Aki nem csak könyvekből tanulta a növénytermesztést

Péter Beáta 2019. augusztus 29., 16:00

Gyakran gyűjtött szülőfaluja, Lemhény környékén gyógynövényeket, édesanyja tanította meg a növények gondozására, az irántuk való szeretetet még gyermekkorából hozta magával. Ezt adta tovább később tanítványainak, és Macalik Ernő társaként, mint a gyógynövények szakavatott ismerője és termelője, ezt adja most is azoknak, akik betérnek csíkkarcfalvi portájukra. Dénes Emese biológust látogattuk meg.

Aki nem csak könyvekből tanulta a növénytermesztést
galéria
Dénes Emese otthonról hozta a növények szeretetét Fotó: Péter Beáta

Együtt jártak egyetemre, de még jó pár év eltelt, amíg közösen kezdtek gyógynövényeket termeszteni, feldolgozni.

„Ernővel évfolyamtársak voltunk a biológia szakon. 1961-ben érettségiztem, először néptanácsi ösztöndíjjal az orvosira felvételiztem, és úgy jöttem ki, hogy hely nélkül sikerült. Egy fél évet egészségügyi technikumban voltam Udvarhelyen, akkor indult az asszisztensképző, de nem nagyon tetszett. Inkább Udvarhely vonzott, mert ott volt egy nagynéném, akit nagyon szerettem, és ő biztatott, hogy kerüljek oda. De magát a képzést nem szerettem, a kolléganőket sem, akik ott voltak, viszont a tanáraimat annál többre becsültem. Akkor még senki nem tudta, hogy mi fog kisülni az asszisztensképzésből, csak annyit tudtunk, hogy mi fehér köpenyt viselünk majd, és az ápolónők világoskéket. Az egészségügyi technikumtól nehezen szabadultam meg.

Abban az időben még érettségi nélkül is vettek fel diákokat, és rengetegen jöttek Olténiából olyanok, akiknek nem volt meg az érettségijük, csak utólag szerezték meg.

Én nem tudtam románul semennyire, mert akkor Kézdivásárhely környékén nem voltak román anyanyelvűek, és nekem a románt egy nyugdíjas francia színésznő tanította, ő maga sem tudott jól románul. A technikumban román osztályba kerültem, és nem találtam a helyemet, de mivel előzőleg aláírtam a szerződést, hogy három évig kapom az ösztöndíjat, elköteleztem magam, hogy bizonyos évet ott fogok dolgozni, ahová helyeznek. Ez a kötöttség is idegesített engem, mert még egyszer megpróbáltam volna az orvosira. Biztatott is az akkori igazgató, mondta, ha ők küldenek, akkor nem az az aktacsomó fog kísérni, amivel felvételiztem korábban. Megmutatta nekem az aktákat, és bizony nem jó dolgok voltak ott beleírva a származást illetőleg. Apám tiszt is volt, tanító is volt, nem volt sem mezőgazdasági munkás, sem gyári munkás. És ez volt az egyik feltétele, hogy valaki megkapja a néptanácsi ösztöndíjat annak idején” – eleveníti fel Dénes Emese.

Édesapja akarata ellenére otthagyta a technikumot, felbontotta a szerződést, visszafizetett egy bizonyos összeget, és elment tanítani. A kérésére két helyre kapott kinevezést, Gyimesközéplokra és Illyefalvára, de mivel az előbbit nem ismerte, és az utóbbi közelebb volt szülőfalujához, Lemhényhez, hát ezt választotta. Közben éjjel-nappal tanult és következő évben nagy médiával jutott be a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem biológia szakára. Itt ismerkedett meg Macalik Ernővel, még padtársak is voltak.

 

„De a növények iránti szeretet már valahol a családban gyökerezett. Anyukám jól ismerte a gyógynövényeket, és mindig gyűjtöttünk, lévén, hogy egy olyan korban voltam gyerek, amikor orvos csak Kézdivásárhelyen volt, ami tőlünk elég messze esett.

Az útviszonyok is olyanok voltak, hogy a betegnek egy lószekérben ágyat vetettek matraccal, párnával, takaróval, és addig döcögtették, amíg eljutottak az orvoshoz Kézdivásárhelyre. Ugyanakkor a háború után nem volt gyógyszer, és ilyen körülmények között rá voltunk utalva, hogy a gyógynövényekben keressük a gyógyulást.”

 

Mint meséli, az egyetem elvégzése után nem akart városi iskolát választani, inkább hazafelé, Háromszékre vonzódott. „Én egy megkésett gyermek voltam, a szüleim idősek voltak. Az egyetlen élő testvérem, a nővérem képzőművészetit végzett az Andreescun, és tudtam, hogy ő falun nincs mit keressen, én kellett hazamenjek. Kovászna megyében volt három hely, az egyik Kézdiszentléleken, a másik Ozsdolán és a harmadik Lemhényben, az én szülőfalumban. Mintha csak nekem hirdették volna meg, kaptam is az alkalmon. De akkor még nem tudtam, hogy a lemhényi állásnak annyi ága-boga van, három faluból áll a község, három iskola működött ott. Az iskola, ahova felvettek, a szülőházamtól pontosan öt kilométerre volt. Ezt az utat kellett megtennem sokszor combközépig érő hófúvásban. A nemere úgy üvölt, hogy szinte kibírhatatlan, taszít le az útról, és úgy néz ki a hófúváskor a hó, mintha folyó lenne. Hömpölyög, és közbe-közbe úgy csapja az embernek a szeme közé, hogy fáj a hókristálynak az ütése.”

Van, amelyik növény a lelkünket gyógyítja Fotó: Lukácsi Lehel

Az első év tehát nem volt könnyű, gondolkodott is, hogy máshová menjen, de aztán jött a tavasz, és látta, hogy milyen gyönyörű a környezet, az iskola közel volt az erdőhöz, és szinte minden órát kint tartott kint. A gyerekek is megszerették, ő is őket, később pedig mindig beneveztek a Pro Natura-mozgalom versenyeire, számos díjat is kaptak.

„Akkor már egy idő után azt mondtam, ha kérdezték, hogy hová való vagyok, hogy testileg alsólemhényi, de lelkileg felsőlemhényi. Ezért haragudtak is a szülőfalumban levő ismerősök. Még az tetszett nekem, hogy

amikor biológiaórán a gyógynövényekről tanítottam, mondtam a gyerekeknek, hogy hozza be mindenki, amit a házipatikába a szülők begyűjtöttek. És olyan anyag gyűlt be, hogy elámultam rajta. Behívattam a szülőket is, tőlük is tanultam. És így lettem a gyógynövények megszállottja.

Sok Pro Natura tábort szerveztünk, sok kedves kollégával találkoztam ott és jól megtaláltam a helyem köztük. Ernő akkor már elvégezte a fitoterápia képzést, de megszakadt köztünk a kapcsolat. Aztán ő a hetvenes évektől foglalkozott gyógynövényekkel, de mélyrehatóbban, ismerte a vegyi összetételüket, szakemberekkel tartotta a kapcsolatot. Én megmaradtam azon a szinten. S egyszer a kilencvenes években ismét találkoztunk. Akkor én már egyedül voltam, és így újult fel a régi barátság” – avatott be.

Egész évben van munka bőven a növényekkel Fotó: Péter Beáta

Lemhényben nagyobb területen kezdtek gyógynövényeket termeszteni, majd, miután nyugdíjba ment, Karcfalvára költözött. „A szomszédban volt egy nagyon aranyos néni, Marcella néni. A lánya Csíkszeredában lakott, és mondta, hogy az édesanyja már nem bírja a veteményt gondozni úgy, ahogy kellene, és az egész területet bevethetjük gyógynövényekkel, legalább lássák, hogy az öreg édesanyja nincs egyedül, és valaki még mozog az udvaron. Ott kezdtük, most is van egy bemutatókertünk, majd később meg is vásároltuk a néni házát. Nagyon szerettem őt, a lakást kicsit felújítottuk és elhatároztuk, hogy fel fogjuk írni, hogy Marcella-lak. Nekem nagyon sokat segített, akkor veszítettem el az édesanyámat, és ha ő nem jön közbe, nem is tudom, hogyan lett volna, mert akkor utáltam az egész világot, nem találtam meg az egyensúlyomat.

És ott kezdődött meg a gyógynövények közös termesztése, mert azelőtt Ernő még termesztett. Amit tudok a teakeverékek készítéséről, azt Ernőtől tudom.

A termesztés nem volt idegen számomra, mert otthon én inkább paraszti életet éltem, földjeink voltak, és már egész pici koromtól anyukám kapát adott és gereblyét a kezembe. A veteményeskertben nekem és a testvéremnek is kijelölte az ágyást, ellenőrizte, mit vetünk oda, kinek szép, kinek csúnya, mit kell lecsípni, hogyan kell a paradicsomot kacsozni. Nem tankönyvből tanultuk, a palántálást, a kapálást, mindent tudtunk.”

Gyógyító teakeverék Fotó: Barabás Ákos

Jelenleg mintegy harmincféle gyógynövényt termesztenek, sokat behoztak a spontán flórából. A gyakrabban használt gyógynövények pedig a bemutatókertben is megtalálhatóak. És hogy melyik a kedvence? Mindenik – válaszolja. „Van, amelyikre rácsodálkozok, mert tényleg látványos a hatása, ilyen például a valeriána. Most is rájövök dolgokra, termesztés közben olyan dolgokat tanulunk meg, amelyeket a szakkönyvekben nem találtam írásban, de rájövök, hogy azt jövőben nem úgy, hanem másképpen csinálom. Az idén nagyon sokat küzdöttünk a gyomokkal. Az Olt árterületén van egy elég nagy terület, mert itt a falu be van szorítva a hegyek közé, úgyhogy itt a háztáji veteményesek elég szűkösek, és sokan oda járnak veteményezni még a szomszédos falvakból is. Öregek jönnek, és mondják, hogy »tanár úr a falu csúfjára ne maradjon ott a darab földem, legyen szíves, ha tudja, vesse be«. Maradnak a földek parlagon, és olyan növények jelennek meg, hogy áll meg az eszünk. Olyan gyökérzete van és millió-számra termeli a magokat. Kigyomláljuk, mire végeztünk, alig mondjuk ki, hogy milyen szép, két-három nap múlva már ki van nőve. Annyira agresszívek, hogy volt olyan, hogy elveszítettük a fél mentaültetvényünket, pillanatok alatt felnőtte a gyom. ”

Szép a gyógynövényekkel való foglalkozás, de munkás is, mindig van dolog a gyógynövényes ültetvényeken, minden nap és az év egészében van bőven tennivaló. Ősszel elvetik azokat a magokat, amelyek bírják a hideget. Ezeket, miután tavasszal kikelnek, felnevelik palántának, közben előkészítik a talajt, és kihordják elültetni.

„Ernő bácsi meghúzza a sorokat, mert állandóan katonásat játszik az ültetvényben. Meghúzza a csíkot, végignéz a sorokon, és ha látja, hogy mellészúrtam, újra kell ültetni. De most nem sikerült a katonáskodás, mert a gyomnövények és az időjárás sem kedvezett.

Nyáron állandóan gyomlálni, kapálni kell, és nemigen találunk munkaerőt. Ősszel jön a betakarítás. Minden növényt a maga sorrendjében. Általában a mentát virágzás előtt szoktuk, a virágos növényeket napsütésben kell beszedni, ne legyen harmatos. Eleget szenvedünk a melegtől, de beletartozik a pakliba. Hol a hidegtől, hol a melegtől. Sarlóval aratunk, aztán van, amit tőosztással ültetünk vissza. Van, amit magról, van, amit behozunk és újonnan fogunk termesztéssel, hogy ne kelljen a határt járjuk. Télen pedig feldolgozzuk. A kuncsaftkör is bővült, már alig tudták kivárni, hogy az új termést megfogjuk.”

Fotó: Péter Beáta

Dénes Emese úgy véli, mindenképp jó ismerni a gyógynövényeket, hogy megfelelően alkalmazhassuk őket. „Van olyan, aki jön és mondja, hogy milyen gyógynövényekből szeretne keveréket, mert interneten megnézte. Például a májra vagy valamelyik betegségre, köhögésre, grippére is több olyan növény van, amit lehet alkalmazni. De azokat össze kell válogatni, nem mindeniket összekeverni. Fontos az is, hogy a fajtát jól ismerjük, mert van, hogy kicsi a különbség a fajták között, és jó, ha szakember állapítja meg, hogy melyik mire jó” – mutat rá.

Távozásomkor megcsodálom a ház előtti virágoskertet. „Szokták kérdezni, hogy ez milyen gyógynövény, és én mondom, hogy ez a lelkünket gyógyítja” – mondja, miközben nagy csokor virágot vág le ajándékba.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport