Királyok és boszorkányok Egresen: a hozzánk beszélő mélység

D. Balázs Ildikó 2020. szeptember 17., 19:01

Tudják mi az „egresi boszorka” története, egyáltalán hogyan kell elképzelni azt az apátságot, ahol a legnagyobb magyar királyt és második feleségét nyugalomra helyezték? Mit lehet tudni az elhunytak mellett található ékszerekről? A Temes megyei Egresen zajló régészeti ásatások kulturális antropológusa és kommunikációs tanácsadója, Sándor Cecília segítségével most a kulisszák mögé pillanthatunk be.

Sírbontás. A régészet egyik legdrámaibb fejezete a temetkezési helyek feltárása Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma

Az Árpád-házi király, II. András és a Maros partján álló kis falú, Egres kapcsolatához nyitni kell egy kultúr- és egyháztörténeti zárójelet – szögezi le indulásból Sándor Cecília. Tőle tudom meg, hogy Magyarországon az első ciszterci kolostor II. Géza uralkodása alatt jött létre, és az ő fia, III. Béla különös figyelemmel támogatta e szerzetesrendet. Egres volt a legkorábbi monostor, amit 1179-ben építettek.

„Különösen fontos, hogy Egres az első olyan ciszterci rendház volt, amelynek szerzetesei közvetlenül Franciaországból jöttek, Egres a híres Pontignyből népesült be. A kolostor igazi fénykorát II. András uralkodása alatt érte, hiszen II. András második felesége, Jolánta kapcsolatban állt Egres anyaapátságával, Potignyval. A királyi házaspár nagy tisztelője volt a rendnek, éppen ezért gazdag adományokban is részesítette. Képzeljünk el egy körülbelül 50-60 méter hosszú és a keresztháza alapján 20-25 méter széles templomot.

Egres a középkori Magyarország templomépítészetét tekintve a legnagyobb templomok közé tartozott a 13. században. Viszonyításként vegyünk egy példát: e templomot csak olyan későbbi épületek múlják felül, mint a brassói Fekete templom a 90 méteres hosszával.

Ilyen nagy volumenű volt tehát az apátság, ahol II. Andrást és második feleségét nyugalomra helyezték” – magyarázza a projekt kulturális antropológusa.

Munka közben Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma

A kolostor a későbbiekben a mongol támadásoknak esett az áldozatul, épületét erőddé is alakították, de azt is szétrombolták. A teljes pusztulás után már csak néhány pásztor legeltette nyáját a romok között, így mára nem csoda, ha az egykori virágzó kolostor teljesen eltűnt a föld színéről, és csak az emlékezete maradt fent.

„A régész kollégáim éppen a Szíriába található margati keresztes vár feltárásán dolgoztak, amikor megfogalmazódott a kérdést, hogy vajon II. András hol nyugszik, és miért nem ismeri a világ az egyik legnagyobb királyunk nyughelyét. Mondhatni így született meg a sírhely felkutatásának alapötlete” – jegyzi meg Cecília.

Az ötlet nyomán a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a temesvári Bánsági Múzeum szakemberei 2012-ben kezdték el a romok felderítését Egresen, de igazából 2016-ban történt meg az első kapavágás. Az első feladat az volt, hogy légifotózással és geofizikai felmérésekkel beazonosítsák a hajdani kolostor helyét, illetve a kiterjedését, majd elkezdődött a főhajó és a keresztház metszéspontjának felkutatása.

„Ez egy hosszas folyamat, minden egyes nap és minden egyes kutatószelvény megnyitása újabb titkokat rejtő kapukat nyitott meg előttünk.

A föld alól előbukkanó leletek pedig gyönyörűen tanúskodnak az apátság egykori művészeti és kulturális gazdagságáról.

A tavaly óta a Jolánta Kulturális Egyesület koordinálásával az Árpád-Ház Program keretében folytatjuk a munkát, ez egy nagy segítség. Az idei évünk egyik fontos eredményként elmondható, hogy a szentély közelében feltárt tumbaalapozások valóban II. András és felesége Jolánta királyné sírépítményeinek részei. Ugyanakkor az építészeti maradványok mellett tömegsírokat is feltártunk és számos kincset is találtunk, így például ezüstdénárokat, középkori érméket, gyűrűket, hajtűket, arany huzalos pártákat és sok más értéket” – meséli lelkesen Cecília.

Mint szavaiból kiderül, igazán különleges napnak számított az, amikor előkerült egy arccal lefelé eltemetett és testén vasmaradványokat őrző személy sírja.

Neki – mondja – mint a népi hiedelmek és vallásossággal is foglalkozó kutatónak különösképp felcsillant a szeme, hiszen ez a temetkezési forma az egyik legkegyetlenebb kivégzési módszer volt a középkorban, és egyben a halottól való félelem megnyilvánulása.

Arccal lefelé fektetett csontváz Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma

„A középkorban azokat temették el arccal lefelé, akiknek valamilyen ártó erőt tulajdonítottak, ezáltal biztosítva, hogy lelke ne hagyhassa el a testét, és szelleme ne tudjon visszatérni, kísérteni vagy ártani. Ez a leletanyag hűen igazolja a néphitet, hogy a lélek a szájon keresztül jut ki, és ha a száj fölfelé van, akkor a lélek a sírból kiszállva az élők közé kerül. Ha viszont a föld közepe felé néz, akkor arra száll, és az alvilágba jut. A feltételezésünket erősíti továbbá, hogy a boszorkányoknak bélyegzett személyeket nem engedték ugyanarra a megszentelt helyre temetkezni, mint a közösség más tagjait. Emelet a a sírban gyakran különféle vastárgyakat is elhelyeztek, hogy ezáltal is csökkentsék az ártó erejüket. Az egresi boszorka sírhantján rengeteg vasmaradvány volt látható, sőt a lábára és a mellkasára is fémtárgyakat szegeztek, még a térdében is vasszögeket találtunk” – magyarázza.

De találtak olyan sírt is, amelyben egy tizenéves kislány csontváza feküdt, koponyáján körben zöldes elszíneződéssel. „A csontokon még lehetett látni a nagyon vékony, töredékes állapotban lévő, négyzetes alakú bronzból készített pártavereteket. Ez az ékszer a szűziesség jelképe volt, viselete a 14. századtól kezdve terjedt el, fénykorát a 16. században élte. Ritka eset, hogy egy középkori temető ásatása során az elhunyt mellett ékszereket találjunk.

Az ásatás egyik legszomorúbb része, amikor a föld alatt kisgyerekek és csecsemők sírjait találjuk. Az egresi sírhelyen minden bizonnyal egy meg nem született vagy születés után azonnal elhunyt csecsemőt helyeztek egy felnőtt mellkasára.

Feltételezzük, hogy a felnőtt az édesanya lehetett, aki életét adta gyermekének világrahozatalakor. Így kerülhettek ők együtt egy közös sírba, ahol a csecsemő az édesanya mellkasán, a szívére helyezve feküdt, hogy még halálukban is együtt legyenek”.

Sándor Cecília, az egeresi régészeti projekt kulturális antropológusa és kommunikációs tanácsadója Fotó: Forrás: Sándor Cecília személyes archívuma

A fiatal antropológus elmesélte, a kutatómunka a kelő nappal kezdődik, és sokszor a naplemenete utolsó sugarainak fényében zárul, vagy még akkor sem. És nem, a feltárás alatt a régészek feladata nem csak annyi, hogy egyre mélyebbre ásnak le, és aprólékos gondossággal söprögetik az apró földszemcséket.

„A terephelyszínen számos szakszerű munkalépés van, a kőkemény fizikai munkától kezdve el egészen a számítógépes modellezésig. Olykor lapátolni és talicskázni kell még a nyári forróságban is, vagy éppen sátrakat építeni a tűző napsugarakkal szemben. Máskor gumicsizmát kell húzni, kimenni a zuhogó esőbe, és vödrökkel kimerni a felgyűlt vizet a szelvényekből. Van úgy, hogy napokig a leletek tisztítása a feladat” – meséli.

Értelmező rajz készítése Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma

Ugyanakkor persze folyamatosan készülnek az ásatási feljegyzések, melyek kiemelkedően fontosak az összefüggések felderítéséhez, születnek a méretarányos rajzok, zajlik a leletek dokumentálása, leltárba vevése, laboratóriumi vizsgálatokra, restaurálásra való előkészítése.

Cecília ugyanakkor kihangsúlyozza, nem csak a teljesen egyben, épen megmaradt vázak érdekesek és sokatmondóak. Egres – fűzi hozzá – újabbnál újabb meglepetéseket tartogatott, de arra is megtanította a csapatot, hogy valóban nem mind arany, ami fénylik.

Faragványrészlet Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma

„Számomra hatalmas öröm, hogy ebben a projektben dolgozhatok, a kutatás nagyon sok egyház- és építészettörténeti, valamint az egykori életmóddal, kultúrával és szokásokkal kapcsolatos tudással gazdagít. Az igazság az, hogy nincsen párja annak a tapasztalatnak, amikor a több évszázad alatt felhalmozott földréteg alól beszél hozzánk a mélység. Ezek felbecsülhetetlen pillanatok. Én mindenkit arra biztatok, hogy látogasson meg minket, és tapasztalja meg milyen a történeti múltunkat nemcsak könyvekből ismerni, hanem kézbe venni, látni és felfedezni. Csodálatos az az érzés, amikor megszólalnak a kövek” – mondja csillogó szemekkel Sándor Cecília.

Töredezett faragvány a törmelékes gödörből • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Töredezett faragvány a törmelékes gödörből Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Több mint száz, néhány milliméteres aranyozott fólia • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Több mint száz, néhány milliméteres aranyozott fólia Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Egy sírról készült értelmező rajz • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Egy sírról készült értelmező rajz Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Rajz és valóság • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Rajz és valóság Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Légi fénykép • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Légi fénykép Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Középkori pecsétgyűrű • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Középkori pecsétgyűrű Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Középkori kerámiatöredék • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Középkori kerámiatöredék Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Koponyatöredék • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Koponyatöredék Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
A terephelyszínen számos szakszerű munkalépés van • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
A terephelyszínen számos szakszerű munkalépés van Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Pénzérme a késő középkori magyar királyságból • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Pénzérme a késő középkori magyar királyságból Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Faragott töredék • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Faragott töredék Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Az előkerült vörös maradvány-faragvány • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Az előkerült vörös maradvány-faragvány Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Az út alatt nyitott szelvények • Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
Az út alatt nyitott szelvények Fotó: Az egresi ásatási projekt fotóarchívuma
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport