Világok találkozása Bajkó Attila alkotásaiban

Péter Beáta 2022. május 18., 18:44

Sokoldalú alkotó, alkotásain gyakran mesevilágok elevenednek meg, de ott hordozzák magukban a gyermekkora helyszíneit, a székely falvakat, a természetből ellesett motívumokat, az állatvilágot, a fent és lent mitikus kapcsolódását. A Temesváron élő Bajkó Attila képzőművész nemrégiben szülővárosába, Csíkszeredába hozott el a munkáiból egy kiállítási anyagot, és ez jó alkalom volt arra, hogy végigtekintsünk eddigi életútján, pályafutásán.

Világok találkozása Bajkó Attila alkotásaiban
galéria
Sokszor egyszerűbb összefoglalni egy képsorban a gondolatokat egy adott témáról Fotó: Pinti Attila

 „Hazajáró lélek vagyok, noha nem tudom, hogy itthon igazából hol van a helyem. Inkább természetközpontú vagyok, mint emberközpontú, bár könnyen barátkozok” – vallja magáról a beszélgetés elején Bajkó Attila. Mint mondja, amikor hazalátogat Csíkba, amikor csak teheti, kimegy a természetbe. A munkáiban is hangsúlyosan ott van a falu, a fa, a hegy, a természet apró csodái.

„Gyermekkoromban is kétlaki voltam, mert a Tudor-negyedben tömbházban laktunk a tízes suli mellett, de építettünk egy hétvégi házat Zsögödben, és nyáron ott voltunk. Apukám sokat dolgozott, vagy fát gyűjtöttünk együtt a Hargitán, kimentünk csapot szedni egy hétre, vagy kapáltunk, kaszáltunk. A falusi gyerekekkel volt egy jó kis közösségem, mindenki vette maga mellé a saját kutyáját, és átmentünk a Harom-hegyen. Később pedig gyakran kijártam az erdőbe tanulmányokat készíteni, tollrajzokat. Szentes Zágon barátommal biciklivel körbejártuk a környező falvakat, volt egy piros és egy fekete kréta a hátizsákunkban, egy mappa, és vázlatokat készítettünk. Később, mikor már nagyobb lettem, kipróbáltam azt az oldalamat is, hogy

elmentem hetedhét hegyen át, és próbáltam iránytű és térkép nélkül hazajönni, hogy mint a madár, a lelkét az embernek keressem meg. Most például, ha elmegyek egy idegen városba, nagyon sokat segít ez, mert bárhol megtalálom a visszautat, ahol egyszer eljártam.”

Hozzáteszi, sokat segített a szüleinek a mezei munkákban, és előfordult, hogy míg a barátai kirándultak, ő otthon maradt, és répát hordott be szekérrel, takart a mezőn, így aztán csak este csatlakozhatott a többiekhez egy-egy buliba.

„Ha nem mondanak semmit a mindennapi embernek a műveim, akkor nem értem el azt, amit a Jóisten adott tehetségül, hogy beszélgessek egy más nyelven." Fotó: Pinti Attila

És hogy még mivel telt a gyermek- és ifjúkora a természetjárás mellett? Olvasással – válaszolja. A könyvek is megjelennek az alkotásaiban, hiszen „olvasós” gyermek volt, a könyv nem hiányozhatott a hátizsákjából, akár kirándulni, akár mezei munkára ment. Kilencedikes korában, amikor a képzőművészet felé fordult jobban a figyelme, akkor már a művészetekkel kapcsolatos könyveket forgatta leginkább, mert úgy érzete, hogy kicsit le van maradva az osztálytársai mellett ilyen téren, hiszen ő a középiskolában csatlakozott hozzájuk.

„Fekete Miklós volt az, aki két nap alatt elmagyarázta, hogy mi az, hogy kompozíció, csendélet. Gyorstalpaló felkészítő volt, és akkor nagyon belehúztam. Ha mentünk bulikba, nem azért álltunk szóba a lányokkal, hogy csajozzunk, hanem hogy legyen modellünk. Nagyon hamar felfejlődtem, utolértem úgymond a többieket, rendbe tettem magam a rajz tekintetében. Volt egy modellem, éjjel-nappal készítettem az egyvonalas rajzokat ezrével, amíg végül odajutottam, hogy biztos kezem legyen.”

Ez 1990-ben történt, ekkor alapították Csíkszeredában a képzőművészeti középiskolát, amely később a Nagy István Művészeti Középiskola nevet kapta. Attila az ekkor induló első évfolyam tagja volt. Az iskola alapításában nagy szerepet játszó Márton Árpád festőművész Bajkó Attilát iskolatársának nevezte a csíkszeredai kiállítás megnyitóján.

„Nagyon felnéztünk Árpi bácsira, tőle tanultam meg, hogy a vásznat hogyan kell lealapozni, hogyan kell bekeretezni egy munkát, nagyon szépen megnyitotta bennünk, hogy érdeklődjünk, kutassunk, ha már valamiről hallottunk.

Minden év végén mi raktuk fel a kiállításainkat, de ő együtt dolgozott ott velünk, leereszkedett hozzánk. Én grafikaszakon voltam, ott Koszti István volt a tanárom, ő tanított meg rajzolni, tanította meg a különböző technikákat” – emlékezett vissza Attila.

Többféle technikával szeret kísérletezni Fotó: Pinti Attila

Az érettségi után a Temesvári Nyugati Egyetem grafika szakára felvételizett, mint mesélte, tizenegyen jutottak be a csíkszeredai művészeti iskolából, első éven együtt jöttek-mentek mindenfelé. „Temesváron ugyanakkor kinyílt a szemem, a Bánságban nagy a tolerancia, az idősebbek ma is négy nyelven beszélnek. Egy adott pillanatban több barátom volt nem magyar ajkú. Korábban ritkán jártam nagyvárosban, itt lenyűgözött a sok szép patina és mesterségbeli tudás az épületeken, Temesvár, mint város, sok szépet mutatott. Nagyon tetszett a nyitottság, a tolerancia és az emberbarátság. Amikor egyetemi fesztivált szerveztünk, és bármit kitaláltunk, meg lehetett valósítani, mert a város segített. Volt egy pezsgése az életnek, a kiállításoknak. Voltam egy félévet Budapesten ösztöndíjjal, az is tetszett, de nem volt meg az a közösség, mint Temesváron. Az egyetemen viszont kicsit visszafogva éreztem magam. Délután és éjjel a metszetek mellett nagyon sok olajképet festettem, szerettem a színek erejét. De ott vízalapú festékkel kellett dolgozzunk, mintha visszatértünk volna az ötödik osztályba. Viszont voltak tanáraim, akik megtanítottak arra, hogy a koncepció mennyire fontos, hogy hogy örökké tegyük fel a kérdést, hogy miért csináljuk éppen úgy. A fotózást is megszerettem itt.”

Bajkó Attila az egyetem elvégzése után úgy döntött, hogy Temesváron marad, mert a saját útján szeretett volna elindulni. Ott akkor már fotózott a színházban, időközben díszlettervezésre is felkérték Marosvásárhelyen, már vásároltak munkákat tőle, antik bútorokat restaurált, tehát annyi támpontja volt, hogy az első éveket az egyetem után túl tudta élni. Szabadúszóként abból élt, amit tudott csinálni a kétkezi munka minden oldalával – magyarázta.

Fent és lent találkozása Fotó: Pinti Attila

Egy alkalommal Labadi Éva, a temesvári Merlin bábszínház vezetője megnézte Attila egy árnyékképes kiállítását, és felkérte, hogy készítsen egy árnyjátékot a bábszínházban. A művész erre rá is bólintott, mert ki ne szeretné megmozgatni a műveit? – tette fel a kérdést. Később azt is felajánlották neki, hogy alkalmazzák a bábszínházban mint báb- és díszlettervezőt, amelyre szintén igent mondott.

„Akkor váltam el, és hogy ne is üljek otthon az elefántcsonttornyomban a magam bajszát pederni, elvállaltam. Tetszett ez a világ, mert a bábozás sok mindent összeköt. Érdekes, hogy anyukám valamikor a bábszínházról írta a dolgozatát, ők voltak Csíkban a bábos óvónénik. Valahogy el volt már ez a mag vetve bennem, csak én nem tudtam, ez is visszaköszönt. Csodálatos ez a világ. Utána a bábszínház imidzsét is átalakítottuk. Elhívtak Indonéziába egy hatalmas bábfesztiválra, ott aztán beleszerettem a bábozás minden oldalába. Később Thaiföldre mentünk el, ahol már 130 ország volt jelen, kinyílt a világ a szemem előtt.”

A nagyon jellegzetes, mesevilágokat idéző árnyképeinek a megfelelő technikáját sok kísérletezés után találta meg.

Előbb rézlemezre, majd acéllemezre, később üvegre készítette ezeket, majd a fánál állapodott meg. Ennek az előnye többek között az is volt, hogy bárhová utazott, betett a hátizsákjába négy-öt faalapot, és ahová ment, ott tudott velük dolgozni, a várakozási időket ki tudta használni.

Legutóbb Csíkszeredában nyílt kiállítása a Megyeháza Galériában Fotó: Pinti Attila

„Eképp burjánzott ki ez az árnyékfestészet, mert az összes holtidőmet ezzel töltöttem ki. Utána már jöttek témák, rendezéseim is voltak, és egyik szülte a másikat. Mindig próbálkoztam különböző technikákkal, nem szeretem megunni magam, vagy azt, amin dolgozom. Régebb ilyenkor technikát változtattam, most a technikán belül változtatok struktúrákat, textúrákat, örökké valamivel matatok. Mindig van egy kicsi meglepetés minden munkánál, nem tudom, hogy mi lesz a vége pontosan, de öröm, ha jól jön ki. A hibákat is ki lehet használni, nagyon szép dolgok jöhetnek ki egy kis hibából is.”

Kulcs, lakat, zár, kazettás mennyezet, napló, kis házikó, templom, fa, gyökér, fent és lent – nézünk végig a csíkszeredai kiállításának főbb motívumain. A naplókkal kapcsolatban rámutat, minden napnak van egy íze, lenyomata az emberben, ugyanakkor az ember is rányomja a saját pecsétjét az adott napra. És sokszor egyszerűbb összefoglalni egy képsorban a gondolatokat egy adott témáról.

Úgy véli, a fenti és lenti világ mindig rezonál egymással.

„Amikor hazajövök, mindig elbűvölnek az itthoni kis falvak. Sokat jártam vonattal Gyergyóditróba nagymamához Csíkból, mindenik templom, falu ismerős. Egy idegen szemnek talán nem mond semmit, de nekem minden beszél. Azért is csináltam a kis képsorokat, ahol szinte ismételem magam, mint ahogy a táj is ismétli magát, de ugyanakkor mindeniknek megvan a maga karaktere.

És ha eltűnne egyik vagy másik templom, számomra szívbemarkoló lenne. Nekem is fontosak ezek.”

Úgy látja, vannak művészek, akik szégyellnek alaptémákhoz nyúlni, nehogy túl közönségesek legyenek, de sok ember számára fontosak ezeket az egyszerű témákat is megmutatni. Egy művész nem a kritikusoknak kell alkosson.

Fotó: Pinti Attila

„Ha nem mondanak semmit a mindennapi embernek a műveim, akkor nem értem el azt, amit a Jóisten adott tehetségül, hogy beszélgessek egy más nyelven. Ugyanígy van a zenében. Itthon Márton Árpád tanár úr is nagyon szerette a klasszikus zenét, és gyakran hallgattatott velünk is, Temesváron is minden csütörtökön koncertre jártam. De amikor nagyon modern, kortárs klasszikus zenét játszottak, mellette még bejött egy alak, és megtépte a zongora minden oldalát, szünetben elment a közönség.

Akkor jöttem rá, hogy én is nagyon sok groteszk rajzot csináltam, és aki művész volt, talán megértette, de az egyszerű ember csak egy torz dolgot látott. És akkor arra gondoltam, hogy több nyelven kell beszélni.

Ha nem tudsz megszólalni az ember nyelvén, akkor nem kommunikálsz. Megvan az a vonal is, ahol magamnak alkotok, vagy a művésztársaimnak, és ez így rendben van. De amit kiadok, azt szeretem, hogy több emberrétegnek tudja elmondani, amit szeretnék.”

Fotó: Pinti Attila

Attila termékeny alkotó, rengeteget dolgozik, párhuzamosan több munkán is. Úgy érzi, hogy kicsúszik az idő a kezéből, és ha van egy ötlete szereti nem elméletben befejezni, hanem rögtön hozzáadja az anyagot – magyarázza. „Sokszor az anyag beszél, és egyike a másikát hozza, ha nekifogok. Ha technikailag van egy kis vívmányom, akkor azt rögtön egy másik ötletben is kipróbálom, hogy működik-e. Érdekel a téma is, meg a textúra is, sok apróság megmozgatja a fantáziámat, de lehet, hogy nincs időm befejezni akkor, és tolom arréb,

olyan vagyok, mint egy sártenger, vagy a vulkán, amikor kitör és összevegyül a magma a kővel, kiveszek egy részt, berámázok, a többi ott van a műteremben. Gyerekkorom óta megszoktam, hogy sokat dolgozzak, és ez is megvan bennem, hogy állandóan kell csináljak valamit.”
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport