Vásáros utak kereszteződésében (3.): az Árpád-kori települések

Péter Beáta 2018. december 06., 16:51 utolsó módosítás: 2019. január 22., 15:54

Mikor alakult ki a mai Csíki-medence település- és úthálózata, és milyen szerepet töltött be a 14. században a csíksomlyói plébániatemplom? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk, ha meglátogatjuk az Útkereszteződésben című, Csíkszereda város történetét bemutató kiállítás második termét a Csíki Székely Múzeumban. Folytatjuk a várostörténeti kiállítást bemutató sorozatunkat.

Vásáros utak kereszteződésében (3.): az Árpád-kori települések
galéria
Az Árpád-kori „sarkat" Botár István régész koncepciója alapján alakították ki Fotó: Péter Beáta

A várostörténeti kiállítás második terme három nagyobb időszakot mutat be, az Árpád-kori „sarkat” Botár István régész, helytörténész koncepciója alapján rendezték be. Őt kértük meg, hogy kalauzoljon végig a kiállítás ezen részén.

„Azt mutatjuk itt be, ami az Árpád-korból a város mai közigazgatási területén előkerült. Csíkszereda korai történetéről nincs sok adat, egyrészt azért, mert a 19. században, a 20. század elején nem volt kutatva. Az ötvenes évektől már van a múzeumban régészeti tevékenység, de még ekkor sem kutatták a középkori várost. János Pál és munkatársai leginkább a falvakat járták és kutatták.

Így aztán, amikor a hetvenes, nyolcvanas években elkezdődött a nagy építkezés a városban, ami a régi Szeredából megmaradhatott volna, azt vagy elásták, bebetonozták, vagy eltüntették.

A régi Szeredából egyetlen középkori cserepünk sincs, régészeti szempontból semmit nem tudunk róla mondani. Ezért van az, hogy a második teremben, ahonnan a tényleges kiállítás indul, a mai Csíkszereda szélesebb közigazgatási területén előkerült Árpád-kori, vagy középkori leleteket láthatunk” – vezette fel a szakember.

A terem közepén található térképre rávetítve látható a város mai közigazgatási területe, Somlyótól Zsögödig, illetve az, hogy hol vannak régészeti lelőhelyek, például a Fodor-kert, a csobotfalvi templom, Zsögöd, Szentlélek. Ezt azért tartották fontosnak megmutatni, mert a zsögödiek a szentléleki plébániához tartoztak. A somlyói plébániatemplomhoz (amelyet sokan csobotfalvi templomként emlegetnek) tartozott a mai város területén található települések többsége, Taploca, Csobotfalva, Vardotfalva és Szereda is. A somlyói Szent Péter és Pál plébániatemplomnak tehát kiemelkedő szerepe volt, itt volt a térség egyik legfontosabb plébániaközpontja, amely a középkor folyamán alesperesi központ lehetett. A pápai tizedjegyzékből is ez derül ki. Ugyanakkor ez volt az egyik legelső templom a Csíki-medencében, ahol a kétezres évek elején régészeti kutatás zajlott.

A 14. századi pápai tizedjegyzékben szerepel a legkorábbi írott adat a térségről Fotó: Péter Beáta

Amint belépünk a második terembe, rögtön balra, a falon látható az 1333-34-es pápai tizedjegyzék Csíkra vonatkozó szövege. A szakember szerint ez a legfontosabb dokumentum a Csíki-medencében, hiszen ez a legkorábbi írott adat a térségről.

„Szerencsére sikerült megszereznünk Hegyi Géza történészkollégánk segítségével a vatikáni levéltárból az eredeti 14. századi tizedjegyzék digitális másolatát. Azért tartottuk fontosnak, hogy megjelenjen, hogy egyrészt kicsit keretbe illesszük, hogy hol is található Csíkszereda, hogy nem egy elszigetelt település volt. Másrészt az emberek nem nagyon látnak máshol ilyent, hogy milyen egy 14. századi oklevél. Hozzátettük a latin betűs átírást, de kiemeltük az eredeti szövegben a helyneveket. Bacos, ami Rákos, Tarko, ami Tarkő, ez a mai Karcfalva, és így szépen sorban. Somlyót külön kiemeltük, mint a mai város területének a legelső említését. Van ennek még egy érdekessége, nem feltétlenül Szeredához kötődik, de a régióhoz mindenképp, hogy ebben a tizedjegyzékben, legalábbis a harmadik évben 1334-ben, amikor összeírták, megtartották a topográfiai, földrajzi sorrendet.

Hajkarikák, drótékszerek. Az Árpád-kori köznépi viselet részei voltak, és ezek alapján lehet keltezni a templom egyik legkorábbi periódusát Fotó: Veres Nándor

Végigkövethető, ahogy Gyergyóból, északról jöttek a tizedszedők, Szenttamás, Tarkő, Rákos után befordultak Szentmihályra, átmentek Szentmiklósra, bejöttek Delnére, a Szent János templomhoz, kihagyták Somlyót és átmennek Mindszentre, majd a hegyen át Csíkszentgyörgyre, innen Szentmártonra, Kozmásra, Szentsimonba és onnan fordultak vissza Szentkirályra, majd Somlyóra. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a 14. század elején a csíki plébániahálózat ki volt alakulva, már egy kész rendszer volt, és ez a sorrend megmaradt. Ugyanakkor visszavetíthető a mai úthálózat is arra az időszakra, kisebb-nagyobb nyomtávkülönbséggel, de a mai településhálózat és úthálózat 14. századi. Ebben a keretben helyezkedik el Somlyó.”

Egy animációval is szemléltetik mindezt, de nem csak a csíki részeket mutatják be, hanem egy tágabb kontextusba helyezik. Látható, ahogy Avignonból elindulnak a tizedszedők, elérnek Budára, átmennek Gyulafehérvárra, majd onnan jönnek Csík felé.

A terem közepén található térképre rávetítve látható a város mai közigazgatási területe, Somlyótól Zsögödig Fotó: Veres Nándor

A somlyói plébániatemplomot egy, Tövissi Zsolt és csapata által készített installáció mutatja be. Noha eredetileg egy makettet szántak ide, amelynek a barokk templom lett volna az alapja, és azon belül felépítették volna a középkori templomot, ez nem valósulhatott meg. „Történeti jelentőségben és egyházi méretben ez a legfontosabb templomunk. Itt láthatóak azok a rétegek, amelyek azt mutatják, hogyan fejlődött ez a középkori templom, milyen faragványokat találtunk. A középkori templomból megtalált sarokgyámkő, amely a boltozatot tartotta, és az ásatás során megtalált boltozati bordák is ki vannak függesztve. Azt szerettük volna, hogy itt egy liturgikus tér legyen, hogy megidézzük egy középkori templomnak a hangulatát, egy olyan templomét, amely 1800-ban nyomtalanul eltűnt. Helyette áll a mostani csobotfalvi templom” – magyarázta Botár István.

A továbbiakban látható a csíksomlyói Domus Historiából egy részlet, amelyben leírták, hogy a tornyot 1677–83 között építették. Továbbá egy rekonstrukciós rajz is helyet kapott itt, amely azt mutatja be, hogy milyen lehetett a középkori torony. A következő tárlóban az Árpád-kori leleteket helyezték el. A templom keletkezése a 12-13. századra vetíthető vissza, s ennek megfelelően közvetlenül a templom mellett, a mai Fodor-kertben kerültek elő, több más korszak leletei mellett. Ezek tehát a legelső, immár a város előzményeinek tekinthető Árpád-kori falunak a leletei, edénytöredékek, fazekak, bográcsok, házhelyek, kemencék stb. Amikor a templom megépült, már létezett egy település és közösség, amelyik a templomot felépítette. Ennek a közösségnek a tagjai voltak „Csíkszereda” első lakosai.

Érdemes az apró részleteket is tanulmányozni Fotó: Veres Nándor

„Tudatosan hagytuk ki a korábbi korszakokat. Többen megkérdezik, hogy miért nincsenek őskori, vaskori, bronzkori leletek. Azért, mert a kiállítás ezen része a mai város közigazgatási területén található régióra összpontosít, de azon belül is kifejezetten a régi Szereda előzményeihez. Egy bronzkori vagy népvándorláskori szláv vagy gót lakosság a mai település közvetlen előzményeinek semmiképp sem tekinthető. Ezért maradt ki az őskor és minden egyéb.”

A kerámialeletek mellett láthatók a templomból származó s-végű hajkarikák, drótékszerek. Fontos történeti jelentőségük van, mert az Árpád-kori köznépi viselet részei voltak, és ezek alapján lehet keltezni a templom egyik legkorábbi periódusát. Szintén korainak tartják a zsögödi homokbányából a hatvanas években véletlenszerűen előkerült lószerszámokat, sarkantyúkat, kengyelt és zablát.

Ezek azt „mutatják”, hogy a mai város területén több, kisebb Árpád-kori település létezett.

A lovasszerszámok egyértelműen azt bizonyítják, hogy az itt élő férfi lakosság egy része határőr volt a korabeli magyar királyság határvidékén, akiknek az volt a feladatuk, hogy a Kárpát-kanyarban a királyság keleti határait védjék.

A második terem falain olyan mondatok is olvashatók, amelyek mintegy összegzik a kiállítás ezen részén bemutatott legfontosabb tudnivalókat: A térség legfontosabb egyháza a somlyói plébániatemplom volt, és ide tartozott Szereda mellett Csobotfalva, Somlyó, Csomortán is. A város területén a legkorábbi települések Csobotfalva, Somlyó, Taploca, Zsögöd már az Árpád-korban bizonyítottan létrejöttek. A város létrejötte, amint a neve is mutatja, egy szerdai vásárhoz köthető, amelyet Taploca és Zsögöd között egy földnyelven szerveztek meg hetente.

„A szerdai vásárunk egyes feltételezések szerint korábban, Szereda létrejötte előtt, a delnei Szent János templom mellett zajlott. Nem véletlenül jöttek létre ott az olyan helynevek, mint a Vásárkapu, Vásárútja. Onnan költöztették be, feltehetően felsőbb parancsra – ismeretlen időben – a mai Kossuth-utca tengelyébe a vásáros helyet Taploca és Zsögöd közé. Így alakult ki a mi kicsi városunk.”

Két házmakettet is elhelyeztek a kiállítás rendezői, az egyik egy Árpád-kori lakóháznak a szerkezetét mutatja be – ilyeneket tártak fel a Fodor-kertben – , a másik egy 14. századi lakóházat, amely már több osztatú, felszínre épült. Az utóbbit a városi művelődési ház mögött tárták fel, rangos család háza lehetett, és nem véletlenül építették Martonfalva legszélére, mert ebben az időszakban már itt tarthatták a szerdai vásárokat. A maketteket a Nagy István Művészeti Iskola diákjai készítették. Ásatásokon előkerült Árpád-kori kovácsműhely gödrének, edényégető kemence omladékának a fotóit is megmutatják a látogatóknak.

14. századi lakóház makettje. Az eredeti rangos család otthona lehetett Martonfalva szélén Fotó: Veres Nándor

Itt ér véget a várostörténeti kiállításnak a település kialakulása előzményeit bemutató rész. Mi is innen folytatjuk majd sorozatunkat.

„Az egész kiállításra érvényes, hogy sok apró részlet van, nagyon adatgazdag. Érdemes termenként visszajönni, többet ér annál, minthogy félóra alatt végigrobogjunk rajta” – véli a múzeum munkatársa.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport