Turistaként Székelyudvarhelyen: rendhagyó idegenvezetés

Kosztolányi Kata 2018. február 23., 16:00

Ahány turista, annyiféle idegenvezetés – állítja Péter Ildikó, a székelyudvarhelyi Tourinfo iroda munkatársa, aki az idegenvezetők napján (február 21-én) végigkalauzolt a belvárosban. E jeles napot mifelénk nem ismerik, de külföldön a szakmabeliek 1985 óta megülik oly módon, hogy saját honfitársaiknak mutatják be ellenszolgáltatás nélkül városukat.

Turistaként Székelyudvarhelyen: rendhagyó idegenvezetés
galéria
Egy idegenvezetőnek sokat segít, ha tudja, ki a célközönség Fotó: Veres Nándor

„A felkészülésben sokat segít, ha tudjuk, ki a célközönség. Van egy profiljuk az ideutazó csoportoknak, amiből kiderül, honnan jönnek, milyen korúak, mi érdekli őket. Az ország területéről érkező más szemmel nézi Udvarhelyt, merthogy ez más kultúrkör, míg a nyugatiakat elsősorban a helyi termékek, a gasztronómia, a piac érdekli, lenyűgözik őket a kopjafák, a székely kapuk, érdekesnek találják a kisvárosi embert és a vidékiek életszemléletét”– mondja Ildikó, miközben a főtérre igyekszünk. Erről eszébe jut egy német turistalány, aki nagyon értékelte, hogy

a központból látszik a dimbes-dombos táj, ami szerinte az élhető város jele,

épp ezért nem látta indokoltnak, hogy mindenki autóval közlekedik. 

A híres ordás béles 

Időutazást teszünk az egykori felső és alsó piactéren, a mai Patkó és az Emlékezés parkja helyén. Utóbbi valamikor nádas volt, egészen a Küküllőig, aztán itt volt az első piac.

„Udvarhely híres volt piacairól. Kedd volt a fő nap, de mindig nyüzsgő pont volt ez. Képzeljük el a kisiparosok mellé a fekete bő szoknyás, vállkendős asszonyokat, amint kosaraikból ordás bélest kínálnak.

Emellett még fürdőváros is volt Udvarhely: a polgári világban a belvárosi református templom mellett állt az omnibusz, amire a jegyet a lakberendezési bolt helyén állt, az Oroszlánhoz címzett Koncz-patikában lehetett megvásárolni, és ami levitte az utasokat a kápolna melletti sósfürdőbe. Ott huszonkét forrás volt, és különböző nyavalyákat kúráltak ki ivóvízzel, iszappal vagy fürdővel” – meséli Ildikó. A főtér arculata az 1897-re elkészült Vármegyeháza impozáns épületével teljesen megváltozik, azt megelőzően a két templom uralta a teret. Ildikó felhívja a figyelmet arra, hogy sok templom lévén Udvarhelyen három vallás képviselteti magát, ami nagyban alakította a város történelmét.

A ferences templom kapuja. A korábbi faépítményből maradt hátra Fotó: Veres Nándor

A Ferencesek templománál megcsodáljuk a zárda épületét, ahol a második világháborúig iskola működött. A kolostort az 1700-as években alapították, és egyik érdekessége egy Mária-szobor, amint egy eretneken tapos. A szálloda a „szocreál” ízlés nyoma a hetvenes évekből, és a múlt rendszerben terasza népszerű helynek számított, mert csak ott lehetett sört kapni. „Azelőtt egy Libán nevű kocsma volt itt, ahol kitűnő volt a citromos limonádé és a málnaszörp” – nosztalgiázik kísérőm.

Sissi és a gyerekek 

A régi felső piacteret, vagyis a Patkót iskolák veszik körül, ami Ildikó szerint szintén fontos csomópont. Ahol a református kollégium régi épülete, a mai Benedek Elek Pedagógiai Líceum honol, az 1800-as évek végén gyermekkert volt. Nőegylet alakult, amely Sissitől kért meghallgatást, és az anyagi támogatásért, az akkori Állami Sorsjáték Rt. bevételének bizonyos százalékáért cserébe a császárné legkisebb lányáról, Mária Valériáról nevezték el a kisdedóvót. A nagy iskola 1912-re készült el pályázat útján, és az építészek szerint egy igen korszerű épület volt akkoriban.

„Olyan számba ment, mintha ma egy többemeletes acél-üveg létesítményt húznának fel”

– jegyzi meg Ildikó, majd sorolja az újításokat: vízözblítéses angol vécék, gőzfűtés, új stílusú dekorációk, ugyanis „felhagytak az addigi barokk, neoklasszikus díszítőelemekkel, így szinte organikusnak mondható ez az építészet”. 

Budapesti mintára épült házak 

Lesétálunk a Kossuth utcán, ami valamikor a Botos utca volt, és amelynek végén korsós táncot jártak a szolgálók:

bejött egy szekeres korsókkal megrakodva, azokat dobták egymásnak, és ha a lány nem fogta ki, a legénynek vásárolnia kellett egy újat.

„Ez volt az akkori kor kikapcsolódása, párválasztási lehetősége” – jön a magyarázat.

Van egy rendelet az 1800-as évek végéről, amelyben tisztán és világosan ki van mondva, hogyan nézhet ki például a Kossuth utca Fotó: Veres Nándor

A Sziget utca sarkán álló nagy épület valamikor malom volt. Ez a terület egyben a folyó holtága volt, rajta egy szigettel, amit aztán feltöltöttek, amikor a vasútépítéssel együtt a Küküllő-rendezésre is sor került. A fő utcán, a mai OTP helyén volt a Budapest szálló, amely kaszinó is volt egyben, és Ildikó a dohánytőzsde épületét is megmutatja, illetve a Betegh-nyomdát a mostani Reneszánsz étteremnél. Azt is megtudom, hogy

„van egy rendelet az 1800-as évek végéről, amelyben tisztán és világosan ki van mondva, hogyan lehet építkezni. Budapesti mintára felosztották a várost több kerületre, és mivel a mai Kossuth utca a belvároshoz tartozik, pontosan meghatározták, milyen magas lehet az épület, hogy kell kinéznie, a belmagassága sem lehetett kisebb három és fél méternél, kitértek az ablakok pontos számára, a tornác hosszára, a folyosó végén közös illemhelyiség kötelező kialakítására.”

Egy későbbi körülmény is változtatott az utcaképen: a huszadik századi gazdasági világválság idején sokan kimentek Amerikába dolgozni, és abból a pénzből épültek fel ezek az ún. „amerikás házak”, mint amilyen a múzeum korábbi székhelye is. Ezek a korábbi paraszti kultúrához képest, ahol egy szobában lakott az egész család, luxusnak számítottak. 

A közmunka természetes volt 

A sétatér szintén élhető, és egyben sporttal kapcsolatos része a városnak. Egy Frecska nevű főkertész irányításával jött létre a református kollégium Pipáskert nevű területén. A híd is ekkortájt épült, hogy összekösse a várossal Szombatfalvát. Épp emiatt sokáig a mai Tamási Áron utcát Új útnak hívták, tudom meg.

A Küküllőn csónakház működött, a játszótér helyén pedig teniszpálya, és korcsolyapálya a Jungle-nél, melyet az 1900-as évek elején az akkori ízlés szerint építettek.

Ildikó még emlékszik arra, hogy ez kislány korában tornácos épület volt. A művelődési ház 1959-re lett kész egy bukaresti tervező vezetésével.

Sok templom van. Udvarhelyen három vallás képviselteti magát, ami nagyban alakította a város történelmét Fotó: Veres Nándor

„Téglajegyeket adtak el a városban dolgozóknak, voltak, akik egy havi fizetésüket ajánlották fel, de a környékbeliek is pótoltak. Közmunkával épült meg, amibe a diákokat is bevonták. Azelőtt a mai Kossuth-udvarban folyt a kulturális élet, a bálokat meg a Városháza dísztermében tartották. Ezek egy idő után szűkössé váltak, és amúgy is volt egy ilyen építkezési hullám. Nem tájidegen, eléggé beépült a környezetbe” – véli Ildikó. Elhaladunk a Tompa László iskola előtt, amely egykor fiúiskola volt, és szombatfalvi összefogásból készült.

„Sok épületről lehet elmondani, hogy közmunkával, saját építkezési anyagok felhasználásával húzták fel őket”

– teszi hozzá Ildikó. Az ortodox templommal szemben áll a Böhm-villa, melynek lakóit, egy zsidó orvos házaspárt annak idején deportálták. 

Ahol negyven éve megállt az idő

 A Varga Katalin utcán keresztül az Orbán Balázs utcába jutunk, amely régen szintén főútnak minősült, elég csak emeletes, gangos házait elnézni. Kiemelendő a sarki Fernengel-ház, amely Ildikó szerint belül is gyönyörű, és megállapítjuk, hogy kirakatában cirka negyven éve megállt az idő. A város felé haladva, a túlsó oldalon lakott Hargitai Nándor szobrász és Balázs Ferenc, a kórus névadója. Szemben, a Méhes utca sarkán terpeszkedik a Szőllősy-féle ház, melynek tulajdonosa szeszgyáros és gazda mecénás volt a maga idejében. Meghatározó volt a régi hídon innen, a Palló Imre-iskola kisebbik épületében egykor működő Kő- és Agyagipari Iskola, ahonnan remek mesteremberek kerültek ki: az ő munkájuk a sok szép stukkó a házakon, de a temetőkben is fellelhető a kezük nyoma. A tízemeletes tömbházak helyén a muzsikus cigányok laktak, és Ildikó beszélt még olyan idős emberekkel, akik emlékeztek az ottani vidámságra, ahogy a férfiak húzzák a talpalávalót, az asszonyok meg színes pongyolákban táncolnak. 

A szellemi örökség is fontos

Bekanyarodunk a Petőfi utcába, ahol Ildikó érdemesnek tartja megemlíteni az egykori Ferenczy-féle vendéglőt, amelynek épületét sajnos lebontották. A Székely Támadt-vár várnak nem igazán látogatható, a romokat feltöltötték, és Eötvös József oktatási miniszter rendeletére Állami Főiskolát létesítettek a helyébe. Szemben lakott a bohém életformájáról híres Tomcsa Sándor. Az iskola innenső oldalán áll Tompa László író emlékháza, aki ellenben csendes volt és visszahúzódó.

Az épített örökség mellett legalább olyan fontos megemlékezni azokról a szellemi vezetőkről, kreatív emberekről, akik szintén hozzájárultak a város fejlődéséhez Fotó: Veres Nándor

Ildikó szerint az épített örökség mellett legalább olyan fontos megemlékezni azokról a szellemi vezetőkről, kreatív emberekről, akik szintén hozzájárultak a város fejlődéséhez. A Bethlen utcán felfelé menet több név is szóba kerül: a székely himnusz írója, Csanády György, akiről kísérőm fontosnak tartja még elmondani, hogy a Magyar Rádió munkatársaként ő rendezte az első hangjátékot. A mellette lévő házban született Soó Rezső Kossuth-díjas botanikus, és picit fennebb lakott a Bakk házaspár, akiknek házában rengeteg neves személy fordult meg, és Ildikó szerint megérdemelnének egy emléktáblát. Menet közben megtudom azt is, hogy

a törvényszék a legrégebbi a jelentős épületek közül, és frontja erdetileg a mellékutcában volt. Tömlöc is működött benne valaha.

1833-ban adták át, míg a kórház – a mai fül-orr-gégészet – csak öt évtized múlva épült. Az első ispotály különben a Botos utcában volt, és Mária Terézia idején az osztrákok hozták létre a sebesült katonáknak. Az unitárius templom szintén közadakozásból épült, és ezzel el is értünk a város régi határához, amelyre a kis téren álló kereszt ma is utal, akárcsak a vámház egykori épülete a pizzázó helyén.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport