Régészek a színház mögött: az elfeledett mártonfalvi ház

Rédai Attila 2018. május 09., 17:00

Tizenkét évvel ezelőtt izgalmas leletegyüttesre bukkantak a régészek Csíkszeredában, egy, a színház mellett elkezdett parkolóépítés helyén. De pontosan mit találtak a szakemberek azon a helyen, ahol elsétálva ma is valamiféle romokat látunk? Ezt elevenítjük fel Darvas Lóránt régésszel.

Az ásatás előzménye, hogy 2006-ban két parkoló építését rendelte meg a csíkszeredai önkormányzat, a színházépület mellett a másikat a Gál Sándor és a Petőfi utca kereszteződésénél jelölték ki. Mivel az a sétálóutca és a történelmi városrész védett övezetében található, először oda vonultak ki a régészek, hogy az ilyenkor szokásos vizsgálatokat, feltárásokat, azaz a régészeti felügyeletet elvégezzék.

Romoknak tűnő kövek a színház parkolójában: rejtett történelem Fotó: Rédai Attila

A helyszín több mint biztató volt: tudni lehet, hogy a középkorban, a kora újkorban a mostani parkolótól nem messze híd vezetett át Somlyó patakán, amely abban az időben Szereda és a legtöbbször Martonfalvaként emlegetett Mártonfalva határánál folyt el. Ott azonban – bár rábukkantak olyasmire is, ami a későbbi kutatások alapját képezheti – a földből minduntalan felszivárgó szennyvíz miatt nem tudtak érdemi munkát végezni.

2006 nyara egy másik helyszín felfedezései miatt maradt emlékezetes a régészek számára.

„Tulajdonképpen nem a megrendelő önkormányzat, hanem a parkolóépítés kivitelezőjének szakemberei szóltak, hogy a másik helyszínen, a Kőrösi Csoma Sándor utcában is ugyanolyan mélységig ásnak le, mint a Gál Sándor utcában. Átmentünk oda, s rögtön feltűntek a régészeti rétegek, amelyek, mint kiderült, egy 14. századi épülethez köthetők” – fogalmazott Darvas Lóránt, a Csíki Székely Múzeum régésze.

Építkezés hozta felszínre a maradványokat (archív felvételek)

Agyagdarabokat, sok kerámiatöredéket fedeztek fel először, majd rövidesen a ház egyik, kőből kirakott sarka is feltűnt, ahogy a rétegeket kezdték eltávolítani. „Úgy kell elképzelni, mint egy talpgerendás mai csűrt: néhány kő volt tulajdonképpen a talpgerendák alá helyezve” – érzékeltette a régész. A felfedezés mintegy 60-70 cm mélyről került elő, de a térség teraszos szerkezete miatt a keleti részen ennél nagyobb mélységig történt feltárás.

A régészek meglepődtek: semmi nem utalt arra addig, hogy ezen a helyen ilyen korai leletanyag kerülhet felszínre. A régészeti felügyelő leállította a parkolóépítést, a szakemberek pedig szelvényeket kezdtek nyitni azokon a részeken, amelyeket a parkolóépítők még nem túrtak fel. Már az első szelvényben előkerültek a ház padlózatának maradványai, a szelvényeket pedig úgy terjesztették és bővítették, hogy minél többet foglaljanak be az egykori házból.

„Nem számítottunk ekkora méretekre, így folyamatosan bővíteni kellett a szelvényeket, a korszakra nem volt jellemző az ekkora méretű ház”

– emlékezett Darvas.

Kiderült: a ház 13,4 méter hosszú és 5 méter széles volt. Háromosztatú épület volt, ami szintén szokatlan lehetett abban az időben, amikor a lakóházak többsége egyetlen, étkezésre és pihenésre egyaránt használt helyiségből állt. A leletanyag alapján a szakemberek a 14. századra keltezték az épületet. „Ez az az időszak, amikor nagy változás történt a lakáskultúra, a fűtési technológia területén, az addigi földbe mélyített, nyílt tűzhellyel rendelkező házak helyét kezdték átvenni a földfelszíni, kemencével rendelkező épületek” – vázolta a régész.

Többosztatú vagy egyáltalán ekkora méretű házról abból a korszakból erről a környékről a régészeknek nem volt addig tudomásuk.

A Kőrösi Csoma Sándor utcai háznak három helyisége volt, a két szélső, keleti és nyugati oldalon elhelyezkedő szobának deszkapadlója volt, a középsőnek pedig agyagpadlója, így feltételezhető, hogy abban főleg konyhai jellegű tevékenységek zajlottak. Ez lehetett a ház fogadóhelyisége is, hiszen a déli oldalon itt nyílt a ház bejárata. A konyhából nyíló szobáknak ugyanakkor volt külön fűtése is: a megtalált töredékekből következtetni lehet arra, hogy ún. „szemeskályhával” voltak ellátva.

A szemeskályha tulajdonképpen a csempekályha előzménye, úgy hozták létre, hogy az épülő kályha még puha falába agyagedényeket tapasztottak bele, miután rájöttek, hogy így jobban leadja a hőt. Ez a technológia a 12. századi Svájcban jelent meg először, s tudni lehet, hogy – elképzelhető, hogy saját törzsfejlődés eredményeképp – Erdélyben is a 13. században már megjelent.

A ház helyéről nagyszámú leletanyag került elő, többnyire kerámia és kályhaszem-töredék, nagyon kevés a fémanyag – egy fúró, lószerszám: patkó- és kengyeltöredék. Érméket nem találtak. Megfigyelhető volt, hogy a ház nem tűzvészben pusztult el, hanem tudatosan elbontották, hogy újat építsenek a helyére-közelébe. A leletanyag is ezért töredékes, hiszen eleve eltört, hulladék edény került csak a betöltésbe.

Hogy mit lehet kideríteni ezekből a leletekből, azért is fontos, mert ez az a korszak, amikorról alig tudni valamit Csíkszereda, illetve olyan, a város mai területén található egykori szomszédos, de a köztudatból szinte kikopott falvak történetéről, mint Mártonfalva.

Mintegy kétszáz évvel vagyunk a város első ismert, 1558-as írásos említésétől, bár tudjuk, hogy a Szereda nevű város is ennél korábban kellett létezzen.

A 2006-ban feltárt ház, bár az egykori Mártonfalva területén épült, közvetett bizonyítékot szolgáltat egy közeli urbánus jellegű település létezésére. Ez a terület ugyanis még a 19. századi kataszteri térképeken is Mártonfalva – Zsögöd egyik tízesének – részeként szerepel, tőle nem messze húzódott a falu északi határa Szeredával, a mai Gál Sándor utca környékén pedig a Taplocával való közös határ volt. Ebből következik, hogy a mai sétálóutca is mártonfalvi, azaz zsögödi terület volt egészen Mártonfalva 19. századi Csíkszeredához való csatolásáig.

Rekonstrukció: ilyen lehetett a ház három helyisége

A 14. századi háznak az elhelyezkedése, vagyis a városhoz való közelsége is utalhat magának a városnak a létezésére. Az előkerült leletanyagban ugyanakkor meglepően – más korabeli régészeti helyszínekhez viszonyítva is – sok az asztali kerámia, illetve a talált konyhai kerámia tipológiája is arra utal, hogy ezek városi piacra gyártott kerámiák voltak, amelyeket mesterjeggyel is elláttak – minden bizonnyal ezeket egy közeli város fazekasmesterei gyártották – kérdés az, hogy vajon magáról Csíkszeredáról van-e szó, de a leletek arra utalnak, hogy egy városi jellegű központ kellett legyen a 14. századi Csíkban, vélte a régész.

Rekonstrukció: déli fekvésű, méretes ház a Somlyó-patak partján

De kik lehettek a ház lakói? A leletanyag és a ház mérete egyaránt nemesi, előkelői építőre utal. A közelében folyt Somlyó pataka, így ideális hely volt ez megtelepedni a patak partján, ahová fel lehetett építeni ezt a déli tájolású házat. Lakói nemesek kellett legyenek, de kik jöhetnek szóba? Írásos forrásaink ugyanis a 14. századból nincsenek, a 15. századból is kevés. Ekkor már meg vannak említve a szenttamási Lázárok, a felcsíki – talán karcfalvi – Balaskók. Ismert egy 1446-os nemesítő oklevél is, amely által az alcsíki Becz család kapott nemességet. Ebből az oklevélből derül ki, hogy a szenttamási Lázárok is tulajdonképpen a Becz család tagjai. Későbbi forrás az első agyagfalvi székely nemzetgyűlés 1506-ból, amelynek fennmaradt dokumentumai közt, a csíki nemesek lajtromában a Becz és a Lázár családok mellett a Czakó családot említik.

Darvas Lóránt úgy véli, hogy

ez lehetett az a család, amely abban az időszakban, tehát akár a 14. században Csíkzsögöd környékén rendelkezett azzal a szükséges gazdasági potenciállal, hogy ezt a házat felépítse,

ezt azonban másfél évszázad távlatából kijelenteni veszélyes lehet. A feltételezést viszont alátámasztani látszanak más leletek: a ház szelvényét ugyanis egy későbbi gödör metszette, amelyben olyan épülettöredékek kerültek elő, amelyek egy 15-16. századi udvarház jelenlétére utalnak – nem teljesen elvetemült dolog arra gondolni, hogy a 14. századi háznak egy olyan fontos nemesi család volt a lakója, amely később ugyanitt udvarházat épített. Ennek 16. századi szemétgödréből ráadásul előkerült egy igen ritka és értékes, egy unikornist ábrázoló kályhacsempe is, amely a Kornis családhoz köthető, a Czakók pedig kapcsolatba hozhatók a későbbiekben a Kornis családdal, de az unikornist címerállatként felvevő Szapolyaiakkal is, akiknek familiárisaik voltak. „Összefutnak a szálak, de mind bizonytalanok” – mutatott rá a régész.

Későbbi forrásokból tudjuk, hogy a Czakóknak nagy birtokaik voltak Zsögödben, birtokjaikba házasodnak be a Mikók, a Pókaiak, majd a 17. századra a család visszaszorult Csíkszentlélekre. Nevükhöz köthető a szentlékeli templom szárnyas oltárának a megrendelése 1510-ben, ami most a Magyar Nemzeti Galériában található, illetve több mint valószínű, hogy ők építették a zsögödi templomot, ők finanszírozhatták a szentléleki templom bővítését is. Ők lehettek hát a középkorban a környéken az a család, amelyik kellő vagyonnal rendelkezett ahhoz, hogy egy ilyen építkezést megengedhessen magának.

A jövőben lesz-e régészeti park a középkori ház helyén? Fotó: Rédai Attila

Az ásatás 2006 szeptemberében azzal a javaslattal zárult, hogy valamiféleképpen a ház maradványait meg kell mutatni a nagyközönségnek: ennek érdekében meg is változtatták a parkoló építési terveit, kihagyták a ház helyét, amelyet a régészek máshonnan hozott kövekkel kijelöltek. Ami tehát most a földfelszín felett látható, nem a ház alapja, mint gondolnánk, csak a kijelölt helye. Szó volt arról, hogy tereprendezéssel egy látogatható régészeti parkot lehetne ott létrehozni, ahol az érdeklődők az ott feltárt házról és a szinte elfeledett Mártonfalváról szerezhetnek információkat.

A parkoló átadása után azonban nem került újból előtérbe a téma, minden úgy maradt, ahogy az ásatások végén a helyet a régészek hagyták közel tizenkét évvel ezelőtt.

•  Fotó: Rédai Attila
Fotó: Rédai Attila
•  Fotó: Rédai Attila
Fotó: Rédai Attila
•  Fotó: Rédai Attila
Fotó: Rédai Attila
•  Fotó: Rédai Attila
Fotó: Rédai Attila
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport