Egy Árpád-kori vaskohászat nyomdokán

Péter Beáta 2021. szeptember 03., 16:43 utolsó módosítás: 2021. szeptember 03., 22:12

Nem túl látványos, de annál nagyobb fontossággal bíró régészeti ásatás zajlott a Csíkszereda melletti Vasfúvó-dombon. A feltárt néhány salakos gödör Székelyföld története szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Botár István régészt és csapatát látogattuk meg az utolsó ásatási napon.

Fotó: Veres Nándor

Hosszú ideje foglalkoztatta a csíkszeredai Botár István régészt, hogy Csíkszereda székelyudvarhelyi kijáratánál, Erdőalja után, a csibai oldal elejét miért hívják Vasfúvó dombnak.

A dombról már Orbán Balázsnál is találunk említést: „önálló csúcsocska… melyet Vasfúvónak hívnak; mondják, hogy régen vasművelet folyt ottan”, de Vitos Mózes is ír róla a Csíkmegyei füzetekben.

A domb neve már a 19. századi térképeken is feltűnik, de elég valószínű, régebbre megy vissza az elnevezés – magyarázta Botár István, amikor kilátogattunk a helyszínre.

Mintegy négy évvel ezelőtt létrehoztak itt egy földteraszt, és akkor vált láthatóvá ez a profil, amelyben szemünk elé kerültek a nagy salakos gödrök, tömött salakkal, és végig húsz-harminc centis salakos réteg húzódik a humusz alatt. Ez azt jelenti, hogy nagyon intenzíven olvasztottak itt vasat. Az volt a kérdés, hogy mikor.

A régész rámutatott, hogy a népvándorlás kori vasolvasztás nyomai, 4. századi gót kohók, salak szinte mindenhol található Csíkban, fejedelemkori, késő középkori vasolvasztásról van tudomásuk, például Csíkmadarason a Fejedelem-kertben, ahol százötven évig ipari mennyiségben olvasztották a vasat.

Sok mindenről mesél néhány salakos gödör Fotó: Veres Nándor

Árpád-kori leletek?

Botár István elmondta, korábban találtak két szórványcserepet, amelyekről úgy tűnik, hogy Árpád-koriak. Idén az volt a célkitűzésük, hogy amennyire lehet, tárják fel ezeket a gödröket, és nézzék meg, hogy mikoriak. „Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, két feltételnek kellett teljesülnie. Az egyik a terület tulajdonosának, Lanczky Zoltánnak a beleegyezése, akinek ugyan semmiféle kötelezettsége nincs, mert hivatalosan ez itt nem lelőhely, de amikor elmondtam neki, hogy miről van szó, akkor rögtön támogatólag állt hozzá, és szívesen engedte, hogy idejöjjünk ásni. A másik pedig Hargita Megye Tanácsa támogatása, a régészeti program keretében.

Pontosan az ilyen helyzetekre és lelőhelyek megmentésére volt a program kitalálva: arra, hogy olyan helyeken kutathassunk, amelyeken nincs közvetlen befektetés, így leletmentés sem lesz, de régészeti, történeti szempontból nagyon fontosak ezek, és indokolt lenne a kutatásuk.

Mostani munkánk során kiderült, hogy a Vasfúvó-domb kora Árpád-kori lelőhely, a talált edénytöredékeket 11. századira saccolom. Lesz majd objektív, független C14-es vizsgálat, szénizotópos kormeghatározás valamikor tavasszal, de tény, nagyon archaikus kerámiákat találtunk, a Fodor-kertben talált kerámiák megszólalásig hasonló társai. Azok a C14-el jól vannak keltezve, úgyhogy tipológia szempontból és időrendileg összetartozhatnak. Egy apró bökkenő van, hogy ez a fajta díszítés a kerámiaedényeken a 10-12. század között előfordulhat.

Nem tudom száz százalékig kizárni, hogy esetleg késő népvándorlás kori vaskohászat lenne ez, de nem arra hajlok

– fejtette ki Botár.

Kohók nyomait találta a régészeti csapat Fotó: Veres Nándor

A helynév maga is az Árpád-kori keltezés mellett szól, mivel a szakember szerint ezt nem utólag adta valaki, hanem régebbi időkre nyúl vissza.

Utólag nem neveznek el egy dombot Vasfúvónak, csak akkor és azok, akik itt ténylegesen vasat fújtattak. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy ez egy Árpád-kor derekától fennmaradó helynév.

Az az érdekes, hogy külterületi helynév, tehát nem egy település, mint Szentkirály, Kotormány, Verebes, Csicsó, de olyan markáns volt, hogy benne maradt az emlékezetben. Az is érdekes, hogy igazából távol vagyunk a középkori településektől. A legközelebbi, amit jelen pillanatban ismerünk, az a somlyói a Fodor-kertben, a zsögödi a régi homokbányánál, illetve a delnei.

Az itt dolgozó vaskohászok valahol itt élhettek a környéken, de az Árpád-kori településhálózatból kiszakadva.

Ez is jellemző a korabeli Magyarországra, hogy a vaskohászat a településektől távol volt. Fontos, hogy kellett hozzá egy patak, ami itt folyt alul, most már csak csörgedezik, de látható. Kellett a nyersanyag, itt van közvetlenül a salakos gödrök alatti altalajban a vörös kő, a limonitos lerakódás. Azt mondják a geológusok, az egész domb egy gejzírkúp.

Borvízforrás is volt itt, az is felhozta és lerakta a nyersanyagként hasznosítható gyepvasat. Ezeket a felszíni vasérceket bányászták, feldolgozták és olvasztották

– magyarázta.

Kohászat nyomaira utaló leletek Fotó: Veres Nándor

Vaskohászat huzamos ideig

A domb első részein levő nagy horpadások a felszíni bányagödrök nyomai lehetnek. A régészek több mintát vettek a salakból, vékonycsiszolatok segítségével anyagvizsgálatot végeztetnek, hogy megtudják,

mennyi a salak vastartalma, illetve a kőzetből, a nyersanyagból is gyűjtöttek mintát, hogy elemezzék, és ez alapján el tudják dönteni, hogy milyen hatásfokkal működhettek a kohók.

Botár István kifejtette, a vaskohászat ma is egy csúcstechnológia, nem lehet akárhol, akárhogy vasat olvasztani, viszont a történeti korokban, és ebben az esetben az Árpád-korban, az ezredforduló környékén különösen fontos volt.

Az Árpád-kori Magyarországon a gazdaság szolgáltatónépi rendszerben működött: voltak csiszárok, vasverők, halászok, solymárok. Azt nem tudjuk, hogy az itt dolgozók a Szent István-i vagy László király korából való vasasok társasága volt-e, de elég valószínűnek tűnik, hogy nem maguknak olvasztottak vasat, mert intenzíven, huzamosabb ideig működött itt vaskohászat.

És nem azért, hogy a csicsóiak csináljanak belőle két ekét, vagy a zsögödieknek legyen kaszája. Ez bizonyosan szervezetten történt, kellett legyen megrendelő, kellett legyen piaca, a kohászokat fizetni kellett, tehát ez egy hálózat része volt. Azért nagyon fontos, mert ez az Árpád-kor eleje, amiről Csíkban nincsenek források, az első írott adat 1324-ből származik. És ezek a régészeti leletek, ez az iparrégészeti lelőhely is azt bizonyítja, hogy sokkal korábban jól megszervezett terület és nagyobb struktúrának az elemei voltunk. Ami nyilván nem lehetett más, csak a magyar királyság. Ez ennek a jelentősége, hogy ipari régészeti szempontból is nagyon fontos, Székelyföldön még nem találtak vasolvasztó kohó-lelőhelyet. Erdővidéken vannak, de úgy tudom, hogy azok őskoriak, vaskoriak, a madarasi pedig fejedelemségkori. Ott volt egy nagy vasolvasztó műhely, arról vannak írott forrásaink, ez viszont egy ötszáz évvel korábbi kohászati műhely” – hangsúlyozta Botár István.

Nem véletlenül hívják Vasfúvó-dombnak a helyet. Magyarázza Botár István régész Fotó: Veres Nándor

Az a néhány salakos gödör

Az ilyen típusú kohókat patakpart mellett alakították ki, a martba ásták bele. A szakemberek egyelőre nem tudják, hogy mekkora lehetett a Vasfúvó-dombi kohótelep kiterjedése, azt tudják, hogy a dombon és környékén a kétezres évek elején volt egy területrendezés. „Itt három-négy telekkel lentebb azt mondták a tulajdonosok, hogy amikor ásták a házuk alapját, találtak egy fúvócsövet. Egyelőre ez nincs meg, reméljük, hogy valahonnan előkerül. Az egészben az a bosszantó, és közben izgalmas is, hogy mi még egy fúvócsövet sem találtunk.

Iszonyú sok salak van, megtaláltuk az átégett földet, a kiégett anyagot, ami olvasztásra utal, vagy egyik oldalon kiégett föld, tapasztott agyag, a másik oldalán salak, tehát a szétvert kohók nyomát, de konkrétan egy kohót sem találtunk meg egy az egyben, illetve se mellvédet, se fújtatócsövet nem találtunk. Itt van valahol, de még rejtőzködik. A kiterjedését illetően pedig nem tudjuk, hogy mit veszítettünk el

– magyarázta a régész.

Talált cserépdarab. Fontos bizonyíték lehet Fotó: Botár István

A korszakhoz tartozó kohókkal kapcsolatban elmondta, abban az időben úgy építették ezeket, hogy a nyersanyagot kitermelték, ástak egy lyukat a falba, és fentről egy kürtőt mélyítettek bele, a kettőt összekötötték. Belülről kitapasztották sárral, utána faszén-érc rétegeket hordtak bele, ott volt a mellvéd, a fújtatócső, mindent fújtattak, és amikor a vasolvasztás megtörtént, kifolyt a salak, és kivették a vasbucát. A kutatók azt remélték, hogy a nagyobb gödrök mögött hátul a szelvény szélén megtalálják a kohót. De nem így történt.

„Ezzel a kutatással kapcsolatban két érzésem van. Az egyik a méreg vagy szomorúság, mert lehet, hogy elvesztettük és lehet, hogy ezek az utolsó fennmaradt leletek erről a vasolvasztó telepről, a többit elvitték a gépek, és nem tudom, hogy vannak-e még nyomai – nem régészeti lelőhely, semmi nem védte ezt a domboldalt. Lehet, hogy egy utolsó utáni pillanatban éppen csak elcsíptünk valamit itt a domb aljában. A másik meg közben az öröm, mert mégiscsak megmentettük és dokumentáltuk ennek a tevékenységnek az egyértelmű nyomait és nem tűnt el nyomtalanul.

Ez a néhány salakos gödör kifejezetten fontos a térség, egész Székelyföld története szempontjából. Ez annak a nyoma, hogy egy központnak vagy piacra termelő, rendszeresen dolgozó, huzamosabb ideig dolgozó társaság volt itt, ami csak szervezett keretek között működött.

Eleve a vas és a kohászat királyi monopólium volt. Hogy ez itt pontosan hogyan működött, nem tudjuk, de annak a fényében beszédes, hogy itt van Udvarhely tőlünk ötven kilométerre, ami a nevében is egy királyi udvarhelyre utal, és el tudom képzelni, hogy annak vonzáskörzetébe, az azt ellátó, ahhoz tartozó társadalmi réteg dolgozott itt.”

Jól láthatak a rétegek, az idő és a különböző munkafázisok nyomai Fotó: Veres Nándor

Kiégett agyagdarabok

A régész kiemelte, hogy leletanyaguk nem sok van, de egy ipari zóna meddőjét kutatják, itt nem házak vannak, szép edények. De találtak 11. századi edénytöredéket és rengeteg folyó- és keménysalakot, mindenfélét, ami lerakódott a földre. Ugyanakkor kiégett és salakos agyagdarabokat is találtak, amelyek felhagyott, szétvert kohókra utalnak. „Eljutottunk egy részhez, ahol egymás hegyén-hátán vannak a kerek gödrök, nem igazán kiégve. Valószínű ezek előkészítő munkafázisok, például ércpörkölés részei. Egymást bolygatják, már ebből is látszik, hogy huzamosabb ideig zajlott a munka, mert egyik gödör a másikat fedi. Van egy salakbefolyás, egyértelműen eredeti helyén, viszont felette negyven centis steril homok van. A legújabb fejlemény, hogy miután feltártuk a salakkal feltöltött gödröt, befejeztük, de kiderült, hogy hosszú felületen lehet követni egy vékony salakos réteget, úgy, hogy fölötte nyolcvan centis steril homok van.

Az történhetett, hogy az eredeti műhelyben, amiben olvasztás volt, és kikerült belőle salak, abbamaradt a munkafolyamat, megszakadt valamiért, és fentről a dombról a homokos agyag jött, töltötte be a régi dombokat. Ismeretlen hosszúságú idő után visszajöttek megint dolgozni, és ebbe a számukra steril agyagba ástak egy új műhelygödröt és utóbb feltöltötték az időközben termelődött salakkal. Ezért lehet, hogy itt többgenerációs különbségről beszélünk, hosszú ideig tartó kohászatról.

Ami érdekes, és időrendi szempontból fontos, hogy biztosan nem kora népvándorlás kori és biztosan nem 12. század utáni, mert se korábbi, se későbbi cserepeket nem találtunk. A helynév és a kerámia alapján 11-12. századira saccolok, de ebben a kérdésben a C14-es keltezések fognak döntő szót mondani. Az elsődleges célunkat elértük. Az volt a célkitűzésünk, hogy megnézzük ezeket az objektumokat,  hogy amit lehet feltárjunk, s keltezzük, ezzel nagyjából megvagyunk.

A végső cél az lenne, hogy legalább egy-két kohót in situ tudjunk feltárni, de ez már csak jövőre lehetséges

– összegzett a régész. 

A cikk először a Székelyhon napilap Liget című életmód-kiadványában jelent meg 2021. szeptember 3-án.
•  Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
•  Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Munkaeszközök •  Fotó: Veres Nándor
Munkaeszközök Fotó: Veres Nándor
•  Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
•  Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
•  Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
•  Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
•  Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport