India, a feltörekvő globális hatalom: érvek és ellenérvek

Rédai Attila 2018. szeptember 12., 18:21

India mint nagyhatalom? Na ne! Micsoda badarság, vágná rá az ember. Pedig a kontinensnyi ország rendelkezik épp elég adottsággal ahhoz, hogy valóra váltsa nagyhatalmi álmait, ha ezek egyáltalán léteznek. Szenkovics Dezső egyetemi adjunktussal fejtjük ki a témát.

A kontinensnyi ország, India: fényes lehetőségek Fotó: 123RF

Nem volt olyan rég még emberi léptékkel mérve sem, amikor India lakossága átlépte az egymilliárdos küszöböt, a második ország lett Kína után, ahol ez megtörtént. De míg Kínáról tudjuk, hogy az ókorban is erős birodalom volt, és senki nem csodálkozik azon, amikor a kínai nagyhatalmi ambíciókról esik szó, India esetében ugyanez furcsának tűnik, miközben a már 1,3 milliárd lakossal rendelkező, hatalmas állam ugyanúgy atomhatalom, mint északi szomszédja, s gazdasági ereje is vetekszik már vele. Geopolitikai helyzete pedig, ha kell, még előnyösebb, mint Kínáé.

Léteznek-e nagyhatalmi ambíciói Indiának, és elképzelhető-e, hogy a közeljövőben valóra is váltsa ezeket? Szenkovics Dezső, a Sapientia EMTE adjunktusa szakértőnek számít a témában, olyannyira, hogy előadást is tartott erről az idei Tusványoson.

De tulajdonképpen mi is a hatalom a nemzetközi kapcsolatok megközelítése szempontjából?

„A hatalom egy olyan befolyásolási eszköz, amivel rá tudom kényszeríteni vagy venni a világpolitika színterén levő aktorokat arra, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek az én igényeimet is kielégítik, már ha egyenesen nem csak az én igényeimre születnek. A hatalomgyakorlás tulajdonképpen egy befolyásolási művelet” – válaszolta meg a saját maga által feltett kérdést az adjunktus.

Fotó: Pixabay.com

A nemzetközi kapcsolatokban két nagy hatalomgyakorlási kategória létezik, a hard power és a soft power, azaz a erős hatalom és a puha hatalom. Kemény hatalom gyakorlásának számít az, aki kényszerít és/vagy pénzel más államokat azért, hogy valamit megtegyenek vagy ellenkezőleg, ne tegyenek meg valamit, ami egy másik hatalom érdekeit szolgálja. Bár ahhoz szoktunk, hogy pozitív a megítélése, a második világháborút követően az Amerikai Egyesült Államok (USA) által alkalmazott Marshall-terv is egy hard power-es hatalmi eszköz volt: amerikai pénzből újjáépítették a romokban keverő Európa nyugati felét azon az áron, hogy az itteni államok a kialakuló kétpólusú világban az amerikaiak oldalára kellett álljanak. Persze az amerikaiaknak nem csak „kemény” eszközeik vannak, sőt: az övék a talán a legtöbb és leghatásosabb „puha” eszköz is. Hisz mi a soft power? Valamely ország vonzereje, meggyőző ereje, olyan pozitívumok, amelyek egy nagyhatalmat vonzóvá tesznek.

„Mint például az amerikai álom. Van olyan, hogy kínai álom? Vagy román álom? Nincs, csak amerikai álom van, mindenki ennek a részese akar lenni, ettől olyan vonzó az USA”

– mutatott rá Szenkovics Dezső. Igaz, hogy Indiában van Bollywood, de ezzel nagyjából ki is merült a felhozatal: az igazi nagy vonzerővel rendelkező márkák szinte mind valamilyen szinten az amerikaiakhoz köthetők, ebből adódik, hogy az országuk a mai napig a világ globális nagyhatalma.

Geopolitikai helyzetében is megvan Indiának a potenciál Fotó: 123RF

Ugyanakkor szakértők szerint az USA-hoz köthető unipoláris világ bomladozni látszik, a következő 15-20 évben elveszíti a kiemelkedő szupernagyhatalmi státusát, különböző erőpólusok jelennek meg a világ különböző részein, egy multipoláris rendszer felé tart a világ, fejtette ki az adjunktus. Milyen lesz ez a világ? Amerika nélküli? Amerika utáni? Vagy egy másik világ Amerikával? Szenkovics szerint talán ez utóbbi a valószínűbb, éppen azért, mert a legtöbb soft power eszköz még mindig az Államok kezében van. Bár kezdtek már megjelenni az indiai világmárkák is: a Tata, a Himalaya Herbals egyre ismertebbek, de azért még mindig valószínűbb, hogy Coca Cola-reklámot látunk Indiában, mint Tatát az USA-ban.

Fotó: Pixabay.com

Néhány tény Indiáról: egy kontinensnyi ország, a legészakibb és a legdélibb pontja között nagyjából a Moszkva–Párizs távolság húzódik. 29 állama van, a 29. nemrég alakult meg, ezeken kívül még van hét szövetségi terület. A világ 6. legnagyobb országa. Kínát követően a második legnépesebb 1,3 milliárd lakossal, de a demográfiai előrejelzések azt mondják, hogy 2025 és 2030 között India be is előzi lakosság tekintetében Kínát. A korfa tekintetében még érdekesebb a helyzet: 2020-ra az indiai lakosság jelentős része 29 év körüli fiatalokból fog állni, ami egy óriási potenciál, ugyanakkor óriási kihívás is, hisz ez azt jelenti, hogy minden bő hónapban egymillió friss munkavállaló lép be az indiai munkaerőpiacra. Havonta egymillió embernek munkát kell adni, foglalta össze az egyetemi adjunktus.

Fotó: Pixabay.com

Nyelvileg egy nagyon megosztott ország, hogy hány nyelvet beszélnek, nem is lehet pontosan tudni. Valamikor az 1920-as években végeztek egy felmérést, akkor úgy 700 nyelvet azonosítottak be. A modern indiai állam 1947-es megalakulása után 127 nyelvet vettek „nyilvántartásba”. 2013-ban hozták nyilvánosságra azonban egy újabb kutatás eredményeit, amelyet négy éven keresztül végeztek terepmunkásokkal, akik végiggyalogolták India legeldugottabb zugait is, ez szerint is több mint 700 nyelvet beszélnek az ország területén.

Ebből 10 milliónál többen 22 nyelvet beszélnek, 10 ezer és 10 millió közti beszélője van 122 nyelvnek, a maradékot 10 ezernél kevesebben beszélik.

A legfontosabbak a hindi, a bengáli, a marati, a telugu, az urdu, a tamil.

Fotó: Pixabay.com

Ugyanígy vallásilag is igen megosztott ország: India területén született négy nagy világvallás: buddhizmus, hinduizmus, dzsainizmus és szikhizmus.

Emellett persze ott az iszlám: a 14-16. százaban a mogul törzsek elfoglalták India jelentős részét, gyönyörű épített örökséget hagyva maguk után, de ott van kereszténység és számos más kis törzsi vallás is.

A lakosság 80 százaléka azonban hindu vallást gyakorolja a 2011-es népszámlálás szerint.

Ha az 1951-es és a 2011-es adatokat összevetjük, akkor azt látjuk, hogy szinte minden egyes vallás csökkent arányaiban, az iszlám viszont 9,8 százalékról 14,23 százalékra tornázta fel magát, azaz szinte megduplázta az arányát.

Fotó: Pixabay.com

Az 1991-es nagy gazdasági világválságot követően India egy olyan átalakuláson ment keresztül, amelynek következtében 1993-tól errefelé a világ egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága lett, évente 5-7 százalékos GDP-növekedéssel, ami már a kínai csodával is felér. A kettő között az a nagy különbség, hogy Kínában húsz-harminc évre előre lehet tervezni, hisz ott választások nincsenek, India viszont a világ legnagyobb demokráciája, 1,3 milliárd ember öt évente az urnákhoz járul, kormányzópártot választanak, elektori rendszerrel államelnököt választanak. „Ettől szép az indiai csoda, hogy így is tudták ezt a szinte konstans gazdasági növekedést produkálni” – vázolta Szenkovics.

Fotó: Pixabay.com

Az IMF előrejelzései szerint 2019-ben India GDP-növekedése akár a 9 százalékot is elérheti, ami már a kínai csodánál is nagyobb teljesítmény volna. Az ország amúgy a nominális GDP tekintetében a világon az 5-7. helyen szokott állni, 2016-ban például a 7. helyen állt, Franciaországot e tekintetben már lekörözte, az előrejelzések szerint 2020-21-re Nagy-Britanniát is le fogja. Az egy főre eső GDP viszont mindössze 1940 dollár, miközben az említett Franciaországban 38 474 dollár. Vajon mi ennek az oka? Az egyetemi adjunktus rámutatott: ennek alapvetően kulturális gyökerei vannak.

„Bár azt mondjuk Indiáról, hogy a világ legnagyobb demokráciája, a kasztrendszer a mai napig működik.

Hiába számolta fel az 1949-es alkotmány. A kasztrendszer pedig egyfajta pénzvisszaosztó rendszer is, a sok pénz leginkább a két legfelső kasztnak, a vallási vezetőknek és leginkább a második kasztnak, a valamikori harcosok kasztja tagjainak jut, akik ma a politikai, a szellemi élet vezetői, és persze a hadsereg vezetői. Ezekben a kezekben összpontosul a pénz jelentős része. Az indiai állam tudja ezt, folyamatosan próbál is tenni ellene, egyelőre kevés sikerrel” – fogalmazott az előadó.

Fotó: Pixabay.com

Szenkovics szerint ma ez India legnagyobb kihívása, hogy a szegény, tanulatlan rétegeket hogyan tudják felzárkóztatni a szűk közép és még szűkebb felső rétegéhez.

Ami a geopolitikai helyzetet illeti, északról India szárazföldön gyakorlatilag megközelíthetetlen, több mint 7500 km tengerpartja van, könnyen kijuthat a meleg tengerekre, viszont könnyen támadható is. Fontos kereskedelmi útvonal mentén fekszik, amelyik Kelet-Ázsiából Afrika és Európa felé érinti Indiát, amit ki is használnak.

Fotó: Pixabay.com

Ami az ország modern kori történelmét illeti, az ország 1947-es függetlenné válásától kezdve négy nagyobb korszak határolható be: 1947-től a hatvanas évek elejéig, amikor keresték a helyüket a világban. A korszak híressége Gandhi volt, a nagyvilág figyelt Indiára. A hatvanas évek elejétől a kilencvenes évekig azonban India jelentősége, tekintélye nagyban csökkent, mert 1971-ben India a szovjetekkel barátsági szerződést kötött, amit az amerikaiak nem néztek jó szemmel. India ebben a periódusban azonban regionális szinten erősödni tudott. A kilencvenes évek elejétől 2004-ig tartott az indiai csoda korszaka, fejlődött a gazdaság. A 2004-től napjainkig számított korszakot India „utazó miniszterelnöke”, Narendra Modi neve fémjelzi, aki azt vallja, hogy az országot nem vezetni kell, hanem pozicionálni. Modit ennek megfelelően mindenhol fogadják is, Indiával globális szinten számolnak.

Fotó: Pixabay.com

De lesz-e világnagyhatalom? Erre a szakirodalom sokféleképpen válaszol, egyesek szerint lesz, de nem most, mások szerint nem lesz, mert túl fragmentált, de olyan vélemény is van, hogy gyors lesz a Csindia, az indiai csoda, Kínát gyorsan lekörözik, mondta Szenkovics Dezső. A kérdés, hogy a 21. század tényleg Ázsia százada lesz-e? Kína, Japán, India tényleg meg tudja törni az amerikai hegemóniát? – tette fel a kérdést az adjunktus. India rendelkezik területi, geopolitikai, gazdasági, demográfiai potenciállal, amelyek szinte predesztinálják ezt az országot arra, hogy a világnagyhatalmi ambícióit megfogalmazza.

Fotó: Pixabay.com

„Ennek azonban nincsen történelmi hagyománya Indiában, az ország sosem volt világnagyhatalom, s ez egy nép életében fontos, hogy rendelkezik-e azzal a történelmi tudással, hogy hogyan kell ezt csinálni.

Nagyok a társadalmi különbségek, ezt meg kell tudni oldani ahhoz, hogy nagyhatalmi státusról beszélhessünk”

– vélte Szenkovics Dezső. Ugyanakkor India felemelkedése, valóban globális tényezővé való válása nem függetleníthető attól a nemzetközi átrendeződéstől sem, aminek jelenleg szemtanúi vagyunk.

Fotó: Pixabay.com
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMAL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.