Világi és mégis egyházi: Kovács Orsolya Istennek szentelt élete

Hajnal Csilla 2020. december 03., 18:37 utolsó módosítás: 2020. december 03., 19:25

Míg az átlagos kamaszlánynak a kilencvenes évek végén egy éppen aktuális popsztár volt az ideálja, addig neki Árpádházi Szent Margit volt az első példaképe. A marosvásárhelyi református családból származó Kovács Orsolya nem kedveli az „apáca” kifejezést, mert pejoratív jelentést hordoz a mai világban, számára a „szerzetesnő” sokkal inkább kifejezi a lényeget, bár a szó egyházjogi értelmében nem tartozik ebbe a kategóriába. Saját történetét mesélte el a Ligetnek arról, hogyan él Istennek szentelt életet világi állapotában a Ferences Világi Rend keretén belül.

Világi és mégis egyházi: Kovács Orsolya Istennek szentelt élete
galéria
Kovács Orsolya társaival - a Ferences Világi Rendhez tartozó magánfogadalmasok Fotó: Kovács Orsolya személyes archívuma

A mai világban már nem érthető, már nem természetes, ha valaki lelki utat választ, lemond a testi örömökről, ezért már gyerekkorától kezdve érezte, más mint a többi, mert kinevették, megszólták a háta mögött. Nem úgy öltözött mint más, nem járt bulizni, nem pasizott be, mindig jól tanult, nem puskázott matekórán. Kovács Orsolyát bigottnak tartották anélkül, hogy igazán megismerték volna diáktársai.

Körülbelül tízéves korában már tudatában volt annak, hogy valami köze lesz az egyházi világhoz, de református családban született, ahol nem lehetett szó arról, hogy szerzetesnővé váljék. Később olvasmányai alapján próbált tájékozódni, és Árpádházi Szent Margit volt az első példaképei között, így nyolcadikos korában kezdett komolyabban töprengeni annak megvalósításán, ami eddig csak gyerekes ábrándozás volt. Ekkor sikerült az első személyes kapcsolatot létrehozni három nővérrel, akik vér szerint is testvérek voltak. Évekig leveleztek, miközben az addig kezdetleges, gyerekes vágyai kezdtek szilárd alapokra épülni az Istennel való kapcsolat kibontakozása által.

Ekkor szembesült azzal is, hogy a református egyházban nincsenek szerzetesek, és ilyen példaképek sem. Így indult el érdeklődése a katolikus egyház iránt.

„Már előzőleg a Református Kollégiumba mentem középiskolába, mert ezt láttam alkalmas helynek az istenkeresésem útján. Elég botrányos volt az áttérésem folyamata. A cél a szerzetesség volt, de ami megfogott, az sokkal több volt ennél: az Istenhez vezető utak sokfélesége és gazdagsága, ami által szárnyra kaphatott a hitem és a belső fejlődésem. Már nem az életforma, a ruha vagy az egyéb külsőségek fogtak meg, hanem az Istennek szenteltség fogalma” – meséli nekünk Kovács Orsolya a világi szerzetessé válásának kezdeteiről.

Örökfogadalom: szép és egyszerű szertartással vállalta az elköteleződést Fotó: Kovács Orsolya személyes archívuma

Már tizenévesen is érezte, hogy kilóg a sorból az álma miatt, amiről beszélni sem lehetett, és ezt nem nézik jó szemmel, elítélik, beskatulyázzák, kinevetik. A családja sem értette meg, hiszen senkit sem ismertek, aki a világi élet helyett az egyházat választotta volna, csak a filmek és a média által közvetített példákat, amelyek Orsolya szerint elég rémisztőek.

Áttérése tényével szülei egy levélben szembesültek.

Csak a nővérekkel való találkozás után kezdtek nyitottabbak lenni erre szülei, amikor látták, hogy ők is hús-vér emberek. „Az iskolában is botrányt kavartam, kilátásba helyezték, hogy kitehetnek emiatt, ami persze nem történt meg. Most, ahogy visszanézek azokra az évekre, látom, mennyire elütöttem mind viselkedésben, mind az öltözködésemben a kortársaimtól. Saját magamnak szabott korlátaim kissé késleltették a felnőtté válásomat. Egyetemista éveimben értettem meg, hogy mindaddig »nemtelen« voltam.

A nővé válásom csak huszonéves koromban kezdődött, és megértettem, hogy ez fontos része a hivatásom megélésének”

– idézi fel nekünk egyáltalán nem szokványos diákéveit Kovács Orsolya.

Minden vagy semmi

Az első kedvenc rendje a kármelita rend volt Kis Szent Teréz élete kapcsán. Ez egy „hagyományos” régi rend, a számára áhított szigorral és lelki töltettel, de nem erre vezette az első útja.

Tizenegyedikes korában volt először Csíksomlyón, ahol találkozott a klarisszákkal, de nem érezte képesnek magát a túl keménynek tűnő életformájukra.

Itt ismerkedett meg egy külföldi, orsolyita rendbeli nővérrel, akik Nagyváradon működtek egy kis közösségben. „Elmentem megnézni őket, és végül ott ragadtam. Nagy élmény volt a sokszínű, nyitott közösség, és úgy tűnt, ez már elérhető nekem is. Helena nővér magával vitt egyszer a kórházba, hogy beszélgessek a betegekkel, és bár nehezen győztem le a félénkségemet, ez mégis megerősített abban, hogy képes vagyok valamilyen karitatív munkára. Néhány hónap ismerkedés után befogadtak, mint érdeklődőt. Persze, csak lélekben, mert még tanulnom kellett” – teszi hozzá.

Bár van habitusa, azaz egyházi viselete, de csak liturgikus alkalmakon használja Fotó: Kovács Orsolya személyes archívuma

Elment Franciaországba egy képzésre a váradi nővéreken keresztül, bár az elutazás nehézségével csak akkor szembesült, amikor a szülei elkísérték a vonathoz, és miután elköszöntek, tudatosult benne, hogy legalább egy évig nem látja majd őket.

„Emlékszem, hogy Vásárhelytől Váradig sírtam, utána kezdődött a nagy kaland: a nyelvtanulás, az ismerkedés az idegen kultúrákkal és saját magammal.

Tizenkilenc évesen ez a mély vízbe való bedobás volt, és nem találtam meg a helyem. Megint valami radikálisabbra kezdtem vágyni. Második évben átkértem magam Szlovákiába, annak reményében, hogy közelebb leszek a hazámhoz, ott megint nekifogtam nyelvet tanulni és a Kármelről álmodozni. Míg egy napon rászántam magam, hogy megnézem őket, megengedték, hogy szembenézzek a »kísértésemmel«, és voltam egy hetet a magyarországi kármelitáknál. Azonnal megszólalt bennem valami: ott a helyem, és végre magyarok között lehetek” – idézi fel a kármelitákkal való találkozását, ahová egy hónapra beköltözhetett.

Ez egy szemlélődő rend: tagjai nem folytatnak semmilyen külső karitatív tevékenységet, ezért zártabb az életforma, hogy semmi se vonhasson el az állandó Istenre figyeléstől.

A kolostorba csak a komoly szándékú érdeklődő léphet be, a többiek csak az imaóráikon vehetnek részt a kápolnában. „Olyan volt, mint önmagam belülről való szemlélése, találkozás a gyengeségeimmel, az érzékenységemmel, a hiányaimmal. Az első napok eufóriája után viaskodni kezdtem azzal az érzéssel, hogy én ezt minden erőmmel akarom, mégsem leszek rá képes. Hajlamos vagyok a szomorúságra, és nem bírom a monotonitást, az elszakadást a szülőföldemtől, a családtól. Mégis életem legmélyebb, legszebb időszaka volt ez:

találkozásom a csenddel, a szemlélődő imával, az Istennel a természetben, és az egység, harmónia megélése.

A végén abban egyeztünk a perjelnővel (kolostori tisztségviselő a 16. század előtt alapított női szerzetesrendekben – szerk. megj.), akinek feltártam a harcaimat, hogy előbb végezzem el az egyetemet, és utána meglátjuk” – mondja Orsolya, aki lélekben összetörve érezte magát, amikor hazakerült.

Kolozsváron érte a döntő hatás hivatását illetően: egy ifjúsági csoportba került, amelyet a ferencesek támogattak.

Rájött, hogy szüksége van egy lelki kísérőre, aki segít eligazodni a saját lelki útvesztőiben.

Ott talált rá arra a személyre is, aki már tizenöt éve segít ebben. „A csoportban megtapasztaltam, milyen az, amikor elfogadnak a hibáimmal és gyengeségeimmel együtt, amikor része lehetek egy közösségnek, ahol biztonságban érzem magam, ahol barátaim vannak. Itt hallottam először a Ferences Világi Rendről, vagyis ahogy régen mondták, a ferences harmadrendről” – vallja be a mesélő. Ez egy olyan közösség, ami elsősorban világiakat foglal magába, házasokat vagy nem házasokat, akik nem lehetnek szerzetesek, de szeretnék ferences lelkiség szerint élni az életüket, megmaradva az életállapotukban.

Zűrzavaros évek után érkezett meg „Ágnes”

Eljött a szerelem időszaka is, annak minden viharával és gyötrődésével. Gyakorlatilag szabad volt, de a szíve úgy érezte, ha hűtlen lesz az első elköteleződése iránt, meghasonul önmagával. A Kármel már nem volt a lehetőségek között, nem tudta, mit kezdjen az életével. Közben hazakerült Marosvásárhelyre, és nem kapott munkát sem.

Ekkor jött a javaslattal a lelki vezetője, hogy élhet Istennek szentelt életet a világi állapotában a Ferences Világi Rend keretén belül is.

Ez azt jelentette, hogy nem változik semmi az életkörülményeiben, csak tesz egy döntő lépést, amivel lezárja a további lehetőségeket az életére nézve.

A csoportban megtapasztalta, milyen az, amikor elfogadják a hibáival és gyengeségeivel együtt Fotó: Kovács Orsolya személyes archívuma

„Egy szép és egyszerű szertartás keretén belül, amikor is saját kívánságom szerint beöltöztettek egy általam megtervezett habitusba, megkezdtem a noviciátusomat. Elkezdődött egy felkészülés az Istennek szentelt életre. Otthon folyt tovább a mindennapi életem, de közben foglalkoztam a mindennapi képzési anyaggal, amiről beszámolót kellett küldenem a lelki vezetőmnek.

Az új élet szimbólumaként kértem és kaptam egy új nevet is, amit használok is: az egyházi körökben Ágnes vagyok Prágai Szent Ágnes után.

A noviciátus nálam körülbelül másfél évig tartott, és ekkor történt meg az első nyilvánosan is kifejezett fogadalomtételünk. Ugyanazt a hármas fogadalmat értem ez alatt, amivel a szerzetesek is elköteleződnek: a szegénység, tisztaság, engedelmesség ígéretét, amit ekkor még csak egy évre tettünk, amit évente meg kellett újítani. Lassan újabb testvéreket kaptunk, és három évre rá, amikor felvirradt az örökfogadalmunk napja, már négyen voltunk. Jelenleg is van egy novíciánk, így most már megvan az új közösség alapításához szükséges öt tag. Még nem tisztáztuk azonban, hogy hogyan szeretnénk rendezni ennek a jogi oldalát. Egyelőre a jogi státuszunk szerint a Ferences Világi Rendhez tartozó magánfogadalmasok vagyunk. Ez így még szokatlan az egyházban is” – részletezi elköteleződésének történetét Kovács Orsolya.

Folyamatos harc kiszakítani az imára szánt időt

A különbség a hagyományos szerzetesek és az általa választott életforma között a struktúrákban van elsősorban. Nincs kolostor, ahol biztosítva legyen az idő és a tér az imához, a csendhez, és egyelőre nincs elöljárója sem.

A megélhetésében is csak önmagára támaszkodhat, vagyis nem biztosít neki semmit a rend, a közösség.

Bár van habitusa, azaz egyházi viselete, de csak liturgikus alkalmakon, ferences jellegű találkozókon használja. Gyógyszerész-asszisztensként dolgozik, világi környezetben. Munka után magának kell beosztania a fennmaradó időt úgy, hogy maradjon imára, szentmisére. Első látásra úgy tűnik, ez a könnyebb, a gyengébb változat, amiben semmi lemondás nincs. De ez nem így van.

Az Istennek szentelt élet világi arca Fotó: Kovács Orsolya személyes archívuma

„A mindennapok rohanó életvitelében folyamatos harcot jelent kiszakítani az időt, megtalálni a helyet, ahol lecsendesedek, Istennel vagyok. Magam döntöm el, hogy hova megyek, mivel töltöm ki az életemet, és ez sokszor nagyon nehéz, magában hordozza az elbukás, ellanyhulás veszélyét, és ebből kifolyólag a kiégést, a kapcsolat megszakadását is.

Olyan, mint az árral szemben úszni, mindenféle segítség, biztonság nélkül.

Megvan az előnye és a hátránya is, sokszor nem is tudnak róla, hogy ki vagyok, mintha mindig inkognitóban lennék. Fontos a közösség megtartó ereje is. Mi még mindig nem élünk együtt, most a találkozóink a vírus miatt sokszor online módon zajlanak.

Sokszor hiányzik a társaim jóra ösztönző példája, támogatása, egyedül nehezebb kitartani, fejlődni”

– mondja Kovács Orsolya, aki sokszor segít a testvérének a gyerekek felvigyázásában, így lehetősége adódott megélni az anyai ösztönöket is.

Szívesen jár ki a barátokkal is, amikor lehetőség nyílik rá. „Kimegyünk az erdőbe vagy egy teraszra, ahol szívesen megiszok egy koktélt is, a sört nem szeretem. Az egyik társammal online borozást is szerveztünk a kijárási tilalom idején. Nyaranta nagyon szeretek fürödni, kirándulni. Szívesen vásárolgatok turkálókban: sokan fenn szoktak akadni azon, hogy szeretek nőiesen öltözni a hétköznapokban. A megfelelő környezetben szívesen táncolok is” – osztja meg velünk Orsolya.

Egy ideje írásra adta a fejét

Kolozsváron az egyetemi évek alatt volt egy újságjuk, ami a templomban volt osztogatva, és abban elkezdett egy folytatásos regényt. Később az újság megszűnt, de az írást tovább folytatta.

Három évvel ezelőtt vágott bele a jelenlegi írásába, amelynek lassan a végére ér.

„Hatalmas élmény ez nekem: teljesen elvesztem benne a szó pozitív értelmében. Önismeret, emberismeret és istenismeret egyben.

Nemcsak hobbi, ami feltölt, hanem egy új hivatás. Egy lehetőség, hogy a bennem levő művészi érzékenység, együttérzés, fantázia, a történelem szeretete kibontakozhasson.

Romantikus történelmi fikció az én műfajom, így amatőr szemmel nézve. A szereplőim jellemzője, hogy nem ideálisak, hanem hús-vér emberek, mindenkinek van valami gyengesége, titka, bűne” – meséli lelkesen a Ferences Világi Rend tagja. Hozzáteszi, semmi sem úgy alakult, ahogyan megálmodta, de mégis eljutott az ő sajátos helyére, mert megengedte Istennek, hogy úgy legyen, ahogy Ő a legjobbnak látja számára.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport