Advent az osztrák Sóvidéken: ott jártunk, ahol a Csendes éj született

Oláh István 2017. december 15., 15:30

A látvány s kép felső-ausztriai, kelt karácsony havában. Steyr, Steinbach, Oberndorf nevezetességeit keressük fel, a betlehemi jászlak, a karácsonyi díszek és a régi babák múzeumát, meg a kápolnát, ahol a világon először csendült fel a Csendes éj. A Mikulás is ebben a percben lép be az ünnepkörbe, robogón érkezik a városka főterére, szinte karikatúrája önmagának, szakálla hatalmas, köpenye akkora, mint egy felhő.

A Betlehemes a kereszténység egyetemes ünnepe. Ez a magyar karácsony a Gyermekkel Fotó: Oláh István

Szakad az eső, és mint egy végtelenített verkliből, valahonnan egyfolytában ömlik a mennyei tisztaságú muzsika. Szelíden zuhog, megállíthatatlanul. A gesztenyeárus ronggyal dörzsölgeti a bádoghordót hosszú percek óta, nincs is ezzel semmi baj, először azt hittem, csöves, aki a hirtelen alászálló sötétséget akarja bágyasztani valami kis fénnyel, csak később jöttem rá, itt nemsokára jó füstök szállnak fölfelé, még ha zuhog is reggel óta.

Háromnegyed négykor már égnek a lámpák a városban, negyed ötkor pedig sötét van.

Kérek egy szelet Mozartot, de ne legyen nagyon édes! Olyan nincs? Márpedig itt minden a Varázsfuvola szerzőjének varázsos igézetében telik, de nem múlik. Még advent hetében is. Ausztriára, ki tudja, mikor, e mívesebb („elit”) hangulattal egyszerre letéphetetlenül rátelepedett valami operettes ájer is, két öregúr sétál ráérősen, piros frakk, hosszú fehér sál, fekete kalap, kesztyű, ezüst fejű sétapálca. Egy Strauss-keringő,egy Lehár-operett kedélyes szívtiprói úgy száz évvel ezelőtt. Igen, Lehár. Akiért egész Bécs, egész Ausztria plusz Németország rajongott, a császárkor, a köztársaság, de még a nácik is imádták, és akit most a legjobb helyen emlegetünk, mert 1910-ben költözött az innen néhány kilométerre levő Bad Ischlbe, Ferenc József és udvara kedvelt nyári fürdőhelyére, néhány év múlva villát vásárolt e számára nagyon rokonszenves helyen, Bécs és Ischl között pendlizett azontúl, végül itt halt meg, ide is temették, jövőben lesz hetven éve. Percig se csodálkoznék, ha az egyik úr, kalapját megemelve mókás áriában jelenti be nekünk, nézőknek vagy statisztáknak, hogy kicsoda-micsoda ő, és mi a mai nap vidám avagy megható sztorija három felvonásban.

Amikor ez a mű készült, szó sem volt azokról a szörnyűségekről, amelyek népét éveken keresztül sújtották Fotó: Oláh István

A látvány s kép felső-ausztriai, kelt karácsony havában. Steyr, Steinbach, Oberndorf nevezetességeit keressük fel, a betlehemi jászlak, a karácsonyi díszek és a régi babák múzeumát, meg a kápolnát, ahol a világon először csendült fel a Csendes éj. A Mikulás is ebben a percben lép be az ünnepkörbe, robogón érkezik a városka főterére, szinte karikatúrája önmagának, szakálla hatalmas, köpenye akkora, mint egy felhő. Kilecvenesztendős nénikének aprócukrot csorgat a kezébe, ajándék, mert Linzből érkezett, befizetett egy csoportos kirándulásra, időtlen idők óta nyugdíjas, és percig se gondolta volna, hogy ezen a kedélyes, Bécs és Salzburg felezőpontján levő helyen találkozik a Mikulással. Az igazival, s közben azt is tudjuk, ilyenkor több millió Mikulás bolyong vagy igyekszik céltudattal a megrendelőlista szerinti helyre a kontinenseken, és mind igazi!  Ebben a középkorias városkában, a Christkindl-plébánián, búcsús templomban látható a világ legnagyobb betlehemese.

Heltaihoz vissza

Az elmúlt napokban, amikor ültük volna a mi urunk Jézus Krisztusnak születésének napját – írja Heltai Gáspár kolozsvári plébános 1550 táján – kezdék az időről gondolkodni, mely nemesen rendelték a régi szent jámborok azt a hitnek ágai szerént, hogy ugyan rendszerént majd minden ágáról egész esztendő által prédikálhatnának. Hadd tegyük közérthetővé az állítást: Heltai mester ezzel csak azt mondja, a jó papnak kerek esztendőn át van prédikációra érdemes témája a krisztusi legendáriumból:

„Mert elmúlt immár a karácsony napja, akkor prédikálottuk ezt az ágát: Ki fogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától. Majd elérközik a nagyhét, akkor követközik a hitnek ágaiban: ,ként szenvedett Pontius Pilátusnak alatta. Megfeszíttetett, megholt, eltemettetett, alászállott pokolba. ,Aztán előjő mindjárást a húsvét napja. Akkor leszen emlékezet a mi urunk Jézus Krisztusnak feltámadásáról, melyről vallást teszünk az igékkel: ,harmadnap után halottaiból föltámadott.

Ezt minden évben eljátssza Európa, és a jó értelmű elvilágiasodás minden embert a játék részesévé tesz. Igazamat csak egy pillanatig cáfolja a látvány, hogy csupa öreg furikázik a komfortos társasbuszokon a Christkindl felé, és aztán egy angyali dallam kápolnájába. Újabb kori szokás szerint mindkettő amolyan kegyhely, amit múzeummal kereszteztek, és az idegenforgalomnak ajánlják, mert tény, hogy látogatottságuk okán elvilágiasodnak ezek a kegyes helyek. Az öregek diszkrét rohamára is van magyarázat: akármennyire is ünnep az advent, a fiataloknak dolgozni kell, úgyhogy az utaztatók a nyugdíjasokat szervezik be. Ez az időszak holtszezon, ezért is jöhetnek persze, és jutányos áron az öregek. Amit e nagy osztrák betlehemeseken látni, polgári gyerekszobákból ismerős műfaj. Olyasmi, mint Hófehérke és a hét törpe története egyetlen nagy asztallapra fölépítve. Igaz, e nem bonyolult mesének a felépítéséhez olykor sok esztendő is kevésnek bizonyul. Ebben a középkor nagy katedrálisainak építőjéhez mérhető az ember, amikor öt, sőt tíz generáció teljes életét uralta a nagy mű. Itt azért nem beszélhetünk ilyen irgalmatlan idődimenziókról, ám ha csak néhány év, az is elég, még sok is. Azóta Columbo-krimiben láttam a waterloo-i csatát, egy karrierkatonának ezzel a monumentális, vagy ellenkezőleg, kicsinyített ütközettel kedveskedett születésnapján a felesége. Úgy gondolom, tizennyolcadik század végi ez a játék és művészet határán elhelyezkedő műfaj, olyasmi, mint az árnyékrajz.

Tulajdonképpen két betlehemest láttunk a plébánián, az egyik statikus, a másik mozgatható. Előbbi 778, hársfából faragott, korhű figurából áll, mestere Pöttmesser Ferdinánd, aki Meránban született a 19. század végén, harmincévesen felhagyott eredeti mesterségével (kereskedő volt), attól kezdve minden idejét e figurák megfaragása és festése töltötte ki. A szobrászatot nem tanulta, ösztönös művész volt. Első betlehemesét egy svájci kolostornak építette meg, ez a második. A mozgatható élőképet Karl Klonda készítette, háromszáz alakot állított fel, a mester negyven évet dolgozott rajta.Kezdetben kézzel mozgatták a szerkezetet, jó ideje gép hajtja a műremeket.

Mi a helyzet Pesten?

Maradhattunk volna közelebb is. A betlehemjárás krónikájába pillantva látom, korábbi években a Magyar Néprajzi Múzeumban, a Mezőgazdasági Múzeumban, a Magyarok Világszövetsége székházában voltak kiállítások. Egész pontosan 1993-tól, s ez az év számunkra jelentős dátuma a szokásnak: Magyarország a többi közép-kelet-európai állammal együtt először kapott meghívást Rómába, az akkor már 18. alkalommal megrendezett Száz jászol kiállításra. A hírt olvasva egy korábbi információhoz pászíthattam, a steyri jászolmúzeumban ugyanis két magyar betlehemes is látható, az egyik kerámia, a másik vessző. A kerámiatárgy nagyobb változata pedig a Vatikánban található, a címke szerint.

Az alkotások Jézus születéséhez kapcsolódnak, a betlehemi jelenetet vagy szereplőit ábrázolják, felelevenítik a betlehemezés hagyomány Fotó: Oláh István

Az évenkénti pályázat szövege tényszerűen közli az okot, a célt, illetve a módszert: a bemutatásra kerülő alkotások Jézus születéséhez kapcsolódnak, a betlehemi jelenetet vagy szereplőit ábrázolják, felelevenítik a betlehemezés hagyományát, továbbá az advent, a karácsonyi ünnepkör tárgyi és díszítőelemei is megjelennek. A munkák természetes alapanyagok (többek között fa, agyag, csuhé, szalma, gyékény, vessző, textil, bőr, papír, fémek, üveg, kő, mézeskalács) felhasználásával, különböző technikák (pl. faragás, kerámiaformázás, csuhé-, szalma- és vesszőfonás, szövés, hímzés, foltvarrás, nemezelés, batikolás, faintarzia-készítés, tűzzománcozás, ikon- és olajfestés, gravírozás, hajtogatás stb.) alkalmazásával készülnek.

Ez csupán a magyar műhely. Mellette ott van minden kontinensek ajándéka,

a Szíriában, Peruban, Kolumbiában, Ghanában, Horvátországban, a Fülöp-szigeteken, Szlovákiában, a skadináv államokban, végül pedig a helyben, Steinbachban elkészített betlehemes élőkép is. Ez a világ karácsonyi gondolata, amiből jut is tavalyról, marad is jövőre.


Csendes éj előtt, még délután

Salzburg az osztrákok Sóvárada, Sóvidék folyója pedig a Salzach. Nem sok jót mondanak róla, ronda dolgokat művelt az idők folyamán, áradásaival számlálatlanul futásra, végül pedig költözésre kényszerítette a közelben lakókat. Vizekre meg tűz, már csak az hiányzott a minden vidékek tudott és számontartott középkorából. Itt a napóleoni háborúk utáni években is történt valami, amit sietnek elmondani a bedekkerek és az idegenvezetők.

És amiért manapság csődülnek ide a látogatók. Oberndorf Szent Miklós-templomában 1818 karácsonyán csendült fel először a Stille Nacht, heilige Nacht, mi, magyarok Csendes éj, szentséges éjként ismerjük, és amely két lelkész kompozíciója.

Az idén decemberben százkilencvenkilenc éves dalt Franz Xaver Gruber és Joseph Mohr költötte, és azóta háromszázharminc nyelven, illetve dialektusban szólal meg karácsonykor a Földön.

Végül a babamúzeum, ami az immár történelmi súlyú, és ugyanakkor ellentétpárjában fogalmazva pihekönnyű tárgyakban jelenik meg. Száz-százötven éves karácsonyfadíszek, olyan porcelánfejű alvóbabák, amikkel a dédnagyanyák játszottak, amikor még járni is alig tudtak, hintalovak, dobok, huszárcsákók, kardok, egyszóval minden, amit a család legfiatalabbjának, Heinznek, Franznak vagy Rudinak hozott az angyal, és aki addig játszott katonásdit, míg aztán felnőtt, és akkor már igazi háborúba kellett menni, esetleg meg is kellett halni a császárért és a hazáért. Igen, az első világháború volt, ami széttördelte az időt és a korábbi óriásbirodalmat. Ám mindez az igazi és nem a babamúzeum s a karácsony múzeumának leltára.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMAL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.