Küzdeni a felejtés ellen. Fiókban porosodó kéziratot tett közkinccsé Katona Zoltán

Péter Beáta 2019. október 02., 17:59 utolsó módosítás: 2019. október 03., 09:07

Hát ilyen világ volt címmel jelent meg a székelyudvarhelyi Szabó Elvira visszaemlékezéseit tartalmazó kötet, amely úgy szól a családról, közösségről, kitartásról, szeretetről, emberségről, hogy közben fontos adalékokkal egészíti ki Székelyudvarhely múlt századi történetét. Katona Zoltánnal, a kötet szerkesztőjével beszélgettünk.

Küzdeni a felejtés ellen. Fiókban porosodó kéziratot tett közkinccsé Katona Zoltán
galéria
Katona Zoltán: azt vallom, hogy én tulajdonképpen a felejtés ellen küzdök Fotó: Beliczay László

– Mikor találkoztál Szabó Elvira feljegyzéseivel, és hogyan öltöttek végül könyvformát ezek?
– Tavaly májusban jelent meg a Székely Dalegylet történetét bemutató kötet, amelynek társszerzője voltam. A könyv fotóanyagát Szabó Zsolt digitalizálta, aki napközis társam és évfolyamtársam volt, egymás melletti tömbházban nőttünk fel, ő is Tábor lakótelepi „betongyerek”, akárcsak én. Akkoriban említette, hogy a nagymamája négy füzetben leírta visszaemlékezéseit, és a család már rég gondolkodik azon, hogy ezt valamilyen módon fel kellene dolgozni. Mivel már korábban jelentek meg kiadványaim – igaz, ilyen jellegű még nem –, rám gondoltak, hogy a négy füzet anyagából egy szerkesztett, megírt, a nagyközönségnek szóló kiadványt készítsek. Elolvastam a kéziratot, és megegyeztünk.

Már az első mondat úgy megfogott, hogy egy az egyben benne is hagytam a könyvben. A későbbiekben is vannak olyan részek, ahol Elvira néni mondatain nem változtattam, ugyanis szerintem irodalmi igénnyel voltak megírva.

Miután végigolvastam és kijegyzeteltem, eldöntöttem, hogy körülbelül miként fogom felépíteni. A füzetekben ugyanis a történetek nem kronológiai sorrendben követték egymást: volt úgy, hogy elkezdte az írást a gyerekkoráról, egy idő után átváltott naplószerű, jelen idejű bejegyzésre, majd új füzetet kezdett, amelybe átmásolt részeket az előzőkből. Az volt tehát számomra a nagy kihívás és munka, hogy az egészet egy kronologikus idősíkba tereljem, hogy egy logikus, egybefüggő szöveget készítsek belőle. Sokat tettem-vettem a bekezdéseket, még a korrektúrapéldányon is esett ilyen típusú változtatás. A szöveggondozásban sokat segített a feleségem, a végső változat az ő érdeme.

– Milyen embert ismertél meg a kézirat olvasása közben a visszaemlékezések írójában?
– Egyszerű ember volt, egy nagyon szép és példaértékű életet élt. A könyvben az életét három korszakra osztottam: 1919-től, születésétől 1945-ig, majd ’45-től 1990-ig, a háború végétől a rendszerváltásig, és onnan 2015-ig, a haláláig. A korszakolás azért volt fontos, mert ekkor történtek a nagy változások mind az ő, mind pedig a környezete életében. Elvira hét gyereknek adott életet, közülük öten érték meg a felnőttkort – nagy fájdalmam nekem is, de legfőképp a családnak, hogy Elvira két legnagyobb fia idén elhunyt, így sajnos nem érték meg édesanyjuk visszaemlékezéseinek megjelenését. Férje, Szabó László hatvanéves korában, 1973-ban halt meg – ez volt a legnagyobb törés Elvira életében: mire felépítették a házat és minden kezdett idillivé válni, a férje szívinfarktust kapott egy szombat este.

Elvira a cserkészcsoportban – a felső sorban jobbról a második Fotó: Forrás: Katona Zoltán

Voltak azonban olyan történések is az életében, hogy menekült a vonattal, két kicsi, síró gyermekkel az ölében, a harmadikkal a hasában. A folyamatos újrakezdés szintén jellemezte ezt az életutat. Számomra

azért is példaértékű, mert igazi családanya volt

– ha van valaki, aki a matriarchátust megtestesíti számomra, akkor az ő, pedig ez nem feltétlenül jellemző a székely családokra. Mi látszólag egy apacentrikus társadalomban élünk, a család összetartói mégis a nők. És Elvira tipikusan ilyen családösszetartó ember volt. Egészen fiatal korától kezdve tudta, hogy mit akar, és amellett szilárdan kitartott. Abból a szempontból is érdekes személyiség lehetett, hogy irodalomkedvelő volt, akinek a magyar líra egy része a kisujjában volt. A kéziratban többször is említi, hogy mennyit olvas. Nem volt értelmiségi, de nagyon szeretett olvasni, illetve nagyon szerette az udvarhelyi polgári világot – nagyon részletesen és színesen ír is erről. Mivel nyomdában és kórházban dolgozott, mindig közel volt a város elitjéhez: a harmincas években – és később is – gyakorlatilag a nyomdában futott össze minden, hiszen ott nyomtatták az újságokat, mozi- és színházjegyeket, a szavazócédulákat, az esküvői meghívókat, egyfajta információs központ is volt tehát. A visszaemlékezéseiben nagyon érdekes részletek olvashatók a harmincas évek történéseiről, amelyeket én sem ismertem. Például részletesen leírta, hogy az 1930-as években itt, Udvarhelyen történt egy választási csalás, amiről csak a nyomdászok tudtak. Nagyon fontos adalékok ezek, mert színezik a történelmet, a helytörténetet.

– Szabó Elvira ugyanakkor nem „csak” családanya volt, a közösség is igen fontos volt számára.
– Közösségi ember volt. Gyerekkorában avatták cserkésszé, erről is írt, de 1945 után hosszabb szünet állt be, mert betiltották a cserkészetet. A rendszerváltás után aztán Udvarhelyen nagyon hamar újraalakult ez a közösség, és Elvira élete végéig tevékenykedett a 8. sz. Z. Sebess József cserkészcsapatban. Rendszeresen kirándult velük, főzött nekik, esténként a tábortűz mellett mesélt az életéről, verset mondott, éneket tanított, tehát nagyon aktív ember volt. Gyakran hangsúlyozta az emlékiratban is, hogy fontos számára az agytorna, az, hogy a szellemét épen tartsa. Utolsó bejegyzése két évvel a halála előtt, 2013-ban íródott, és kiérezhető belőle, hogy nem épült le szellemileg, pedig akkor már 94 éves volt. Folyamatosan tornáztatta az agyát, kártyázott, keresztrejtvényt fejtett, olvasott, filmet nézett, és idős korában is fel tudott eleveníteni dolgokat, kívülről tudott egészen hosszú verseket. Csodálatos volt olvasni a gondolatait, hogy mennyire tisztán lát mindent, mennyire tudta, mi zajlott a szűkebb és tágabb környezetében.

Elvira és Laci csőszruhában Fotó: Forrás: Katona Zoltán

– A helytörténet mindig is a szívügyed volt, köztudottan – újságíróként cikkekben is – sokat foglalkozol a közelmúlt történéseivel. Mi az, ami helytörténeti szempontból számodra is újdonság volt Elvira néni visszaemlékezéseiben?
– Szabó Elvirával találkozhattam is valamikor tinédzser-, illetve már felnőttkoromban is, mert – mint később kiderült – a miénkkel szomszédos tömbházban halt meg. Lehet, hogy többször összefutottunk, de nem ismertem személyesen. Amikor olvastam a kéziratot, rájöttem, hogy családja több tagját és a történetek nagy részét ismerem. Ezek olyan adalékok voltak Székelyudvarhely történetéhez, amelyeknek a körülményeit nagy vonalakban ismertem, hogy mikor és hogyan történtek, de az emlékiratban pontosítva lettek. Például dr. Mátyus András egészségtörténeti munkájából ismertem azt az epizódot, hogy 1944 őszén a kórház személyzetét és felszerelését elmenekítették Székelyudvarhelyről Körmendre, de hogy kik voltak a vonaton, melyik orvosok, apácák, mely településeken utaztak át, hol lőttek rájuk, ezeket nem. Elvira is ott volt mint kórházi konyhás, és visszaemlékezéseiben ezeket részletesen leírta. Azt is tudtam, hogy a székelyudvarhelyi zsidókat hogyan és milyen körülmények között vitték el a városból: először a Patkóba terelték össze, majd a kollégium udvarán őrizték, végül pedig teherautókon Marosvásárhelyre vitték őket, a téglagyári gettóba. De azt nem tudtam, hogy az udvarhelyiek miként viszonyultak mindehhez. Elvira az osztálytársával, Botár Irmával be akart mászni a kollégium hátsó udvarára, hogy kenyeret és vajat vigyen a zsidó osztálytársainak. Sok évvel később az egyik osztálytársa, aki túlélte a haláltábort és hazajött, édesanyámat tanította a tanítóképzőben.

Szabó Joó Elvira emlékiratait Katona Zoltán dolgozta fel és szerkesztette a kötetet Fotó: Forrás: Katona Zoltán

Sok olyan, számomra félig-meddig ismert történet volt a füzetekben, ami még jobban arra ösztönzött, hogy elkészítsem ezt a kötetet. Például néhány évvel ezelőtt megírtam az udvarhelyi labdarúgás rövid történetét, és amikor Elvira kéziratában olvastam, hogy a férje, Szabó László az UMTE futballistája volt a harmincas évek végén, egyből eszembe jutott – fellapoztam a kiadványt, és tényleg ott volt az egyik fényképen. A szálak összeértek.

Én is udvarhelyi vagyok, rengeteg ilyen történetről tudok, érdekel a helytörténet, épületek, emberek, személyiségek története, Tomcsa Sándorról vagy éppen a sportolókról, iparosmesterekről szóló anekdoták közül rengeteget ismerek. És a kézirat lapjairól egy csomó minden visszaköszönt, megerősítést nyert.

– Miért tartod fontosnak ezeket a történeteket a nagyközönséggel is megosztani?
– „Lexikonagyam” van, ahogy mondják az ismerőseim, sok mindent megjegyzek, ebből a szempontból jó a memóriám. Van, hogy csak a kocsmaasztal mellett mesélek történeteket ismerősöknek a közelmúltból, például hogy a kilencvenes években hogyan zajlottak bizonyos dolgok a médiában, a gazdaságban, kultúrában. Azt vallom, hogy én tulajdonképpen a felejtés ellen küzdök. Ma egy olyan világot élünk, ahol azok a történetek, amelyek a közösségi oldalakon futnak két napig vagy egy óráig, el fognak felejtődni vagy torzulni. Csak az marad fenn, amit valaki valamilyen okból arra érdemesnek tart. Olyan felületeken publikálódnak ezek a történetek, hogy ha nem születik belőlük könyv vagy valamilyen nyomtatott kiadvány, nem vagyok biztos abban, hogy megmaradnak. A könyv viszont megmarad, még akkor is, ha poros lesz.

Emberek százai, ezrei halnak meg, tűnnek el úgy, hogy jó esetben marad utánuk egy sírkő. Ha marad. Pedig minden embernek vannak történetei, köztük sok-sok jó sztori, és egy-két generáció után elfelejtődnek, ha nincsenek leírva.

Elvesznek. Nem kell egyetemi tanárnak vagy írónak lenni ahhoz, hogy írjunk, elég nyomdászasszonynak vagy kórházi konyhásnak lenni, mint Elvira volt. És attól, hogy valaki papírra vetette a gondolatait, „halhatatlan” lehet. Biztos, hogy vannak még olyan kéziratok, amelyek ott porosodnak a könyvespolcokon, vagy amelyeket fiókokban őriznek, de nem tudnak mit kezdeni velük. A család tud róla, de azt nem tudják, hogyan lehetne közkinccsé tenni.

Szabó Elvira a 8-as számú Z. Sebess József cserkészcsapat tagja volt Fotó: Forrás: Katona Zoltán

Számomra azért volt ez nemes feladat, mert nemcsak az én tudásom bővült ezáltal, hanem mindenkié, akit érdekelnek ezek a témák. Ha pedig vannak porosodó emlékiratok, akkor lehet, hogy előkerülnek. Ebből a szempontból is fontosnak tartom ennek a könyvnek a megjelenését: talán arra ösztönöz majd egyeseket, hogy ne tartsák családi titokban azt, hogy például a nagyszüleiknek az adott kor nehézségei ellenére milyen szép életük volt. Mert az a közösség számára példaértékű lehet, hogy mondjuk milyen volt túlélni az ötvenes éveket. Talán ezen a példán felbuzdulva közreadják. Ne szégyelljük az elődeink örökségét, hanem hozzuk őket nyilvánosságra – úgy gondolom, hogy ez fontos, mert így nem felejtődnek el ezek a történetek.

Szabó Elvira: Hát ilyen világ volt. Szerkesztette Katona Zoltán. Megjelent a csíkszeredai Tipographic nyomdában, az O3zone Egyesület kiadásában.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport