Nem gyökértelenek: kettős identitású argentínai magyarok

Péter Beáta 2022. március 24., 18:42 utolsó módosítás: 2022. március 24., 18:43

A kivándorlók vagy azok leszármazottjai ereklyeként őrzik az otthonról vitt tárgyakat: egy-egy fényképet, könyvet, levelet, apró dolgokat. Ezeket minden generáció tovább adja és kapja. Általában a harmadik generáció tagjai azok, akik újra akarják keresni a származási ország kultúráját, akik megkérdezik, hogy honnan jöttek a felmenőik, kik is ők. Az argentínai magyar diaszpóráról és az ottani tevékenységéről a dél-amerikai országban élő Zsonda Márk etnográfus, kulturális antropológus, régész és magyar közösségi diplomata mesélt.

Nem gyökértelenek: kettős identitású argentínai magyarok
galéria
A misionesi magyar tér emlékművének alapkőletétele, 2018 Fotó: Forrás: Zsonda Márk

A gimnáziumi évei alatt, mint néprajzkutató-jelölt dolgozott Gyergyószentmiklóson és környékén a magyarországi Zsonda Márk, később hosszú ideig foglalkozott a Felső-Tisza-vidéki magyar romákkal. 2001-től kutatja a közösségek létrejöttének, pusztulásának a folyamatait. 2004-től pedig a diaszpóralét és annak a vizsgálata foglalkoztatta, egyetemista volt, amikor a Kőrösi Csoma Sándor program keretében Svédországot jelölte meg célterületének. Ám egy véletlen folytán nem Svédországba került.

„Svédországba szerettem volna menni ösztöndíjasként, de az ottani helyek foglaltak lettek, maradt Argentína. Elég komoly egyhónapos felkészítő volt, rengeteg vizsgával. A száz jelentkezőből negyvenheten maradtunk. Mondták, hogy megnyílt a lehetőség, hogy menjek Argentínába, egy Chaco nevű tartományba. Viszonylag hamar, aznap kellett dönteni, amikor ezt közölték. Megpróbáltam rákeresni, nem tudtam és nem találtam szinte semmit erről a helyről, csak ilyeneket, hogy borzasztó a klíma, 40-50 Celsius-fok is lehet. A magyar közösségről is csak elvétve találtam információt, de nagyon tetszett, mert egy tipikus, néprajzkutatónak való területnek bizonyult.

Chaco Argentína legszegényebb tartománya, 1200 kilométerre van Buenos Airestől. Tehát így kerültem ki, és nagyon örülök, hogy ez így alakult, mert azóta megváltozott az életem. 2013-ban léptem először argentin földre”

– emlékezett vissza Márk.

Rámutatott, Magyarországon a 2010-es évek elején indultak el a nemzetpolitikai programok, és a diaszpóra felé is kezdtek fordulni. Ekkor indult a Kőrösi Csoma Sándor program is, és noha ez az időszak még a kísérletezés ideje volt, nagyon jól sikerült kísérletté lett. „Az volt az elképzelés, a feladat, hogy negyvenheten menjünk ki a világ különböző pontjaira, ahol erre igényt tartanak a diaszpóraszervezetek. Magyarországon megpróbálták felkutatni, hogy mit igényelnek, volt, ahová pap kellett vagy néptánctanár, adminisztrációs ember vagy kutató, volt, ahová mind kellett volna. És akkor ösztöndíjas formában, a lehetőségek között megpróbálták az adott diaszpóraszervezet részére bocsájtani ezt a személyt, kompetenciát. Ez a program lényege, máig működik, most már jóval több ösztöndíjas van, mint mi voltunk.”

Zsonda Márk magyar közösségi diplomata

A nagy bevándorlási hullámokra is kitérünk a beszélgetés során, mint kiderült, létezett egy Hotel de Inmigrantes nevű befogadóhely, és aki Argentínába érkezett, többnyire ezen keresztül lépett be az országba, vagy Brazílián. Aki a Hotel de Inmigrantes-en keresztül érkezett, regisztrálták a nevét, honnan és mikor jött, hány éves. Viszont gyakori volt, hogy a neveket fonetikusan, spanyolul írták le, ezért sok névvariációt át kell gondolni, ha keresünk egy családnevet – magyarázta Márk. A Hotel de Inmigrantes-t egyébként egy magyar sváb ember modernizálta a 20. század elején, és ez a hatalmas, modern épület képes volt a milliós bevándorlótömeget fogadni.

Chaco, 2015 Fotó: Forrás: Zsonda Márk

Argentínába a magyar nyelvterületről több nagy kivándorlási hullámban érkeztek az emberek. Az 1800-as évek végétől az első világháborúig tartó időszakban elsősorban szegény parasztok és cselédek vándoroltak ki ide. Az első világháború után a két világháború között az elcsatolt országrészekből érkeztek kivándorlók, különösen Erdélyből, a mai Szlovákia területéről, Délvidékről, a mai Magyarország területéről kevesen.

A második világháború alatt és után érkezetteket úgy hívják, hogy a ’48-as generáció. Az 1947–50 között érkezett magyarság az arisztokrácia, a magyar polgárság, értelmiség rétegei voltak, és a szovjet megszállás elől vándoroltak ki Argentínába.

Az utolsó nagy kivándorlási hullámmal érkeztek meg 1957-re az 1956-os forradalom és szabadságharc miatt menekülők, mintegy 1500 személy, de sokan tovább vándoroltak.

Coronel Du Graty magyar közössége, 2015 Fotó: Forrás: Zsonda Márk

„Egymástól nagyon különbözőek mentalitásban, politikai kultúrában, gondolkodásmódban, társadalmi szinten nagyon sokszínű ez az argentínai magyarság, amely hetven éve nem kap utánpótlást. És emiatt van az, hogy rengeteg egyesület, klub alakult meg, és az első kivándorlóhullámban érkezettek nem biztos, hogy megtalálták a hangot a harmadik, negyedik hullámmal érkezettekkel. Aki a második világháború után jött ki, és a harmincas években volt gyerek, és egy ’56-os, aki megtapasztalta a szocializmust, kommunizmust, nem biztos, hogy megtalálta a közös hangot. Ez nem azt jelenti, hogy viszály volt, hanem azt, hogy más volt az érdeklődésük, más foglalkoztatta őket, más volt a beszédtéma, a Magyarország-kép. Egy chacoi, ha nem találkozott előtte 56-os leszármazottal, nem mondott semmit neki 1956 addig, amíg ezt meg nem tanulta valahonnan, hogy volt. Hiszen ők itt voltak több évtizede, nem volt kapcsolatuk Magyarországgal, Buenos Airessel, ők a ’20-as évekig tudták, hogy mi történt Magyarországon.

Inkább ma jellemző az, hogy ezek az egyenlőtlenségek kisimultak, hiszen a programoknak köszönhetően, az internetnek köszönhetően minden elzárt területen ez a tudásáramlás megvan.

És a diaszpóraszervezetek nagyon szervezettek és erősek Argentínában, van egy ernyőszervezet, az Argentin Magyar Intézetek Szövetsége, és az alá tagozódnak be a különböző egyéb alszervezetek. Mivel van egy ilyen kapcsolati háló közöttük, minden információ áramlik. A 2010-as évektől rengeteg programon vesznek részt, tanár, ösztöndíjas érkezett, ez a tudásbéli különbség kiegyenlítődött” – magyarázta a magyar közösségi diplomata.

Az első találkozás 2013-ban a chacoi hallgatókkal Fotó: Forrás: Zsonda Márk

Hozzátette, ez egy tudásaktualizáció, amit a diaszpórában lehet folytatni, de épp ez a tudás-kiegyenlítődés nem vezethet oda, hogy ezeket a helyi színeket elvegye a diaszpórától. Egy missionesi magyar kultúra, az ott megőrzött tudás, folklór, gasztronómia, különbözik a chacoitól, vagy különbözik az 1700 kilométerre levő országon belüli mendozai magyar kultúrától. Úgy véli, a tudásaktualizációt nagy körültekintéssel kell végezni, hogy ezek a sajátosságok ne szűnjenek meg.

Amikor Márk kiérkezett mintegy tíz évvel ezelőtt, egy-két napot Buenos Airesben töltött, majd elutazott Chaco tartományba, ahol két magyar egyesület fogadta, egy 1932-es és egy 1991-es alapítású. Chacot annak idején őserdő borította, amikor a húszas évek végén megérkeztek ide a magyar kivándorlók, akkor őserdőírtással kezdték, ezt egy generáción keresztül végezték mire termővé tették ezt a provinciát, és gyapottermeléssel foglalkoztak. Pár évet leszámítva itt rendszeres magyar tanítás sosem volt, a magyar egyesületek az elárvultakat és az özvegyeket, valamint az újonnan érkezőket segítették.

Kutatóként Chacoban Fotó: Forrás: Zsonda Márk

„1927-ben volt a kivándorlási csúcs Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, a mai Magyarországról kevesebben mentek ki. Paraszti sorból paraszti sorba érkeztek az emberek,

de nem mindenki bírta azt, hogy egy erdélyi, infrastruktúrával rendelkező szép faluból megérkezik az őserdő közepébe mindentől és mindenkitől elzárva. A világ legkeményebb fája a quebracho colorado chagueño, az nő itt, egyetlen fa, ami lesüllyed a víz alá és nem rohad el, ezt kellett kiirtani.

Egyrészt jog és segélyegyletként működtek az egyesületek, másrészt a magyar nyelv és magyar kultúra ápolására tették fel a munkásságukat úgy, hogy saját humánerőforrásból oldották ezt meg. Ahogy jött a második, harmadik generáció vegyesházasságok révén, a nyelv megtartása gondot jelentett, és bár volt kapcsolat Buenos Airessel, és egy-két évente tudott kimenni egy pap, egy lelkész, aki tanított egy rövid ideig. Amikor én kimentem 2013-ban, addigra a közösségi aktivitás megszűnt, és inkább egy gasztronómiai klub lett: magyar hurka, kolbász és egyéb készítése volt a fő aktivitás. Nekem nagy szerencsém volt, hogy az egyetemen kulturális antropológiát, néprajzot tanultam, és előtte közösségekkel foglalkoztam. Azon kívül, hogy azonnal megkezdtem a magyartanítást és a néptánctanítást – ez nagyon fontos, mert ehhez nem kell nyelv, mégis egy nagyon erős közösségteremtő erő – elkezdtem kutatni, hogy mi történt a közösségi aktivitással, merre tart ez a csoport, milyen funkciók estek ki, amelyek korábban a közösséget fenntartották, létrehozták, illetve van-e közösségi akarat arra, hogy ezen az állapoton változtassanak. Az évek során sikerült fejleszteni, a közösséget, olyan kompetenciákat és tudást átadni, amelyek segítségével önfenntartó lett.

Nagyon fontos, hogy megtanultak tervezni, hogyan kell felépíteni a közösségi funkciót, mik a közösségi célok.

Most már nem az őserdőírtás és megtelepedés korában vagyunk, hanem nyilván más kihívások vannak. Sok közös munka volt, megnyílt a tiszteletbeli konzulátus is 2016-ban, egy nagyon erős és aktív közösséggé fejlődött Chaco.”

Tánctanítás Chacoban, 2013 Fotó: Forrás: Zsonda Márk

Márk kifejtette, mivel a chacoi magyar közösség nagyon messze volt mindentől és mindenkitől, nem léteztek utak, amikor kiérkeztek, és ez egy szubtropikus tartomány, nem mindig voltak járhatóak a földutak, ezért ők elzárva éltek. Létrejött egy chacoi magyar zárványkultúra, és ezen belül az idősek megőrizték a magyar nyelvet, és megőrizték azt a dialektust is, ahonnan jöttek. A fiatalok többsége nem beszélt magyarul, angolul sem a legtöbben, csak spanyolul.

Cordobai magyarok között 2022-ben Fotó: Forrás: Zsonda Márk

„Amikor az első ösztöndíjasok elmentek Magyarországra, volt bennem egy félsz is, azon kívül, hogy nagyon örültem, hiszen nagyon sokat kellet harcoljunk, hogy az első fiatalok elinduljanak. Egy évszázada nem volt otthon senki közülük – később több családot sikerült egyesíteni –, kilométerben is messze van, ez egy vidéki provincia, és rögtön Budapest mint úti cél félelmetes lehetett. Attól is féltem, hogy ha ők visszatérnek, az mit fog okozni a közösségben, hiszen ők egy aktualizált tudást fognak visszahozni Magyarországról.

Ezekben a közösségekben kialakult egy romantikus Magyarország-kép, hiszen nekik generációkon keresztül az volt az egyik létezési céljuk, ha javulnak a lehetőségek, ha sikerül annyit aratni, visszatérnek.

Aztán jött a kommunizmus, és ez az álom semmivé lett, és akkor inkább berendezkedtek lélekben is a hosszú maradásra, ami azt jelenti, hogy felerősödött a romantikus Magyarország-kép. Tehát, minden, ami pozitív, minden, ami erőt ad a nehéz helyzetben, az ott van. Mindemellett imádják Argentínát, nagyon szeretik a hazájukat, amely befogadta őket. Itt minden etnikus kultúra megtarthatja, fejlesztheti, bemutathatja, reprezentálhatja az ő származási kultúráját. De általában minden kivándorló közösségben benne van a kettős identitás része, van egy romantikus nagyon erős kötődés, akkor is, ha generációk óta nem ismerik a származási országot. Az volt az én kérdésem, ha Magyarországon egy új magyar nyelvet megtanuló, egy teljesen más szemléletet, gondolkodást visszahoznak egy városi környezetből, akkor mi lesz a közösségből. Ezt kezdtem többféleképpen lemodellezni, hogy erre valahogy készüljünk. Hála Istennek a legjobb forgatókönyv valósult meg.”

Magyar származású fiatalokkal Coronel Du Graty-ban, 2014-ben Fotó: Forrás: Zsonda Márk

A magyar közösségi diplomata attól tartott, hogy a még magyar nyelvet beszélő, a magyar kultúrát még a kivándorláskori állapotokból ismerő emberek fontossága, jelentősége vissza fog esni. Ők voltak, akik a közösségen belül a tudást birtokolták, mert ők tudták, hogy mi volt Magyarországon, de javában csak a 20. század első felében. „És most visszajön pár fiatal, aki mai magyar nyelvet beszél, mai tudása van, mai képe van Magyarországról. Attól féltem, hogy ha a kettő ütközik, akkor a korábbi, a chacoi magyar kultúra nagyon hamar meg fog szűnni. De nem, hanem mint tudásaktualizációt sikerült elfogadniuk, és

ezek az emberek nem estek ki a magyar közösségből, hiszen évtizedeken keresztül szolgálták ezt a közösséget a tudásukkal. És az, hogy nem volt fizikai vagy más kapcsolatuk az otthonnal, nem az ő hibájuk.

Sőt, emiatt jött létre egy zárványkultúra, ami ugyanúgy a magyar kultúra része, mint bármelyik más határon túli kultúra, amely nyilván azzal a területtel kapcsolatban áll, a hatásaival is együtt fejlődik. Ez nagyon is a magyar kultúra része. Inkább az a nézet terjed, hogy ez a magyar világnemzetnek, a magyar kultúrának a diaszpórakultúra a maga diverzitásában, sokszínűségében része és alkotója, és egy újabb virága.”

Az első sikeres családegyesítés 2014-ben Fotó: Forrás: Zsonda Márk

Zsonda Márk Argentína, Uruguay és Paraguay magyar közösségeivel dolgozik, a misionesi, mendozai és tucumani magyar közösségek az ő munkájának köszönhetően jöttek létre, és szintén az ő tevékenységéhez köthető, hogy a chacoi magyar szervezet újraalakult és megmaradt. Ezek ma fontos, aktív magyar közösségek Argentínában. Márk Terepnapló című blogján időről időre beszámol az argentínai magyar mindennapokokról, ünnepekről. De szerteágazó tevékenységei közé tartozik az is, hogy a magyar kormány és az argentin diaszpóraszervezetek közötti kapcsolatot harmonizálja, hogy a periférikus argentin tartományokban létező magyar közösségeket miként lehet úgy segíteni, hogy olyan strukturális intézményi változásokon menjenek keresztül, hogy önfenntartóak legyenek.

A kezdetek Villa Ángelában 2013-ban Fotó: Forrás: Zsonda Márk

Zsonda Márk kutatómunka közben, 2017 Fotó: Forrás: Zsonda Márk

Az első argentin-magyar ösztöndíjas fiatalok Budapesten 2015-ben Fotó: Forrás: Zsonda Márk

Táncosokkal Chacoban 2014-ben Fotó: Forrás: Zsonda Márk

Terepen Misionesben, 2019 Fotó: Forrás: Zsonda Márk

Kutatás Misionesben, 2019 Fotó: Forrás: Zsonda Márk

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport