Vásáros utak kereszteződésében (11.): gyógyszertár a Fekete Sashoz

Péter Beáta 2019. október 29., 18:11

A Fekete Sasnak elnevezett, az első csíkszeredai polgári gyógyszertár mintegy száz éves működését kívánja bemutatni a Csíki Székely Múzeum Útkereszteződésben című várostörténeti kiállítás hatodik termének egy része. Az eredeti bútordarabokkal és tárgyakkal igazi korabeli gyógyszertári miliőt tekinthetünk meg.

A gyógyszertár-sarok a várostörténeti kiállítás hatodik termében Fotó: Veres Nándor

A gyógyszertár-sarok Csíkszereda első polgári gyógyszertárát mutatja be – addig ugyanis a katonaságnak volt csak gyógyszertára. Korábban is voltak próbálkozások ugyan egy polgári gyógyszertár létrehozására, de ezek nem jártak sikerrel – magyarázza Kósa Béla, a múzeum munkatársa, a kiállítás ezen részének felelőse. „A gyógyszertár bő száz esztendős működése a 19. század második felét, a 20. század első felét öleli fel, és így kérdés volt, hogy a többé-kevésbé kronológiai elrendezésű termekben ez hová is kerüljön. Főleg úgy, hogy egy olyan száz esztendőről beszélünk, ami alatt nagyon sok minden történt és nagyon sok minden változott nem csak a gyógyszertár életében, hanem Csíkszereda, Erdély és a világ történetében is. Egy eléggé mozgalmas, változatos, zaklatott időszak ez a száz esztendő. Kicsit a meglevő tárgyanyag és információanyag is befolyásolta, hogy melyik teremben kapjon helyet a gyógyszertár és lévén, hogy a 19. század második fele és a századforduló történéseit az ötödik és a hatodik teremben mutatjuk be, úgy gondoltuk, hogy ide tökéletesen illeszkedik nem csak a gyógyszertár történetének a 19. századi része, hanem a második fele egy átvezető is lehet a 20. századi terem felé.”

Sikerült a homlokzatot is rekonstruálni. Kósa Béla mesélt a gyógyszertár történetéről Fotó: Péter Beáta

A gyógyszertár történetéhez kapcsolódó dokumentumok, berendezési tárgyak, illetve az utolsó helyszínének építészeti, homlokzati elemei is megmaradtak és a múzeum gyűjteményébe kerültek az utolsó tulajdonosnak, Ajtony Gábornak köszönhetően.

Így tudták rekonstruálni, hogy hogyan is nézett ki a Fekete Sas.

Az épület homlokzati része az 1935-ben épült utolsó helyszínről való, metszett üvegű ajtót és két domború plakettet mutatnak meg a látogatóknak. Az ajtó mögött alakították ki a gyógyszertárbelsőt. „A belsővel azzal volt óriási szerencsénk, hogy pár esztendővel ezelőtt az egykor államosított és széthordott gyógyszertári bútorzat jelentős hányadára rátaláltunk közösen az egykori tulajdonossal, Ajtony Gáborral, és a múzeumnak lehetősége volt ezt megvásárolni. Ezután egy hosszadalmas tisztítási és restaurátori folyamaton esett át ez a bútor. Az eredeti bútorzat körülbelül egyharmadát sikerült megszereznünk, nem tudjuk, hogy a többi része egyáltalán túlélte-e az elmúlt fél évszázad viszontagságait, s ha igen, akkor hol van. A megszerzett anyagnak pedig mintegy egyharmadát tudtuk kiállítani. Az officina bútorzatból a táraasztalt és az azt három oldalról közrefogó bútorzatnak a központi elemét emeltük ki. A mellette kiállított archív fotón nagyjából érzékelhető az, hogy körülbelül hogyan helyezkedtek ezek el. Ugyancsak a fotó alapján megpróbáltuk hangulatában a berendezési tárgyakkal utánozni azt, ami a fotón látható” – mutatott rá Kósa Béla. Így került a táraasztalra egy patikamérleg, néhány cukorkásüveg – amelyben a gyerekeknek gyógycukorkákat, bonbonokat tartottak – , ezek túlélték a történelem viszontagságait.

Pénztárgép, cukorkásüvegek és patikamérleg is helyet kapott a táraasztalon - ahogy ez annak idején is volt Fotó: Péter Beáta

Gyógykészítményes dobozok is helyet kaptak az asztalon, mivel régen az officina mögötti laborban készítették el a termékeket. A gyógyszeres dobozokon levő cégérek alapján tudni lehet, hogy a kicsi magyar világban készültek. Ugyanebből a korszakból való a pénztárgép is.  „Nem egy konkrét pillanatot ragadtunk meg ezekkel a tárgyakkal, hanem abból próbáltunk meg építkezni, ami túlélte az idők viszontagságait. Ez a helyzet például a fatégelyekkel. Hátul a polcon a standedények nagy része faedény. A faedényeket a 20. század elején kivonták forgalomból, akkor már üveg- és porcelán edényeket kellett ezek helyett használni. Éppen ezért a faedények vagy elpusztultak, tönkrementek, vagy volt olyan szerencsés helyzet, amikor a tulajdonosoknak nem volt lelkük megválni ezektől a szép daraboktól és megőrizték. Lévén, hogy ezek már nem voltak az 1949-es államosításkor használatban, megúszták azt. A fatégelyek a 19. század második feléből valók, két típus is van, írja rajtuk latinul rövidítve a bennük levő anyagot, általában növényi- és ásványi eredetű anyagokról van szó. A legfelső sorban a két szélen levő két tégely kicsit kilóg a sorból, valószínű, hogy a 18. század végéről valók. Nem természetes fa színűek, többször átfestették őket. Egyik oldalukon barokkos keretben van feltüntetve a hatóanyag, aztán jött egy új divat, megfordították és új címkét festettek rájuk.”

Gyógyszertári fatégely a 18. század végéről Fotó: Péter Beáta

A szekrény fölött egy kitömött madár látható, szakértők szerint egy fiatal, pár esztendős szirti sas tojó.

Azt nem lehet tudni, hogy a gyógyszertárt mikor nevezték el Fekete Sasnak, valószínű, hogy a 19. század végén kapta ezt a nevet, hiszen addig, amíg Csíkban ez volt az egyetlen, nem volt szükség arra, hogy elnevezzék.

Elképzelhető, hogy a kitömött madár az utolsó tulajdonos, Ajtony Gábor édesapjának a trófeája volt, hiszen szívesen vadászott, oszlopos tagja volt a vadászegyesületnek.

Gazdag tárgyi anyag maradt fenn Fotó: Veres Nándor

Egy tárlóban az egyik legkorábban fennmaradt, 1852-ből származó iratot is kiállították: Molnár – akkor még Miller – doktor egyik receptje a szeredai kórház öt kórterme számára, amelyen főként erős fertőtlenítő anyagok szerepelnek. A másik dokumentum egy nyitott jegyzőkönyv, amelynek a baloldalán egy olyan itatóspapírt helyeztek el, amelyen néhány próbanyomat látható a gyógyszertár egyik korai pecsétjéről, feltehetően a 19. század végéről. Gyógyszertár a Fekete Sashoz – olvasható. A jegyzőkönyvbe az 1855-1878 közötti megrendeléseket írták be, a látogató egy 1861-es oldalt tekinthet meg, azt, hogy különböző hónapokban milyen hatóanyagokat próbáltak beszerezni. Hisz, mint említettük, a gyógyszerészek nem megvásárolták a gyógyszereket, hanem a hatóanyagokat szerezték be és ők preparálták a készítményeket.

Molnár doktor egyik receptje 1852-ből, valamint egy jegyzőkönyv Fotó: Péter Beáta

A gyógyszertár történetéről bővebben egy érintőképernyőn tájékozódhatnak az érdeklődők. Itt öt rövid filmecskét lehet megtekinteni – köztük négy interjút az utolsó tulajdonossal. Ajtony Gábor a gyógyszertár rövid történetéről, a saját gyógykészítményükről, a bútorzat hányattatott sorsáról és a saját gyógyszerészi pályájának kezdetéről mesél. Ezen kívül egy animációban (Mihály László munkája) a polgári gyógyszertár megnyitásának és működésének bő száz esztendejét mutatják be.

Animáción követhetjük végig a csíkszeredai gyógyszerészek és gyógyszertárak történetét Fotó: Péter Beáta

Ez alapján vázoljuk fel mi is a történetet:

Bay János volt az egyik olyan személy, aki egy polgári gyógyszertár nyitásával próbálkozott Csíkszeredában. 1827-et írunk, ekkor Kolozsvárra és Szebenbe, a polgári, illetve a katonai vezetőséghez kellett folyamodjon engedélyért. Létre is hozta a gyógyszertárát, pár évig működött is, de eladósodott és családostól Gyergyószentmiklósra költözött. De nem ez volt az első sikertelen próbálkozás a 19. század elején.

Tamássik István, erzsébetvárosi, Pesten diplomázott örmény gyógyszerész volt a későbbi Fekete Sas gyógyszertár alapítója. Az egyik első olyan pesti gyógyszerész diákcsoporthoz tartozott, akik a vizsgadolgozatukat magyar nyelven készítették. Először nem Csíkszeredába, hanem az akkori gyergyószentmiklósi örmény katolikus pap támogatásával próbál Csíkba bekerülni, és Csíkszépvízen hoz létre gyógyszertárat 1838-ban. Pár év múlva viszont átköltözteti Csíkszeredába, a feltételezhető ok a szépvízi örmény kereskedőkkel való gazdasági ellentét. Csíkszeredában 1848-ig működtette, ekkor részt vett a forradalomban, majd börtönbe került, és elkobozták tőle a gyógyszertárát. A két fennmaradt leltár is bizonyítja ezt. Szabadulása után folytathatta a tevékenységet, majd 1855-ben elhunyt.

„Nem tudjuk pontosan, hogy ebben az időszakban már nála dolgozott-e, vagy milyen formában vette át a helyét és a gyógyszertárat is a következő gyógyszerész. Ebben az időben ugyanis még nem működött a reáljog, tehát egy tevékenységet csak addig lehetett folytatni, ameddig volt hozzá szakember. Ha Tamássiknak lett volna egy örököse – akiről nem tudunk – nem működtethette volna a gyógyszertárat”

– teszi hozzá Kósa Béla.

Gőzsy Albert, a következő gyógyszerész tolnai születésű volt, aki több generációs gyógyszerészcsaládból került ki és jött Csíkba legkésőbb 1855-ben. Az életútjához hozzátartozik, hogy ő még a pesti egyetemi jegyzőkönyvekben Albertusként szerepelt, aztán amikor Csíkba került, Albertként szerepelt egy ideig, majd Adalbertként, azután Bélaként és végül Béla Leóként vonult be a köztudatban, a sírkövén is Béla szerepel. Albertusból Béla lett negyven esztendő alatt. A felesége, Balla Laura erdélyi, nyárádszentlászlói, akivel Csíkszeredában kötött házasságot.

Gőzsy Albert népes családja Fotó: Péter Beáta

„Utána egy népes család következik. Az animáción szépen látszik a családnál a gyarapodás. Tizenkét gyerekük született, öten kiskorukban meghaltak. Miután az apa elhunyt, az özvegye megörökölte a gyógyszertárat – már létezett a reál jog – és működtethette, ha ki tudta adni bérbe egy gyakorlott gyógyszerésznek. Az első, akinek kiadta, Lárencz László volt, aki pár év múlva feleségül vette és tovább bővült a család. Miután megszülettek a gyerekek, Lárencz továbbállt, a fia szintén gyógyszerész lett, majd a szakmát a következő generációk is továbbvitték. Tehát, az is egy gyógyszerészcsalád, úgy ahogy a Gőzsy és az Ajtony is. Miután távozott, még egy ideig ki volt adva bérbe a gyógyszertár, azért is, mert közben a gyerekek közül a legnagyobbik fiú, Árpád Kolozsváron végezte a gyógyszerészetet.”

Gőzsy Árpád 1887-ben vette át és működtette a gyógyszertárat 1916-ig. A román betörést és menekülést megsínylette, kirabolták. A világháború után Gőzsy nem kapta meg a működési engedélyt az új hatalomtól, ennek okát csak találgatják a kutatók. A múzeum tulajdonában van egy olyan dokumentum, amelyben felsorolja a levelezéseket, amelyekben kérte, hogy újranyithassa a gyógyszertárt. Közben a két fia részt vett a világháborúban, az egyikből gyógyszerész lett, később Kanadába költözött és ott az egyetemen gyógyszerész professzorként dolgozott.

Az 1920-as évek elején egy Székelykeresztúrról származó örmény testvérpárnak, az Ajvász testvéreknek adta el a gyógyszertárat Gőzsy. A gyógyszertár egy ideig bérelt épületekben működött a fő utcán, akkor Ferdinánd király utca – később Kossuth – majd 1954-ben felépült a 32-es szám alatt az az épület, amely az utolsó székhelye volt a Fekete Sasnak.

Egy archív fotó alapján tudták rekonstruálni a gyógyszertárbelsőt Fotó: A Csíki Székely Múzeum tulajdona

„Ebben működött tovább a gyógyszertár. A két testvérpár közül a nagyobbik egészségügyi okokra hivatkozva a negyvenes években átadta a részét az öccsének, és ő működtette tovább. Utána a család ezen ágán névváltoztatás történt, ami elég divatos volt ekkor, és így lettek Ajtonyok.

A gyógyszertár ’44 őszén megsínylette az átvonuló frontot, majd 1949 április elsején államosították. Utána még egy ideig, 1963-ig állami gyógyszertárként – részben az egykori tulajdonossal alkalmazottként – működött tovább ugyanazon a helyen, bútorzattal, felszereléssel, majd elköltözött, de ez azt is jelentette, hogy a felszerelését széthordták.

A bútorzat egy része a szeredai fürdőnél levő raktárba került, amely az akkori marosvásárhelyi Centrofarmhoz tartozott. Innen osztották szét a bútorzatot, a tárgyakat a közben létesülő gyógyszertárakhoz. A nyolcvanas évek derekán lebontották a Kossuth utcai házakat, felépült a modern központi rész. A Fekete Sas az egyik utolsó épület volt, amit elbontottak” – zárja a gyógyszertár történetét a múzeum munkatársa.

A sorozat korábbi részei

Hogyan jött létre a várostörténeti kiállítás?

Csík, a hegyek közötti síkság

Az Árpád-kori települések

Mit mesélnek a kerámia- és üvegleletek?

17. századi történetek

Csíksomlyó szakralitása

Csíksomlyó mint közigazgatási, kulturális és oktatási központ

Találkozási helyszín is volt a szeredai vásár

A vármegyeközpont és a vasúti közlekedés

Csíkszereda a boldog békeidőkben

A gyógyszertár utolsó helyszínének homlokzati elemei is megmaradtak - ezek is láthatók a kiállításon •  Fotó: A Csíki Székely Múzeum tulajdona
A gyógyszertár utolsó helyszínének homlokzati elemei is megmaradtak - ezek is láthatók a kiállításon Fotó: A Csíki Székely Múzeum tulajdona
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport