A Kultúrpalota mint kincsesláda

Szász Cs. Emese 2019. július 05., 15:45 utolsó módosítás: 2019. július 06., 09:19

Bár sokan nap mint nap elsétálnak mellette vagy gyakran bemennek egy-egy előadásra, mégis alig tudnak valamit a magyar szecesszió gyöngyszemének tartott marosvásárhelyi Kultúrpalotáról. Ha pedig elmegyünk egy róla szóló idegenvezetésre, rájöhetünk, hogy eddig csak néztük, de nem láttuk ezt a csodálatos épületet.

A Kultúrpalota főhomlokzata, ahogy mindenki ismeri Fotó: Bereczky Sándor

Oniga Erika művészettörténész napokig tudna mesélni a Kultúrpalotáról, nemrég el is kísértük egy ilyen túrára, amikor a Marosvásárhelyiek Világtalálkozója részvevőinek beszélt az épület titkairól.

Ferenc József megkoronázásának emlékére

Érdekes és izgalmas története van az egykori városháza és a Kultúrpalota kettősének – tudtuk meg Oniga Erikától. Azt talán legtöbben tudják, hogy a városépítő polgármester, Bernády György városvezetése alatt épült mindkettő, de azt már kevesebben, hogy miként. Bernády 1902-ben lett polgármester, és 1904-ben vetődött fel egy új városháza építésének gondolata, a régi ugyanis a főtér felső felében álló mai Divatház helyén volt, de kicsi is volt, szűk is, Bernády pedig a kor igényeinek megfelelően egy új, reprezentatív városháza építését szorgalmazta. Bár több variáns volt arra vonatkozóan, hogy hova épüljön, végül azért is került a főtér ezen részére, hogy közelebb legyen a vasútállomáshoz. Az építkezés érdekében a helyi önkormányzat egy igen jelentős telket vásárolt meg a majdani Kultúrpalota és a mai polgármesteri hivatal között, annak központi részébe tervezték a városházát, ami ma a megyei önkormányzat székhelye. A tervezett épület két oldalán két új, egymással párhuzamos utcát nyitottak: a Ferenc József és az Erzsébet királyné utcát. A városháza épületére pályázatot hirdettek, amit Komor Marcell és Jakab Dezső műépítészek nyertek meg, és áttervezés után lett belőle a kor ízlésének megfelelő szecessziós stílusú épület, amely végül 1906–07-ben készült el.

Domborművek, kőportrék, üvegfestmény. Mi minden díszíti a palotát Fotó: Bereczky Sándor

Félig sikerült terv

Már 1907-ben felvetődött a Kultúrpalota megépítésének gondolata is – folytatta a művészettörténész, ugyanis abban az évben negyvenedik évfordulója volt Ferenc József osztrák császár magyar királlyá koronázásának, és ebből az alkalomból támogatták, hogy vidéken művelődési házak épüljenek, amelyek ennek állítanak emléket. Ezért volt a Kultúrpalota eredeti elnevezése Ferencz József Közművelődési Ház. Komor Marcell és Jakab Dezső műépítészek tervezték ezt is, 1910-ben készültek el a végleges tervek, 1911-ben kezdődött el és 1913-ban fejeződött be az építés.

„Marosvásárhelyen egy egységes, Magyarországon, de akár Európában is egyedülálló szecessziós teret akartak létrehozni, a városháza és a Kultúrpalota mellett 1909-ben meghirdették a Maros-Torda Vármegyeháza építésére is a pályázatot, ami a városházával szemben épült volna fel, a tér negyedik oldalát pedig egy kulturális középület zárta volna le, a tervek szerint 1916-ban avatták volna fel a városi múzeumot, a tér közepén pedig Bethlen Gábor mellszobra állt volna. 1914-ben azonban kitört az első világháború, a terveket pedig kettőbe törte, a négy épületből így csak kettő valósult meg”

– vázolta Bernády eredeti terveit a művészettörténész, aki azt is elárulta, hogy bár eredetileg kétemeletesre tervezték a palotát, amikor Bernády György polgármester az Amerikai Egyesült Államokba utazott, a hosszú hajóút alatt sokat gondolkodhatott a közművelődési ház építkezésén, mert levelet írt a polgármester-helyettesnek, arra kérve őt, hogy még egy emelettel bővítsék a Kultúrpalotát.

Részletek, amik eddig elkerülhették a figyelmünk Fotó: Bereczky Sándor

Komor és Jakab irodája sokáig ellenállt az újabb változtatásnak. Nemcsak azért, mert az építkezés már elindult és mindez statikai problémákat vetett fel, hanem azért is, mert a tervezett közművelődési ház méreteivel és homlokzatainak arányával addig összhangban állt a szomszédos városházával. A sok levelezés eredményeképpen végül mégis teljesült a polgármester akarata.

Az épület mint összművészeti alkotás

„Bernády azt akarta, hogy a Kultúrpalota a magyar képző- és iparművészet kincsesháza legyen, és

én is sokszor mondom, hogy ezt a Kultúrpalotát úgy kell elképzelni, mint egy kincsesládát: a képzőművészet majdnem minden ága képviselve van jelentős, minőségi alkotásokkal

(kovácsoltvas elemek, bronzreliefek, mozaikok, színes ablakok, falképek, asztalosmunkák), amelyek az egyetemes magyar művelődéstörténetből és a marosvásárhelyi kulturális, tudományos életből merített témákat elevenítenek meg” – sorolta Oniga Erika. Sokan észre sem veszik, hogy a bejárat fölött négy bronzrelief van, jelentős történelmi eseményeket ábrázolva, fölöttük pedig kőportrék, amelyek jelentős személyiségeket idéznek meg. A főhomlokzatot a Hódolat Hungária előtt címet viselő, nagyméretű üvegmozaik zárja le, amelynek középpontjában Hungária allegorikus nőalakja ül a trónon, fején a magyar szent korona, kezében kard.

A mai napig Hungária előtt hódol a főhomlokzatot lezáró, nagyméretű üvegmozaik Fotó: Bereczky Sándor

A Kultúrpalota központi részén a nagyterem helyezkedik el, amely az épület teljes belmagasságát átfogja. Két oldalán egy-egy lépcsőház vezet az emeleti helyiségekhez. Az első emeleten látható a reprezentatív kialakítású Tükörterem, fölötte a Kisterem kapott helyet, amelyet a hangversenyteremhez hasonlóan kamarakoncertek, felolvasóestek, előadások helyszínéül terveztek. A harmadik emelet a képtárnak, a zeneiskolának és a nyelviskolának adott otthont. A földszintre, ahol most az ifjúsági könyvtár van, cukrászdát terveztek.

A dombormű, amit nyolcvan évig rejtegettek

A földszinti előcsarnok maga is összművészeti alkotás, amelyben építészet és díszítőművészet, iparművészet, festészet és szobrászat külön-külön is érvényesül. Keleti hatású ez a tér a sárga mintázatú ablakokon beszűrődő és a kupolák közepén függő csillárok fénye, valamint a tér minden részének aranyos ragyogása és díszművei által, amelyek Körösfői-Kriesch Aladárnak, a budapesti Iparművészeti Iskola díszítőfestő tanárának, a gödöllői művésztelep alapítójának elképzeléseihez híven készültek.

A földszinti előcsarnok maga is összművészeti alkotás Fotó: Haáz Vince

Oniga Erika felhívta a figyelmet a hangversenyterem két oldalán található freskókra is, amelyek egyikén állítólag Bernády feleségét és kislányát is „modellezték”. Figyelemreméltó a nagyterem bejárata fölötti nagyméretű bronzrelief, amely Ferenc József császár megkoronázását ábrázolja. Az alkotást féltő módon őrizték meg az utókornak: a hatalomváltás után ugyanis, az 1920-as években a domborművet eltávolították, majd később az alkotás megmentése érdekében be akarták falaztatni, végül pedig a nagyterem színpada alá rejtették el. A műalkotás meglétéről és titkos helyéről csak egy-két személy tudott. 2005 februárjában hozták újra napvilágra az értékes domborművet, restaurálták, és azóta ismét eredeti helyén díszeleg.

Ferencz József koronázása: több mint nyolcvan évig rejtegették a domborműt Fotó: Haáz Vince

Hangversenyterem mint mozi

A nyolcszáz főt befogadó hangversenyterem díszítését minden bizonnyal az építészpáros elképzelései határozták meg, akik a kor magyar nemzeti stílusának kifejezésre juttatása érdekében az erdélyi népművészetből merítették állati és növényi motívumok ihlette dekorációikat. A terem színvilágát a kárpitok bíborvörösével összhangban álló mályvaszín és a fekete bútorzatot ellenpontozó arany uralja.

Az arany, a mályva, a bordó dominál Fotó: Haáz Vince

A hangversenyterem mennyezetének lépcsőzetesen magasított, homorú formái kellemes kupolahatást keltenek.

A nagyterem ékessége a zenekari pódium fölött magasodó, 1800-as opuszszámú Rieger-orgona.

Oniga Erika szerint miként most is minden igényt kielégít a Kultúrpalota, úgy Bernády György is azt szerette volna, hogy egyaránt jól érezze magát benne az értelmiségi és az alsóbb réteg, éppen ezért a magaskultúra eseményei mellett például vetítéseket is szerveztek, azaz moziztak is a nagyteremben.

A Rieger-orgona Fotó: Haáz Vince

A Kultúrpalota első emeletén található, rangos kivitelű Tükörterem fogadóteremnek készült, reprezentatív események helyszínéül szolgált. A jelenleg restaurálás alatt álló terem díszítésének értékes tartozéka a főhomlokzati fal nyílásainak tizenkét színes üvegfestménye, amelyek 1913-ban készültek Róth Miksa műhelyében. Középen négy ballada elevenedik meg, a bal oldali kompozíciók erdélyi életképeknek, valamint a székely népi építészetből kiemelt részleteknek vannak szentelve. A sorozat jobb szélső darabjai narratívabb jelleget öltve a székely eredetmondához kötődnek.

Fotó: Haáz Vince

A második emeleten, a Tükörterem fölött elhelyezett Kistermet a kamarakoncertek, irodalmi felolvasások számára alakították ki. A kisterem sötét alapozású, gazdag és élénk piros, kék, zöld, sárga színvilágú díszítőfestését Falus Elek, a lépcsőházak és a Tükörterem falfestésével is megbízott iparművész készítette el. A főhomlokzat ablaknyílásait itt is ólomkeretes üvegfestmény díszíti. A középső kompozíció a 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyiségét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet jeleníti meg tudósai körében.

Funkcióját száz év után is őrzi

Nézni-, csodálnivalót találunk mindenképp a több mint százéves szecessziós remekműben. Aki Marosvásárhelyen jár, annak nem szabad kihagynia, de a marosvásárhelyieknek is érdemes betérniük egyszer-egyszer azért, hogy közelebbről is megnézzék, amit eddig esetleg észre sem vettek. Oniga Erika művészettörténész szerint amellett, hogy az épület egy kincsesláda,

örvendetes, hogy a Kultúrpalota ma is funkciójának megfelelően működik:

a zeneiskola helyett a Filharmónia lelt otthonra benne, a képtár annak idején 83 alkotással kezdte meg működését, jelenleg a Maros Megyei Múzeum képzőművészeti osztálya működik a helyén kb. 2500 alkotással, a könyvtár 20 ezer kötettel kezdett, ma a Maros Megyei Könyvtár ugyanott van kb. egymillió dokumentumot ápolva.

A cikk először a Székelyhon napilap Liget című életmód-kiadványában jelent meg 2019. július 5-én.

 

Freskó az előtérben. Lehet eddig nem is vettük észre •  Fotó: Haáz Vince
Freskó az előtérben. Lehet eddig nem is vettük észre Fotó: Haáz Vince
A népművészetből ihletődtek a hangversenyterem aranyozott motívumai •  Fotó: Haáz Vince
A népművészetből ihletődtek a hangversenyterem aranyozott motívumai Fotó: Haáz Vince
Keleti hatású ez a tér a sárga mintázatú ablakokon beszűrődő és a kupolák közepén függő csillárok fénye •  Fotó: Haáz Vince
Keleti hatású ez a tér a sárga mintázatú ablakokon beszűrődő és a kupolák közepén függő csillárok fénye Fotó: Haáz Vince
•  Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
A Róth Miska műhelyében készült festett üvegablakokról is híres az épület •  Fotó: Haáz Vince
A Róth Miska műhelyében készült festett üvegablakokról is híres az épület Fotó: Haáz Vince
•  Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
•  Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
A két Bolyai is ott a főhomlokzaton •  Fotó: Bereczky Sándor
A két Bolyai is ott a főhomlokzaton Fotó: Bereczky Sándor
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport