Az „alamuszi” patak és a romboló folyók: Udvarhelyszék árvizei

Katona Zoltán 2020. december 11., 19:10 utolsó módosítás: 2020. december 12., 09:58

Sok szempontból katasztrofális, tragikus év volt 2020 Székelyföld számára, de legalább nem csapott rá a természet is a vidékre. Ha a földrengések nem is okoztak igazi, nagy károkat Erdélynek ebben a felében, bizony az árvízzel évtizedek óta harcol a székely ember. Udvarhelyszék ebből a szempontból sajnos különleges, hiszen tizenöt, illetve ötven éve is súlyos árvizek nehezítették az itteniek életét. Mementó, károk és halottak – árvízi krónika Udvarhelyről.

Fotó: Ismeretlen. Forrás: Vofkori György könyve

A kis Varga-patak nagyon tud rombolni. A Petőfi Sándor utca 1975-ben és 2005-ben Fotó: Balázs Attila / archív

Nemcsak a nyári felhőszakadások, hanem a kora tavaszi hóolvadások is képesek kiadós árvizet okozni – az aránylag magas dombokkal szabdalt Udvarhelyszéken pedig úgy lefut a víz a domboldalakról, hogy „az aljban” magával visz mindent, súlyos károkat okozva, emberéleteket kioltva.

Kétszáz éve is voltak áldozatok

Ha valaki kizárólag napjaink felelőtlen erdőkitermelésére fogná az árvizek keletkezését, ki kell ábrándítanunk, hiszen

árvizek már Mária Terézia korában, a 18. század derekán is előfordultak – legalábbis abból a korból ismertek az első ilyen jellegű „tudósítások”.

Szeles Jánosnak, valamint Szádeczky Lajosnak a városról szóló, a 19. században megjelent leírásai több áradást is megemlítenek, például az 1771. évit, amikor a kisváros folyója, a Nagy-Küküllő, valamint a már akkor is rakoncátlan Varga-patak elárasztották Szombatfalvát, amely akkor még nem tartozott Udvarhelyhez. 1779-ben, és 1797-ben is volt komoly áradás, az első emberáldozatokat a Varga-patak szedte az utóbbi évben. A város központján áthaladó patak a feljegyzések szerint 1803-ban, 1864-ben is megáradt, a Nagy-Küküllő pedig 1834 januárjában is kiöntött – akkor a hirtelen hóolvadás miatt lett a baj.

Amikor a Varga-patak bezúdult

A 20. század első igazi nagy udvarhelyi árvize 1913. július 10-én történt. A Nagy-Küküllő áradt meg, Zetelakától a városig hömpölygött a víz, óriási károkat okozva. Udvarhelyen ekkor a vasutat is megrongálta a víz, a postaforgalom is akadozott, s ez a két dolog akkoriban elég volt ahhoz, hogy a város elszigetelődjön néhány napra. Ám nem is volt vége, hiszen alig egy hét múlva, július 17-én egy felhőszakadást követően a Varga-patak áradt meg: a Szarkakő alatt eredő kis patak iszonyatos mennyiségű vizet zúdított a városra, épületek rongálódtak meg, hidak sodródtak el a Szentimre utcától a központig. Az Udvarhelyi Híradóban megjelent beszámoló szerint a Kőkereszt téren, majd a Petőfi utcán rohant végig az áradat, a zenészek házait (ezek körülbelül ott álltak, ahol ma a tízemeletes tömbházak vannak a Küküllő partján) is súlyosan megrongálta. „Az alamuszi Varga-patak rémesen mutatta meg foga fehérjét, s rémületbe ejtette a város közönségét. Emberéletben nem esett kár” – írta az újság, de erről az áradásról már nem csak leírások, hanem fotográfiák is maradtak ránk.

Egyébként a környéken is hatalmas volt a riadalom, hiszen például Lövétén a lakók egy részét ki kellett költöztetni a házakból, akkora volt a baj. Mindezt tetézte az augusztus 8-i, újabb áradás Udvarhelyen, ekkor már áldozatok is voltak: egy 11 és egy 16 éves fiú meghalt.

Megint a Varga-patak, illetve a Küküllő áradt meg, a legjobban a patakmeder melletti utcákat sújtotta, illetve a Szigetnek nevezett rész térképét teljesen átrajzolta az árvíz. Az 1913 augusztusi áradásoknak még nem volt vége, hiszen 21-én jött egy újabb vihar és még egy áradás.

Az elárasztott Orbán Balázs utca (1913) Fotó: Ismeretlen. Forrás: Vofkori György könyve

A következő tíz évben folyamatosan baj volt a Varga-patakkal, sajnos a medrét nem takarították, egy 1923-ban megjelent cikk (A Vargapatak veszedelme) egyenesen a brazíliai gyomerdőkhöz hasonlította: „A brazíliai gyomerdőkre emlékeztet ezen televény trágyában gazdag patakmeder növényzete, az alján a nyári viztelenség miatt, a partmenti lakók piszkos vizéből keletkezett fekete sár; rothadó szeméti szerves testek sokfélesége és elhullott apró állatok temetetlen holttestei terjesztik a félelmetes bűzt, a miazmás és minden kellemetlen szaggal telitett levegőt.” Mondjuk nem nehéz ráismerni a 2020-as állapotokra sem, ha nyáridőben valaki arra jár. 

„Ingó-bingóikat” féltették

1925 karácsonya sem telhetett el békében és szeretetben ebből a szempontból, mert a hirtelen hóolvadás miatt megint megáradt a Küküllő, a Fürdő utca (ez a város Segesvár felőli kijáratánál volt) házai szenvedték meg az árvizet. „...karácsonykor az árviz a nagy jégtorlódás következtében, valóságos katasztrofális jelleget öltött. A Fürdő utca lakossága életveszedelemben forgott. A tomboló elemmel alig lehetett szembe szállani. A mentést alig lehetett megkísérelni is. És ez így ismétlődik évről-évre. A Fürdő utcai lakosok sorsához hasonló volt megyénk egyik tekintélyes községének, Zetelakának a helyzete is” – írja a Székely Közélet 1926 januárjában.

Iszapot lapátolnak az Orbán Balázs utcában (1970) Fotó: Forrás: Márton Zsigmond könyve

Aztán valami csak megmozdult a városban, mert 1927. január elsején (!) már arról tudósít az újság, hogy „partvédelmi munkálatok folynak a Küküllő tisztviselő telepi szakaszán”. Az újság szerint „a múltban lefolyt nagy árvizek ugyanis a medernek olyan alakulatot adtak, hogy ujabb árviz esetén megint nagy területek lennének veszélyeztetve. Éppen ezért épitet most a város három cserfacölöpökből készült védőtöltést.” A Fürdő utcában azonban továbbra sem rendeződött a helyzet, mert 1933-ban az ottaniak azzal a kéréssel fordultak a város többi lakójához, hogy kölcsönözzenek ásókat, lapátokat és csákányokat, mert a katonaság elvégezné az árvízvédelmi munkát, csak nincsenek eszközei. Az utcában tavasszal és ősszel rendszeresen kiöntött a Küküllő, az ottaniak rettegésben éltek a Székely Közéletben megjelent cikk szerint: „Bizony megtörtént, hogy a szegény emberek kicsiny ingó-bingóikat féltve, 3-4 éjszakát fogvacogva, halálos rettegésben töltöttek a házukba, udvarukra behatolt zugó habok felett.”

Ceaușescu is „idenézett”

A hetvenes években öt év alatt újabb árvizek jöttek, s tulajdonképpen ezek győzték meg „pártunkat s kormányunkat”, hogy területrendezésekkel, védőgátakkal vegye elejét az újabb katasztrófáknak. 1970. május 13-án Romániában iszonyatos árvíz pusztított, nem úszta meg Székelyföld sem, de például Marosvásárhelyen és Segesváron is nagy volt a baj, Vásárhelyen a kivezényelt katonák közül négyen meghaltak.

Az Orbán Balázs utcában hömpölyög a víz (2005) Fotó: Balázs Attila / archív

Székelyudvarhelyen az ipari övezet, majd Szombatfalva és a sétatér került víz alá, a sétatéri gátat és a lentebb levő fahidat is elvitte a víz, az egy éve felépült új stadion gyepére is bement. Öt év múlva, 1975. július 2-án megint nagy árvíz lett, a Nagy-Küküllő vize elárasztotta a szombatfalvi házakat, a már álló cérnagyárat, a Tehnoutilaj vállalatot, illetve a készruhagyár régi épületeit is. Az árvizet követő napokban rövid látogatást tett a városban és a környéken Nicolae Ceaușescu, a következő években kezdték építeni a zeteváraljai gátat.

A legnagyobb katasztrófa

A legsötétebb nap azonban 2005. augusztus 23-án, kedden volt Udvarhelyszék árvíztörténetében, hiszen

Székelyföld legnagyobb természeti katasztrófája tizenhat ember életét követelte. Egy héttel korábban is kiöntött a Varga-patak, de azon a bizonyos kedd délutánon elszabadult a pokol,

miután a felhőszakadások nyomán 17 óra után rázúdult a településekre a víz. A városra a Szejke felől jött a nagyobb árhullám, de a környékbeli falvakat szinte kivétel nélkül elárasztotta a víz: Farcádot, illetve Hodgyát és Bikafalvát is „telibe kapta”, ám a legnagyobb pusztítást a Nyikó okozta Farkaslakán, Székelyszentléleken és a lefele sorjázó településeken: Malomfalván, Kobátfalván, Kis- és Nagykadácsban és Siménfalván.

Katonák is segítettek (2005) Fotó: Balázs Attila / archív

A hirtelen jött áradás elől menekülni is alig lehetett, főleg idősebb emberek lelték halálukat, de több ezer épület rongálódott meg, több tucatnyi teljesen el is tűnt. Felbecsülhetetlen volt a kár, a  vidéken gyakorlatilag félméteres vastagságban állt a hordalék. Habár az idősebbek látták a hetvenes évek árvizeit is, a 2005-ös sajnos nem volt azokhoz fogható – aki látta az akkori összedőlt házakat, a halottakat, a síró embereket, bizonyosan megjegyezte egész életére. A szörnyűség után viszont az egész világ csodájára járt annak, hogy a székelyföldi emberek mennyire egyben voltak a nehéz, több hetes-hónapos helyreállításban, egymás segítésében, támogatásában.

Ez alig másfél évtizede történt, élénken élhet még a fiatalok emlékezetében is. Ám ha – isten őrizz! – ma történne hasonló, ugyanúgy segítenénk-e embertársainkon...? Egy telefonról okoskodnánk-e az érint(het)etlen otthonunkban, vagy megragadnánk a lapát nyelét úgy, ahogy akkor, illetve ötven vagy száz éve tettük?

Felhasználtuk Vofkori György: Székelyudvarhely – Várostörténet képekben és Márton Zsigmond: Székelyudvarhelyi életképek az 1960-80-as években című köteteit, valamint a Székely Közélet és az Udvarhelyi Híradó újságok archívumát.
A cikk először a Székelyhon napilap Liget című életmód-kiadványában jelent meg 2020. december 11-én.
A zenészek házainak csapódott az ár (1913) •  Fotó: Ismeretlen. Forrás: Vofkori György könyve
A zenészek házainak csapódott az ár (1913) Fotó: Ismeretlen. Forrás: Vofkori György könyve
A híd odalett, azóta többször újjáépítették (a háttérben a stadion, 1970) •  Fotó: Ismeretlen. Forrás: Vofkori György könyve
A híd odalett, azóta többször újjáépítették (a háttérben a stadion, 1970) Fotó: Ismeretlen. Forrás: Vofkori György könyve
Megtöltötte hordalékkal a várost a folyó (1970) •  Fotó: Forrás: Márton Zsigmond könyve
Megtöltötte hordalékkal a várost a folyó (1970) Fotó: Forrás: Márton Zsigmond könyve
Az Orbán Balázs utcában katonák dolgoznak a helyreállításon (1970) •  Fotó: Forrás: Márton Zsigmond könyve
Az Orbán Balázs utcában katonák dolgoznak a helyreállításon (1970) Fotó: Forrás: Márton Zsigmond könyve
A futballpályára is bement a víz (1970) •  Fotó: Forrás: Márton Zsigmond könyve
A futballpályára is bement a víz (1970) Fotó: Forrás: Márton Zsigmond könyve
A sétatéri gát itt még áll, később az árvíz áldozata lett (1963) •  Fotó: Forrás: Fortepan
A sétatéri gát itt még áll, később az árvíz áldozata lett (1963) Fotó: Forrás: Fortepan
Árvíz az Árpád utcában (1975) •  Fotó: Ismeretlen. Forrás: Vofkori György könyve
Árvíz az Árpád utcában (1975) Fotó: Ismeretlen. Forrás: Vofkori György könyve
•  Fotó: Liget-montázs
Fotó: Liget-montázs
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport