Pártkabinetből iskola – harminc éve alapították a csíkszeredai József Attilát

Péter Beáta 2020. március 03., 16:59 utolsó módosítás: 2020. március 03., 17:12

A csíkszeredai József Attila Általános Iskola névadásának harmincéves évfordulóját ünnepelték március 2-án. Ebből az alkalomból egy kisfilm is készült, amely az 1989-es rendszerváltás utáni, a térség első önálló, magyar tannyelvű iskolája alapításának időszakát eleveníti fel iskolaalapítók, tanárok, diákok visszaemlékezésein keresztül.

Leleplezés előtt a névtáblák. József Attila nevét vette fel a 8-as számú iskola Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona

Amikor az 1989-es decemberi fordulat után megkezdődött az 1989–1990-es tanév második évharmada, már akkor felvetődött annak a gondolata, hogy a csíkszeredai 11-es számú iskolában (ma Octavian Goga Főgimnázium), ahol – hasonlóan más iskolákhoz – román és magyar tagozat is működött, változás történjen. Mivel a magyar tagozat létszámban jóval nagyobb volt, mint a román tagozat, az új, a tantestület által megválasztott igazgató magyar anyanyelvű volt, az aligazgató pedig román – mesélte Borbáth Erzsébet, a József Attila Általános Iskola alapító igazgatója.

Videó: Csíkszeredai József Attila Általános Iskola

„Már akkor felvetődött, hogy az nekünk a két tagozattal együtt nem megfelelő hely, állandóan teremhiánnyal küszködtünk, reggel nyolc órától este nyolc óráig tartott a program, két osztályunk pedig ki volt helyezve az akkori 10-es iskolába. Épületre volt szükségünk. Mivel a megyei pártkabinet épülete felszabadult, közösen a román-magyar tagozat, kérést tettünk le a polgármesteri hivatalba, hogy a funkcióját vesztett megyei pártkabinetet kérjük, hogy adják nekünk iskolának, s mi ide átköltözünk. Teltek-múltak a napok, mentem haza az iskolából, és a volt Hargita vendéglő parkolójában megállt egy autó, László Pali, az akkori polgármester kiugrott az autóból:

»Erzsike, tiétek a pártkabinet, megkaptátok!«.

Óriási volt az öröm. Eljöttünk, megnéztük az épületet, az előcsarnokban egy hatalmas máglya maradványai voltak, brosúrák, pártkönyvek, pártdokumentumok maradéka, a vízcsapok leszaggatva, a termek feltörve, nagyon jó audiovizuális eszközök voltak annak idején, szépen fel volt szerelve a pártkabinet, semmi nem volt meg belőlük. Megállapítottuk, hogy el kellene váljon a két tagozat, ha a román iskola nem jön ide, akkor jön a magyar tagozat. Összehívtuk a kollégákat, a szülőket, és mondtuk, hogy mi nagyon szívesen idejövünk, csak rendbe kell tegyük az épületet. Vasárnapra közmunkát hívtunk, száz szülő jött be dolgozni, ki asztalos munkát végzett, ki kőműves munkát, falat kellett felhúzni, az alsó emeleten kis irodahelyiségek voltak, ott falakat bontottak a szülők, nagyobb osztályokat létesítettek. Vasárnap elkezdődött a munka, hét közben aki tudott, még jött, dolgoztak, az asszonyok pucolták az ablakokat, a bútorokat, mi pedagógusok is részt vettünk ebben a munkában. Egy olyan csodálatos összefogással, valóságos varázslattal alakítottuk át iskolává a megyei pártkabinet épületét, hogy február 2-án már bejöttek az alsó tagozatos osztályok tanulni, a többiek pedig február 12-én.”

Zsúfolásig megtelt a terem 1990. március 2-án, az iskola névadó ünnepségén Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona

Mint mondta, a román kollégákkal békésen, barátságosan döntötték el, hogy a magyar tagozat eljön onnan. Elmentek téli vakációra, és amikor megkezdődött az évharmad, akkor már ide jöttek, a volt pártkabinet épületébe – emlékszik vissza Rédai Attila, amikor néhányan az akkori VII. D osztály tagjai közül – többek közt a készülő film kedvéért – összejöttek nemrégiben az iskolában. Az akkori osztálytársak ma is tartják a kapcsolatot, néha találkoznak, Facebook-csoportjuk is van.

 

Szülők, gyerekek, tanárok fogtak össze Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona

 „Néhány hónappal a költözés előtt még pionírgyűlésen voltam itt, én voltam az osztagparancsnok, és ide voltunk rendelve. Nem emlékszem, miről szólt, nagyon unalmas volt, de arra emlékszem, hogy el voltam ámulva azon a luxuson, ami akkor ebben az épületben volt, ahhoz képest, hogy mennyire sivár és szürke volt a külvilág. Aztán néhány hónappal később pedig ide jöttünk iskolába. Nagyon furcsa időszak volt számomra” – mesélte.

Emlékek, személyek idéződnek fel, illetve az osztálykirándulások, köztük az is, amikor 1990 áprilisában egyhetes magyarországi körútra indultak a budapesti József Attila iskola meghívására.

„Az összes politikai tárgyú könyvet, és az nem volt kevés, mi hordtuk ki az udvarra, és elégettük” – emlékezett vissza Szabó Szidónia. A pakolást említette Kóka Izabella is. „Arra emlékszem, hogy csomó pici diafilm volt, sok doboz, mondták, mindenki azt vihet el, amit akar. Végig kipucoltuk a termeket.” Az iskola környezete is folyamatosan alakult, a szülőket is bevonták, közösen alakították ki az udvart, az osztálytermeket – mutatott rá Albert Csilla. „Saját kezünkkel hoztuk létre az iskolát. Nem sok mindenkinek adatik meg, hogy iskolát alapítson” – summázott Rédai. „Az biztos, hogy az épület meghatározza a gyermek életét, de azt belátjuk, hogy a pedagógus az első. Nem csak az épület miatt adja a szülő ide a gyermekét. Akik itt jártak, azok biztos a régi emlékekre hivatkozva szívesebben adják a gyermekeiket iskolába. Az egy plusz élmény szülőként ide szülőértekezletre visszajönni” – vélte Tiboldi Bea, szintén egykori VII. D osztályos.

Pártkabinetből iskola Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona

Takarítás 1990 februárjában az egykori megyei pártkabinet udvarán Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona

 Az iskolában „teljes gőzzel” február 25-én kezdték meg a tevékenységet – nagy lelkesedéssel. „Az az öröm és a bizalom a szülőktől, ami bennünket is lelkesített és erőt adott, és a kollégáknak az az akarása, hogy önálló magyar iskola vagyunk – a Ceaușescu-diktatúra után elsőként a városban. Mert más iskolában is folyt a vita, hogy a román tagozat menjen ki, a magyar maradjon, hogy magyar iskola legyen. Mi ezt békésen egykettőre rendeztünk.

Arra gondoltunk, hogy ha már magyar iskola vagyunk, ne egy »nyolcas« nevünk legyen, mert így alakultunk meg, hanem vegyünk fel egy nevet. Mert a név nem csak megkülönböztet, hanem annak a névadónak, akinek a nevét felvesszük, a szellemisége is meg fogja határozni a munkánkat.

Nekem József Attila volt a kedvenc költőm, és úgy éreztem, hogy az ő szellemisége, az ő versei, a csalódásai, de ugyanakkor a hite a jóban, a szeretetben, az Istenben, talán ő fejezi ki azt, hogy egy olyan szellemiségű iskola alakuljon, amelyben a központ a gyermek” – magyarázta Borbáth Erzsébet. És a lelkek valahol találkoztak – tette hozzá alapító pedagógusok közül Mihály Etelka ny. biológia szakos tanár.

Tanítónők székelyruhában a névadó ünnepségen Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona

 György Emőke, ny. matematika szakos tanár, aki 1997 és 2005 között volt az iskola igazgatója, és számos újítás fűződik az ő tevékenységéhez, elmondta: a hagyományok és a modernitás, valamint ennek az ötvözete végigkísérte az iskola életét. Gergely András ny. történelem szakos tanár, aki 1990 és 2004 tanított az iskolában, a moldvai csángó gyerekek ügyével kapcsolatban kifejtette, abban az időben nagy volt a lelkesedés a moldvai csángóság, magyarság felpártolására, viszont időközben nagyon sokan lemondtak erről. És valakinek fel kellett vállalnia. A József Attila iskola ajánlotta fel, hogy külön osztályokat tud biztosítani.

Borbáth Erzsébet igazgató az első csángó gyerekekből álló osztállyal Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona

„Nagyon nehéz nyelvi közösségből érkeztek a gyerekek, akik magyar oktatásban nem vettek részt, törve beszélték, és nem csak hogy archaikusan beszélték a magyart, az oktatási nyelv számukra addig a román volt. Amikor idekerültek hozzánk, nagyon nehéz volt elfogadtatni velük úgy a hivatalos román, mint a magyar nyelvet, és velük dolgozni. Óriási példaadó tevékenysége volt a József Attila iskolának, hogy ezek a gyerekek nemcsak magyarul tanultak, hanem példaadóan viselkedtek. Hozták a saját kultúrájukat, azt szépen megőrizték, és ebbe a közösségbe úgy ékelődtek be, hogy nem csökkentették az értékét a magyar nyelvű közösségnek, hanem hozzáadott értékkel még emelték és színesebbé tették az egész iskolának a tevékenységét” – mutatott rá a pedagógus.

Útra készen. 1990 áprilisában meghívást kaptak a budapesti József Attila testvériskolától Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona

A József Attila-féle „vadalmafának” a magja már a 11-es iskolában el volt vetve – hangsúlyozta Bakó Klára ny. képzőművész tanár, az iskola első arculatosa. Az iskola logóján is egy vadalmafa látható.

„A csíra, a magja ott volt, csírázgatott. Azzal, hogy Erzsike volt az igazgatója, a legelső pillanattól fogva megalapozta az egészet, és megsegítette, hogy kicsírázzon, csemete legyen, felnőjön”

– jelentette ki.

Márton Ildikó ny. tanító a március 2-ai névadóünnepségre emlékezett vissza. „Amikor lezajlott a nagyon szép műsor, székelyruhába öltözve – addig nem nagyon lehetett ilyent – olyan eufórikus hangulatba kerültünk, hogy az előcsarnokban összefogódzkodtunk s táncoltunk. Az felejthetetlen élmény volt, nagyszerű érzés, hogy ez a mi iskolánk, hogy magyarul énekelünk, táncolunk, hihetetlen volt azt megélni.”

Rédai Attila, Tiboldi Bea, Albert Csilla, Kóka Izabella, Szabó Szidónia. Az alapításkor a VII. D osztály tanulói voltak. Ma is tartják a kapcsolatot

György Emőke, Márton Ildikó, Borbáth Erzsébet, Mihály Etelka, Bakó Klára, Gergely András. Az iskolaalapítás pillanatára emlékeztek vissza az alapító pedagógusok

Lászlófy Pál, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tiszteletbeli elnöke így emlékszik vissza a József Attila Általános Iskola alapítására: „Azt hiszem, Romániában páratlan módon ebben a megyében egy mini-parlamentet hoztunk létre, ha jól emlékszem, 241 küldött vett részt az ülésen a szakszervezetek házában, és ott döntöttünk a Hargita megyei iskolahálózat jövőjéről, ahol minden tanintézet választott küldötteket delegált. Ott véleményt formáltak, és megválasztottak egy öt tagú bizottságot, amelynek az élére engem jelöltek, hogy menjünk el Bukarestbe, és harcoljuk ki, hogy milyen legyen az iskolahálózat struktúrája óvodától egészen a középiskoláig.”

Ez meg is történt, és mint mondta, ennek keretében elindultak az iskolák azon az úton, hogy ezt a szabadságvágyat kifejezzék abban is, hogy neveket vettek fel. Úgy véli, a József Attila Általános Iskola helytállt az évtizedek során, megmutatta azt, hogy építkező, békében fejlődött. Minden arról szól, hogy kreatívan gondolkodnak – tanár, diák. „Kívánom, hogy tartsa ezt a szintet, és mindig vigyázzon arra, hogy a magyar nemzet egységéért dolgozzon, azért, hogy a gyermekeink kultúremberek legyenek, és az emberi társadalom, nem csak a magyarság, hanem a világ szempontjából is hasznossá váljanak. Ha elveti is a sors őket innen a szülőföldről, akkor se felejtsék el, hogy honnan indultak, és mindig ez a szülőföld maradjon egy erő, egy tartalék arra, hogy ide mindig vissza lehessen térni.”

Videó: Csíkszeredai József Attila Általános Iskola
•  Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
•  Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
•  Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
•  Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
•  Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
•  Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
Fotó: A József Attila Általános Iskola tulajdona
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport