Aki harminckét éven át őrizte Nagy Imre hagyatékát

Péter Beáta 2018. október 19., 18:53 utolsó módosítás: 2018. október 19., 19:45

Harminckét évig volt a csíkzsögödi Nagy Imre hagyaték kurátora, és személyéhez fűződik a Csíki Székely Múzeumnak mint önálló intézménynek a megalapítása. Decembertől nyugdíjba vonul, de a munka nem áll le: a csíki képzőművészeti életet felvonultató monográfia-sorozaton dolgozik, és talán visszatér a festéshez is. Szabó András muzeológussal pályafutására tekintünk vissza.

„Maszatos, rossz gyermek voltam, rossz tanuló érettségiig. Csak arra vigyáztam, hogy épp ne bukjak meg. De amikor megtudtam, hogy Kolozsváron indul a dizájn, az ipari formatervezés szak, egyből szorgalmas lettem, napi tíz órát dolgoztam, és két év alatt behoztam azt a lemaradást, amit a művészetisek nyolc év alatt szedtek össze. 1972-ben érettségiztem, 1979-ben végeztem el a főiskolát, közben voltam egy kicsit katona is, szóval sok minden volt” – elevenítette fel a kezdeteket.

„ Én még láttam Nagy Imrét, amint sétált fel a városba. Bár akkor nem tudta ő sem, én sem, hogy gyakorlatilag hosszú ideig örököse leszek.” Fotó: Veres Nándor

Az egyetem elvégzése után Bukarestbe helyezték ki, de amikor jelentkezett, kérdezték, mit keres ott, mivel nem volt állás hirdetve. Így tíz perc leforgása alatt alkalmazták, elbocsájtották, és jöhetett haza. Csíkszeredában megkereste János Pált, az akkori múzeumigazgatót, hogy mivel ipari formatervezést, belső építészetet tanult, rendezne kiállításokat. De a múzeumnál nem volt akkor üres állás, és a bútorgyárhoz, az akkori IPL-hez alkalmazták. Ott a tervezőosztályra került, egyedi bútorokat tervezett megrendelésre.

Fotó: Veres Nándor

„Amikor 1984-ben elkezdődött a városközpont beépítése – pártszékház, Szakszervezetek Művelődési Háza, szálloda – akkor a munkálatok egy részét én vezettem. Most is büszke vagyok arra, hogy a nézőtér székeit én terveztem úgy át, hogy két ember tudjon egy sort szerelni, mert ha nem, minden székhez öt ember kellett volna odaálljon. 1986-ig dolgoztam a bútorgyárban, csodálatos időszak volt. Olyan kollégák között voltam, hogy reggeltől estig szidhattuk a rendszert, soha ki nem ment az irodából semmi, se bent füles, se kint. Nagyon karakán társaságban dolgoztam hat és fél évet, de megtudtam, hogy a múzeumban megüresedett egy állás. Gyorsan jelentkeztem. Papíron 1986. február 1-jétől vagyok a múzeum munkatársa, gyakorlatilag ötödikén reggel nyolckor léptem be hivatalosan a kapun.”

A múzeumban kapott egy íróasztalt, egy széket, és azt mondták neki, hogy a műkincshivatalnál fog dolgozni. Mint ismeretes, a csíki múzeumot 1930-ban alapították, 1950-ben Kovács Dénes intézményesítette. 1974-ben megjelent az un. műkincstörvény, és minden magántulajdonban őrzött kulturális értéket be kellett jelenteni, besorolni, hogy országos vagy helyi értékű. Noha ezt a munkát egy külön intézmény kellett volna végezze, a múzeumra hárult a feladat. Így lett Szabó András műkincshivatali szakértő február 5-től.

Fotó: Veres Nándor

De mivel tavasszal Kántor József, az akkori képzőművészeti gyűjtemény és a Nagy Imre hagyaték kurátora is benyújtotta a kitelepedési kérvényt, Szabó András lett a kurátor.

„Május-júniusban folyt a leltár, átvettem az akkor több mint hétezer darabot – most már 8025 tételnél tartunk. Néztem a Nagy Imre-alkotásokat, láttam, hogy nagyon sok képen jeleníti meg a Harom-hegyet. Én gyermekkoromban ezerszer kijártam oda, itt nőttem fel, kíváncsi voltam, mi volt olyan érdekes a számára, hogy ennyiszer megrajzolta. Akkoriban egy, a piac melletti tömbházban laktam a hetedik emeleten, az ablakból ráláttam a Harom-hegyre, és figyelni kezdtem szándékosan, hogy mit láthatott benne Nagy Imre. Elnéztem, hogy napszakonként változik a színe, és a színváltozás miatt a tömege is mintha változott volna. Kezdtem elölről végignézni a Nagy Imre-munkákat.

Megállapítottam, hogy ebből az egy hegyből meg is élhetett volna, semmi mást nem kellett volna festenie.

Átnéztem Zsögödben a tárgyi hagyatékot, újságokat, folyóiratokat, leveleket, mindent, hogy mint embert próbáljam megismerni. Gyermekkoromban Zsögöd felé laktunk, a mostani Szász Endre utcában, amelynek akkor Dózsa György volt a neve. Én még láttam Nagy Imrét, amint sétált fel a városba. Érettségi előtt édesanyám leküldött hozzá, hogy vásároljak feketeribizlit. Akkor még beszélgettünk is, kérdezte, ki vagyok, mi vagyok és hová készülök. És én büszkén mondtam, hogy képzőművészetire, és azt hittem hanyatt esik, de nem esett. Bár akkor nem tudta ő sem, én sem, hogy gyakorlatilag hosszú ideig örököse leszek.

Tízen voltunk a negyvenkét év alatt a hagyaték kurátorai, én abból harminckét évet.”

Így vált szép lassan muzeológussá Szabó András, és a kezdeti elképzelés, hogy kiállításokat fog rendezni, néha meg is valósult. 1987-ben rendeztek egy nagy történelmi kiállítást, amelyért ő felelt. De leginkább Nagy Imre hagyatékának tanulmányozásában mélyült el, megismerte, hogy kikkel levelezett, kivel milyen viszonyban állt, mint mondja, egyre csak gyűlt az anyag, és bonyolódott. 1993-ban, Nagy Imre születésének századik évfordulójára jelent meg a festő életrajzi vonatkozású dokumentumainak repertóriuma.

Fotó: Veres Nándor

„Ebben az itthon megőrzött írások, baráti levelek, szerelmeslevelek, hivatalos akták, vélemények, vallomások kaptak helyet, kronologikus sorrendbe rakva. Ha úgy olvassuk folyamatosan, mint egy regényt, akkor egy érdekes életfolyam vonul végig a szemünk előtt. Majdnem olyan lett ez a kiadvány, mint egy forgatókönyv. 2006-ban jelent meg nagymonográfiám, A bőfény forrása – Zsögödi Nagy Imre.

Az egészet arra a fényviszonyra alapoztam, amely csak Zsögödben látható, és amely Nagy Imre egész életművét áthatja, valamint az ő nagy naturalizmusára, természetszeretetére.

Ugyanis a legnagyobb méretű képe, A bőség forrása, amelynek egy erdei forrás mellett ábrázolt alakjai, azt sugallja, hogy az életet onnan kell kezdeni. És A bőség forrását parafrazálva lett a kötet címe: A bőfény forrása. Nyelvtanilag helytelen, de ez nem nyelvtankönyv. Tehát azzal, hogy véletlenül meghallottam, hogy itt „ló döglött, hám ürült”, jöttem, s befogadtak. Ezzel a lépéssel elindult az, hogy művészettörténészi munkát végeztem. Rengeteget tanultam, okosodtam, és örömmel emlékszem vissza erre a 32 esztendőre, amit muzeológusként, művészettörténészként megéltem. És eljutottam arra a szintre, hogy alkalmanként a Magyar Nemzeti Galéria munkatársai fordulnak hozzám, hogy Nagy Imre festette-e ezt vagy azt a képet. Sikerült szakmailag is elfogadtassam magam. Egyébként nem történt nagydolog a világban ez által. Mert úgyis mindenki felett az idő eltelik, jönnek a következők, hasonló dolgot fognak végezni. De az a tény, hogy tisztességgel végig tudtam csinálni egy ilyen pályát, engem lelkileg boldoggá tesz, szakmai megelégedettségben van részem, és örömmel lépek december elsején a nyugdíjas státusba.”

Fotó: Veres Nándor

Kérdésünkre, hogy mennyire volt idő a mindennapi munka során az egyéni alkotásra, a nyugdíjba készülő muzeológus elmondta, míg pályafutása elején készített grafikai munkákat, plakátterveket, ez a fajta alkotómunka 1989-ben abbamaradt. „Az Angyalosi György műterme és az enyém az új kultúrház hátsó felében az irodák fölött volt, elől, az első emeleti részen a főtér felé nyíló ablakokkal, nyolc másik képzőművész lakott műtermileg. Október elején azt mondták nekik, pakoljanak ki, mert oda munkavédelmi kabinetet kell (!) kialakítsanak. Mi maradhattunk. Később esett le a gyanús tantusz, hogy talán már a forradalom előszele volt ez, hogy ki tudja, mire akarták azt a felületet használni. Ezt nem tudom bizonyítani, de olyan furcsa volt, hogy végül nem lett semmi ott, a könyvtár jóval később költözött be.

De, amin akkor dolgoztam, azzal december 22-én leálltam, abbahagytam, és többet ilyen jellegű munkát később nem tudtam készíteni.

Ezt adtam ajándékba első csíkszeredai látogatásakor Tőkés László tiszteletes úrnak. Megállt a tudomány, áttértem pasztellre, tájképezésre, és az elméleti, művészettörténeti dolgokra helyeztem a hangsúlyt. Úgyhogy szépen lecsengett a művészetem. Most, hogy nyugdíjas leszek, vissza akarok térni egy kicsit erre. De még mindig akkora munkában vagyok művészettörténetileg, és ezt a nyugdíjazás után fogom tudni folytatni, úgyhogy nem tudom, jut-e időm fösteni.”

Fotó: Veres Nándor

Szabó András jelenleg egy monográfia-sorozaton dolgozik, amelynek első két kötete nyomdakész állapotban van: a csíki képzőművészeti életet mutatja be ezekben. „Hozzáláttam, hogy a megjelent sajtóértékelések, bizonyos monográfiarészletek alapján egy művészeti életfolyamot írjak meg. Az első kötet a kezdetekről szól, benne Nagy István, Szopos Sándor, Márton Ferenc stb. Aztán következik Nagy Imre, ő volt az, ki végig itthoni témával foglalkozott, és életművét itthon alkotta meg. Sőt, vigyázott arra, hogy annak nagy része itthon maradjon közgyűjteményben. A következő kötetbe Kovács Dénes, Gaál András, Márton Árpád, Mérey András került be, meg azok, akik 1976-ban, Nagy Imre halála évében végeztek.: Dóczy András, Csibi Orbán Zsófia, Bakó Klára – ezzel a generációval zárom a harmadik kötetet.  Az első kötet nagyon részletes, a második is, a következők már kevésbé, mert már abban a korban vagyunk, amikor nem nagyon írtak művészettörténeti tanulmányokat polgári újságokban, éppen csak megemlítik, vagy egy-két mondatot írnak az adott képzőművészről.

A lényeg, hogy azt szeretném, hogy több köteten keresztül mindenkiről szóljak, hogy legyen egy helyre gyűjtve az összes csíki képzőművész.

A hangsúly azon van, hogy az első két kötet, ha kis példányszámban is, legyen kézzelfogható. Bolondság, de legyen a kezemben! Amikor A bőfény forrása készült, felhívtak a nyomdából, hogy az első példány be van kötve, megvan. Mint akit puskából lőttek, be az autóba, be a nyomdába, amikor megfogtam, elkezdtem reszketni, meghatódtam rendesen. Végül is nem nagydolog, igaz, sok munka van benne, de egy használható könyvnek kell tekinteni, és annyi. De emlékszem, hogy megszorítottam s reszkettem belé. És ennek a sorozatnak az első kötetét is szeretném megszorítani.”

Fotó: Veres Nándor

Szabó András 13 éven keresztül igazgatója is volt a csíki múzeumnak. Az ő nevéhez fűződik a múzeum önálló intézménnyé válása, valamint az, hogy ez felvette a Csíki Székely Múzeum nevet. „Az igazgatói pályafutásom úgy kezdődött, hogy '89 december utolsó két hetében éjjel-nappal bent voltunk a múzeumban testületileg, felváltva jártunk haza enni, aludni, mosakodni, mert ugye „jöttek a terroristák”. Nem láttunk egy terroristát sem. Az egész múzeumot hazavihettük volna, mert a forradalom számlájára sok mindent rá lehetett írni. De egy rajzszeg sem ment ki a kapun, minden megmaradt ahogy volt, s támadás sem ért minket. Január elején igazgatóváltás volt, tartottunk egy gyűlést, mindenki felírt egy-egy nevet egy-egy cédulára, s engem választott meg a csapat. Ez tartott addig, amíg 2003-ban az újságban megláttam, hogy versenyvizsgát hirdetnek az igazgatói állásra. A városvezetés erről egy szóval sem értesített. Nem zavart, nem esett rosszul, de az igaz, hogy nagyon meglepett. Rögtön behívtam a kollégákat, gyűlést tartottunk, elmondtam, hogy mi történik, és ha valaki akarja, megpályázhatja. Az lett, hogy Udvarhelyről Gyarmati Zsolt pályázott, ő lett az igazgató, átadtam neki a stafétát”

Fotó: Veres Nándor

„Amikor igazgató lettem, akkor a ’85 őszén megalapított Hargita Megyei Múzeumi Komplexum igazgatója is lettem. Mert a csíkszeredai múzeum volt a megyeszékhelyi, ezért lett a komplexum központja. De a komplexum nem volt egy organikus szerkezet, a gyakorlatban nem működött úgy, ahogy elképzelték. Nekem az volt az elvem, hogy ha már szabadok lettünk kilencven után, akkor önállósodjunk is. Sokat jártam Bukarestbe a minisztériumnál, hogy engedélyezzék, és a megyei önkormányzatnál, hogy szüntesse meg a régi intézményt. Négy év telt el ezzel, cirkuszok, barátkozások, levelezések, minden volt benne. 1994 nyarán megszűnt a komplexum, és ősszel az októberi tanácsi határozattal létrehozták a Csíki Székely Múzeumot. Tehát 1930-ban megalapították a múzeumot, de nem lett belőle hivatalos intézmény, 1950-ben lett Csíki Múzeum, ’68-tól megyei múzeum. 1985-től megyei múzeumi komplexum, és

’95 január elsejével végre sikerült önállósítani, hogy váljon saját státusú, szakmailag önálló intézményé. Ezt tartom a pályafutásom egyik jelentős állomásának.

December elsejétől nyugdíjba megyek, és úgy fordítok hátat a múzeumnak – jó értelemben –, hogy ez egy lezárult korszak, kezdődik a kertész, nagytata és mellette szellemi munkás, valamint képzőművész korszakom” – zárta beszélgetésünket Szabó András.

1990. IV. 25. – Tőkés Lászlónak átnyújtja a forradalom kitörésekor abbahagyott munkáját •  Fotó: Fotó: Szakács V. Sándor
1990. IV. 25. – Tőkés Lászlónak átnyújtja a forradalom kitörésekor abbahagyott munkáját Fotó: Fotó: Szakács V. Sándor
2007. I. 22. – A kaposvári Vaszari Képtárban a Nagy Imre-kiállítást nyitja meg
2007. I. 22. – A kaposvári Vaszari Képtárban a Nagy Imre-kiállítást nyitja meg
2016. VII. 12. – Előadás Nagy Imréről a képtárban •  Fotó: Székedi Ferenc
2016. VII. 12. – Előadás Nagy Imréről a képtárban Fotó: Székedi Ferenc
2016. VII. 25. – Nagy Imre halálának 40 éves évfordulóján Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész társaságában •  Fotó: Nagy Gyöngyvér
2016. VII. 25. – Nagy Imre halálának 40 éves évfordulóján Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész társaságában Fotó: Nagy Gyöngyvér
2018. V. 15. – A Nagy Imre-125 kiállítás megnyitóján •  Fotó: Ifj. Szabó András
2018. V. 15. – A Nagy Imre-125 kiállítás megnyitóján Fotó: Ifj. Szabó András
2018. V. 15. – A Nagy Imre-125 kiállítás megnyitóján búcsúzik a Képtártól Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Gyarmati Zsolt múzeumigazgató társaságában •  Fotó: Ifj. Szabó András
2018. V. 15. – A Nagy Imre-125 kiállítás megnyitóján búcsúzik a Képtártól Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Gyarmati Zsolt múzeumigazgató társaságában Fotó: Ifj. Szabó András
2018. V. 15. – A Nagy Imre-125 kiállítás megnyitóján búcsúzik a Képtártól Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Gyarmati Zsolt múzeumigazgató társaságában •  Fotó: Ifj. Szabó András
2018. V. 15. – A Nagy Imre-125 kiállítás megnyitóján búcsúzik a Képtártól Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Gyarmati Zsolt múzeumigazgató társaságában Fotó: Ifj. Szabó András
1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport