HIRDETÉS

Rossz hírnév vagy személyes tragédia? Ki volt Madách Imre felesége?

Péter Beáta 2018. szeptember 27., 14:16

Egy magára maradt és az alkoholizmusba menekülő, megtébolyodott asszony, a losonci úri közönséget megbotránkoztató nő, szerető feleség, gyermekeit féltő édesanya, anyósával állandó konfliktusban álló meny. Akkor ki is volt Fráter Erzsébet, Madách Imre felesége?

Propper Valéria hosszú évek óta kutatja a híres magyar nőkkel kapcsolatos érdekességeket

Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténész volt A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadás-sorozat szeptemberi kiadásának meghívott előadója Csíkszeredában, aki ezúttal a magyar dráma napjához kötődő témával jelentkezett. Madách Imre „tragédiája” címmel Az ember tragédiája alkotójának életéről és műve születésének történetéről beszélt. Előadásában kitért többek között egy legendás szerelemre, egy szerencsétlen házasságra, egy nyomorúságban véget ért életre, azaz Madách Imre és Fráter Erzsébet kapcsolatára, és a nő tragikus életére is. Ezt a szálat emeljük most ki.

Három ember volt a házasságban

Propper Valéria hosszú évek óta kutatja a híres magyar nőkkel kapcsolatos érdekességeket, legendákat, így sok éven át foglalkoztatta az is, hogy a magyar irodalomtörténetbe miért került be Fráter Erzsike rossz hírnévvel. Imre és Erzsébet házasságában a kezdetektől fogva három ember vett részt – emelte ki előadása elején. És ez a harmadik személy nem egy szerető, hanem Madách anyja, Majthényi Anna volt.

Madách Imre Alsósztregován született, Vácon, a piarista gimnáziumban kezdte meg tanulmányait magántanulóként, 14 évesen Pesten a bölcsészkarra, majd a jogi karra iratkozott be. A korábban gátlásos, visszahúzódó, félénk fiatalemberből Pesten egy nagyon kinyílt, bátor fiú bontakozott ki, aki szinte első perctől részt vett a reformkori Pest-Buda politikai életében és került baráti viszonyba jó néhány olyan egyetemi társával, akik a későbbi magyar történelem jelentős szereplői lettek. Például Andrássy Gyula és Lónyay Menyhért, akik miniszterelnökei is voltak a magyar királyságnak. 17 éves Madách Imre, amikor beleszeret Lónyay Menyhért húgába, Etelkába, akihez számos verset írt, Lantvirágok című, 1848-ban megjelent verseskötete tartalmazza az Adeline, azaz az Etelka-ciklusokat is.

„Meglehetősen szerelmes típusú fiatalember volt, jó néhány hölgynek udvarolt.

Érdekes, hogy a legszebb szerelmes verseket Veres Pálnéhoz (született Beniczky Hermin Karolina, a magyar nőnevelés úttörője) írta. A legtöbb lányhoz, asszonyhoz csak plátói kapcsolat fűzte, de a költészetére és az életére nagy hatással voltak ezek a hölgyek” – mutat rá Propper Valéria.

Madách Imre

 Madách az egyetem elvégzése után tiszteletbeli alispánként kezd el dolgozni Balassagyarmaton, Fráter Pál mellett. Nógrád vármegye társasági életébe pedig Szontágh Pál vezeti be. Noha a két fiatalember természete nagyon különbözött, mégis Szontágh Pál volt az, akivel Madách bármiről tudott beszélgetni, levelezni: irodalomról, tudományról, politikáról és a szerelemről is.

Amikor Madách boldog férj volt

Madách Imre Fráter Erzsébettel 1843-ban találkozott először, ekkor Erzsike tizenhat éves volt, a fiatalember pedig húsz. A Fráter családnak a Bihar vármegyei Cséhteleken voltak birtokaik. Erzsikének egy bátya volt, édesanyja korán meghalt, félárvaként nevelkedett, és így került a gyermektelen nagybátyja, Fráter Pál családjához Csécsére. Itt találkozott Imrével. „A magyar irodalomtörténet úgy tartotta számon, hogy Fráter Erzsikének Szontágh Pál is udvarolt és ez az udvarlás majdnem haragra vezetett a két fiatalember között. De ha a levelezésüket nagyon figyelmesen olvassuk, akkor kiderül, hogy Szontágh nem is ismerte Fráter Erzsit, hiszen pont arra kéri a barátját, Imrét, hogy írjon neki arról a kislányról, akibe beleszeretett és szeretné feleségül venni.

Ezt az udvarlást, a házasságot Madách anyja, Majthényi Anna, első pillanattól kezdve ellenezte.

Több oka is volt a nagyasszonynak, Fráter Erzsi ugyanis szegény nemesi családból származott és nem nagyon volt hozománya. A másik és a döntő ellenérve az lehetett, hogy Fráter Erzsi kálvinista vallású volt, Majthényi Anna és a Madách család pedig katolikus, a nagyasszony pedig különösen vallásos. Ennek ellenére életében egyetlen engedményt tett: beleegyezett az idősebbik fiának a házasságába. 1845. július 20-án, Erzsébet 18. születésnapján a csécsei katolikus templomban a fiatalok összeházasodtak és Csesztvére költöztek a Madách-birtokra. Madách Imrének ekkor kezdődik életének az a körülbelül hét éve, amikor többé-kevésbé boldog volt és boldog házasságban élt a feleségével” – magyarázta az előadó.

Amikor a feleség úgy érezte, cserben hagyják

A házasságkötésüket követő esztendőben megszületett első gyermekük, Imre, aki születése után néhány órára meghalt. 1848-ban világra jött a fiúk, Aladár, majd a következő években a két kislány, Jolán és Borbála. A '48-as szabadságharcban Madách Imre egészségi állapota miatt fegyverrel nem tudott harcolni, de mint nógrádi nemes nagyon is kivette a részét a szabadságharc politikai mozgalmaiból. A világosi fegyverletétel után több, a szabadságharc üldözött katonáját is bújtatta a birtokán. Például Rákóczy Jánost, Kossuth Lajos titkárát, akire Haynau halálos ítéletet mondott, és elfogató parancsot adott ki. Madách Rákóczyt Reiter Ignác néven mint erdőkerülőt alkalmazta, aki néhány hónapig élt a birtokon. Madáchot 1852-ben letartóztatták. Nagyon sokáig az irodalomtörténet úgy magyarázta ezt, hogy Rákóczy János bújtatása miatt, de az előadó szerint Rákóczy ekkor már régen nem tartózkodott a Madách-birtokon. Valószínűleg azért tartóztatták le, mert egy rosszakaró rokon elárulta Madáchot, hogy fegyvert rejteget a birtokán és a forradalom utáni gerillaszervezkedésekben vesz részt. „Fráter Erzsi ekkor érezhette először, hogy a férje őt cserbenhagyta és nem volt őszinte hozzá. Ő ugyanis semmit nem tudott arról, hogy a Reiter Ignác nevű erdőkerülő a körözött Rákóczy János, és a rejtegetett fegyverekről sem tudott. Nos, Madáchot Pozsonyban a Vízi kaszárnyában tartották fogva, ahol Veres Pálné is meglátogatta – erről a látogatásról lányának, Veres Szilárdának az emlékirataiból lehet részleteket olvasni.”

Fráter Erzsébet 1850 körül

 Amikor letartóztatták Madáchot, a felesége már a harmadik gyermeküket várta. Férjét néhány hónap után Pozsonyból átszállították Pestre, a híres, hírhedt Újépületbe, ahol 1849. október 6-a hajnalán, akkor, amikor Aradon kivégezték a 13 magyar tábornokot, kivégezték gróf Batthyányi Lajos miniszterelnököt is. Madách itt írta meg Lucifer címen Az ember tragédiájának a legelső változatát. Imrét augusztusban tartóztatták le, a következő év májusában szabadult, de ekkor még nem engedélyezte a hatóság, hogy visszatérjen családjához Csesztvére, csak augusztusban. Szeptemberben a család Alsósztregovára költözött.

„Ekkor érezhette úgy Fráter Erzsi másodszor, hogy cserben hagyja őt a férje, hiszen a házasságkötésükkor arról szó sem volt, hogy neki az anyósánál kell élnie, amellett a nagyasszony mellett, aki a házasságot is ellenezte. De beleegyezett Fráter Erzsi a költözésbe, ami azt bizonyítja, hogy szerette a férjét”

– hangsúlyozta az irodalomtörténész.

Könnyűvérű volt vagy annak állították be őt?

Majthényi Anna majdhogynem semmibe vette Fráter Erzsébetet, sőt, amíg fia börtönben volt megvonta tőle és gyermekeitől a megélhetésükhöz szükséges jövedelmet, és azt terjesztette, hogy menye megcsalta a férjét – arra alapozva, hogy egy alkalommal egy férfi ismerőse meglátogatta. Folyamatosan ellene hangolta a környezetet, könnyűvérűnek állította be. A másik oldalon Fráter Erzsébet minden lehetséges eszközzel harcolt az anyósa akarata ellen és ahol csak tudott, borsot tört az orra alá. Madách Imre pedig ahelyett, hogy rendet teremtett volna a család hölgytagjai között, visszavonult a dolgozószobájába írni.

Aztán elérkezett 1854 és a losonci megyebál, ahová Fráter Erzsébet mindenáron el szeretett volna menni, Madách viszont nem akarta elkísérni a feleségét. „Az irodalomtörténet sokáig azzal érvelt, hogy azért nem akart Madách a megyebálba elmenni, mert úgy gondolta, hogy a szabadságharc leverése után a magyarságnak semmi oka, hogy bálozzon. Ez valószínű, igaz. De 1854-ben a Haynau-féle rémuralomnak már régen vége volt, és bár ezek az esztendők még a Bach-korszak nemesiféle ellenállásnak az évei voltak, de azért ekkor már enyhült az osztrák elnyomás. Valószínű, hogy Madách azért nem akart Losoncra, a megyebálra elmenni, mert az ő letartóztatása ügyében a bírósági ítélet még nem született meg, és tudta, hogy őt nagyon szoros rendőri megfigyelés alatt tartják. Tisztában volt azzal, hogy ott lesznek a bálon a barátai és bárki szóba áll vele, azt szintén megfigyelik majd. A bálra Fráter Erzsi egy idegen férfi, Meskó Miklós kíséretében ment el, a losonci úri közönség pedig természetesen rendkívüli módon megbotránkozott, hiszen vétett a kor látszatszokása ellen, azaz, hogy nem a férje kísérte el a bálba. De a hatalmas botrány ellenére, a Tragédiában így vélekedett Madách Erzsiről:

„Minő csodás kevercse rossz s nemesnek
A nő, méregből s mézből összeszűrve.
Mégis miért vonz? mert a jó sajátja,
Míg bűne a koré, mely szülte őt.”
A válás után

A bál februárban volt – a hónap végén érkezik a felmentő ítélet Madách letartóztatása ügyében – és augusztusban már válnak. Az előadó a válási iratban rögzítetteket is felolvasta: „Alulírottak, érett és hosszas megfontolás után, meggyőződvén, hogy a házas együttlét fenntartására okvetlen megkívántatott kölcsönös bizalom, egyetértés visszavonhatatlanul megszűnt. Egyetértőleg elhatározzuk ezen továbbra fenntarthatatlan állapotnak véget vetni.”

Majthényi Anna, az anyós

Fráter Erzsébet, a válóper után Cséhtelekre költözött apjához, majd szeptember elején Alsósztregovára ment, mert a válási iratnak megfelelően abban állapodtak meg, hogy a középső gyermeküket, Jolánkát tíz éves koráig ő nevelheti. Az elsőszülött Aladár mint fiú és örökös és a legkisebb gyermek Majthényi Anna nevelésében Sztregován maradtak. Sztregován a volt anyósa be sem engedte a kastélyba, hogy a másik két gyermekével vagy egykori férjével találkozzon. Fráter Erzsinek talán már ekkortól elkezdődik az a lelki zavarodottsága, amely tulajdonképpen már a harmadik gyermek születésekor is sújtotta, amikor a férje börtönben volt.

Ez a harmadik szülés nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megviselte Erzsit. Ma már ismerjük ezt a betegséget, a szülés utáni depressziót, de azokban az időkben még fogalmuk sem volt az orvosoknak erről.

A harmadik gyermek születésekor senki nem volt mellette. Anyósa is magára hagyta. Amikor Madách már Pesten az Újépületben raboskodott, Erzsi neki küldött leveleiből kiderül, hogy még ruhára és gyerekeinek élelmezésére sem volt pénze. Ráadásul a két nagyobbik gyerek bárányhimlős lett, az anya ápolta őket, és ő is elkapta. Felnőttkorban egy gyerekbetegség nagyon súlyos lefolyású. Mindezek után talán érthető, hogy a lelki egyensúlya is megbomlott. A sors tragédiája, hogy Aladárból egy spiritiszta felnőtt lett, akinek egyetlen érdeme volt, hogy az apja hagyatékát megőrizte és gondozta, Borbála felnőtt korára megőrült és zárt intézetben őrültként halt meg. A három Madách gyermek közül csak Jolánka lett fizikailag és szellemileg egészséges felnőtt. Jolán már felnőtt korában egy újságírónak nyilatkozott a szülei történetéről: „Szüleim szerették egymást. Ellentétes természetük ellenére sem lett volna válás a vége, ha nagyanyám, néhai Majthényi Anna nem lett volna olyan egyéniség és olyan természetű. Anélkül, hogy az ő puritán felfogását és egyéniségének merevségét a maga tisztes egészében sértenők, meg kell állapítani, hogy a nagymama szerepe nagyban hozzájárult a fejleményekhez. Ő nem helyeselte a házasságot az egyszerű nemesi lánnyal. Az elhidegülés közte és menye között elsősorban vallási térről indult ki. Az erősen katolikus érzelmű asszony kálvinista menye ellen nem melegedett fel, sőt elhidegülését imádott fiára, Imrére is átvitte. Ez az űr aztán szétnyílott a házastársak között is.”

 Amikor már minden mindegy volt

Cséhtelek után Fráter Erzsébet Nagyváradon élt kislányával együtt, akiért 1862-ben érkezett meg Madách. Ekkor találkozott utoljára Imre és Erzsébet.

„És talán ez volt Fráter Erzsi életében az az utolsó csepp a pohárban, amikor szembesült életének a teljes tragédiájával: nincs megélhetése, nincs családja, a gyermekeit elvették tőle, nem látogathatja, a férjével sem fog többet találkozni és kétségkívül ettől kezdve egy „minden mindegy” életmódba süllyedt bele, amely az alkoholizmustól a teljes lelki felbomlásig vezető út volt.”

Az utcán aludt, mezítláb járkált, adósságokat halmozott fel, ivott. Ezekről az évekről Kiss Ibolya írt életrajzi regényeket.

Erzsébet több mint tíz évvel élte túl Madách Imrét. 1875. november 17-én halt meg, tragikus körülmények között. A legenda szerint a halálos ágyán a következőket mondta: Reménykedjetek velem együtt, hogy a Legfőbb Bíró engem nem az elvetemültek közé fog besorolni. Ő a mi mindent megbocsájtónk. Viszontlátásra egy jobb világban, ahol vele, az előttem eltávozottal megtisztultan és büntetlenül fogok találkozni.”

Az újságban megjelent nekrológban ez állt:

„Fájdalomból, az élet keserűségeiből, csordultig telt poharat adott az elhunytnak balvégzete. Fenékig kiürítette. Hibáira vessen fátyolt a tűnő emlékezet, legyen hamvainak könnyű a föld.”

Halála után több mint száz évvel a temetőt, amelyben Fráter Erzsi el volt temetve, felszámolták, Tempfli József nagyváradi püspök pedig a nő földi maradványait a Barátok templomába helyeztette el. „Fráter Erzsi életéről Mohácsi Jenő írt legelőször életrajzi regényt Lidércke címmel, amelyben már megpróbálja elemezni a nő életét és megpróbálja megérteni a két fél házasságának tragédiáját. Ebből az életregényből már egyértelműen kiderül, hogy Az ember tragédiája drámában tulajdonképpen az ellentét nő és nő között feszül. Hiszen Ádám elképzel egy eszményi nőt, Éva pedig a hús-vér nő. De Ádámot egész útján végigkíséri és segíti Éva.”


Az ember tragédiáját 1859-ben kezdte el írni Madách Imre és egyetlen esztendő alatt készült el vele, drámai költeményként határozta meg. A mű ősbemutatóját 1883. szeptember 21-én tartották a Nemzeti Színházban, Paulay Ede rendezésében. A Magyar Írószövetség 1984-ben kezdeményezte, hogy ennek évfordulóján legyen a magyar dráma napja.

 

 

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMAL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.