Világháborús olvasókönyv őrzi az elődök emlékét

Péter Beáta 2021. szeptember 23., 19:24

Minden családnak megvan a maga háborús története, vesztesége, szenvedése, és ezt nem szabad elfelejteni – hangsúlyozza Szabóné Hajdu Magdolna, akinek hosszú évek kutatómunkája nyomán látott napvilágot az Itt (is) járt a háború – Csíkcsicsó katonái a két világháborúban című kötete. A szerző több mint kétszáz csicsói családot keresett fel, hogy meséljenek a háborús emlékeikről, a Domus Historiát, levéltári anyagokat és a korabeli sajtót lapozta fel, veszteséglistákat tanulmányozott, gyászjelentőket, régi fotókat gyűjtött, leírásokat, naplókat kutatott fel, hogy minél átfogóbban és pontosabban mutassa be a falu történetének mintegy negyven évét.

Világháborús olvasókönyv őrzi az elődök emlékét
galéria
Egy szelet a falu történetéből. Hosszú évek kutatómunkájának eredménye Szabóné Hajdu Magdolna könyve Fotó: Veres Nándor

A háborús történetek iránti érdeklődése gyerekkorába nyúlik vissza, mindig nagyon elevenen foglalkoztatta a téma, noha, akkor még nem gondolta, hogy gyűjteni fogja a csicsói háborús eseményeket és a két világháborúban részt vevőknek emléket állítva könyvbe foglalja ezeket – emlékezett vissza Szabóné Hajdu Magdolna, nyugalmazott matematikatanár, amikor csíkcsicsói otthonában meglátogattam.

„Már gyermekkoromban foglalkoztatott a háborús téma. Háborús időszakban születtem, 1942-ben már dúlt a háború, benne volt a légkörben. A későbbiekben aztán, diákkoromban ez tabutéma volt, mert ez már Sztálin elvtárs ideje, az én iskoláskorom arra esett, úgyhogy »meggyászoltuk« Sztálint, amikor ’53 márciusában egyik tanárunk bejelentette, hogy milyen tragédia érte a világ dolgozóit.

Akkor én már tudtam, hogy valami borzalomtól szabadult meg az emberiség. Mert otthon ez nem volt ez tabutéma. Abban az időben tilos volt rádiót hallgatni, de éjszaka hallgatták a szüleim, és én is füleltem, tisztában voltam a dolgokkal.

Édesapámék tiszta szívvel várták az amerikaiak támogatását, úgyhogy még álmában is látott ilyent, hogy jönnek az amerikaiak. De különösebben nem foglalkoztak velünk az iskolában ilyen szempontból, még középiskolában sem, pedig jó tanáraink voltak. A történelemoktatásban a világháború nem kapott helyet, vagy ha igen, az sem úgy volt tálalva, hogy értsük, miről van szó. Amit magamra szedtem gyermekként a szülői házban, az volt csak bennem. Úgy érettségiztem, hogy vajmi keveset tudtam az egésznek a történelmiségéről. De szerintem mások is így voltak vele, mindannyian így voltunk.”

A csíkszentmártoni születésű Hajdu Magdolna az érettségi után egy évvel férjhez ment. Férje, Szabó Ákos tanító 1928-ban született, és mint mondta, a magyarok bejövetelét tele lelkesedéssel élte meg, még verset is mondott akkor. Az iskoláit 1949-ben fejezte be, és komolyan vette a történelemtanulást.

Több ezer dokumentum, feljegyzés sorakozik a dobozokban Fotó: Veres Nándor

„Én nagyon sokat tanultam tőle, és a történelem iránti érdeklődését is átvettem, jobban érdekelt ez a téma, a két világháború, mint bármi más. Mindig csodáltam az ő tudását, mert az enyém akkor még csak felszínes volt, de ő behatóan ismerte a magyar történelmet. A gyerekeinket is eligazította elég idejében ilyen téren. Viszont bennem nagyon megvolt a szülőföld iránti borzasztó nagy ragaszkodás, szeretet, az anyanyelvért való kiállás. Elég hamar, 18 évesen tanítani kezdtem, a gyerekek mellett végeztem el a tanárképzőt”– eleveníti fel.

Kilenc éven keresztül Tusnádon tanított, majd férjével Csicsóban telepedtek le. „Mindig kerültem a bejáratott dolgokat. A nevelő munkában nagyon törekedtem az újszerűségre, hogy egészen másképp csináljam, mint az előttem levők. A matematikában kevésbé, de az osztályfőnöki munkában ezt nagyon tudtam érvényesíteni, a múlt kutatása, az értékeinkre való figyelem felhívása mindig szem előtt volt, és mindig volt bennem egy adag vágy, hogy a humán dolgokat műveljem. Nagyon jól eligazított egy-egy híres embernek egy-egy magvas mondása, amit igyekeztem magamévá tenni, le is írogattam ilyen gondolatokat, és sokszor hosszú ideig egy-egy ilyen gondolat vezérelt.”

Csicsói katonák Galíciában Fotó: Forrás: Szabóné Hajdu Magdolna gyűjtése

Szabó Magdolna 2000-ben nyugdíjba vonult, de a közösségért való tenniakarása nem hagyott alább, sőt. 2004-ben, amikor Csíkcsicsó önálló község lett, önkormányzati képviselőként folytatta a munkát. Amikor 2006-ban a falu központjában felállították a háborús emlékművet, irodalmi-dokumentációs összeállítást készített – az előadásban a katonaviseltek unokái, dédunokái léptek fel – , Itt járt a háború címmel kiállítást állított össze. Létrehozta az Élő Emlékezet Egyesületet, a későbbiekben falvédő kiállítást szervezett, színicsoportot toborzott, hogy méltó módon ünnepeljék meg a csicsói amatőr színjátszás száz évét. „Az éjszaka jó tanácsadó, mondják, és ez így is van, mert minden jó gondolatom éjszaka született. Amikor a kiállításra készültem,

egy éjszaka eszembe jutott ez az idézet: az el nem mondott élet nem élet. A továbbiakban ez volt a vezérelvem, hogy meg kell legyen a visszacsatolás, a régieket fel kell vonultatni, a halottakról meg kell emlékezni.”

A készülő könyv kiadását a Csíkcsicsói Közbirtokosság vállalta fel mintegy három évvel ezelőtt. „Ez a könyv nem hadtörténeti munka. Ez a kötet Csíkcsicsó világháborús olvasókönyve, krónikákkal, történetekkel, és sok-sok adattal fűszerezve. Számbavétel, dokumentálás, megemlékezés, nevelés, példamutatás. Egy matematikatanár személyes háborúja a felejtés ellen, az értékek megtartásáért” – írja a kötet előszavában a szerző lánya, Daczó Katalin.

Roth Borbála és fia, Kopacz Kálmán Fotó: Forrás: Szabóné Hajdu Magdolna gyűjtése

Szabó Magdolna kiemelte, elég hamar kikristályosodott, hogy kiindulópontként az egyházközség Historia Domusának a háborúra vonatkozó részeit fogja használni. Ehhez kapcsolta a korabeli sajtóban megjelent cikkeket, harctéri híreket, a háborús időszak minden más eseményét, ugyanakkor régi feljegyzések, fényképek után kutatott, veszteséglajstromokat nézett át, interjúkat készített a veteránokkal, vagy azok családtagjaival, régi gyászjelentőket gyűjtött.

„Az első világháború nem ért véget 1918-ban úgymond, és nem lehetett lezárni 1920-al sem, mert még 1923-ban is jöttek haza katonák a fogságból, vagy érkezett levél 1929-ben is, hogy meghalt valaki a faluból. Egyre jobban láttam az összefüggéseket, az egész, mint egy füzér, úgy állt össze. A könyvben Csicsó negyven éve egybefüggő történelemként van, minden benne van, a mindennapi élet is. Ezért kerültek bele még családi képek is abból az időből. Nagyon fontos volt számomra, hogy minél több csicsói emberarcot és nevet kihozzak a könyvben.”

Kelemen József János és bajtársa 1916-ban Fotó: Forrás: Szabóné Hajdu Magdolna gyűjtése

Egyéni visszaemlékezések az első és második világháborúról, levelek, naplók, a szerző által készített interjúk, feljegyzések és több mint négyszáz fotó sorakozik a kötetben, a legvégén pedig 284 első világháborús és 306 második világháborús honvéd van felsorolva, születési és elhalálozási adataikkal, szüleik, házastársaik nevével, megemlítve, ki volt fogságban, vagy milyen harci cselekményeik voltak.

„Az idős asszonyok is meséltek, mert ők a férjük helyett is nagyon sokat tudtak, mindent tudtak. 

Volt, aki nem beszélt sokat róla, vagy egyáltalán nem. Volt, aki derűvel, a legnagyobb tűzharcról is derűsen beszélt utólag. Van olyan visszaemlékezés, hogy elolvasva is csak sírni lehet. Olyanok is szólalnak meg az interjúkban, akik azokban az időkben még gyerekek voltak, van olyan, aki egyedül menekítette 12 évesen a javaikat az erdőre.”

Kakastollasok. Minden család érintett a háborús történetekben Fotó: Forrás: Szabóné Hajdu Magdolna gyűjtése

Egyik különleges része a visszaemlékezéseknek a Péter testvérek feljegyzései. Péter Erzsébet a menekülés ideje alatt írt naplót, testvére, Gábor pedig sok évvel a háború után emlékezett vissza erre az időszakra. „Nagy ajándék volt számomra, amikor megtaláltam Péter Gábor visszaemlékezéseit. A kötetben a két testvér »mesél« ugyanarról a valamiről, párhuzamosan, és ez nagyon hitelesíti, hogy mi zajlott itt ’44 őszén. Ugyanígy a többi visszaemlékezés, amelyek a menekülést és azt elevenítik fel, hogy itt mi volt akkor Csicsóban, azokat a háborús napokat, hogy naponta hány embert temetett a pap, hogyan vitték a halottakat, az iskola hadikórház volt stb.”

Fontos emlékezni az elődeinkre – hangsúlyozza a szerző Fotó: Veres Nándor

Minden család érintett a háborús történetekben, és fontos ezeket felidézni, hogy a fiatalokban alakuljon ki a kötődés az elődeik iránt. Ha valakinek csak általános ismeretei vannak a világtörténelemből és a háborúról, tudja, hogy itt is volt, de nem kötődik személyesen a szülőfalujához, a családjához, amivel tud azonosulni, akkor az csak felszínes ismeret, nem igazán szívbéli dolog – véli Szabóné Hajdu Magdolna. „A hosszú évek kutatómunkája során én is részese lettem ezeknek a történeteknek, sokakat ismerek névről, arcról. Már a kezdetektől az volt bennem, hogy engem mindenki érdekel, aki a fronton volt, függetlenül attól, hogy ott meghalt, vagy fogságba került, hazajött épségben vagy csonkán, netán nem is ért haza soha. Ők mind a falu történetének, a falu életének, a mi életünknek a részei.”

Az Itt (is) járt a háború – Csíkcsicsó és katonái a két világháborúban című kötetet, a Csíkcsicsói Közbirtokosság és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezésében, szeptember 24-én, pénteken 17 órától mutatják be a Csíkcsicsói Művelődési Házban. Köszöntőt mond dr. Lukács Bence Ákos vezető konzul, a rendezvény házigazdája Kósa Imre, a Csíkcsicsói Közbirtokosság elnöke. A kötetet Berekméri Árpád-Róbert marosvásárhelyi történész mutatja be. Közreműködik a csíkcsicsói fúvószenekar és Tóth Bálint.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport