Fából vaskatona: a Vasszékely felavatása

Kápolnási Zsolt 2017. december 12., 15:54

1917. december 8-án, azaz száz éve avatták fel Székelyudvarhelyen az egykori Deák tér közepén a Vasszékely szobrot. Az avató ünnepséget József Ferenc főherceg is megtisztelte jelenlétével. Erre az eseményre tekintünk vissza.

Fából vaskatona: a Vasszékely felavatása
galéria
A Vasszékely avató ünnepségén küldöttséggel képviseltette magát több vármegye, város, a kormány és a királyi udvar is

Az első világháború alatt tömegével készültek a hőseink tiszteletére állított emlékművek. Ezek az alkotások a fronton harcolók vitézségét jelképezték, de lehetőséget adtak az otthon maradóknak, hogy hozzájáruljanak a háborús erőfeszítésekhez. Ezért a „nemzeti áldozatkészség szobrainak” is nevezzük őket. Közös bennük, hogy általában fából készültek, és az adományozók a jótékony cél érdekében vasszögeket verhettek a szoborba, illetve apró fémlapocskákat szegezhettek fel. Így lett a fából készült alkotásból vasvitéz, vashonvéd, vaslevente vagy éppen vasszékely. Pikkelyes vitézként is emlegették némelyiket. Az adományokat a hadbavonult katonák özvegyeinek és árváinak támogatására, valamint a háború következtében nyomorba jutottak javára kívánták fordítani.

Rövid életű emlékművek

A magyar szoborállítások bécsi mintára valósultak meg, ugyanis Bécsben 1915-ben felállították a Wehrmann in Eisen (Vasvitéz) szobort. Ez volt az első ilyen típusú emlékmű az Osztrák-Magyar Monarchiában. Magyarországon 1915-ben Pozsonyban állították fel az első „szegezhető” szobrot, a Vashonvédot. Ugyanebben az évben Nyitrán Vasturult, Losoncon Nógrádi vitézt, Székesfehérváron Vértes Vitézt, Nagyszebenben és Temesváron Vasvitézt avattak. Kolozsváron a Kárpátok őrét 1915. augusztus 18-án, Ferenc József születésnapján leplezték le, 1917-ben pedig Nagyváradon adták át az Isonzó őrét. Komáromban első olimpiai bajnokunkat, az építészként is tevékenykedő Hajós Alfrédot is megbízták egy vashonvéd tervének elkészítésével, de a szobor végül nem készült el.

A „nemzeti áldozatkészség szobrainak” nagy része az első világháborút követően elpusztult.

Az elveszített országrészeken a bevonuló idegen haderők katonái „tüntették el” őket. Így a pozsonyi Vashonvédet cseh katonák, a Kárpátok őrét 1918 karácsonyán a bevonuló román katonák semmisítették meg. Erdélyben mindössze két ilyen emlékmű élte túl a háború végét, a temesvári és a nagyszebeni, valószínűsítjük, hogy azért, mert ezeket nem magyar, hanem német polgári kezdeményezések nyomán emelték.

A 82-es hősiesség emlékműve

A székelyudvarhelyi Vasszékely szobor a jótékony cél mellett a városban székelő 82. székely gyalogezrednek is emléket állított. Ez volt a legmagyarabb erdélyi ezred az első világháborúban, katonáit ugyanis Udvarhely és Csík vármegyékből sorozták be. A szobor készítői mindannyian 82-esek voltak, Erdélyi István őrmester tervezte, Herman Ottó szakaszvezető, Rózsa Géza tizedes és Sipos Jenő honvéd faragta. Cserfából készült, és az adományozók acélpikkelyekkel borították be. A Deák téren (a mai Patkó) felállított emlékmű a 82-es székely bakát mintázta meg, a szobor fölé egy négy oszlopon nyugvó, zsindelytetővel fedett faépítményt, úgynevezett pagodát emeltek. A szobor talapzatán Embery Árpád gimnáziumi tanár verses sorai voltak kifaragva.

A Vasszékely avató ünnepségén küldöttséggel képviseltette magát több vármegye, város. Jelen volt Széll Ignácz kormánybiztos, a csíki és a háromszéki főispán. A honvédelmi minisztert Siegler Albert altábornagy és vezérkari főnöke képviselte. A magyar király képviseletével eredetileg József főherceg volt megbízva, a vezérezredesi rangot viselő főnemes jövetele a háborús események miatt hiúsult meg. Az ünnepélyt megelőző napon a főherceg a következő táviratot küldte Dr. Majthényi udvarhelyi polgármesterhez: „Fontos dolgok idekötnek néhány napig, sajnos nem jöhetek a leleplezésre, melyen fiam fogja Királyunkat képviselni és a szegbeverésnél 2000 koronás adományomat átadni.

Gondolatban lélekkel szeretett székely vitézeimmel ünnepelek és üdvözlöm mindnyájukat, József főherceg, vezérezredes.”

Az avatási ceremónia legrangosabb vendége így József Ferenc volt, aki az udvari különvonattal – amely a keresztúri állomáson kerülte el a „rendes székelyt” – reggel 10 órakor érkezett meg Székelyudvarhelyre. Fél 12-kor a Gotterhalte hangjai mellett érkezett meg a főherceg a Deák térre, és megadta az engedélyt az ünnepség megkezdésére. A zenekar ekkor a Szózatot eljátszotta, majd Tóth Kálmán 82-es alezredes üdvözölte a főherceget. Az üdvözletre József Ferenc a következő szavakkal válaszolt:

Alig két évig állt a Deák tér közepén az emlékmű

„Ott áll a Vas Székely, kit sem küzdelem, pergőtűz, sem emberfölötti szenvedés meg nem ingat, vérezve, haldoklók ezrei között ott áll fölemelt fővel és vasakaratán megtörik ezer ellennek tüzes rohama. Az éjszaki Kárpátok ősrengetegeiben a vitéz muszkák minden ereje vérbe fullad, a Doberdón ágyúerdők szakadatlanul viharzó tűzáradatában olasz hadak szuronyrohamai halomra rogynak a vitézlelkű védők acélos karjainak csapásai alatt, midőn Erdély, ádáz román hordák martaléka, haza kéri fiait, hogy megmentsék a rablók garázda seregétől. Ott áll a Vas Székely az Ojtozban, ott a Casinuluion rendületlenül a véres fergeteg közepette, és jaj annak ki szent hazájába törni vágyik. (…)

És íme itt áll előttünk most a Vas Székely szobor, hivatva arra, hogy mindenkorra hirdesse e hős nemzedék dicső tetteit és egyszersmint minden bevert szöggel enyhülést hozzon azoknak, akik özvegyen vagy árván maradtak dicső halált halt vitézeink után. (…) Ő császári és apostoli felsége nevében a leleplezést elrendelem és szeretetteljes üdvözletét hős székelyeinek átadom.”

A felséges vendég beszéde végeztével a szoborról lehullott a lepel, a zenekar a Himnuszt játszotta. Ugron Gábor belügyminiszter ünnepi köszöntőjét a főispán olvasta fel. „Ünnepelni jöttem – írta az udvarhelyi gyökerekkel rendelkező politikus – fajunk szépséges erényét, bátor büszkeségét, hősi vitézségét és józan akaratát, kifejezni a székely katonáknak hálámat, mert megvédték apáink földjét”. Ezután Rohr vezérezredes a 82-es bakát kikiáltotta a világtörténelem legjobb katonájának, majd Embery Árpád gimnáziumi tanár adta elő erre az alkalomra írt ódáját. Végül Tóth alezredes felkérte a polgármestert, hogy vegye gondozásába és őrizze féltő gonddal az emlékművet.

A Vasszékely alig két évig állt a Deák tér közepén. 1918 végén Székelyudvarhelyt román csapatok szállták meg, az eseményekről Bárdi Nándor történész a következőképpen írt:

„1919. február elején egy éjszaka a szoboralak vállon tartott fegyverét lefűrészelték és a patrontáskájának egy darabját letörték. Február 8-án egy koporsót helyeztek a szoborra ismeretlen tettesek.

A koporsót reggel eltávolító gimnáziumi tanulókat tettükért a román katonák felpofozták. Másnap, 9-én a szobrot ledöntötték és kétszer rálőttek – mintegy kivégezték. Később a helybelieket fenyegetéssel rávették, hogy a szobor fa részét szétfűrészeljék.” A pagoda a szobor 1919-es lebontása után még sokáig fennmaradt, 1941-ben bontották le a Patkó, azaz az országzászlós emlékmű kialakításakor. 2000. március 15-én aztán felavatták Szabó János 260 cm magas bronzszobrát, a mai Vasszékelyt, amely a Patkó elejére került, ma nemcsak az egykori hősökre emlékeztet, hanem az első és második világháborúban elesett katonáinkra is.

A Vasszékely eredeti feliratai
Nyugati oldal: „Trón s haza védelmében vassá válik a székely/ S hősi csodás tettét hirdeti hon s a világ!”
Keleti oldal: „Ojtoznál, Volhynia síkján s lent a Doberdón/ Ismer az ellenség s rettegi puskatusom!”
Déli oldal: „Magyar testvéreim, ne féljetek,/ Míg napkeletre laknak székelyek!”
Északi oldal: „Gyopárt a Hargitáról hozzatok…/ A hős halottak halhatatlanok!”
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport