Vásáros utak kereszteződésében (8.): találkozási helyszín is volt a szeredai vásár

Péter Beáta 2019. június 28., 15:00

Tükrös szív és mézeskalács-huszár mint vásárfia, több szekérnyi cserépedény Felcsíkról, a perefernumba való bútorok, különböző termények és állatvásár, bábjátékok és ringlispíl: évente 68 vásárt tartottak az egykori Csíkszeredában, köztük négy nagy sokadalmat. Minderről mesél a Csíki Székely Múzeum hét termében látható, Útkereszteződésben című várostörténeti kiállítás negyedik terme.

Vásáros utak kereszteződésében (8.): találkozási helyszín is volt a szeredai vásár
galéria
Kádár Kincső és Málnási Levente Fotó: Péter Beáta

Csíkszereda vásárváros munkacímet adták a várostörténeti kiállítás negyedik termének a múzeum munkatársai, a város névadása ugyanis szorosan kapcsolódik a szeredai heti városokhoz. De nem csak a szerda-napi vásároknak szenteltek figyelmet a terem berendezésekor, hanem az éves négy nagy vásárnak, sokadalomnak is.

„Minden évszakra jutott egy külön nagy vásár. A sokadalmakra, éves nagyvásárokra távolabbi településekről is elhozhatták a portékájukat az árusok, míg a szerdai heti vásárra csak a csíki falvakból hozhatták be a terményeiket. Ez utóbbi kicsit szegényesebb volt, a sokadalom pedig gazdagabb felhozatalú. Erre a két vásártípusra helyeztük a hangsúlyt a tárgyi emlékek megmutatásában ebben a teremben, amelyet a múzeum néprajzi gyűjteménye támaszt alá. Az egész vásárt nem tudtuk behozni, pedig ez volna talán a leggazdagabb terem, sőt, több termet is meg lehetne tölteni vásáros portékával, mivel üzlet nem lévén abban a korban, nagyjából mindent a vásárokon szereztek be az emberek” – magyarázta Kádár Kincső, a múzeum volt munkatársa, a terem egyik felelőse. Egy standot emeltek ki, ahol egy dánfalvi fazekas portékáit, a cserépedények változatosságát lehet megtekinteni. Láthatjuk a Dánfalvára jellemző barna, mázas edényt, illetve a fekete, mázatlan edényeket, amelyeket szinte mindenki meg tudott vásárolni, mert ezek voltak a legolcsóbbak – tudtuk meg.

Fából készült használati eszközök Fotó: Veres Nándor

És hogy mi mindent lehetett vásárolni ezeken a vásárokon, azt a falon egy nagy poszteren levő szófelhőben olvashatjuk. Ezeket korabeli szövegekből, újságcikkekből, levéltári anyagokból gyűjtötték össze a múzeum munkatársai. Alatta a tárlókban csoportosítva láthatók az állattartáshoz kapcsolódó emblematikus eszközök, csecsebecsék – zenedoboz, óra, tükör – , a háztartáshoz kapcsolódó eszközök – darálók, pityókatörő, habverő, kenyérreszelő, vasaló, húsdaráló stb. Egyik tárlóban olyan cserépedényeket helyeztek, amelyeket más vidékről hoztak a kereskedők. Az ötödik tárlóban pedig fatárgyak, a tejfeldolgozás néhány eszköze és fakulacsok kaptak helyet.

Nem csak üzletek köttettek a vásárban, hanem a szórakozás, kikapcsolódás helyszíne is volt Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

Egy hegedűt is kiállítottak, a szomszédságában egy ringlispílt ábrázoló fényképpel, azt próbálván szemléltetni, hogy a vásár egyben a szórakozás és a kikapcsolódás, szocializálódás helyszíne is volt. Megmutatják azt is, hogy milyen pénzeszközökkel lehetett fizetni a vásárban, az érintőképernyőn pedig további érdekességeket tudhatunk meg a szeredai vásárokról. Kádár Kincső a látogatók figyelmébe ajánlja a kukucskálódobozt is, amelyben a Léstyán Csaba által megrajzolt 3D-s képen megjelenik mindaz, amit a teremben bemutatnak. A doboz mellett pedig Tivai Nagy Imrének a csíki vásárokról szóló visszaemlékezéseit lehet meghallgatni.

Az állattartáshoz használt eszközök Fotó: Veres Nándor

Egy, a falra felrajzolt 1900-as térképen látható az orsó alakú, széles Kossuth-utca, a vásárok helyszíne. „Alatta szürkével jeleztük a mai utcahálózatot, így a látogató össze tudja hasonlítani, hogy bő száz év alatt hogyan változott a városkép. Bejelöltük azokat a középületeket is, amelyet a ma élő ember ismer. Újságokban és korabeli dokumentumokban megtaláltuk, hogy melyik vásáros hol helyezkedett el, mi volt a vásárosok rendje – ezt sárgával jelzett számokkal mutatjuk. Szépen lehetett rekonstruálni a helyét, hogy hol álltak a szénás szekerek, gabonás szekerek, szitások, rostaárusok, lacikonyhák, stb.” – magyarázta Kincső.

Csecsebecsék: zenélő doboz, tükör, falióra Fotó: Veres Nándor

Csíkszereda már a kezdetektől vásárváros volt, vásár és város nagyjából együtt alakult ki – mutatott rá Málnási Levente néprajzkutató, a terem másik felelőse. „Botár István kolléga feltételezi, hogy Delne határában volt kezdetben ez a vásár, majd amikor kialakult a mostani város magja, itt kezdték tartani a vásárokat. Maga a város kisméretű volt, mivel nyugati oldalon mocsár, tőzegláp határolta, nem tudott terjeszkedni. Zsögöd és a többi falu határából volt kihasítva ez a rész, amiért kárpótolták a falvakat, kezdetben 144, majd 200 holdon terült el a város. Látható, hogy egy T-alakú utcából állt az egész.”

A háziasszonyok által használt konyhai kellékek Fotó: Veres Nándor

Hozzátette, a város neve arra utal, hogy a vásárt szerdán tartották, mint például Szombathely esetében, ahol szombaton voltak a vásárok. Évente 68 vásárt tartottak, ennek zöme heti vásár volt, és a négy sokadalom, amelyek kirakodó- és állatvásárok is voltak egyben. Ezek általában a nagy ünnepekhez kötődtek vagy ünnepi időszakokhoz. A farsangi időszakban tartották a legelsőt, január-februárban. Ilyenkor meleg öltözetet, a téllel kapcsolatos különböző árukat kínáltak. A következő a pünkösdi vásár volt, ekkor vásárolták meg azokat a szerszámokat, eszközöket, amelyek a mezőgazdasági munkához kellettek. Minden nagyvásáron volt egy kirakodó: fazekat, ipari termékeket, mesteremberek által gyártott eszközöket, bútorokat, berendezési tárgyakat árultak. Emellett ott volt a marhavásár, lóvásár és a különböző egyéb baromfi-, disznó-, kecske- és berbécsvásár.

Dánfalvi fekete és barna, mázas edények. Alkalmanként harminc-negyven szekérnyit is szállítottak a szeredai vásárba Fotó: Veres Nándor

A harmadik nagy sokadalmat július 13-án, Margit-napján (népies nevén pisis Margit) tartották. Ilyenkor két hétig tartott a vásár, Péter és Pál ünnepén kezdődött, amikor is behajtották az állatokat a piacra, majd Margit napján kiegészült ez a kirakodóvásárral. Ekkor érkeztek meg a bútorosok is, ők a mai Petőfi-, Márton Áron- és Kossuth-utca kereszteződésénél helyezkedtek el.

Olyan sok bútort árultak, főként a 19. században, hogy a csendőrség kellett mindig rendet csináljon, hogy az út közepét is ne rakják meg bútorokkal.

Főként konyhabútort, a hozományba való bútort kívánták. Egészen a Somlyó-patakán átvezető hídig rakodtak ki a bútorokkal, ott aztán következtek a sajtosok, rostások, szitások. A mostani piac helyén árultak a madarasi és dánfalvi fazekasok, volt, hogy harminc-negyven szekér cserépedényt is behordtak. Később más fazekas termékek is kerültek Csíkba, például az Alföldről a butella – tudtuk meg a szakembertől.

A barom- és lóvásár a város szélén volt, most is Baromtér utca a vasútmelléki résznek a neve. Itt tartották a marhavásárt, szemben vele, a régi temető és a mai Villanytelep utca közötti részen a lóvásárt. Ez mellett disznókat és baromfikat is árultak. Itt rengeteg kocsmát és lacikonyhát ütöttek fel ilyenkor, mert az áldomást meg kellett inni, szinte kötelező volt, azzal pecsételték meg a megkötött vásárt.

„Végül szabályzatot is hoztak ellene, mert nem ritkán verekedéssel ért véget. A 19. század közepi Szereda némileg hasonlított a filmekben ábrázolt vadnyugathoz.

A Csíki Lapok számolt be arról például, hogy a mindszenti Silló és Demes nevezetű atyafiak összeszólalkoztak valami vásár fölött a zsögödi Salló nevezetűekkel, és egy revolver is előkerült, amivel puffogtattak. Aztán elverték a zsögödieket, hazamentek Mindszentre, onnan hozta be őket a csendőrség a városi fogdába. Ilyesmik is megtörténtek. Ehhez kapcsolódóan Bicsok Zoltán levéltáros kolléga nyomozta ki jegyzőkönyvekből, perrendtartásból, hogy a korábbi korszakokban, a 16–18. században hogyan működött a vásár. Ezek olyan elbeszélő jellegű szövegek, mintha azt mondanám: jöttem épp a Margit napi vásárból, és megtámadtak az út mellett oláh banditák. És le van írva a bűncselekmény, a nyomozás lefolytatása és így sok minden kiderül. Ugyanis a Csíkszeredáról szóló emlékeink, a régészeti, írások dokumentumok eléggé szegényesek, így ezekből a perrendtartásokból, jegyzőkönyvekből megtudjuk, hogy hogyan működhetett a piac. A Gubernium, az erdélyi főkormányzóság szabályozta a vásárok tartását is, ebből látjuk, hogy mi vonatkozhatott a csíkszeredai vásárra. Nem volt ez olyan nagy volumenű vásár, mivel a harmadik klasszisba tartozott. Az első osztályba olyan városok vásárai tartoztak, mint Kolozsvár vagy Debrecen, de ott sokkal drágább volt a helypénz és a portéka is.”

Málnási Levente elmondta, olyan szempontból volt fontos Csíkszereda, hogy egy hatvan kilométeres területnek – Alcsíknak és Felcsíknak – a központjában helyezkedett el, elérhető volt, sőt, átjöttek Udvarhelyről, a Maros mentéről és Moldvából is a vásárra. A brassói kereskedőkön keresztül megjelentek a balkáni termékek, Magyarországról pedig lovat vásárolni jöttek Csíkba.

A negyedik nagyvásár a szeptemberi sokadalom volt, ilyenkor beszerezték a téli holmit, és berbécs-, lóvásár volt ilyenkor is.

Más vidékről hozott edények Fotó: Veres Nándor

A közvetlen településekről érkezőknek nem kellett helypénzt fizetniük, ha akartak árulni, a távolabbról érkező árusoknak viszont igen. Vásári cédulát is állítottak ki erre a célra, de korábban krétával írtak fel az illető hátára egy számot, hogy fizetett, nem bíbelődtek sokat a papírmunkával. A 18. század végén az állatokra cinkust, marhalevelet, avagy passzust kellett kiváltani, mivel virágzott a lopott állatokkal való kereskedelem.

1892-ig az ezüst alapú forint volt forgalomban, de külföldi pénzeket is elfogadtak a vásárban. Utána vezették be a koronát, egy időben párhuzamosan használták mindkét pénznemet, aztán csak a korona, illetve a krajcár maradt. Megmaradtak különböző aprópénzek is, mint a susták vagy a garas. A szeredai vásárban sokáig cserekereskedelem is zajlott, például a fazekasok annyi gabonáért, rozsért adták el az edényt, amennyi termény belefért.

A vásárból hazatérőket mindig nagy izgalommal várták az otthon maradt családtagok, hisz vásárfiát, búcsúfiát szinte kötelező volt vinni: mézeskalács szívet, vagy huszárt, cukorkát a gyermekeknek, bicskát, szerelmi ajándékokat, kendőt, tükröt, olvasót. A vásárokban fel-felbukkantak a bábjátékosok is, Paprika Jancsi vagy Vitéz László kalandjaival szórakoztatták a nézőket. „Plánétások is jöttek, egy idő után körhinta is volt, különböző mulattatók, rögtönzött bábjátékok, színielőadások tarkították a vásárt. Megjelentek a különböző átverő játékok, az Itt a piros, hol a piros elődje például. Ezeket is leírták a szabályzatokba, hogy a csendőrök mire kell figyeljenek. Például bűnöző életmódot folytató egyéneket, csavargókat nem engedtek be a vásárba.”

A kukucskáló doboz belseje megeleveníti az egykori szeredai vásárok hangulatát Fotó: Veres Nándor

Csíkszereda szempontjából a vásár sokáig elsődleges volt, mert nem volt vasútja, nehéz volt távolabbra elmenni, emiatt üzletek, boltok sem nagyon voltak. A 19. század 20-as, 30-as éveiben az örmények nyitnak itt üzleteket, elsősorban húskiméréseket, dogányokat.

A vasút megjelenése kettős hatást gyakorolt a város vásáraira: egyrészt megkönnyítette a szállítást, másrészt apasztotta a város forgalmát, mert könnyebben el lehetett menni egy távolabb fekvő vásárra.

„Nagyon elítélően írnak az »egyet fizet kettőt kap« termékekről, mert ezek silányak voltak. A ruházati termékek esetében is, mert mindig volt egy hagyományokhoz való ragaszkodás. Vitos Mózesnél is megjelenik ez, hogy miért nem saját szőttesben járnak a leányok is, miért idegen rongyokat öltenek magukra. A vasúttal modernizálódott a város, sok minden átalakult, a vásározás is. Megjelentek például a Zemplén megyei olejkárok, szlovákok, tótok, kenőcsöket, gyógyszereket, kenceficéket árultak, Felvidékről jöttek a csipkárok, kelmét, selymet, divattextileket hoztak magukkal. A gyolcsos és a kenőcsös tót mindig itt volt a vásárban. Egy vásár kommunikációs központ, híreket vittek-hordtak, itt hirdették ki a szabályzatokat; kulturális központ, mert megjelentek a színházi előadások is, népszínműveket adtak elő, és természetesen kereskedelmi központ, ami sok dolgot maga után vont” – összegzett Málnási Levente.

A sorozat korábbi részei

Hogyan jött létre a várostörténeti kiállítás?

Csík, a hegyek közötti síkság

Az Árpád-kori települések

Mit mesélnek a kerámia- és üvegleletek?

17. századi történetek

Csíksomlyó szakralitása

Csíksomlyó mint közigazgatási, kulturális és oktatási központ

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport