Amikor tényleg az életre készítenek az iskolában: a vállalkozói versenyek ászai

Katona Zoltán 2022. május 26., 18:21 utolsó módosítás: 2022. május 26., 18:40

Generációk óta érik el a jó eredményeket nemcsak a versenyeken, hanem az egyetemeken és a munkaerőpiacon is. A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium „műhelyében” elképesztő mennyiségű időt és energiát áldoznak a vállalkozói ötletversenyekre, ennek haszna pedig nagyon a jövőbe mutat.

Amikor tényleg az életre készítenek az iskolában: a vállalkozói versenyek ászai
galéria
Komoly díjak vannak egy ilyen versenyen

A közgazdaságtanra hosszú éveken keresztül egy tölteléktantárgyként tekintettek, a rendszerváltás előtti években nyilván az akkori ideológia is rányomta a bélyegét, emiatt a kilencvenes években a pedagógusok számára is nagy kihívást jelentett, hogy a piacgazdaságról kell beszéljenek az órákon.

Aztán az ezredforduló körül megmozdult valami ezen a téren is, a fiatalabb pedagógusok már egészen új alapokról indultak. Dimén-Varga László filozófiát végzett Kolozsváron, és úgy került az udvarhelyi gimnáziumba, hogy az egyetemen nagyon kevés gazdaságtant tanult, de a filozófia és a logika mellett azt is kellett tanítson. Emiatt nagyon bele kellett húzzon, hiszen a 2000–2001-es tanévben elindult Kolozsváron a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozata, és egyre több diák jelentkezett oda, őket pedig fel kellett készíteni.

„Hajnalban felkeltem, és három órát készültem egy tanórára”

– emlékszik vissza Dimén-Varga, aki ma már büszke arra, hogy a kolozsvári magyar tagozaton több mint két évtized alatt sok gimis, refis és pedás diák végzett, de kisebb számban még Bukarestben, Temesváron, Csíkszeredában és Budapesten is elvégezték a szakot. Ám a kezdet egyáltalán nem volt könnyű.

Diákjának adta a közgázbibliáját

A felkészítők mellett bejöttek a képbe a tantárgyversenyek közgazdaságtanból, ám ezek elsősorban nagyon elméleti jellegűek voltak, és eleinte kételyek merültek fel egy-egy versenynek a lefolyását, korrektségét illetően is. A vízválasztó ott volt, hogy elindult az első pénzügyekkel kapcsolatos verseny, és volt egy nagyon lelkes jelentkező diákja, akivel rengeteget készült. „Az még nagyon új volt, nem volt előzménye, és nem tudtuk, hogy mire számíthatunk. Motivációként még fogadást kötöttem a diákkal, hogy ha megnyeri a versenyt, akkor neki adom a Samuelson-Nordhaus-féle Bevezetés a közgazdaságtanba című könyvemet, amit közgázbibliának becéztünk, és akkoriban még nehéz volt hozzájutni. Hát örültem, hogy oda kellett adnom a neki a könyvet” – meséli ma nevetve Dimén-Varga.  

A 4GoSale prezentál Fotó: Dimén-Varga László archívuma

Az első pénzügyekkel kapcsolatos verseny után sorra jelentek meg az érdekesebbnél-érdekesebb megmérettetések, a tantervben is voltak változások: ha tizenöt diák választott az évfolyamról egy tárgyat, akkor az a tárgy létrejött a közvetkező évben opcionálisként.

„Akkoriban indítottam egy Hogyan vállalkozzunk? elnevezésű opcionális tárgyat, ahol az informatika laborban egyszerű üzleti terveket készítettünk, így már nem csak elméletben beszéltünk róla. Annyira népszerű volt, hogy több csoportot is kellett indítani – mondja a gimisek közgáz-tanára. Ám ez az ideális állapot rövid ideig tartott, de szerencsére megjelent minden 10. osztályban a Vállalkozási ismeretek című kötelező tantárgy, illetve ezt követően kezdtek elindulni az első esettanulmány-jellegű versenyek, amelyeket a MÜTF, a Sapientia és a Babes-Bolyai szerveztek meg. Ezeken már szinte mindig részt vettek a gimisek, és ritkán tértek haza valamilyen díj nélkül.

Dimén-Varga László és a mostaniak, tehát a 4GoSale díjnyertes csapata Fotó: Dimén-Varga László archívuma

Szerencsére nemcsak a diákok, hanem a tanárok is „sokasodtak” ezen a téren, a Református Kollégiumban Lőrincz Edit tanárnő diákjai is egyre jobbak lettek e téren, a gimibe pedig egy olyan tanár is került Bálint Csaba személyében, aki a tanítás mellett gyakorló közgazdász, és egy könyvelési irodát vezet. 

Csaba szerint ezek a versenyek többek között azért is hasznosak, mert a mélyvízbe dobják a diákot, nagy kihívás elé állítják, konkrétan azt mérik fel, hogy például alig félóra alatt milyen új ötleteket tud behozni egy adott esethez, céghez, folyamathoz.

„Van úgy, hogy azonnal reagálni kell egy adott gazdasági eseményre – tudjuk, hogy az iskola nem, vagy csak részben készít fel a valóságra, ezek a versenyek viszont egyértelműen igen!” – emeli ki Bálint Csaba, aki azt is elmesélte, hogy a két tanár két diákkal egy autóban a versenyre utazva hat órán keresztül is egy adott témát boncolgatott – és ez csak a bemelegítés volt.

Az egyetemen a korábbi udvarhelyi versenyzők is megjelentek Fotó: Dimén-Varga László archívuma

„Csapatban dolgoznak, mert a valóságban is csapatok vannak, amiben a feladatokat elosztják egymás között. Sajnos kevés tanár vállalja azt, hogy ilyen sok időt töltsön a diákokkal, hiszen egy versenyre való felkészülés akár 26-27 munkaórányi időt is felvesz, szóval nem egy klasszikus felkészítő. Fontos lenne nagyon sok ilyenen részt venni, de tényleg nagyon sok idő kell hozzá” – ismeri el Csaba, aki korábban a Bányai János Műszaki Kollégiumban dolgozva is tudott jó eredményt elérni, így bebizonyította, hogy nemcsak a nagyhírű középiskolákban tanuló diákokkal lehet eredményt elérni, de sok munka szükségeltetik hozzá.

„Vagy nyomod ezer fokon, vagy felejtsd el!”

– fogalmazta meg mintegy mottóként a lényeget Bálint Csaba.  

Fotó: Dimén-Varga László archívuma

Kőkemény munka folyik egy-egy megmérettetésen Fotó: Dimén-Varga László archívuma

„Ezek a versenyek, illetve az ezekre való felkészülések maximálisan kompetencia-fejlesztők, hisz kommunikálni, prezentálni, rögtönözni tanulnak meg a diákok – ezek mind nagyon fontos kompetenciák, de a tanórákon nem igazán van rá idő. Tizedik osztályban a vállalkozási ismeretek tantárgy óraszáma 36, a tizenegyedikes közgazdaságtan éves óraszáma szintén 36 óra, de csak a gimnáziumokban. Ezek csak a felszínt simogatják… Azaz nem lehet elmélyülni ezekben a tárgyakban, viszont a versenyekre való felkészülésen, azokon a nem ritkán több mint ötven órán keresztül folyó munkában el lehet mélyülni. A gazdasági versenyek ugyanakkor a pályaválasztásban is nagyon fontos támpontot tudnak nyújtani” – tette hozzá Bálint Csaba.

De miről is szól egy ilyen verseny?

Az esettanulmány jellegű versenyeknek az a sajátossága, hogy valós cég „adja az esetet”, azaz a cég valamilyen valós problémájára kér ötletet, javaslatot, megoldást, növekedési vagy marketingstratégiát a diákoktól. Pont ezért nagyon hasznosak versenyek, és messze túlmutatnak az egyéni és csak kompetitív tantárgyversenyeken, mert piaci ismeretet, kreativitást és csapatmunkát feltételeznek. Dimén-Varga szerint a pénzügyi versenyek a 2008-as válság után sokasodtak meg, mivel több gazdaság szereplő azzal szembesült, hogy a pénzügyi tudatosság terén Románia nagyon rosszul áll az Európai Unióban. Akkoriban több közgazdász-szervezet, egyetem, illetve civil szervezet kezdett ilyen jellegű képzésekbe és versenyek szervezésébe azért, hogy a leendő felnőttek tudatosabban bánjanak a pénzükkel.  

A nagy egyetemi előadótermekhez is hozzászoknak a középiskolások Fotó: Dimén-Varga László archívuma

2010 után az anyaországi versenyekre is meghívást kaptak, majd ezeket a versenyeket nemcsak meghívásos alapon kiterjesztették a határokon túlra. Közülük kiemelkedik a sokfordulós Pénzsztár-verseny, amelyen a gimisek nyolc éven keresztül vettek részt, a járvány előtti utolsó évben sikerült bejutni egyetlen határon túliként a végső döntőbe, ahonnan dicséretet hoztak.

Ez a verseny nagyon szerteágazó és alapos tudást igényel, ugyanakkor a gazdaságtan szinte minden területét lefedi: lexikális tudást is leméri, ugyanakkor gyors reakciókészséget és kreativitást feltételez, no meg az előadói készségre, de a matematikai tudásra is szükség van a jó eredményhez.

E verseny másik érdekessége, hogy a több órás verseny alatt a pontszámok folyamatosan ki vannak vetítve, a zsűrinek nem kell elvonulnia sehová, hogy meghozza a nehéz döntését.

A helyi versenyek közül Dimén-Varga a Melinda cégcsoport által szervezet Pegazus esettanulmány versenyt emelte ki, amelynek különlegessége, hogy a verseny után a kiemelkedő diákok ösztöndíjat vagy nyári munkalehetőséget is kaptak a cégtől. A legérdekesebb a zárt esettanulmány verseny. A csapatokat elzárják a külvilágtól, a telefonokat borítékba zárják, az internet kb. hat órára megszűnik. A csapatoknak egyetlen számítógép áll rendelkezésére internethasználat nélkül, és a kapott 20-25 oldalas esettanulmányból kiindulva kell dolgozniuk egy stratégiát az esetet nyújtó vállalat számára, amelyet egy prezentációban és egy menedzseri jelentésben foglalnak össze. Ezt kell beadni 6-7 óra múlva, másnap ennek alapján kell bemutatni a zsűri előtt a stratégiát. Az este még folytatódik a munka, mert fel kell készülni az előadásra, a végső döntőbe jutás általában pedig nagy izgalommal jár, mert a középiskolások nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy  egy nagy aulában közel száz ember előtt adjanak elő mikrofont használva, és frappánsan válaszoljanak a zsűri nem könnyű kérdéseire.

Jó-jó, de mit nyerünk vele?

A tanárok szerint az is nagyon fontos, hogy ilyen helyzetben a diákok szabadon beszéljenek, és meggyőzőek tudjanak lenni – például a zsűri a humort nem mindig díjazza, nem biztos, hogy az a legjobb „eladási módszer”. Azonban nagyon lényeges ezeknek a kompetenciáknak a kifejlesztése, ugyanis a jelenlegi oktatási rendszer ezekre nem nagyon készít fel.  

A csapatok többnyire önkéntes alapon szerveződnek, a sokféle versenyre sokféle módon kell készülni. A gimiben működik egy közgáz klub, ahol hetente találkoznak azokkal a diákokkal, akiket ez érdekel. „Ezeken a foglalkozásokon feladatokat oldunk meg, esettanulmányokat elemzünk, de lehet, hogy egy konkrét versenyre készülünk, vagy meghívunk egy szakembert valamilyen témában” – avat be Dimén-Varga.

Dimén-Varga László és a 4GoSale

A versenyekkel nyerni is lehet – vannak pénzdíjak, is, de a tanárok arra hívják fel a diákok figyelmét, hogy a nyereményként kapott összeget ne elköltsék, hanem igyekezzenek kamatoztatni, befektetni. Egy másik, ehhez hasonló dolog: nyertek különböző eszközöket (drón, tablet, fényképezőgép, telefon, stb.), ám ezek pár év alatt elavulnak, ezért sokkal fontosabb a maradandó tudás és tapasztalat, amit a versenyek alatt szereztek. És ami talán a legfontosabb: a verseny alatt megismert diáktársak, tanárok, zsűritagok, vállalkozók olyan kapcsolati tőkét jelenthetnek nekik a jövőben, ami további lehetőségeket nyitnak meg számukra. „A versenyeknek az is a hozadéka, hogy az egyetemen már magasabb szinten folytatják tovább a versenyzést, azt pedig nagy örömmel tölt el, hogy a BBTE nemzetközi versenyzői között ott látjuk a székelyudarhelyi gimis, refis és pedás diákokat, emellett a szakmában dolgoznak eredményesen évek múlva is, és a versenyekre már zsűrizni járnak vissza” – fogalmazott a pedagógus.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport