Mit rejt a református templom toronygömbje? Hamarosan megtudjuk

Péter Beáta 2020. október 05., 19:22 utolsó módosítás: 2020. október 07., 12:01

Történelmi pillanatra készülnek Székelyudvarhelyen: október 8-án (legújabb fejlemény szerint október 12-én) a belvárosi református templom felújítási munkálatainak a részeként leemelik a közel ötven méter magasban levő toronygömböt. Noha a korabeli dokumentumokban nem találtak olyan utalást, hogy a gömb rejtene valamit, és hogy 1781 óta emelték-e le, elképzelhető, hogy találnak benne üzenetet a múltból. Várday Zsolt, a javítási munkálatok tervezője avatott be néhány érdekes részletbe.

Mit rejt a református templom toronygömbje? Hamarosan megtudjuk
galéria
Rövid idő áll rendelkezésre a leemeléshez és a visszahelyezéshez Fotó: Veres Nándor

2020. június 25-én fogtak neki a székelyudvarhelyi belvárosi református templom nagyszabású, külső-belső felújítási munkálatainak, elsőként a torony újul meg.

„A templom azért is ennyire fontos, mert itt van a főtér kellős közepén, ez osztja ketté a város főterét, teljesen körüljárható, még ki is van szakítva a főtér telekkönyvéből a templom csaknem kör alakú telekkontúrja.

Látszik, hogy ez annak idején ide volt szánva, nem is éppen konfliktusmentes előzmények után, mert az 1600-as évek elején, Bethlen Gábor idejében a reformátusoknak nagyon feljött a napja, Udvarhelyszéken különösen.

1630 környékén a gótikus templomocskából, amelyik fent volt a Szent Miklós-hegyen, kikergették a katolikusokat. Végül Bethlen Gábor fejedelem özvegye volt az, aki rendet csinált, úgy határozott, hogy

amíg nem építenek közös erővel a hívek egy új templomot a város főterére, addig senki nem megy templomba.

1630–33 között megépítették ennek a templomnak az elődjét a főtéren, egy gótikus templomot, fallal körülkerítve. Az lett a reformátusoké, a Szent Miklós hegyi templomot visszakapták a katolikusok, és béke lett. Végül 1780-ban kapták meg az építési engedélyt, Schmidt Pál készítette a terveket. Itt már felügyelt körülmények között zajlott az építkezés, főként mert a mindenhonnan beérkező adományokról és a magas rangú mecénások pénzeiről nem lehetett csak úgy hébe-hóba elszámolni, hanem rendes elszámolást kellett adni. A tervezés is ennek fényében történt. Már akkor is léteztek ellenőrző szervek, tűzvédelmi szempontok okán tervmódosítást kértek, így, utólag beszúrva került a tervbe a karzatra vezető második lépcső, amelyik azóta is a szószék mögött furcsán, ferdén érkezik a földszintre a keleti kijárathoz” – magyarázta Várday Zsolt.

Orbán Balázs által készített felvételek az 1860-as években Fotó: Forrás: Fehér János

Kitért arra is, hogy az építkezési engedélyben szerepelt, hogy csakis a régi templom kerítőfalán belül lehet építkezni. Mindez még a vallási türelmi rendelet előtt zajlott, amikor is más felekezetűek, mint a katolikusok, nem építhettek kőtornyú templomot.

„A türelmi rendelettel II. József császár változtatott ezen a kényes dolgon, a rendelet templomépítésre vonatkozó része 1786-ban lépett érvénybe, akkortól kezdhettek épülni protestáns templomok kőtoronnyal, addig csak fatorony vagy -harangláb kísérhette őket. Ez az egy kivétel,

az udvarhelyiek megmutatták, hogy »csakazértis« meg tudják ezt csinálni, és templombővítés címen építettek egy új templomot kőtoronnyal, de a régi templom kerítőfalán belül.

Gyakorlatilag benőtte a templom a kerítőfalat, de úgy, hogy teljesen új épületet építettek, a régi gótikus templomból szinte semmi nem maradt meg, talán csak az a két kőoszlop, ami a karzatot tartja.”

II. József császárnak címzett kérés 1773-ból a templom bővítésére vonatkozóan Fotó: Forrás: Fehér János

A szakember rámutatott, létezik egy 1781-es keltezésű dokumentum, amelyben leírják, hogy a templomtorony csúcsára szánt, hat véka űrtartalmú rézgömb aranyozására az akkori gyülekezet asszonyai adták össze a pénzt. Arról nem szólnak a feljegyzések, hogy tettek volna bele valamit, de mindenképp nagy figyelmet szenteltek a gömbnek, ezért merik remélni a felújítók, hogy van is benne üzenet.

A templom felújításához a Fehér János művészettörténész által készített tanulmányban olvasható:

„1781. Segesvári üstgyártóval, Roth János urammal csináltattam az torony tetejire egy réz gombot, melynek hossza és szélessége is egy-egy singni volt, a szárának hosszasága öt sing, és amely gombnak üregében, a szárán kívül, hat véka gabona férhetett belé. Ez a rézgomb nyomott szárával együtt 62 fontot, és az alkalom szerint minden fontot a flor. 1. fizetvén, adtam érette az Udv. Ref. Ekkl. asszony embereitől csak csupán a végre adatott pénzből, in summa 62 flor. Ugyan ezen rézgombot Kolosvári képíró Veres Mátyás uram megaranyazta. Az aranyazásért, minden fél singet a flor. 1 aranyazván meg, ugyan az asszonyoktól adatott pénzből fizettem 42 flor” – idézi a művészettörténész a kifizetési jegyzőkönyvből.

Székelyudvarhely főtere korabeli képeslapon Fotó: Forrás: Fehér János

A 4ZET tervezőiroda vezetője, Várday Zsolt arra is kitért, hogy a templom 1862-ben esett át egy nagyobb javításon. A templom északi tetősíkján a KG betűk (Baczkamadarasi Kis Gergely) és a templom építési dátuma, 1781 látható. A déli tetősíkon az 1862-es évszám volt olvasható egészen a negyvenes évekig – akkori fotókon még lehet látni – , de később a festett cserepek elkoptak, eltörtek, lecserélték őket. De fényképekről lehetett rekonstruálni a feliratokat, és a felújítás során ezek is visszakerülnek eredeti formájukban – ezúttal nem zöld, hanem fehér cserepekből.

„A gömb azért is érdekes, mert majdnem ötven méter magasan van, elég nagy bravúr volt a felhelyezése annak idején. Nem csoda, hogy a város kellős közepén egy ilyen magas tetősüvegre kerülő gömböt figyelemmel kísértek, és ezért is reméljük, hogy lesz benne valami. Úgy, ahogy például a tavaly Felsőboldogfalván, amikor az ottani templom gömbjét levették, előkerült belőle egy kis kazetta mindenféle korabeli dokumentumokkal.”

Az építési engedély 1780-ból Fotó: Forrás: Fehér János

Mint mondta, a boldogfalvi templomgömbben az akkori lakosok lajstroma, egyháztörténeti leírás, a tisztikar, a gimnáziumi tanárok és diákok felsorolása is benne volt, iskolai értesítő az 1868/69-es tanévből, a templomépítéshez adománnyal hozzájárulók névsora, illetve egy levél azoknak címezve, akik majd megtalálják azt a kazettát.

„Elég bőséges a boldogfalvi időkapszula tartalma, az érdekesség az, hogy az 1848-as forradalom élménye még friss volt, rengeteg szó esett a forradalomban elesettekről, erősen érződik a hatása. Voltak benne bankjegyek és néhány érme is. Minden dokumentumot lemásoltunk, és a másolatokat tettük vissza. Ezek az eredeti dokumentumok, amelyek 150 évet kibírtak ilyen extrém körülmények között, már jelentős történeti értékkel bírnak, és túl értékesek ahhoz, hogy visszategyük és a sors gondjaira bízzuk. Ezért csak másolatokat tettünk vissza, az eredetiket majd kiállítjuk mint templomtörténeti érdekességet. Bekerült ugyanakkor egy üzenet a jövőnek a jelenlegi lelkész megfogalmazásában, de tettünk bele a felújítást megelőző állapotot rögzítő felmérési rajzokat is. Nyomtatott formában csak a fontosabb rajzok kerültek bele, a többi pedig egy adathordozón, melyben a félvezető csip várhatóan még száz év múlva is olvasható lesz.

Az udvarhelyi gömbbel is ez a tervünk: lesz egy üzenet a jövőnek, a tervek kivonata, az aktuális napilap mint pillanatnyi korrögzítő elem. Kérdés, hogy ha pénzt akarunk beletenni, melyiket tesszük? Boldogfalván tettek bele lejt is, forintot is, eurót is.”

A tervek szerint október 8-án, csütörtökön emelik majd le a toronygömböt egy kivételesen nagy daru segítségével. „Két alpinistát hámban a daru kampójával felemelnek, ők megkötözik a gömböt és leválasztják az árbóc végéről. Néhány napja felkúsztak az árbócon, hogy lentről szemügyre vegyék, úgy tűnik, hogy fémcsapokkal van rögzítve a gömb, így reméljük, aránylag könnyen szétcsatolható, nem kell vágószerszámot alkalmazni. Fontos különbség, hogy amikor a gömböt a helyére tették, akkor egész addig a magasságig fel volt állványozva a torony. Most az állványzat csak az ereszig tart, ezért kicsit macerásabb, kicsit bravúrosabb, de a lényeg, hogy leválasztják a gömböt, majd a daru leemeli és leteszi a földre együtt az alpinistákkal, akik a levegőben végig gondját viselik. A Haáz Rezső Múzeum egyik munkatársa pedig majd dokumentálja a remény szerint benne találtakat.”

A felújítók remélik, hogy a gömbben találnak üzenetet Fotó: Veres Nándor

A látványosnak ígérkező műveletet – a leemelést és a visszahelyezést – nyolc-tíz órán belül el kell végezni, mivel a daru ennyi ideig tartózkodhat Udvarhelyen. Ez idő alatt a villámhárítót is be kell építsék a templomtorony csúcsába, így, mielőtt a gömböt visszateszik, megfúrják az árbócrudat, hogy fogadni tudja a villámhárító rúdját, ami a gömbön keresztülhalad.

Amennyiben a gömb rejt valamit, azt gyorsan digitalizálják, hogy a másolatot tudják majd visszatenni a helyére. Egy henger alakú fémtokban pedig az előre elkészített anyagokat helyezik bele a gömbbe, ha lehet, úgy, hogy a gömb nyakán nyúlnak be, lehetőleg nem választanák szét félgömbökre.

A belvárosi református templom Székelyudvarhely főterén napjainkban Fotó: Veres Nándor

„Ha van benne valami, akkor elképzelhető, hogy azt is úgy tették bele a nyakán keresztül. Általában egy kampó van forrasztva belülről a gömbbe, arra van felakasztva szintén egy kampóval a kazetta, többnyire egy kis ernyő is van fölötte, hogy ha mégis beszivárog a víz, akkor ne érje a kazettát. Így kerül vissza a régi kazetta is a másolatokkal és az új is, vagy mindent egybe belepakolunk, ott a helyszínen eldöntjük majd. Lesz egy bádogos csapat is a helyszínen, amelyik a gömb javításával lesz elfoglalva a rövid idő alatt. Azt azért ne felejtsük el, hogy a mai világban, amikor a fegyverviselési engedély ritkaságnak számít,

nem is hinnénk, hogy egy ilyen gömb mennyire megmozgatta az emberek fantáziáját. Háborúk idején vagy akár egy komoly italozás után megesett, hogy célba lőttek ezekre a gömbökre.

A felsőboldogfalvin volt tizenvalahány bemenő lyuk alulról és felülről is, ami azt jelenti, hogy még repülőből is lőttek rá. Sőt, az is hírlik, hogy volt olyan kántortanító Felsőboldogfalván, aki a gyerekeket a gömbre célozva tanította puskával lőni. Az udvarhelyi református templom gömbjén is van néhány golyónyom, azokat is be kell forrasztani. Nyolc-tíz órán belül el kell végezni minden javítást, és elő kell készíteni, hogy vissza is tegyük. Nem tudjuk, hogy 1862-ben nyúltak-e hozzá, a dokumentumokban erről nem találtunk említést. Az is lehet, hogy akkorról származik az üzenet, amit megtalálunk, vagy még akkorról sem, nem lehet tudni. Majd csak akkor lesz biztos, amikor lent van a földön, és belekukkantunk a belsejébe” – hangsúlyozta Várday Zsolt.

Mivel csütörtökre eső várható, az eredetileg ekkorra tervezett leemelési és visszahelyezési akciót a szakemberek hétfőre, október 12-ére halasztották.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport