A nagy Szoborhely-sztori

Katona Zoltán 2020. augusztus 07., 19:01 utolsó módosítás: 2020. augusztus 07., 19:12

Szobordöntések és -gyalázások idejét éljük Amerika- és világszerte. Talán ilyenkor illő azt is számba venni, hogy idehaza ezt hogyan élnénk, illetve éltük meg: milyen szobraink, emlékműveink tűntek el az idők folyamán és miért? A Szoborhelynek is csúfolt Székelyudvarhelyen hogyan dőltek és állítódtak fel, illetve vissza a szobrok, ahogy a rendszerek jöttek és mentek? Kultúrtörténeti utazás a múltban és jelenben – avagy a nagy „Szoborhely-sztori”.

Az 1897-ben felavatott millenniumi emlékoszlop az első világháború előtt, háttérben a Kossuth Lajos utca Fotó: korabeli képeslap, forrás: Civilek az Örökségért Mozgalom

„Dőlnek a szobrok, babám, odafenn, / vége a mesének itt, Keleten!” – énekelte a Hobo Blues Band 1990-ben, a rendszerváltás hajnalán. Bár ha nagyon megnézzük, a kelet-európai vasfüggöny leomlásával összekötött „rendszerváltás” kifejezést a történelem, a huszadik század és az elmúlt két évtized bizony szinte nap mint nap átírta, illetve kibővítette olyan kifejezésekkel, mint az „impériumváltás”, a „felszabadítás” vagy a „forradalom”. Manapság lassan meg sem lehet szólalni úgy a múltról, hogy ne kéne közben arra gondolni, hogy vajon megsértettünk-e valakit, netán forgattunk-e meg valakit a sírjában, annyira érzékenyek lettünk mindenre és mindenkire. Amíg még lehet, vegyük számba a dolgokat, mert nem lehet tudni, hogy egy új rendszer mikor és milyen értelemben írja felül a régit.

Jöttek, láttak, győztek?

Menjünk vissza egészen az első világháború végéhez: még a trianoni békeszerződés aláírását megelőzően a Székelyudvarhelyre megérkezett román hadsereg több dolgot is eltüntetett. Elsőként az 1917-ben felállított, fából készült, vaspikkelyekkel borított Vasszékelyt a Deák térről (a mai Márton Áron  térről), illetve az 1896-ban emelt millenniumi emlékművet a városháza előtti térről.

Ismereteink szerint a Vasszékelyt a ledöntés előtt többször is meggyalázták, először letörték a szobor tölténytáskáját, lefűrészelték a puskát, majd nekitámasztottak egy koporsót.

1919. február 9-én döntötték le a román katonák, majd helyiekkel fűrészeltették szét darabjaira, a fát pedig eltüzelték. Ám egy darabja (eddig ismeretlen módon) megmaradt, és a későbbi múzeumba került.

Az eredeti millenniumi oszlop két megmaradt darabja Fotó: Balázs Attila / archív

Az eredeti millenniumi oszlopon levő kőcímerekből két darab maradt meg: Székelyudvarhely címere (ez teljes), illetve a vármegye törött címerének fele. Ezek (sok más, azóta eltűnt vagy még álló temetői, illetve köztéri alkotáshoz hasonlóan) az akkor még működő Kő- és Agyagipari Szakiskolában készültek. Mind a Vasszékely, mind pedig az 1897. július 26-án felavatott millenniumi oszlop az akkori „régi világot”, a legyőzött Osztrák–Magyar Monarchiát jelentette a bevonuló román katonaság és a berendezkedő új rendszer számára, így egyik sem maradhatott a helyén. Mint ahogy a Kuvar-szikla oldalában 1915-ben kialakított kettős dombormű sem: ezen Ferenc József osztrák–magyar és II. Vilmos német császár portréi voltak, a vesztes háború után ezek is eltűntek.

Mindhárom emlékműnek van „utóélete”. A székelyföldi buzgó kommunisták kaptak az ötleten, és a Kuvar-sziklára, a két császár helyére az ötvenes években feltettek egy Sztálin-, illetve egy Lenin-domborművet. Nyilván előbbi nem maradhatott ott hosszú ideig: Gheorghe Gheorghiu-Dej halálát (1965) és Ceaușescu hatalomra kerülését követően ezek is lekerültek a Kuvarról, és szerencsére nem állítottak Lenin- meg Sztálin-szobrot az 1958–59-ben felépült Művelődési Házhoz sem, bár eredetileg azokat tervezték a lépcső melletti virágágyások helyére. A kilencvenes években még látszott egy „A nagy háború emlékére” felirat is egy kövön a Kuvar egyik ösvénye mellett, ám az ottani töltőállomás bővítése után a domboldal ezen része teljesen eltűnt. A Kuvar-szikla tetején 1988 óta áll egy mauzóleum, és akkor kialakítottak egy román katonatemetőt is: ezeknél minden december elsején koszorúzni szoktak, a másik emlékművet mára gyakorlatilag mindenki elfelejtette.  

A Vasszékely avatása 1917. december 8-án Fotó: Forrás: Civilek az Örökségért Mozgalom

Az új Vasszékelyt 2000-ben (az eredeti helyétől úgy harminc méterre, a jellegzetes pagodaszerű építmény nélkül), a millenniumi oszlop mását (tetején az eredetin nem levő turulmadárral) pedig 2008-ban, annak megközelítőleg pontos helyére állíttatta vissza a város. A millenniumi oszlop az ún. Gál-óra helyére került – utóbbi a nyolcvanas évek végén, Gál Ferenc néptanácselnök idejében került a központi parkba, eltűnését sokan fájlalták.

Fényképezkedő házaspár 1942-ben az országzászlós emlékműnél, a Patkóban Fotó: Forrás: Civilek az Örökségért Mozgalom

A második világháború, illetve a „kicsi magyar világ” alatt, 1941-ben átépítették az említett Deák teret (ez a mai Márton Áron tér), és létrehozták az országzászlós emlékművet, valamint azt a félköríves kőépítményt, amit ma is a Patkó névvel illetnek a helyiek. Az öt dombormű-címert (Udvarhely vármegye, Székelyudvarhely, Magyarország, Erdély és Pestszentlőrinc, utóbbi testvérvárosa Udvarhelynek) a visszarendeződéskor, 1944 őszén eltávolították. A címerek replikáit tavaly néhány hónapra kiállították a Patkóban.

„Csak ledöntött szobrainkat állítjuk fel újra!”

Többek között ez hangzott el Sütő András író beszédében 1995. február 4-én, Orbán Balázs egész alakos szobrának (ez Hunyadi László alkotása) felavatásakor, Székelyudvarhely főterén. Pontosabban ez: „...részint a lábára állítjuk vissza mindazt, amit az első világháború utáni, két világháború közötti periódusokban ledöntöttek. Mi csak a ledöntött szobrainkat állítjuk fel újra, és nem tobzódunk szoborállításban.”

Sütő András mond beszédet az Orbán Balázs-szobor avatásán, 1995. február 4-én Fotó: ismeretlen szerző

Sütő András 2013-ban szintén szobrot kapott Udvarhelyen, a Művelődési Ház mellett. Orbán Balázs szobrának felállítása előtt azonban még történt egy s más szoborügyben a városban, hiszen a rendszerváltás utáni első évben a város két híres iskolája előtt is történt szobordöntés. Nevezzük inkább eltávolításnak, mert a szobrokat nem meggyalázva és tömeg előtt döntötték le, hanem diszkréten eltüntették.

A gimnázium Dr. Petru Groza egykori miniszterelnök nevét volt kénytelen viselni több évtizedig. Az iskolához vezető sétány mellett 1974-ben avatták fel bronzból készült mellszobrát, amely Bukarestből került Udvarhelyre, készítője ismeretlen. Volt egy márványból készült Groza-szobor is, 1990 után mindkettő az iskola mögött, egy raktárban volt „eldugva”, de 2018 őszén, a gimnázium létrejöttének 425. évfordulójára előkerült a bronzszobor az iskolatörténeti kiállításra – az ma is a Haáz Rezső Múzeum udvarán áll, a fal mellett. Évtizedekig tartotta magát az a téves feltételezés Udvarhelyen, hogy az 1990 őszén az iskola mellett felavatott Tamási Áron-mellszobor a beolvasztott Grozából készült el, de ezt cáfolja a régi szobor megléte. 

Józsa Béla és „Gróza Péter”, egy letűnt korszak szobrai Fotó: Erdély Bálint Előd

Ahogy a gimiben, úgy a Tanítóképzőben is lecseréltek egy majd’ három évtizedig állt szobrot. Az 1943-ban tisztázatlan körülmények között elhunyt, hodgyai származású marxista író és agitátor, Józsa Béla szobrát 1961-ben állították fel a képző udvarán, és 1990 januárjában vették le. Az Orbán Áron szobrászművész által kőből készített szobor feje az eltávolításkor letörött, de restaurálták. Ma a múzeum udvarán Grozával együtt néznek a fényes jövőbe, egy bukott rendszer szimbólumaiként.

A Józsa-szobor talapzatára 1990 decemberében Benedek Elek szobrát állíttatta fel az iskola. Az avatóünnepségre csak a gipszszobrot sikerült elkészíteni, a ma is álló bronzszobor később került a talapzatra. Ez is, akárcsak a Tamási-mellszobor vagy a Vasszékely, a 2018-ban elhunyt Szabó János alkotása. A református kollégium előtti tér átrendezésének idején a Benedek Elek-szobor az udvar hátsó részére került, elöl pedig a kollégium történetének három nagy személyisége, Bethlen János, Baczkamadarasi Kis Gergely és Gönczi Lajos kaptak új szobrot. Az iskolák amúgy is igyekeztek a Szoborhely városnevet még tovább öregbíteni, hiszen ma már az Eötvös Józsefről (alkotója Bodó Levente), a Tompa Lászlóról és a Móra Ferencről elnevezett iskolákba is névadójuk szobra (ezeket Zavaczki Walter készítette, akárcsak Sütő András szobrát) mellett mehetnek be a diákok, ha nincsen vakáció (vagy járvány).

Még a Napozó nőt is ledöntötték

A kommunizmusra visszatérve, 1957 óta áll a város központjában a szökőkút, illetve annak peremén négy, emberalaknál nagyobb szobor, amelyek Udvarhelyszék néhány hagyományos mesterségét mutatják be. A favágó (Orbán Áron alkotása), a vasöntő (Verestóy Árpád), a bokályfestőnő (Székely József) és az arató lány (Nagy György) szoboregyüttesének eltávolítása többször szóba került a rendszerváltás után, de végül megkegyelmeztek neki, sőt, restauráltatták is néhány éve, akárcsak a város legrégebbi köztéri szobrát, a Márton Áron téren álló Jézus-szobrot. Ettől néhány méterre látható a Márton Áron-szobor, Hunyadi László munkája, amelyet szintén a rendszerváltás után állítottak, 1995-ben.

Jellemző, hogy Székelyudvarhelyen több szobor választási évben került a helyére:

az említett Vasszékely és a millenniumi emlékmű visszaállítása is helyhatósági választásokat előzött meg, de 2004-ben hozták létre az Emlékezés Parkját (ebben összesen tizenhárom magyar híres ember, király vagy író mellszobra látható), a Művelődési Ház előtt pedig Széchenyi István-mellszobrot avattak. Ebbe a sorba illik a 2016-ban felállított Román Viktor-szobor is, A szekér (a II. Rákóczi Ferenc utcai tömbházak között), de 2007-ben avattak Szent Imre-szobrot és a főtéren egy Élet-szoborcsoportot is.

Székely József egykori, Kibontakozás című térplasztikája a mozi előtt Fotó: újságkivágás, a kép szerzője ismeretlen

A szobrok mellett van adatunk még egy térplasztika-döntésről is: 1979-ben állították fel Székely József szobrászművész Kibontakozás című fém térplasztikáját a három évvel korábban, a Montreali olimpia évében átadott Olympia mozi előtt. Ez egy 18 méter magas alkotás volt, amelyet a rendszerváltás után, az épület felújításának ideje alatt egészben eltávolítottak, majd a moziépület oldala mellől egyszerűen lába kelt.

Szintén Székely József alkotása az udvarhelyi sétateret díszítő Napozó nő (1969-ben állították) – a művész egyik unokája nemrég hívta fel a figyelmet arra, hogy látott rajta mászkáló gyerekeket. Lehet, hogy meglepő, de ez a szobor a kétezres évek elején majdnem vandalizmus áldozata lett: állítólag erősködő fiatalok döntötték le, de a szobor nem tört el, így pár nap múlva visszakerülhetett a helyére. Székely József nevéhez fűződik még két köztéri szobor Udvarhelyen: a színház mellett áll névadója, Tomcsa Sándor mellszobra 1997 óta, illetve a gimnázium másik nagy személyiségének, Baróti Szabó Dávidnak a szobrát 2005-ben avatták fel az iskola mellett, Tamásival szemben.

Az másik Groza-szobor a gimnázium egyik raktárában (a fotó 2005-ben készült) Fotó: archív

Remélhetőleg a most álló szobrok a helyükön maradnak, nem jön olyan világ vagy olyan rendszer, amelyben bizonyos embereknek hatalmában állhat az, hogy eltávolíttassanak, áthelyezhessenek szobrokat csak azért, mert azoknak avatása egyik vagy másik polgármester hivatali idejéhez köthető. Ne adj isten, hogy a mai világban látott gyakorlatok alapján Tompa Lászlót, Tomcsa Sándort vagy Sütő Andrást haláluk után évtizedekkel, hiányos információdarabkák miatt mondjuk lekommunistázzák, és szobraikat meggyalázzák vagy lebontsák forrófejű, a pillanatnál tovább nem látó akarnokok.

Ne érjük meg a szobordöntések újabb korát!

A cikk először a Székelyhon napilap Liget című életmód-kiadványában jelent meg 2020. augusztus 7-én.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport