Utazás Karinthy koponyája körül

Péter Beáta 2024. március 22., 13:39 utolsó módosítás: 2024. március 22., 20:16

A beteg ember önrendelkezésének lassú felszámolódását, egy kór elhatalmasodását, ezzel egyidőben pedig az európai civilizáció 20. századi önfelszámolásának kezdeti pillanatait kívánja bemutatni a Csíki Játékszín legújabb előadása. Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című regényének színpadi változatát Lovassy Cseh Tamás írta, az előadást Visky Andrej rendezte.

Utazás Karinthy koponyája körül
galéria
Fotó: Forrás: Csíki Játékszín

Karinthy Frigyes sokak által ismert betegségmemoárja egy sorsfordulat megrendítő erejű krónikája. De valóban csak ennyi? Tényleg csak betegségének – az 1936-ban diagnosztizált agydaganatának – irodalmi reprezentációja? Közelről sem – írják az Utazás a koponyám körül című előadás ajánlójában. De hogyan lesz egy regényből színpadi szöveg, milyen kérdések foglalkoztatták az alkotókat, és milyen utazásra hívják a nézőt? Ezekről is beszélgettünk Lovassy Cseh Tamással, a darab írójával.

Visky Andrej rendező és Lovassy Cseh Tamás drámaíró, dramaturg régóta ismerik egymást – a kolozsvári Váróterem Projekt kapcsán is –, de ezidáig még nem dolgoztak együtt – derül ki, amikor Tamással az alkotói folyamatról beszélgetünk. „Egy november este felhívott Andris, hogy a csíkszeredai színháztól kértek tőle egy szöveget, ő Karinthyra gondolt, és adaptációra. Kérdezte, hogy lenne-e kedvem hozzá, mondtam, igen, aztán letettem a telefont, újraolvastam a szöveget, és akkor jöttem rá, hogy mit is vállaltam.

Hiszen ez a mű nagyon izgalmas, sok lehetőséget tartogat magában, ugyanakkor a színpadra alkalmazhatósága nem magától értetődő. Ami Karinthy regényének az adaptációit illeti, létezik két-három szereplős darab, monodráma forma, de – tudomásunk szerint – ilyen nagyszínpadi, sokszereplős változat nem. És ez nem véletlen, hiszen ez egy olyan betegségtörténet, amelyben maga Karinthy számol be a saját betegségéről, egy hosszú beszámoló-folyammal van dolgunk, a megjelenő figurák pedig csak néhány pillanatra tűnnek fel benne”

– magyarázta Lovassy Cseh Tamás.

Fotó: Pinti Attila

Elmondta, ismert, hogy Karinthy kisregénye folytatásokban jelent meg, majd a műtétje után néhány hónappal könyvben is kiadták. Maga az alaptörténet, mivel egy perspektívából – Karinthy perspektívájából – láttatja ezeket a történeteket, nehezen kínálja magát arra, hogy többszereplős nagyszínpadi produkció legyen. De szerencsére, felszabadító volt az, hogy szabadkezet kapott az adaptálás folyamatában – mesélte.

Egy kész szöveggel érkeztem, és azt kezdtük Andrissal módosítani, ez egy közös munkafolyamat volt. Ha egyszerűen fogalmaznék, adaptációról beszélnénk, noha ez egy olyan nulla kilométeres, új szöveg – ilyen értelemben pedig ősbemutatóra is készülünk – amely ragaszkodik a Karinthy-regény főbb íveihez, de számos ponton ki is nyitja az értelmezési lehetőségeket.

Egyébként is: mit tekinthetünk klasszikus értelemben vett adaptációnak? Az adaptáció térbe írás? Az adaptált szöveg esetleg csak a cselekménynek egyfajta kanavásza, ami a színészt és a szituációt megsegíti? Mi amellett döntöttünk, hogy megpróbáljuk megtalálni azokat a pontokat, amelyek leginkább érdekelnek minket az alapműből, megpróbáljuk megtartani az alapműnek az ívét, a megjelenő karaktereket, viszont megerősítjük azt a világot, ami a Karinthy világa.”

A színpadi történetbe beemeltek olyan szereplőket, akik ugyan nem szerepelnek a regényben, de akikkel Karinthy találkozhatott.

De olyanokat is, akikkel biztos, hogy nem találkozott, csak ebben a történetben léteznek, és olyan figurákat, amelyek a kontextus szempontjából fontosak voltak. Ugyanígy jártak el az alapszöveg által kínált cselekménnyel is, megtartották a fő irányvonalakat, de belefűztek olyan szituációkat, amelyek azokat a problémákat, amelyek őket érdekelték, megerősítik. Két nagy csapásirány volt – mutatott rá a darab szerzője. „Az egyik az, hogy próbáljunk meg beszélni az emberi autonómiának a felszámolódásáról egy betegség folyamatában. Karinthynak betegség-története és fejlődése volt az egyik dolog, ami minket nagyon érdekelt, a másik pedig az a kontextus, amiben ez megtörténik, hiszen 1936-ot írunk, amikor márciusban diagnosztizálják Karinthyt. Rá két hónapra meg is műtik. Maga az alapszöveg ott ér véget, hogy Karinthy megköszöni mindenkinek, aki aggódott érte, és egy nagyon pozitív végkicsengéssel tekint a jövő felé.

Nekünk van azonban egy bizonyos többlettudásunk, tudjuk, hogy mindössze két évvel éli túl a műtétet, 1938-ban meghal. Az utólagos tanulmányok és kutatások szerint a kor technikája miatt ez benne is volt a pakliban, valószínű, hogy bizonyos szövődmények vezettek az agyvérzéséig.

Egyrészt mi is erre a reményfaktorra szerettünk volna reflektálni, másrészt nagyon érdekes az a párhuzam, hogy miközben látunk egy embert, aki a leépülés útjára lép, látunk egy olyan társadalmat is, amely robog a második világháború felé. Ezért volt nagyon fontos számunkra, hogy megmutassuk a Böhm Arankával, a második feleségével való legendás, viharos és elviselhetetlennek tűnő kapcsolatát is, de azt is, hogy a kettejük viszonyában van valami nagyon szép és mély emberi szövetségi rendszer” – magyarázta az író.

Hozzátette, az is érdekelte, hogy Karinthy korszakának az első világháborút túlélt és az ebből fakadó optimizmusa és dübörgő életszeretete hogyan tud belefutni egy újabb kataklizmába, ami az egész 20. századot átírta. „És ebben van számunkra valamiféle párhuzamosság azzal, amiben ma élünk. Nekem folyamatosan visszatérő élményem, hogy kimegyek szombat este Kolozsvár Főterére, és látva azt a kontroll nélküli dübörgését a valóságnak, a mindennapi életnek, a mindenki által hajszolt élvezeteknek és a reflektálatlan létezésnek, egy picit számomra párhuzamban van azzal, amibe Karinthyék futnak bele. Úgyhogy mi megpróbáltuk az alapszöveg keretét kitágítani” – mondta a szerző.

Fotó: Forrás: Csíki Játékszín

Az előadásban megjelenik a kávéházi miliő, mint a kor sajátságos jelensége, a társasági, irodalmi élet fő helyszíne. S noha ez egy betegségtörténet, bővelkedik humorban, eleve az alapszöveg sok humoros szituációt kínál, és ezt az előadás alkotói igyekeztek is kihasználni. De, megjelenik Kosztolányi is, Frici legendás barátja. Lovassy Cseh Tamás elmondta, a szövegalkotás során sokat inspirálódott Kosztolányi feleségének Karinthyról írt beszámolóiból is.

Karinthy saját betegségének felismeréséről és a betegség elfogadásának folyamata kapcsán a darab írója rámutat, leginkább a Karinthy-státusz kérdéséről van szó. Az olyan mondatok, hogy „mással történnek meg az ilyenek, velem nem” érzékletesen mutatják azt, hogy Karinthy hogyan viseltetik a maga betegségével, de ennek okai vannak.

Ha nem Karinthyról lett volna szó, nem élte volna túl ezt a dolgot a maga korában. És akkor sem, ha nincs az a szerencséje, hogy néhány barátja alányúl és elviszi, hogy külföldön műtsék meg.

Megfigyelhetjük a regényben, hogy hány olyan magyar orvossal találkozik, akiket ledominál a saját maga sztáríró-státuszából, és ezek az orvosok nem tudnak neki nemet mondani, vagy nem tudják jobb belátásra bírni. Azzal volt szerencséje, hogy elkerült Bécsbe és onnan Stockholmba, ahol ő egy senki, és úgy tudnak hozzá viszonyulni, mint egy beteghez. Ez az egyik fontos dolog az ő betegségtörténetében. A másik a saját maga belső vívódása, amit mi megmutatunk olyan módon, hogy megkettőzzük a Karinthy figuráját.” Az előadásban van tehát egy „plusz” Karinthy, Énke, akiről ő sokat ír más szövegeiben is. Ezt az Énkét megmutatják, az első perctől ott van, kritizál, kellemetlenkedik, megkérdőjelez és megpróbálja kizökkenteni Karinthyt ezekből a helyzetekből, megpróbálja jobb belátásra is bírni. „Nagyon érzékeny, finom játékok ezek. Ez a másik olyan támpont, ami segíthette Karinthy és a betegsége viszonyát picit érzékeltetni, hogy mi az a fejlődési ív, amit itt bejár egy ilyen történet.

És nyilván, egy adott ponton, ahogy a regényben is, elveszti az önrendelkezését a saját maga teste és sorsa felett, és egyre inkább fontosabbá válnak azok a külső szereplők, akik meghatározzák ezeket a fázisait. Elsősorban és leginkább Olivecrona, aki ezt a műtétet elvégzi.”

Karinthy Frigyes betegségéről, műtétjéről sokat cikkezett a korabeli sajtó. A regény előszavában írja is, hogy támadások is érték, hogy csak reklámot kíván csinálni a betegségével. Ezt is fontosnak tartották beemelni az előadásba, mert segít előrevetíteni azt, hogy ebben a látszólagos happy endben mi az, ami következni fog – mutat rá Lovassy Cseh Tamás.

Fotó: Pinti Attila

És hogy miért csak látszólagos? Hiszen a műtét szerencsés kimenetelű, és ha az alapszövegből indulunk ki, akkor egy sikertörténet. „Hazudnánk magunknak, ha nem tekintenénk túl az eseményeken. Hogyha nem úgy tekintenénk a színpadi műfajra, mint egy önálló műfaj, és igazából egy ilyen kultikusnak gondolt szöveg szolgálólányává tennénk a színpadot. Akkor is nyernénk vele valamit, de az alkotói autonómia többet enged meg és többet is kér. A mi előadásunk sem egy pesszimista kicsengésű történet, egyszerűen arról szeretnénk mesélni, hogy itt van ez az ember, akiről nagyon sok mindent gondolunk, nagyon sok prekoncepciónk van, de egyébként nem sokat tudunk róla. Ismerjük a Tanár úr kérem, az Így írtok ti műveit, tudjuk, hogy vicces, de vajon melyek azok az attitűdbeli finomságok, amelyek Karinthyt Karinthyvá tették? Ez érdekelt minket.

Mert mégiscsak egy zseni volt. Olyan dolgokat talált ki, ami jóval megelőzte a saját korát, olyan dolgokról ír, olyan nyelvi bravúrja van, olyan írói státuszt alakított ki magának, ami alapján ismerjük a mai napig, és amitől egyébként ő szenvedett. Ott vannak a humoreszkjei, amelyeket folyamatosan kértek tőle, de ott voltak azok a vádak is, hogy elaprózza a tehetségét, és ez számára valódi probléma volt.

Ő tényleg azt az ezer kötetes enciklopédiát akarta megírni, amiből egy szót nem sikerült leírni soha. És még drámaibb, és sokszor meg is kapja az élete során, hogyha a legjobb barátjával, Kosztolányival párhuzamban vizsgáljuk, vagy vizsgálták a maga korában is. Kosztolányi felesége írja, hogy milyen beszédes az, hogy Karinthy bokszolni tanult, Kosztolányi pedig vívni. És hogy ez valamit leír a kettejük közti különbségről. Ami nem egy alá-fölé rendelhető, nem egy negatív-pozitív előjelű dolog, viszont azt tudjuk Karinthy visszaemlékezéseiből is, hogy rengeteget szenvedett ettől, hogy nem veszik őt komolyan. És ez is autonómiájának valamiféle elvesztése volt, mint ahogy a teste fölött is elveszítette a kontrollt a betegsége során.”

Szereposztás:
Karinthy Frigyes, azaz Frici – Kányádi Szilárd; Őnagysága, a felesége – Tóth Jess; Énke – Vass Csaba; Herbert Olivecrona, idegsebész – Veress Albert; Desiré, azaz Kosztolányi Dezső, Frici barátja – Giacomello Roberto; Dénes – Nagy Gellért; Schneider Fáni – Tatár Zsuzsa; Színésznő, Kerstin nővér, Anya – Szabó Enikő; Gyula 1 – Keresztes Szabolcs; Gyula 2, Olle Lokke – Bende Sándor; Gyula 3, Pötzl – Lőrincz András Ernő; Josef Mengele – Bilibók Attila; Konferanszié – Borsos Tamás
Rendező: Visky Andrej
Szerző, dramaturg: Lovassy Cseh Tamás
Koreográfus: Bordás Attila
Díszlet- és jelmeztervező: Hatházi Rebeka
Zeneszerző: Visky Péter
Díszlet- és jelmeztervező asszisztens: Égei Emília
Bemutató: 2024.03.22.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.