Legyen bátorságunk, legyen örömünk! Beszélgetés az idei csíksomlyói búcsú szónokával

Simon Virág 2022. június 03., 16:51

Vallja, hogy életünk teljes egészében Isten kezében van, ezért az Ő kezébe kell letennünk örömeinket, nehézségeinket, egész életünket. Nagy megtiszteltetésnek tartja a felkérést, örömmel készül Csíksomlyóra főtiszteletű dr. Udvardy György veszprémi érsek, aki az idei pünkösdi fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka.

Legyen bátorságunk, legyen örömünk! Beszélgetés az idei csíksomlyói búcsú szónokával
galéria
Dr. Udvardy György veszprémi érsek az idei pünkösdi fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka Fotó: Forrás: a veszprémi érsekség archívuma

– Kérem, röviden mondjon pár mondatot magáról, hogy megismerhessék a Liget és a Székelyhon olvasói.

– Nógrád megyében az ország északi részén – közel a jelenlegi szlovák határhoz –, Szécsényben születtem, itt nőttem fel. Ezt követően Esztergomban jártam középiskolába, ott végeztem a szemináriumot is. Nagyon szép volt itt élni, nagyon jó volt látni a ferences atyák hagyományát – akik ugyan az én gyermekkoromban nem lehettek városunkban, hiszen ekkor tiltott volt az ő tevékenységük. Mégis az ő életük, áldozatuk észrevehető volt, tetten érhető volt az idősebb hívek életében. Tetten érhető volt abban is, ahogy azokat a könyveket, értékeket – amelyeket az ötvenes évek kilakoltatásaikor szerettek volna elrejteni – a város lakói megőrizték. Amikor a rendszerváltást követően az atyák visszatérhettek a rendházukba, akkor ezeket az értékeket, könyveket a város lakói visszavitték.

Nagyon-nagy példa volt ez számomra: mit jelent a hagyományhoz ragaszkodni, mit jelent védeni magunkat, és mit jelent a jövőt építeni.

Szécsényben nőttem fel, nagyon szerettem a természetet, nagyon sok kiránduláson, túrán vettem részt. A későbbiekben is nagyon szerettem a túrázást, és bejártam a Börzsönyt, a Pilist, a Budai-hegyeket, majd később aztán a Mecseknek és most a Bakonynak a csúcsait is. Számomra a túrázás egy lelki élmény, egy kikapcsolódás, egy erőfeszítés – feljutni a csúcsra, onnan másként látni a világunkat, majd pedig visszatérni a mindennapok tevékenységéhez. Lelki, spirituális út ez számomra azon túl, hogy egy nagyon nagy rácsodálkozási lehetőség a teremtett világ szépségére. Amikor erre lehetőség volt, akkor a fiatalokkal is elkirándultunk ilyen helyekre. Örömmel adtam át azt a tapasztalatot, amely az istenélményre, a teremtett világ szépségére való rácsodálkozásból fakadt.

– Papi jelmondataként a Jézus Krisztus az Úr mondatot választotta. Ezt volt az őskeresztények hitvallása is. Miért fontos ma is ezt mondani, vallani, hangoztatni?
– A püspöki jelmondatom: „Jézus Krisztus az Úr!” Ez a Filippi himnusz végéről való. Egy nagyon világos ténymegállapítás, ugyanakkor hitvallás. Hitvallás az Istenről – aki jó. Hitvallás az Isten Fiáról, aki értünk emberré lett, és hitvallás arról a Krisztusról, aki a maga megváltói tevékenységével él és uralkodik, s bennünket is az Atyához akar vezetni.

Papi szolgálatom során nagyon sokszor tapasztaltam egy-egy nehéz helyzetben, konfliktusban – családi konfliktusban – házaspárok közötti megromlott kapcsolatban, a szegénységgel kapcsolatban, vagy csak éppen az emberi lét törékenységével kapcsolatban, hogy sok mindent tud az ember tenni. Sok mindent meg is kell tennie, de valójában az életünk teljes egészében az Isten kezében van. Egyetlen dolog, amit tehetünk – s ha ezt tesszük, akkor jól tesszük –, hogy Jézus Krisztust választjuk életünk urának: az Ő személyében, az Ő tanításában, az Ő parancsaiban.

Fontos megismerni, fontos elköteleződni, fontos dönteni és fontos állhatatosan kitartani döntésünkben Jézus Krisztus személye mellett. Ugyanígy fontos megismerni az Ő tanítását is. Megismerni, elköteleződni, dönteni, és a döntésünkben kitartani az Ő tanítása mellett, egyébként nem lesz életem ura Jézus Krisztus. Akkor valami más ül be a helyére, más veszi át az uralmat. Abban a pillanatban már nem az élet, ami számomra lehetőségként megnyílik, hanem a pusztulás vagy éppen a halál. Jézus Krisztus az Úr. Ezért tevékenykedem, ezért fáradozom, hogy minél több ember számára, s minél több ember életében Jézus Krisztus legyen az úr. Mind az egyéni életben, mind a közösségi és a társadalmi életben. Hiszen látjuk, hogy a közösségeink, a társadalmi élet, de akár a politikai élet is, mennyire képes befolyásolni – akár jó értelemben is – az egyén gondolkodását, az emberek céljait. Mennyire fontos, hogy ezekben a célokban, ebben a gondolkodásban Jézus Krisztus, az Úr, legyen jelen.

– Idén felkérték, hogy legyen a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Hogyan fogadta ezt, milyen érzésekkel?
– Nagy örömmel vettem a csíksomlyói pünkösdi búcsúi szónoklatra történő felkérést. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nagyon hálás vagyok mind a ferences elöljáróknak, mind pedig érsek úrnak. Hiszen

népünk, nemzetünk életében hagyományosan is nagyon régóta ez a pünkösdi Szentlélek-várás, zarándoklás az, ami lelki erőforrást, lelki megújulást, vigaszt, bátorítást adott az emberek számára, az egész magyarság számára, éljenek bárhol is a világban.

Mintegy szimbolikus, de tényszerűen is erőforrásként van jelen az emberek életében. Jó látni, hogy nagyon sokan hónapok óta készülnek arra, hogy útra keljenek, hogy találkozzanak, hogy együtt imádkozzanak, megosszák örömüket. Örömüket a hitben, örömüket a néphez, nemzethez való tartozásban, örömüket a közös múltban, megosszák azt a tapasztalatot és szándékot, hogy hogyan akarják a jövőt szolgálni embertestvéreikkel. Én magam is ezzel a várakozással, ugyanakkor egy bátor érzéssel megyek erre a búcsúi találkozóra. Külön öröm, hogy ebben az esztendőben a búcsúi alkalom egybeesik a Nemzeti Összetartozás Napjával, ami a találkozás mellett a buzgó közös imára is ösztönöz bennünket.

A püspöki jelmondata: „Jézus Krisztus az Úr!” Fotó: Forrás: a veszprémi érsekség archívuma

– Fűzik-e valamilyen szálak Erdélyhez, Székelyföldhöz, Csíksomlyóhoz?
– Nagyon sok ismerős, paptestvérrel van kapcsolatom Erdélyben. Természetesen az egyházmegyékhez való kötődés – mint püspöknek – nemcsak, hogy feladatom, hanem elengedhetetlen része szolgálatomnak. Hiszen a püspöknek ugyan elsődlegesen az egyházmegyéjéhez, de az egyetemes egyházhoz is van küldetése. Nyilvánvalóan elsődlegesen azokhoz a testvérekhez, akikkel közös nyelvben, kultúrában, együvé tartozásban testvériséget él meg egyfajta különleges felelősséggel. Ez nem egyirányú, ez kölcsönös. Hiszen kölcsönösen tudjuk bátorítani, erősíteni, vigasztalni egymást, amikor erre szükség van. Kölcsönösen álmodhatunk és álmodozunk is a jövőről, az együttműködésről – akár családjaink, akár fiataljaink körében.

– Jézus Krisztus azt ígérte, hogy elküldi nekünk a Szentlelket, a Vigasztalót, a Pártfogót. Ön szerint mire, kire van ma leginkább szüksége az embereknek?
– Óriási ajándék az ember számára a Szentlélek, Jézus Krisztusnak az ajándéka. A Szentlélek, mint a harmadik isteni személy, bennünk lakik, megkapjuk a keresztségünkkor. Ugyanakkor szükség van arra, hogy megtanuljuk; engedjük szabadon az életünkben. A Szentlélek törvényei, a Szentlélek bátorsága, a Szentlélek inspirációja érvényesüljön a lelkünkben.

Sokat gondolkodom azon, hogy hogyan is tudunk együttműködni a Szentlélekkel. Azt gondolom, elsődlegesen és mindig a megtérés az, ami ebben segítségünkre lehet. Amikor megszabadulok minden rabságtól, megszabadulok minden kötöttségtől, és elhiszem, hogy a Lélek a maga erejével és bölcsességével, az értelemmel, a tudománnyal, az erősséggel, a jámborsággal, a tanáccsal, s minden más ajándékával bátorít bennünket.

Új gondolatot, új inspirációt ad, hogy legyen bátorságunk, legyen örömünk, legyen kezdeményezőképességünk, s ezt nagy szeretettel, nagyon egyértelmű radikalitással tudjuk tenni az emberek szolgálata érdekében. Ugyanakkor a Szentlélek mindig a csendes inspiráció, a csendes vigasztalásnak, az erőforrásnak is az ajándéka. Hányszor és hányszor éli át az ember akár egy feladattal kapcsolatban; elfogyna ereje-türelme, ötlete, s aztán másnap újraébred, és ismét van bátorsága, ereje és ötlete mind az egyén, mind a közösség szolgálatára.

A világunkban látjuk, hogy mennyire leegyszerűsödik a gondolkodás; a gazdasági kérdésekre, energiakérdésre, a teremtett világ védelmének a kérdésére, vagy éppen a hatalom megszerzésének, megtartásának kérdésére. Ki fogja ezt a kultúrát átmenteni? Ki fogja az emberhez méltó gondolkodást, az emberhez méltót kívánni és akarni, ha nem azok, akik ismerjük a Szentlelket? Akikben benne él, s akik megkapjuk a bátorságot ehhez.

Úgy véli, a búcsúra a lelki készület legfontosabb része az, hogy az ember a készséget, a nyitottságot, szabadságot szítsa fel saját magában Fotó: Forrás: a veszprémi érsekség archívuma

– Hogyan készülhetünk mi, otthonainkban a pünkösdi búcsúra, a Szentlélek kiáradására?
– Egy búcsún való részvétel mindig nagy öröm. Megvannak a kialakított szokások, hagyományok, ki hogyan készül. Azt gondolom, a lelki készület legfontosabb része az, hogy az ember a készséget, a nyitottságot, szabadságot szítsa fel saját magában. Természetes az, hogy vannak elgondolásaink, kéréseink, hogy vannak vágyaink. Pontosan meg tudjuk fogalmazni, miben kérjük a Szentlélek segítségét, Mária oltalmát. Ezek lehetnek fontosak. Ugyanígy fontos az, hogy legyünk nyitottak, készek a Szentlélek meglepetésére. Ő minden nap új, minden nap fiatal, minden nap erős, minden nap megújítja lelkünk ifjúságát. Talán nem is arra van szükség, hogy a mi rendszerünkbe hívjuk be Őt – hogy azon belül működjön erővel, hatalommal –, hanem arra van szükségünk, hogy a Szentlélek szabadságába tudjunk belépni, és ezáltal valósággá válik az az imádság, amit a Szentlélek litániában imádkozunk: Áraszd ki lelkedet Istenünk, s megújítod a föld színét… Ugyanígy tanulni szeretnénk Szűz Máriától, hitet, Isten igéjével való együttműködést. Bizalmat az Atya iránt, aki egyéneket, népeket vezet és oltalmaz.

Szeretnénk a somlyói Szűzanyától tanulni a szabadságot, a magasztaló örömet. Bízunk abban, hogy meghallgatja könyörgéseinket, és meg is oltalmazza népét!

Ezt kívánom mindannyiunk számára egyéni életünkben, közösségi életünkben, egyházmegyéinkben, családjainkban, népünk és nemzetünk számára egyaránt. Várom az örömteli testvéri találkozást!

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport