HIRDETÉS

Homok helyett kőszikla: fejezetek egy 460 éves iskola történetéből

Hajnal Csilla 2017. november 01., 15:23

Csáky Károly nyugalmazott lelkész 1949-ben kezdett tanulni a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban, később tanárként tért vissza a falai közé, és a Református Kollégium Egyesület elnökeként is ismert volt. Azt mondja, annak idején nem csak tanítottak, hanem neveltek is az immár 460 éves iskolában, pedig már akkor sem az volt az intézet, mint hajdanán. Csáky Károly, nyugalmazott református lelkész mesélt nekünk kollégiumi éveiről, az 1948-as tanügyi reformról és mindarról ami ezután következett az iskola életében.

Csáky Károly, nyugalmazott református lelkész mesélt nekünk kollégiumi éveiről Fotó: Haáz Vince

Édesapja református lelkész volt Cserefalván, édesanyja tanítónő, akit az 1948-as tanügyi reform után kirúgtak a tanügyből, az egyházi földeket pedig beszippantotta a kollektív gazdaság. Az első három elemi osztályt a cserefalvi iskolában járta ki, majd tudva azt, hogy ötödiktől bejön Marosvásárhelyre a kollégiumba tanulni, Ákosfalván folytatta a negyedik osztályt. Abban az időben ugyanis egy református család el sem tudta volna képzelni, hogy gyermeke ne a református kollégiumban tanuljon. Így került Csáky Károly is Marosvásárhelyre, abba a tanintézetbe, amely odakerülésekor már nem református kollégium néven s nem is abban a szellemben működött. Az 1948-as tanügyi reform ugyanis nem kímélte a nagy tekintélyű tanintézetet sem.

Leverték a második címert, a Sárospatakról származó szárnyas angyalt is az épület homlokzatáról, és nem csak felekezetiségétől fosztották meg, tudományos színvonala is veszélybe került.

Államosították, ettől kezdve a Marosvásárhelyi 2-es számú Fiúlíceum nevet viselte, s a zsoltárok helyett munkásdalokat énekelt az iskolai kórus.

Megkülönböztetések áldozata

„Amikor én 1949-ben bekerültem az iskolába, már nem a régi tanintézet volt. Nyilván a tanárok a régiek voltak, de érezni lehetett, hogy őket is próbálták megváltoztatni, hogy ne maradjon meg az a régi szellemiség, lelkület, ami addig meghatározta az iskolát. A díszterem istentiszteleti hely volt azelőtt, az 1955-ben felépített színpad helyén szószék volt, és minden reggel áhítattal kezdték a napot. Lassan beszoktunk ebbe a nem régi, de nem is új világba, ebbe az átmeneti időszakba, meg kellett szoknunk, főleg nekünk, vidékieknek. A hangot könnyen megtaláltuk az osztálytársakkal, de más volt a tanulmányi követelmény, amit kellett tartani. Próbáltam a magam lelkületét élni, hiszen mégis egy lelkészcsaládban nőttem fel, és nem az új világban, ami engem itt várt. Sok kellemetlenség és megkülönböztetés ért emiatt. Például amikor Amerikából hozott értéktelen tanfelszereléseket osztottak ki szegényebb családoknak, olyanokat, amelyeket soha nem láttunk addig, ceruza, aminek a végén radír volt, vagy körző. Az osztályfőnököm mindenkinek adott valamit, még a professzor gyerekének is, egyedül nekem nem. Le kellett ezt nyelni, de olyan seb maradt az illető tanár iránt, amit nem azt mondom, hogy sosem tudtam megbocsátani – ráadásul híres ember lett aztán belőle – , de a lelkemben azóta is ott maradt valami.

Akkor kezdődött a pionir időszak, de nekem nem szabadott pionírnak lenni, az IMSZ-be, azaz az Ifjú Munkás Szövetségbe sem vettek be ilyen embereket, mint én. Nem dicsekedhettem a tanulmányi előmenetelemmel, és én ezt éreztem végig. Sokat jelent, hogy a gyerek első négy iskolai évében hogyan készítik fel, kikkel tanul, milyen eredményekkel zárja az elemit”

– emlékezett vissza Csáky Károly kollégiumi éveinek elejére.

Neveltek, nem csak tanítottak

Még két fiútestvére volt benn az internátusban, akiket el kellett tartania szüleiknek, az egyházi földeket pedig elvette a kollektív, édesanyja nem taníthatott többé. Sokat dolgoztak a gyerekek is nyaranta otthon, nem csak a gyermeki munkából vették ki a részüket.

Sok viszontagságon ment keresztül a 460 éves iskola Fotó: Haáz Vince

„Egy hat hektáros gyümölcsös kezelését kínálták fel édesapámnak, mert szakember volt ebben, ott dolgoztunk egész nyáron. Mikor a nap jött fel, mi már ültünk le pihenni, és este tizenegyig ott voltunk. Kapáltuk a fák tövét, kitányérozni, metszeni kellett, de a legnagyobb munka a permetezés volt. Huszonöt kilós permetezőgépet, ami megtöltve negyven kiló volt, tizenévesen kellett cipelnünk, nem volt könnyű. Édesapám egyszer megkérdezte, mikor vitt haza a lószekérrel, hogy megbuktam-e, mondtam nem, erre ő azt válaszolta, vett nekem egy ajándékot, keressem meg. De nem találtam a széna között, egyszer csak egy vadonatúj kaszát húzott elő, megvolt az ajándékom” – nevetett az egykori kollégista, aki hetedikesen szertornázni kezdett, tizedikben országos versenyen képviselte az egész Magyar Autonóm Tartományt. Hozzátette, nem ért el kiugró eredményt, de ott volt, és már az sokat jelentett számára. „Így érettségiztem le tizedikben nagyon fiatalon. Tóni bácsi, azaz Pálfy Antal egykori matematika tanárunk meg is kérdezte, hogy meg vagyunk-e érve egyáltalán? Ő volt az, aki arra kért, adjuk össze az A-t a B-vel, vagyis a szilvaízes csuprot a bivalyborjúval, de nem tudtunk rá haragudni, mert éreztük, hogy amit mondd, azt jó akarattal mondja.

Volt olyan időszak, amikor az egyes volt a legjobb jegy, néggyel-öttel már bukott a diák, aztán az ötös lett a legjobb, majd a tízes.

Nemes Károly volt az igazgató, amikor odakerültem, aztán volt még két igazgató, utánuk jött Kozma Béla, vele érettségiztünk, ő még sokáig maradt az iskola élén. De még voltak tanáraink, akik a régi mentalitásukkal ott voltak közöttünk: Csekme István történelem szakos, Tóni bácsi, vagyis Pálfy Antal matek szakos tanár, zenetanárunk Vajda Márton volt. Akik már meghaltak, Győri Béla, Kiss Elemér is híres tanárok voltak. Nem csak tanítottak, de neveltek is, próbálták belénk csepegtetni, amit magukkal hoztak” – emlékezett vissza pedagógusaira Csáky Károly.

Diákönkormányzat

Külön világot jelentett az internátusi élet a református kollégiumban. Egy felügyelő tanár volt, aki éppen csak a tanulókra tekintett, de minden ügyet a diákság intézett.

Külön világot jelentett az internátusi élet a református kollégiumban – magyarázza az egykori diák Fotó: Haáz Vince

Volt egy internátusi titkár, ő volt a nagyfőnök, volt mellette egy bizottság, akár fegyelmi bizottság, minden szombaton számba vették a heti eredményeket, és büntettek is. Ha rosszul tanult, nem mehetett ki az internátusból, ha súlyos „bűne” volt még szobafogságot is kapott a diák. Fizikai bántalmazás nem volt, a kintlakóknak otthon a szülei elintézték a fegyelmit, ha rossz eredményt vittek haza. Az internátusban a kimenőt vonták meg, ami mindig vasárnap és csütörtökön lett volna. Ha az illető szekundával zárta a hetet, akkor kimaradt a kimenője.

„Így volt ez a szünetekben is, ezért fel is voltam háborodva, hogy később, amikor a Református Kollégium Egyesület elnöke voltam, elhangzott, hogy akarnak venni televíziót a folyosóra, hogy szünetekben legyen. De minek? Menjenek le a diákok az udvarra. Annak idején nem volt egy diák sem a folyosón, a szolgálatos tanulók mindent rendeztek. Ilyen önkormányzata volt a diákságnak, amit én azóta is hiányolok”

– mondta Csáky Károly.

Lelki többletet kaptak

Az iskola dísztermében – a korábbi istentiszteleti helyen – osztály volt a színpad helyén, 1955-ben bontották ki a falat, és készítették el színpadot. 1955-ben rendezték meg itt az első előadást, a tanári kar a Légy jó mindhalálig, a diákok a Ludas Matyi című előadással ünnepelték meg a színpad megnyitását.

Már a kezdetekben neves, Wittenbergben tanult európai műveltségű rektorok alapították meg a marosvásárhelyi iskolát a hit, magyarság, európaiság szellemében Fotó: Haáz Vince

Csáky Károly 1994-ben tanárként tért vissza az újrainduló egyetlen református osztály idejében. „Az összes egyházi tantárgyat én tanítottam, Rózsa Mária volt az osztályfőnök, ennek az újraindulásnak is nagy története van, amit sokan nem ismernek. Akkor mindenki azt hitte, hogy ide angyalok jöttek, és sok tanár csalódott, rájöttek, hogy olyanok ezek a diákok is, mint a többiek. Azt mondtam, kicsit várjunk, ugyanonnan jöttek, mint a többiek, de hátha változnak. És változtak is, mert  ezek a diákok kaptak valami pluszt, amit más osztályokban nem. Ez az a lelki többlet, a hit értékének plusza, amivel másképpen nézik az életet, másképpen hordozzák el a terheket, csalódásokat, megpróbáltatásokat, mert nem mindegy, hogy homokon áll az ember, vagy kősziklán” – zárta beszélgetésünket a Marosvásárhelyi Református Kollégium egykori diákja, lelkipásztora.

Iskolatörténet 460 évben

Már a kezdetekben neves, Wittenbergben tanult európai műveltségű rektorok alapították meg a marosvásárhelyi iskolát a hit, magyarság, európaiság szellemében. 1601-ben és 1602-ben Basta hadai az ősi iskolát a templommal együtt felégették, 1615-ben Bethlen Gábor anyagi támogatást biztosít az iskolának, amelyet több fejedelem, mágnás, püspök, gazdag polgár követ. 1718. április 18-án az üldözésre kényszerített Sárospataki Református Kollégium egyesül a Schola particulával, és olyan felsőfokú intézmény lett, amely egész Erdély szellemi életére kihatott. Ettől kezdve beszélünk Marosvásárhelyen református kollégiumról, amely hosszú időn át teológiai, bölcsészeti és jogtudományi tanszékkel működött. 1804-től Bolyai Farkas székfoglaló beszédével elkezdődik a kollégium Bolyai korszaka, amelynek szelleme máig meghatározó. A kommunista reformokat követően 1994-ben indulhatott újra a református osztály a Bolyai Farkas Gimnázium keretében. A minisztérium előbb kihelyezte a teológiai osztályt a nyárádszeredai Mezőgazdasági Gimnáziumba, majd a Gecse utcai református templomban kapott helyet. A tanfelügyelőség megerősíti, hogy maradhatnak a Bolyai Farkas Gimnáziumban, de tanterem híján áthelyezik az Építészeti Szakközépiskolába, ehelyett azonban az esperesi hivatalban lelnek „otthonra”. A második félévtől azonban megtalálják méltó helyüket a Bolyai Farkas Gimnázium épületében. 2000 óta pedig önálló tanintézményként működik a Marosvásárhelyi Református Kollégium.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMAL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.