Hős elődök nyomában: Bodó István

Péter Beáta 2021. március 05., 18:29

Évek óta kutatja és fényképezi az első- és második világháborús székelyföldi háborús emlékműveket, emléktáblákat, katonatemetőket és hadisírokat Bodó István – szabadidejében, saját költségén, mert kötelességének tartja múlt ismeretét, az elődökre való emlékezést. Gyűjtéseit a nagyközönséggel is megosztja, például évente falinaptárokat állít össze, hogy így hívja fel a figyelmet az emlékezés fontosságára. A 2021-es kalendáriummal a császári és királyi 82. székely gyalogezrednek állít emléket.

Hős elődök nyomában: Bodó István
galéria
Bodó István. Ápolja a háborús hősök emlékét Fotó: Veres Nándor

A hősök előtti tisztelgés, az emlékezetük megőrzésének fontosságát még gyerekkorában tapasztalta meg a csíkszeredai Bodó István. „Csobotfalvának, Csíksomlyónak és Csomortánnak közösen van egy nagyon szép háborús emlékműve. Ez közel van a családi sírhelyhez, és amikor kilátogattunk ide, édesapám mindig átsétált a világháborús hősök emlékművéhez, és gyertyát gyújtott. Gyerekként ott voltam vele az ilyen alkalmakkor, sokat nem értettem még akkor, de valahogy megfogott ez, hogy ezt így szokás csinálni.

A későbbiekben ez úgy alakult, hogy már amikor én az önálló életemet éltem, és kimentem a temetőbe, ezt a gyertyagyújtást a hősök emlékművénél elvégeztem. Édesapám elmente után szinte hagyomány lett nálam, a lányaimmal közösen látogattunk el ide.

Nekik is átadtam ezt a stafétát, és amikor kint vagyunk a temetőben, ők csak bólintanak egyet, és mennek oda. Van egy fél éves fiúunokám, remélem, hogy majd őt is megtanítjuk erre” – mesélte, amikor otthonában meglátogattuk.

A csíksomlyói, csobotfalvi, csomortáni közös emlékmű Fotó: Bodó István

Az itt kialakított dolgozószobájában sorakoznak a történelemkönyvek, világháborús témában írt kötetek, különböző relikviák.

Magyar-olasz barátságok

„Sem nemzetieskedni, sem magyarkodni nem szoktam. Sok kedves történésszel kerültem barátságba, és tőlük ezt külön megtanultam. Soha ezektől a nagy emberektől nem hallok vérmeskedő kifejezéseket, fenyegetőzéseket, hogy majd így, hogy majd úgy, szép szavakkal jobban, szebben lehet az őseink múltját ápolni.

Sokan azt hinnék, hogy aki ilyen dolgokkal foglalkozik, az mekkora melldöngető magyar. Hogy a szimbólumok itt vannak körülöttem, az egy része az életemnek, de nem szoktam, nem látom értelmét ezzel hencegni.

Olyan olasz barátaim vannak az első világháborús témában, akiknek a felmenői egykoron, ugye, a nagyapáinkkal ellenségek voltak. San Martino települést a mi katonáink lőtték porrá, és nekem San Martinóban olyan barátaim vannak, hogy egymásért szinte mindent megtennénk.” Bodó István ugyanis egészen odáig elment a kutatásokkal és terjesztette ki kapcsolati hálóját. Több alkalommal járt Doberdóban, Piave térségében, hogy az ottani emlékhelyeket, katonatemetőket bejárja. Volt, hogy az egész család beült a kisbuszba és közösen járták be ezeket a helyeket.

Vitézi avatás, Csíkszeredában, 1942. Felső sor, jobbról első: Vitéz Bodó Lajos Fotó: Bodó István személyes archívuma

Mint rámutatott, itthon nagyon kevés tárgyi emlék van, mert a két világháború után a családok a háborús múltra utaló tárgyakat megsemmisítették. „Tanítócsaládból érkezve emlékszem arra, hogy gyerekkoromban, amikor egy magyar királyi erdészjelvényt szereztem valakitől, és otthon a szüleim meglátták, majdnem elájultak. Értelemszerűen rengeteg család megsemmisítette a háborús múltat. Még kerülnek elő, de nagyon kevés.”

Emlékművek, katonasírok

Bodó István több mint tízezer fotót készített a székelyföldi emlékművekről, katonasírokról, van, amelyikhez többször is visszajár. Az ezekhez való kötődése, az érdeklődés, hogy milyen történetek sorakoznak mögöttük, onnan is eredeztethető, hogy diákkorában nagyon sok háborús témájú könyvet olvasott – mondja.

A gyergyóalfalvi emlékmű Fotó: Bodó István

„Főleg második világháborús könyvet, akkor úgy gondoltam, hogy az első világháború nem annyira érdekes, később rájöttem, persze, hogy ez nem így van. Ha emlékműről beszélünk, a két háborút együtt szokás emlegetni. Erdélyben és Magyarországon is az emlékművek létrejötte egy régi kormányhatározatnak köszönhető. 1917-ben a magyar kormány adott ki erre rendeletet, hogy ha már tudatosítottuk, hogy rengeteg elesett katonánk van az első világháborúban, nagy véráldozatok, akkor a települések állítsanak emlékművet a elesettjeiknek, mindenki a maga lehetősége szerint. Akkor még nem gondolt arra senki, hogy három év múlva Trianon szét fogja trancsírozni az egykori magyar hazát. Érdekes, hogy itt Székelyföldön az emlékműállítások a háború után – mindannak ellenére, hogy már nem magyar fennhatóság alatt létezhettünk –, nagyon sok helyen megvalósultak. Kisebbek, nagyobbak, a lehetőségek szerint. Vannak olyanok, Székelyudvarhely környékén főleg a protestáns vallású településeken, hogy csak bent a templomban van emléktábla az első vagy a második világháborúban elesett helybéli katonák, honvédek emlékére. De majdnem mindenhol van. Csíkvármegyében szinte az összes településen található. Állítottak a hetvenes években is, majd ’90 után.”

Emlékhely Doberdóban Fotó: Bodó István

Bodó István nem csak az emlékműveket látogatja meg, amikor ideje engedi, hanem a temetőket is bejárja, elesett katonák emlékkeresztjeit kutatva. Van, amelyikről már rég lekopott az írás, arról különböző technikákkal igyekszik kideríteni, hogy kinek az emlékére állították.

Gyanakvó és befogadó helybéliek

A fotózásokhoz pedig számos történet kapcsolódik. „Amikor megérkezek valahová, kattintok egyet kettőt az emlékműről, úgy, ahogy van. Még ha elhanyagolt is a hely körülötte. Azután, ha kell, előveszem az autóból a seprűt, lapátot, kesztyűt húzok, kitakarítom a helyet. Persze olyankor már odagyűlnek a helybéliek, hogy mit akarok. Nagyon érdekes az, hogy mivel nem tudják, ki vagyok, a legelső teszt mindig az, hogy rám köszönnek, hogy lám, mit válaszolok. Mert ha az ember más nyelven válaszol, akkor valami gyanús lesz az illetőnek. Volt olyan, hogy az egyik településen odajött egy zöld kalapos, bajszos ember, s várta, hogy mit válaszolok a köszönésére. Mikor mondtam, hogy adjon Isten szép jó napot, felcsillant a szeme, hogy hát „mi jót csinál kegyelmed?” Mondtam, lefényképezem az első világháborús emlékművet, és tudtommal a második világháborús bent van a templomban, s vajon hogy tudnám azt megnézni. Mondta, jó helyen keresem, mert tudja hol a kulcs, benne van az egyháztanácsban, s menjek vele. Ilyen történet nagyon sok volt.”

A városfalvi emlékmű. Tisztelet a hősöknek Fotó: Bodó István

És hogy mennyire tartják számon a háborús elesetteiket az adott település lakói, mennyire ápolják az emléküket, lemérhető abban is, hogy november elseje után hogyan néz ki az emlékmű környéke – véli Bodó István. Mert, mint mondja, ha azt látjuk, hogy bőven van ott virág, gyertyacsonk, akkor azt jelenti, hogy a faluban fontosnak tartják a megemlékezést.

„Székelyföldön nincs olyan család, ahol legalább a dédszülőkön keresztül ne köszönne vissza Doberdó, Galícia, Ojtoz. És valahogy a név kötelez, mert ha már a nagyapánk neve ott van, akkor azzal törődnünk kell.

Nagyon kevés az a hely, ahol nincs erre megfelelő reagálás. Igaz, voltam olyan településen is, ahol november harmadikán alig volt nyoma a megemlékezésnek, pedig százvalahány név van felvésve az emlékműre. Mert én ezeknek az emlékműveknek a fotózásakor lenyomatolom a neveket is. Teljesen beközelítve a feliratozást, a névsorokat, a veszteséglistákat, s ha mégis megtörténik olyankor, hogy nem tudok valamit kiolvasni itthon a fotókról, akkor visszamegyek oda, és azt a sort kiböngészem.”

A gyergyóremetei világháborús emlékmű a veszteséglistával Fotó: Bodó István

Bodó István hangsúlyozza, sok minden van még a múltból, amit kutatni lehet, és beszélni kell ezekről. Ő külön kutatja a cs. és kir. 82-es gyalogezred történetét. „Fogynak, kopnak a dolgok. Ha nem szedünk össze minél több információt, anyagot, lehet, hogy húsz év múlva az új generációk már nem lesz, amihez nyúljanak, nem fognak tudni róla. Nem vagyok egyedül ezeknek a kutatásában. De nem az a lényeg, hogy hány emlékművet fotóztam le, és hány ezer nevet írtam le. Sokkal másképp kell az ember lelkében megszülessen mindez. Nem tekintem magam professzionalistának. Gyakran van olyan, hogy fotózok egy emlékművet, és úgy elérzékenyülök, hogy haza kell jöjjek. A legelső ilyen akkor történt, amikor a máréfalvi emlékműnél észrevettem, hogy az azonos családnevűeknél van egy függőleges vonal a végén. Aztán kiderült, hogy azok a testvérpárok. Nyolc testvérpár abból a faluból.”

A 82-esek emlékezete

A csíkszeredai férfi 2015 óta készíti el minden évben a falinaptárait, kezdetben a saját fotóival illusztrált emlékhelyeket mutatta be, később korabeli képeslapokat is megosztott a nagyközönséggel ezek által. A 2021-es kalendáriumot a császári és királyi székely 82-es gyalogezred tiszteletére és emlékére készítette el. Ebbe a saját kutatásai alapján összegyűlt, a gyalogezreddel kapcsolatos emlékművek, korabeli fotók, újságcikkek kerültek be. Ugyanakkor felsorakoztatja a 82-esek több mint 2200 elesett katonájának a nevét is. „A 82-esekről szóló hírek számomra különlegesek, hogy milyen kis helyekről, lapokból kerülnek elő kis és nagy hírek. Éppen ezért át is böngésztem a korabeli sajtót.” A falinaptár lapjain több személy mellett a nagytatájáról, Vitéz Bodó Lajosról is szó esik. „Talán ő is az egyik, aki erre ösztönzött.

Ő az ojtozi csatában kapta meg az arany vitézségi érmet, személyesen József főherceg tüntette ki, és ez a kitüntetési leírás belekerült József főherceg hét kötetes A világháború – amilyennek én láttam sorozat ötödik kötetébe.

A gyalogezred történetét leíró könyvbe innen vették át. Ugyanakkor Illésfalvi Péter kedves történész barátom Az ojtozi csata című könyvében nagyon részletesen leírja nagyapám vitézi tettét, amelyért kitüntették. Van még egy kép 1942-ből, amikor a csíkszéki vitézeket – miután újra rövid időre a magyar világ létrejött – hivatalosan is vitézzé avatták.”

Vitéz Bodó Lajos, Bodó István nagyapja is a 82-es gyalogezred tagja volt Fotó: Bodó István személyes archívuma

Bodó Lajos Madéfalván született 1895-ben, népfelkelő gyalogosként szolgált a cs. és kir. 82-es gyalogezredben. Az 1917. július 26-tól augusztus 7-ig a Măgura Cașinului hegységnél lefolyt erőszakos harcokban kiváló vitézséggel, rettenthetetlenséggel tüntette ki magát, világító példáját adva a leghűségesebb kötelességteljesítésnek. „Egy messze előretolt tábori őrs őreként állt egyedül, kézigránátokkal egy ellenséges járőrrel szemben anélkül, hogy bajtársait segítségül hívni tudta volna. Amikor a tábori őrsöt egy erős ellenséges osztag megtámadta, és parancsnoka megsebesült, átvette a parancsnokságot, bátran továbbfolytatta a harcot, visszaverte a támadást, megállítva így az ellenség saját vonalak elleni előrenyomulását. Ezzel lehetővé tette a saját csapat új állásba rendelését, és ott történő kitartását.

Huszonnégy órán át kitartott ezen a fontos helyen, rámenős előretörésekkel rémítve meg az ellenséget.

Amikor a tábori őrsöt végül bekerítették, nem adta meg magát, hanem közelharcban több ellenséget leküzdve, embereivel – akiket hősiessége fellelkesített – utat tört a saját vonalakhoz, és a továbbiakban részt vett minden ellenséges roham elhárításában” – olvasható róla Az ojtozi csata című könyvben.

A makfalvi emlékmű. Bodó István többször is visszatér egy-egy helyszínre Fotó: Bodó István

Bodó István úgy emlékszik rá, mint egy keményvágású, magas ember. Igazi székely, aki télidőben székelyharisnyában, bekecsben, kucsmában járt. „Halvány emlékekkel vagyok nagyapámról, aki korán meghalt ahhoz, hogy nekem gyerekként meséljen a háborús emlékeiről. Sokat járt hozzánk Csíksomlyóra, mindig úgy hívott, hogy vasgyúró. Egy kedves történészbarátom hívta fel később a figyelmemet, hogy ő úgy tudja, hogy a 82-es gyalogezrednek az ezredleírásában szerepel. Ebből elindulhattam.”

Bodó István a 2021-es falinaptárt a császári és királyi 82. székely gyalogezred tiszteletére és emlékére készítette el Fotó: Veres Nándor

A naptárakkal kapcsolatban elmondta, úgy érzi, ezeket a történeteket ezzel tudja közelebb vinni az emberekhez. Ha valaki egy hónapon keresztül lát egy ilyen képet, valószínű, hogy ott marad az emlékezetében – mutat rá. Hozzáteszi, vannak barátai, akiknek a felmenői között szintén vannak 82-esek. Mindig jó velük találkozni, mert érzik, hogy van egy különleges kapocs közöttük, és büszkék arra, hogy a nagyapáik 82-es katonák voltak.

„Ahogyan összetartottak a lövészárokban a nagyapáink, mi is, a 82-esek leszármazottjai is kapcsolódunk egymáshoz.”
A cikk először a Székelyhon napilap Liget című életmód-kiadványában jelent meg 2021. március 5-én.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport