Nem volt cifra élet. Asszonynak lenni a 20. század elején

Péter Beáta 2018. október 26., 14:13 utolsó módosítás: 2019. január 22., 15:55

A mosás két napig tartott, bármi történt, a kenyérnek valót meg kellett dagasztani, a hozományt elő kellett teremteni, és a házasságok általában nem szerelemből köttettek. Bizony nem volt „cifra életük” a huszadik század elején a domokosi lányoknak, asszonyoknak. Erről mesél Sándor Edit csíkszentdomokosi könyvtáros.

Nem volt könnyű sorsa a domokosi asszonyoknak a huszadik század elején, éjjel fonniuk kellett, nappal mosni, főzni, gyermeket nevelni, miközben a férfiak sokszor távol voltak a családtól. Jött az első világháború, a nagy szárazság, a második világháború, a kollektivizálás, a kommunizmus. Akkoriban az emberek egyformán szegények voltak. A falusi lakások többsége két helyiségből állt, egy konyhából és egy szobából. A konyhában élték le az emberek az életüket, sokszor három generáció egymás mellett – mutatott rá Asszonyélet Csíkszentdomokoson a 20. század elején című, a IX. Székelyföld Napok keretében megtartott előadásában Sándor Edit, aki évek óta gyűjti a település idős embereinek élettörténeteit.

Domokosi szolgálólányok a brassói Fehér Lóban 1935-ben Fotó: Sándor Edit gyűjteménye

„Annak idején ahány gyermeket adott az Isten, annyit fogadtak el a családok. És a születésnek nem dátuma, hanem ideje volt: valamikor pityókaásáskor, aratáskor, szénacsináláskor. Minden tízesnek megvolt a maga bábaasszonya, és tudták, hogy akár éjjel is, kihez kell szaladni. Öt-hat gyermek született minden családban, de volt, hogy nyolc vagy tizenkettő, de még tizennyolc testvérről is tudunk. Volt, amikor az édesanya belehalt a szülésbe vagy a gyermekágyi betegségbe, és a gyermekek árván maradtak. De a háborúkban, fogságban nagyon sok fiatalember, családapa odaveszett, és az anyának egyedül kellett felnevelni a hat-nyolc gyermeket. Egyik néni, aki nagyon korán özvegyen maradt, azt mondta: „úgy adtam férjhez a leányaimat, mintha lett volna apjuk.” Ennek a néninek sikerült munkahelyet szereznie Balánbányán a mosodában, három műszakban dolgozott ott, és közben otthon varrt, szőtt, hogy a leányainak a három szekér hozomány meglegyen. Azt mondta nekem: „ne féljen, nem volt cifra életem”. Ebben ő mindent megfogalmazott, igazán nehéz sorsa volt, és érdekes módon mégis megérte a 94 esztendőt.”

Sándor Edit. Az idősek élettörténeteit gyűjti a csíkszentdomokosi könyvtáros Fotó: Péter Beáta

Az előadó kitért arra is, hogy ha már a konyhában „éltél le az emberek az életüket”, hogyan is aludtak. Az ágyak egymás végében voltak, egyik ágyban aludtak a nagyszülők, a másikban a szülők. S a nyolc-tíz gyermek? Ők bizony a nagyágy alatt, vagy a magas, lábas ágyak alatti kiságyat kihúzták és ott, fejtől s lábtól. Vagy ott volt a karos pad, egy padágynak nevezett ülőalkalmatosság, amelyet éjszakára kifordítottak, ágyat vetettek benne. De a kemence padkája is megfelelő fekhelynek bizonyult, nyáridőben a széna, sarjú között tértek nyugovóra. Az akkori falusi életvitelben mindennek megvolt a maga módja, rendje. Az étkezésnél például először a férfiak ültek az asztalhoz, időrendi sorrendben. Volt, hogy az anya vagy a fiatal menyecske sem fért oda, hanem a kályha előtti hokedliről, vagy a kicsi széken ülve a kötényéből ette meg az ebédet. A gyermekek közel sem mehettek a nagy asztalhoz, ők a kicsi asztalnál ülték körbe a lábost, és úgy ettek. „Nemrég hallottam egy idős nénitől, hogy ő a gyermekek feje fölött ebédelt. Tehát néha odahajolt a lábos fölé, a gyermekek feje fölött egy-két kanállal evett. Neki csak ennyire és ennyi jutott. Mindig az idősebb férfinek járt a jobb falat, a többinek, ahogy jutott. Van az a mondásunk, hogy egy tányérból esznek, mégis összevesznek. Ez épp így született, hogy a gyermekek egy lábosból ettek, könyököltek, civódtak, és mikor kinek-kinek mennyi jutott.” Természetesen nem válogathatott a gyermek, ha a reggelire kínált tejes puliszkát nem ette meg, akkor megette ebédre vagy vacsorára.

Albert család, 1920-as évek. Ahány gyermeket adott a Jóisten, annyit fogadtak el Fotó: Sándor Edit gyűjteménye

És amint azt az étkezésnél is mindenki tudta, hogy hol a helye, úgy azt is tudták, hogy a családban kinek mi a dolga. „Idén lesz százéves a néni, aki mesélte, hogy nyolcévesen mezítláb kihajtották a legelőre a teheneket hajnalban, a harmatos fűben. Ő az édesanyja által szőtt rokolyában ment ki. A gyermeknek a szoknya nem a fonalnak a javából, hanem a szöszből, másodrangú anyagból készült. Azt mondta, úgy fázott, leguggolt, huzigálta le a térdén, hogy ne fázzon, de szétfeslett a szálak mentén a rokolya, és még jobban fázott. Mesélte, hogy tízórait nem lehetett pakolni, nem volt, amiből. Viszont tejet sem lehetett kifejni a tehenekből napközben egy cseppet sem, mert azt a tehén haza kellett vigye, mert abból készült a kőcség, azaz tíz liter tejből lett egy kiló sajt. Ha már a családnak volt egy kiló sajtja, egy kicsi kenyér, puliszka került hozzá, és megvolt a reggeli vagy vacsora.

Azt mondta a néni, hogy életében annyi nyers gombát nem evett, mint akkor, és kutya baja nem lett tőle.

Idős bácsik, nénik emlékezhetnek, hogy a fifort, az un. galambgombát megették és a csiperkét is. Szintén ez a néni mesélte, hogy alig várták, hogy a rigófiak akkorák legyenek, hogy kicsavarhassák a nyakukat, nyársra tűzték, megsütötték s azt ették. Öt rigófiókából lett egy jó paprikás. Ez azt jelentette, hogy annyi mennyiségű, amennyit puliszkával egy öt-hat tagú család megehetett.”

Bilit a fejbe, juhnyíró ollóval körbevágni: kész a frizura! Fotó: Sándor Edit gyűjteménye

Egy másik idős néni mesélte a domokosi könyvtárosnőnek, hogy ők meg a ludakat kellett őrizzék, reggel kihajtsák a mezőre. Tízórai ott sem jutott, sőt, amikor mentek ki a kapun,

a tátája (nagyapja) még azt is megszámolta, hogy hány alma volt lehullva a fa alatt, és abból sem volt szabad enni.

Akkoriban ugyanis kevés volt a gyümölcsfa az udvarokon, mert egyrészt árnyékot tartott és a veteményes nem úgy fejlődött, ahogy kellett volna, másrészt minden szál fűre szükség volt, mert az állatok tartották el a családot. És az almát, amikor minden héten kenyeret sütöttek, felszeletelték, meleg kemencébe rakták, ott megaszalódott, és télen abból készült az almaleves.

Az anyáknak a gyermeknevelés bizony nem volt leányálom – hangsúlyozta Sándor Edit. Kezdve attól, hogy a nyolc-tíz gyermeknek pelenka kellett. A vászon drága portéka volt, így régi ing hátából és gatya szárából hasítottak le egy-egy darabot. Cumi sem volt akkoriban, és hát akkor is sírtak a gyermekek, de menni kellett a mezőre dolgozni.

A hat hét betegágyat sem ülték ki, már egy hét után, ha hamar felépült, akkor három-négy nap után az asszonyi feladatokat el kellett látnia az anyának.

És hogy a gyermek ne sírjon, kenyérbelet gyúrtak össze cukorral, azt egy zsebkendő méretű anyagba belekötötték, hagytak neki szárat, és azzal a gyermek jól elvolt, mialatt a szülei és a testvérei dolgoztak. Lerakták egy boglya tövébe, vagy otthagyták a szekérderékban, belerakták barázdába stb.

1943. Nem volt egyszerű a gyermeknevelés, pelenkázás Fotó: Sándor Edit gyűjteménye

De mi történt akkor, amikor az édesanya korán meghalt? A nyolc-tíz gyermek mellé anya kellett. „Az egyik néni elmesélte, hogy édesapja az édesanyja torából meg is nősült.

Hétfőn eltemették az asszonyt, a torból maradt maradék, és csütörtökön odahozta a mostohát a házhoz.

A gyermekeknek anya kellett, az pedig hozta a saját gyermekeit is a házhoz. Azt is azt mondta a néni, hogy őket mindig éheztette, míg a saját gyermekeinek adott bőven. Lett volna mit enni, mert gazdálkodtak, volt gabona, ludat tartottak, volt libazsír, de nekik abból sem akart adni. Mindig éhesek voltak. Egy alkalommal loptak egy szelet zsíros kenyeret, de a mostoha úgy megverte őket, mintha a világ legnagyobb bűnét követték volna el.”

Nem volt ritka ugyanakkor a gyermekhalandóság sem – gyógyszer, oltás hiányában sok kisgyerek meghalt különböző fertőző betegségekben. Amelyik háznál beteg gyermek volt, a kapura egy piros papirost ragasztottak, és azzal jelölték meg a helyet, hogy az egészséges gyerekek ne menjenek oda be játszani.

Iskolás gyermekek. Ők szerencsésnek mondhatták magukat, nem csak cipőjük, kucsmájuk is volt Fotó: Sándor Edit gyűjteménye

Ahogy nőtt a gyermek, iskolába is kellett volna menni, de oda csak télen jártak, dologidőben nem. Mert a dolgos, szorgos kézre szükség volt a családban a kevéske földhöz is, kora tavasztól késő őszig a gyermekeknek otthon segédkezni kellett. Nagyon sokszor télen a kezükben vitték a cipőt az iskolakapuig, és csak ott húzták fel, hogy addig se kopjon. Sokgyermekes családból származó néni mesélte, hogy a hat gyerekre egy pár cipő jutott.

Az ment iskolába reggel, aki gyorsabb volt. Felkelt, beleszökött a cipőbe, kiment a kapun.

Neki jobb dolga volt persze az iskolában, míg a többi ötnek otthon kellett maradni, segíteni a gazdálkodásban. De olyan is volt, hogy a második osztályt a gyermek kétszer járta ki, de nem azért, mert buta volt, hanem azért, mert a munka miatt nem tudott felkészülni az év végi vizsgára. Legtöbbször csak annyival maradtak, amennyit ott felszedtek. Palatábla, palavessző volt, azt vitte haza, amit meg tudott jegyezni. Ha könyve volt, azt otthon nem vehette elő, mert az olvasás egy haszontalan tevékenységnek számított, azzal nem tölthette a gyermek az idejét, inkább dolgozni kellett neki. Olyan is volt, hogy a hat-nyolc gyermek közül csak egy tanulhatott, és a többiek azért kellett dolgozzanak, hogy az elsőnek a tanuláshoz való költségeket előteremtsék.

Családi kép a századelőről Fotó: Sándor Edit gyűjteménye

Sándor Edit rámutatott, ahogy nőtt a gyermek, a leány, iskolába nem mehetett, otthon már egy kicsit nyűg volt, többet is evett, és ott voltak a kisebb testvérei, így el kellett menjen szolgálni. A domokosi leányok Brassóba, Segesvárra jártak szolgálni, de Bukarestbe és Budapestre is eljutottak.

Nagyon korán meg kellett tanulniuk főzni, háztartást vezetni, kenyeret sütni, dagasztani.

Szintén egy falubeli asszony mesélte, hogy kicsi lányka volt, amikor az édesanyja megszülte a sokadik gyermeket, jött a szombat, és sütni kellett. Ő akkora volt, hogy csak kicsi székre állva érte fel a dagasztótekenőt, de úgy is meg kellett dagasztani a kenyeret. De nem csak sütni-főzni, például szapulni is tudni kellett. Akkoriban két napig tartott a szapuló, ennyit kellett mosni a lenből, kenderből, gyapjúból készült vastag ruhákat. Hamulúgot főztek, ami igencsak kimarta a kezet. Forró vizet csináltak, a lúgot megvegyítették, „megdöböcskölték”, a mosódézsából kiengedték a vizet, újratöltötték. Akkor tisztult jól a ruha, mikor megkelt, tehát a növényi szárak jól megdagadtak, és közüle a piszok ki tudott jól mosódni.

Volt, aki jó helyre került szolgálni, míg mások kevésbé. Az egyik lánynak igencsak jól ment a sora Szatmáron, a gazda családja haza sem akarta engedni, de ő mindenképp haza akart jönni. „Aztán meg is kapta, mert olyan anyósa volt, hogy amikor ment hátra tehenet fejni, a mocskosvedret szembeöntötte a menyecskével, és vissza kellett forduljon, hogy átváltozzon, s utána mehetett ismét fejni. Amikor férjhez ment, kaptak egy szobát, egy hokedliről ettek ketten egy tányérból. Később sokra vitte, mert jó kádármester volt a férje, úriasszony lett belőle. De valamikor így kezdték az életet.”

Kedves Istvánné Kurkó Julianna és gyermekei Fotó: Sándor Edit gyűjteménye

A szolgálólányok általában csütörtök délután kaptak kimenőt. Találkozgattak, összegyűltek a főterekre, beszélgettek, megosztották a szomorúságukat, örömüket egymással. Az egyik lány, aki Budapestre került szolgálni, szerelmes lett egy szép magyar katonába. Született is egy szerelemgyerek, és olyan szép gyermek volt, hogy a gazdájáék el akarták venni tőle. De ő nem adta, fogta magát, és elindult haza Domokosra egy két kilós kenyérrel. A gyermek ette a kenyérnek a belét, az anya a karéját. Két hét alatt értek haza.

A szolgálólányok azt a kevéske pénzt, amit bérként kaptak, nagyrészt a hozomány megszerzésére költötték. De gyakran a bér felét hazaküldték a családnak.  A többire szőttesnek való fonalat vásároltak, gyolcsot.

Hazaérve a leány aztán elkezdett bálokba járni. Faluhelyen nem nyáron lakodalmaztak, októberben vitték az első rend katonát, farsangidőben vitték a második rendet. Ekkor volt a legtöbb leányszöktetés is.  Eljött tehát a leány életében a bálozás, a szeretőzés ideje. A fonók ideje is eljött. „Úgy tettek, mintha dolgoznának, de legtöbbször játszottak. Az egyik legény kiütötte az orsót egy leány kezéből, és csókot kért cserébe. De a leánynak egyáltalán nem tetszett a legény, és nem adott. Ez szégyennek számított, a legény bosszút esküdött. Elmentek a táncba. Szerencséje volt a leánynak, hogy az egyik barátnője megtudta, hogy mire készül a legény, s megsúgta, hogy vigyázzon, mert rosszul jár, így ügyesen hazalógott a bálból. De ha a leány nem volt elég szemfüles, akkor a legény a bálban a zenészeket lefizette, táncot kért, felkérte a leányt, odavitte a terem közepébe, egyet-kettőt fordított rajta, kifordította s jól fenéken rúgta.

Így szégyenítette vissza, mert a becsületén folt esett, nem lehetett büntetés nélkül hagyni”

– mesélte az előadó.

A domokosi bálok már délután öttől elkezdődtek, sötétedésre haza kellett menni, mert reggel kakasszóra menni kellett a mezőre. Azt mondták, hogy aki éjjel leány, nappal is legyen az.

Aztán eljött a házasodásnak is az ideje. Volt, akinek három éve szeretője volt, de a szülők beleszóltak, és nem hagyták, hogy megkérje. De olyan is volt, hogy hét év után szembecsapta a kaput az udvarlójával, és két hét múlva bosszúból férjhez ment. Akkoriban a legtöbb esetben a vagyont házasították, ritka volt a szerelmi házasság.

Miklós (Gidró) Anna és lánya, Erzsébet 1944-ben Fotó: Sándor Edit gyűjteménye

„A leányok nagyon fiatalon férjhez intézték magukat, mert egy szájjal kevesebb maradt otthon. S aztán hol szerették egymást, hol nem. Kinek mennyi volt, avval boldogult.

Aztán a gyermekek összetartották a családot, és valahogy csak eltelt.

Akkor még az emberek másként élték a mindennapjaikat is. De el-eljártak szórakozni: szomszédolni, guzsalyásokba, bálokat szerveztek, énekeltek, nótáztak. Alig várták, hogy lakodalomba hívják őket, két hétig is eltartottak az akkori lakodalmak.”

És hogyan lehetett megélni mindezt a sok nehézséget, nincstelenséget, tisztes öregkort, ötven-hatvan évet együtt élni? „A nehézség összetartotta az embereket. Mindent Istennel kezdtek és végeztek: a kenyeret, mielőtt megszelték, a kapunk való ki-be lépést, a lefekvést, az ölelést, a találkozást, a búcsúzást. Egész életük ebben gyökeredzett” – összegzett az előadó.

A Harangozó Szabó család 1958-ban. A 18 gyermekből 12 érte meg a felnőttkort. A kép a szülők (Szabó Gergely és Karda Zsuzsa) 50. házassági évfordulója alkalmából készült •  Fotó: Sándor Edit gyűjteménye
A Harangozó Szabó család 1958-ban. A 18 gyermekből 12 érte meg a felnőttkort. A kép a szülők (Szabó Gergely és Karda Zsuzsa) 50. házassági évfordulója alkalmából készült Fotó: Sándor Edit gyűjteménye
•  Fotó: Sándor Edit gyűjteménye
Fotó: Sándor Edit gyűjteménye
1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport