Genderelmélet: az egyenjogúság a cél

Kádár Hanga 2018. június 25., 17:59

A genderelmélet hallatán sokan arra gondolnak, hogy a kutatók a hagyományos társadalmi normák felrúgására törekszenek, pedig a kép sokkal árnyaltabb. A társadalmi egyenlőségnek a férfiak éppúgy részesei, mint a nők. Szociológussal és pszichológussal jártuk körül a témát.

Genderelmélet: az egyenjogúság a cél
galéria
Nem nemtelen. Sok a félreértés és a tudatlanság a genderelmélettel kapcsolatban Fotó: Pixabay.com

Az egyebek mellett szociológiát, pszichológiát, filozófiát, gazdaságot egyaránt érintő kutatási irányzat korántsem új keletű, gyökerei a 20. század elejére vezethetőek vissza. A genderelmélet nagyjából egy évszázados múltra tekint vissza, ugyanakkor egyszerre tekinthetjük társadalmi mozgalomnak és akadémiai diszciplínának is. Simone de Beauvoir francia feminista és filozófus is írt a genderkutatás alapjairól, amelynek kapcsán 1949-ben könyvet is kiadott A másik nem címmel. Bár ekkor még nem használta a kifejezést, filozófiai alapjait ő határozta meg.

Miért pont a gondoskodást, a kedvességet, az otthon összetartását tekintik nőies feladatnak, és mitől férfias a férfi, hogyan válhat és válik a női egyenjogúság egyszerre a férfiak javára is?

Többek közt ilyen kérdéseket boncolgattak a kutatók már a genderelmélet kibontakozásakor. A társadalmi és nemi egyenjogúságra alapozva jött létre az 1910-es években a szüfrazsett mozgalom, amelynek aktivistái elérték, hogy a nők is szavazhassanak, alkalmazottként munkát vállalhassanak, illetve, hogy a felsőoktatásban is tanulhassanak. Az elmélet motorja tehát az Egyesült Államokban lépett működésbe, azóta sokkal több társadalmi problémát lefed, és korántsem csak a feminizmussal foglalkozik.

„A jelenkor nem a legmegfelelőbb a genderelmélet kutatóinak, rendszeresen éri erős bírálat a téma szakértőit, ami legtöbbször szélsőséges, megalapozatlan előítéletből fakad.

Sokan nem tudják, hogy miről szól, hogy mindennapjainkat meghatározó problémákat boncolgatunk”

– hívja fel a figyelmet Geambașu Réka, aki a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem szociológia karán többek között genderelmélettel foglalkozó tantárgyat oktat. A téma kutatójaként leszögezte, azért használják az angol gender kifejezést, mert magyarul körülményesebb mindig a társadalmi nem kifejezést használni. Az egyetemi oktató elmagyarázta, minden ember rendelkezik a vele született biológiai nemével, de a későbbiekben életét a neme köré épített szerepkör, társadalmi normák, elvárások fogják meghatározni, amely már jóval túlmutat a biológiai nemen, ugyanakkor összefügg vele – ezt nevezik társadalmi nemnek. A genderelmélet egyebek mellett a társadalmi nemek közti egyenlőtlenséget, sztereotípiákat vizsgálja, azonban korántsem korlátozódik a férfi-női egyenjogúság kérdéskörére: vannak szociológusok, pszichológusok, közgazdászok, akik vagy gyermekekkel kapcsolatos berögződésekkel foglalkoznak, vagy a munkaerőpiacon, illetve a tudományos életben kutatják a társadalmi egyenlőtlenségeket, másoknak a szexuális érdeklődés a szakterületük.

Az egyenjogúság a férfiakról is szól

Geambașu Réka leszögezte, a genderkutatás a nemi-társadalmi különbségekről és nem csak a nőkről szól, hiszen a szociális egyenlőtlenség a férfiakat is érinti. Éppen ezért a feminizmus jelensége mellett egyre népszerűbb és szélesebb körben kutatott téma a maszkulinitás is. Amíg a nők számára ugyanazért a munkáért számos európai országban kevesebb bért fizetnek, mint a férfiaknak, addig a fiúknak már kiskorban azt tanítják a szülők, hogy ők nem sírhatnak, mindig keménynek és érzelemmentesnek kell lenniük. A maszkulinitás-vizsgálatok nem véletlenül foglalkoznak a teljes család eltartása miatti stressz súlya alatt jelentősebben szenvedő férfiakkal, akiknél gyakoribb a szív-és érrendszeri megbetegedés, mint a nőknél, illetve, hogy a születésnél várható élettartam még mindig rövidebb a férfiak esetében.

Alulreprezentálás, bérrés sújthatja a nőket, a családi életből való kiszorulás a férfiakat Fotó: Pixabay.com

A szakember szerint Románia Európa-szinten bőséges alapanyagot kínáló kutatási terület: a nők alulreprezentáltak a politikai szférában, a bérrés is igen nagy – a férfiak 10-20 százalékkal keresnek többet ugyanazért a munkáért –, illetve az elnőiesedett szakmák alulfizetettek, mint az ápolói, óvónői, tanítónői hivatás, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a meg nem fizetett, otthon ellátott munkáját a nőnek a háztartásban, gyermeknevelésben. Ebben a tekintetben ugyanis számos családban még mindig az édesanyának jut a nagyobb szerep, a munka mellett.

Ugyanakkor több múlt századi kutatás is arról szól, hogy amint megjelentek egy szakmában a nők, a férfiak fokozatosan elhagyták a terepet, a hivatás elnőiesedésével pedig csökkent a szakma presztízse, és így a fizetés is.

Nem csoda tehát, ha ma egy gépészmérnök, aki leggyakrabban férfi, jóval többet keres egy gondoskodói jellegű állást betöltő nőnél. Ezzel szemben ugyanakkor Norvégiában például a pedagógiai munka nagyon megbecsült és jól megfizetett, a tanár/tanító nemétől függetlenül. Plesek Zoltán kolozsvári pszichológus szerint azonban a helyzet sokkal árnyaltabb a száraz statisztikáknál.

„A jelenségek igazolhatóak számokkal, kimutatásokkal, viszont azt is figyelembe kell vennünk, hogy egy női alkalmazott, ha már anya, gyakrabban fog hazakéredzkedni, ha a gyermeke beteg, vagy szülői értekezletre kell mennie, ezért is kaphat kevesebb fizetést.

Az ördögi kör megoldása talán az lehetne, ha egy férfi alkalmazott számára is természetessé válna, hogy apaként időnként ő kéredzkedik haza”

– fogalmaz a pszichológus.

Új helyzet új rendszert kíván

Plesek úgy véli, az évszázadokkal ezelőtt kialakult patriarchális társadalmi rendszerek óta – amelyben az erősnek mondott, harccal, államigazgatással kapcsolatos munkákat a férfiak végezték, félreállítva, másodlagos szerepbe visszaszorítva a nőket –, a nemi egyenlőség sokat javult a nyugati kultúrában, bár még mindig maradtak megoldatlan kérdéskörök. A pszichológus hangsúlyozta, hogy az értékként minősíthető feminizmussal is csínján kell bánni, hogy ne váljon kihasználható túlzássá: a maszkulinitás ugyanis még elég friss, nálunk nem túl ismert kutatási terület, amelynek az egyenlőség nevében egyre nagyobb teret és figyelmet kellene szentelni. Plesek Zoltán felhívta a figyelmet azokra a családanyákra, akik például kiszorítják a férfiakat a gyermeknevelésből, amelynek következtében nem lát egészséges férfimodellt a legkisebb családtag. Ugyanúgy hiányzik a férfimodell az óvodai, kisiskolai képzésből, a felsőoktatásban azonban jelentősen nagyobb számban tanítanak férfiak –

a társadalmi egyenlőség tehát mindkét nem azonos figyelembevételével és együttműködésével hozhat eredményt.

„Míg a családi logika elvárja, hogy a férfi jelentős anyagi alapot termeljen a család számára, addig például egy gyermeket vállaló nő sok esetben jelentős problémákba ütközik, ha szülési szabadság után vissza szeretne térni egy magáncéghez dolgozni, mert közben elfoglalták a helyét, de az új munkaerőt sem lehet csak úgy elbocsátani” – világít rá a téma összetettségére a pszichológus. Hozzátette, az a nő, aki nem vállal gyermeket, több energiát tud a munkájába fektetni, viszont őt esetleg a társadalom ítéli el döntése miatt. Kiegészítette, a családot ellátó nők gyakran nem is a férfiakkal, hanem az önálló nőkkel vannak versenyben.

Az egyesült államokbeli szüfrazsett-mozgalom még csak a szavazójogról szólt Fotó: Pixabay.com

A genderelmélet másik ága a szexuális identitással, érdeklődéssel foglalkozik. Plesek Zoltán elmondta, máig vita tárgyát képezi, hogy pontosan milyen mértékben befolyásolják a genetika, illetve a társadalmi körülmények a homoszexualitás vagy transzszexualitás kialakulását. A pszichológus ezt is bonyolult kérdésnek tartja, hiszen van, akinél az erőszakos, agresszív, önkényes apakép miatt alakulhat ki, hogy később elfordul a hagyományos családi modelltől.

„Az ókori Rómában nem tekintették társadalmi problémának a homoszexualitást, ma azonban nem természetes jelenség.

A probléma és elutasítás leginkább abból fakad, hogy két, teljesen különböző helyzetet akarunk egymásra erőltetni, nevezetesen a hagyományos család fogalmát a meleg párok alkotta családéval. Itt nem a melegjogokról van szó, hanem két összeegyeztethetetlen sémáról, így a jó megoldás nem a régi fogalom kiterjesztése lenne, hanem új társadalmi szinten elfogadott fogalmak és modellek kialakítása” – véli a szakember.

Nem minden rossz, ami új

Geambașu elmondta, bár alapvetően pacifista ideológia, mind népi, mind politikai ellenszenv is kialakult a gender-ideológiával szemben, mivel a kutatók kényelmetlen kérdéseket tesznek fel, amelyek már berögzült, megszokott társadalmi berendezkedéseket vesznek górcső alá. Számos európai országban éppen a genderkutatók munkája révén érték el, hogy a hatóságok komolyan vegyék a családon belüli erőszakot.

Mint minden elmélet, a genderkutatás köré is számos mozgalom épül, amelyek szintjén előfordulhatnak túlkapások, bár nem ez a jellemző. Sokakat megbotránkoztatott egy svéd óvodáról terjedő hír, amelyben kiderült, hogy

a pedagógusok nem használják a nemre utaló személyes névmásokat, és igyekeznek a nevelés tárgyi környezetét nem-semlegessé tenni.

Vannak, akik szerint ez későbbi összezavarodottsággal járhat, azonban a szociológus hangsúlyozza, hogy ez egyetlen példa, amely nem általánosítható. A szakember szerint a genderkutatók célja, hogy rávilágítsanak egy problémára, a megoldáshoz azonban mind a politikának, mind az átlagpolgárnak hozzá kell járulnia. A szociológus Izlandot hozta fel pozitív példaként, ahol számos jogi rendelkezés szabályozza a társadalmi egyenlőséget.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport