnek, részben pedig a besztercei éveknek is köszönhette (minden tanári jósága és szorgalma ellenére például Kelemen Lajost nem sikerült megtanítania németül). Koncz József (1829−1906) tantárgyai a latin, a görög és a történelem voltak, amelyek közül Bernádyt latin nyelvből tanította. Nagy műveltségű tanárként hatással lehetett Bernády szellemi fejlődésére, a múlt iránt való érdeklődését is felkelthette, mivel iskolai könyvtárvezetői és szervezői tevékenységének gyümölcseként megírta a kollégium történetét, valamint megmentette a számos kéziratos ritkaság mellett a Bolyai-hagyatékot az utókornak. Az általa begyűjtött és róla elnevezett Kódexben találták meg később az egyik 14. századi nyelvemlékünket, az úgynevezett marosvásárhelyi sorokat.

Horváth Gáspár, a hírlapíró

Horváth Gáspár (1821−1895) Bernády kollégiumi tanulmányai alatt a kollégium igazgatói teendőit is ellátta. Elsősorban a magyar irodalmat, irodalomtörténetet és latin nyelvet tanította Bernády osztályának, de gazdag életpályájának szellemisége is nagy hatással lehetett a tanulóira. Önkéntesként részt vett az 1848-as forradalomban. Tanulmányait a teológián folytathatta, mivel a harcokban való részvétel miatt eltiltották a jogtudományi karról. Mivel 1852-ben részt vett a Makk-féle összeesküvésben (a csoport egyes tagjait kivégezték, a város őket a székely vértanúkként tiszteli), fogságba került, ahonnan csak 1857-ben szabadult, kegyelem útján. A tanári és igazgatói pálya mellett városi hírlapíróként is tevékenykedett.

Bihari Sándor, Bem katonája

Horváth Gáspár elődje az igazgatói székben Bihari Sándor (1823−1903) volt. Hasonlóan gazdag életpályával rendelkezett. Szintén részt vett az 1848−49-es szabadságharcban. Bem seregében tüntette ki magát, aki mellett a segesvári, medgyesi, szebeni és feketehalmi csatákban harcolt. Fogságából szabadulván 1856-ig gróf Bethlen Gábor magánnevelőjeként talált menedékre. Továbbtanulva, a lipcsei és giesseni egyetemeken hallgatott filozófiát, történelmet, neveléstant és politikát. Bernádyt történelemtanárként egyetemes és magyarságtörténet mellett egyháztörténetre is tanította. Társadalmi, politikai cikkeket írt, Horváthoz hasonlóan tevékenykedett a város közéletében is. Volt diákjai és kollégái a kötelességteljesítés mintapéldájaként búcsúztatták. Módszerét a következőképpen értékelte Kelemen Lajos: „Előtte a történetnek minden része érdekes volt. Ebből következett, hogy a jelentősebb, fontosabb események az ő előadásában nemigen emelkedtek ki a többiek felett.” Bernády tanárai közül leginkább Horváth Gáspár és Bihari Sándor kelthette fel érdeklődését a közéleti, politikai tevékenység iránt. Továbbá ugyancsak ők lehettek a középiskolai tanulmányok alatt Bernády világképének és társadalomszemléletének fő alakítói. Az általuk használt tankönyvek, iskolai kézikönyvek, mint például a Horváth Mihály-féle Magyarok története, vagy a Beöthy Zsolt-féle

Magyar irodalomtörténetben foglalt alapvető ideológiai-politikai rendezőelv és szemléleti háttér a liberalizmus volt.

Ehhez hozzájárult az a 48-asok iránti tisztelet hagyománya, amely elsősorban a patriotizmusban teljesedett ki. Így a történelmi haladás gondolatának elismerése az egyén politikai szabadságjogainak hangoztatása, parlamentáris államberendezkedés igenlése, a társadalmi ellentétek jelentőségének az elvetése mellett a patriotizmus kiemelése, amelyeket iskolai kézkönyvei és tanárai egyaránt sugalltak, Bernády későbbi politikai pályáját végigkísérték.

Páll, Bedőházi, Demeter

Bernády tanárainak másik generációját a fiatalabb, egzakt tudományokat tanítók jelentették. Ide sorolható Páll Károly, Bedőházi János és dr. Demeter Károly, akiknél közös volt, hogy 1848 után szocializálódtak, tanulmányaik alatt külföldi egyetemeken is tanultak. Továbbá segítségükkel sajátította el Bernády a természettani ismereteket, azokat később sikeresen folytatva az orvosi, majd gyógyszerészeti tanulmányai alatt. Ők képviselhették a tanári karban a modernebb, világias szellemet, amely nem függött össze feltétlenül a 48-as függetlenségi eszmékkel. Páll Károly 1848-ban született, marosvásárhelyi tanulmányai után Utrechtben, Lipcsében, Zürichben és Tübingenben mennyiség- és természettant, illetve csillagászatot hallgatott a teológia mellett. Hazatérve, a marosvásárhelyi alma materben tanárként folytatta pályafutását.

„Őt az egész diákság kitűnő és híres matematikusnak és szigorú tanárnak tartotta, s a gyenge számtantehetségek féltek tőle”

− írta róla Kelemen Lajos.

Bernády nem tartozott ezek közé, ugyanis mennyiségtanból kitűnő minősítései voltak, a pontosságát is részben mennyiségtan tanárának köszönhette.

Bedőházi János tanára, később politikai ellenfele volt Bernádynak

Pállhoz hasonlóan Bedőházi János (1853−1915) is hozzájárult Bernády szakmai fejlődéséhez, valamint vegytan és természettan, az egzakt tudományok iránti érdeklődéséhez. Bedőházi a budapesti műegyetemen és kolozsvári tudományegyetemen szerezte oklevelét. Bernádyt csupán helyettes tanárként tanította. Sokoldalúságára jellemző volt, hogy a verseskötete mellett az egyik első Bolyai-életrajz szerzője (Vályi Gyula mellett), de lapszerkesztőként, országgyűlési képviselőként, városi ünnepségek szónokaként is ismert volt. Bár a továbbiakban a tanári hivatás mellett a politikai pályát választva Bernády ellenfele volt, nyilatkozataiban támadásai mellett kiemelte, hogy büszke volt arra, hogy Bernády tanára lehetett. Ilyen szempontból a tanár-diák viszony kölcsönösen kedvező volt, különösen a tanulóévek során, ugyanis Bernády doktori dolgozatának egy Marosvásárhelyen is fellelhető példányát Bedőházi Jánosnak ajánlotta.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMAL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.