Gondolkodásmódunk kovásza: a kenyér

Péter Beáta 2021. augusztus 20., 14:10

A kenyér a magyarság legszentebb étke a Kárpát-medencében. Kenyér szavunk anyanyelvünk, gondolkodásmódunk kovásza is, a kenyér népdalaink, táncaink eszmei, szellemi világunk kulcsszava is – véli Balázs Lajos néprajzkutató, aki Szent István napja és a mindennapi kenyerünk kapcsán mutatott rá az ünnep lényegére.

Gondolkodásmódunk kovásza: a kenyér
galéria
A kenyér a szövetségkötés egyik eszköze Fotó: Veres Nándor

Friss kenyér illata lengi be a kis pékséget, egymás mellett sorakozva sülnek a kenyerek a kemencében. Két asszony az udvaron levő nagy üstből újabb adag főtt krumplit készít elő hámozásra, hamarosan dagasztják ugyanis az újabb rend kenyértésztát. A csíkszeredai Gál Balázs pékséget látogattuk meg egyik reggel, ahol a tulajdonos Balázs Csaba mesélt a pékségről, amelynek létrehozása, mint kiderült, gyerekkori álma volt.

„Amikor kisgyerek voltam, nagymamám sütötte a házi kenyeret, és tetszett nekem, hogy saját magunknak sütjük, nem beszélve az ízéről. Egy időre aztán elmaradt a kenyérsütés iránti érdeklődés, de később, 17-18 évre rá az egyik gyerekkori barátom nyitott egy pékséget Marosvásárhelyen, és akkor újra előjött a gondolat, hogy én is indítsak egyet, noha

Csíkban sokkal nehezebb a piacon megmaradni, hiszen itt még a házaknál, otthon is elég sokan sütnek pityókás kenyeret”

– magyarázza a férfi, aki sportolóból lett pékségtulajdonos, húszéves koráig ugyanis jégkorongozott.

Egy pályázatnak köszönhetően sikerült beszereznie a szükséges eszközöket, és mintegy három évvel ezelőtt megsültek az első kenyerek a saját pékségében. Jelenleg két fő termékük van, mindkettő pityókás kenyér. „Az egyik formában sütött, kalácskenyér, a másikat fél éve indítottuk el, egy barátom segítségével, mert mondta, hogy jó a kenyeretek, de mégsem az a házi-házi pityókás, amit nagymama süt otthon. Azt mondta, gyerek, keressünk valakit, aki mutat egy olyan kenyérreceptet, amely teljesen házi. Ebbe nem teszünk egyáltalán élesztőt, van egy negyvennyolc órás kovász, majd egy tizenkét órás kovász benne. Téglakemencében sütjük, hogy minél tradicionálisabb legyen, fontos az alapanyag is: liszt, só, víz és pityóka.”

Balázs Csaba nagyanyai hagyományt élesztett újjá Fotó: Veres Nándor

Reggel négy órakor jön az első sofőr, hat órakor a második, fél hétkor jönnek a pityókahámozók, hétkor jön a pék – így kezdődik a napi munka a pékségben, minden napszakban megvannak a fontos mozzanatok: a dagasztás, a tészta kelése, bevetése, a kenyér sütése, és amíg két-három órát pihen és hűl, hogy ne legyen párás a csomagolásban. „Éjjel megfő a pityóka, reggel a pityókahámozók már foghatnak neki hámozni. Amire megjön a pék, már egy adag pityókát meghámoztak, így kezdődhet a dagasztás. Kiszakítják a kenyértésztát, majd tizenegykor jön még egy kolléganő, aki tovább segít a péknek, ketten viszik tovább a másik fajta kenyerünket. Két órakor jön a következő kolléganő, addigra már megsült az első rend kenyér, segít a kiszedésben, a reszelésben, a rendelések összeállításában. Ez tart hét-nyolc óráig, nyolckor jön a számlázó, és kezdik számlázni a kenyeret, körülbelül tizenegy óráig.”

Közös ünneplés

Balázs Csaba péksége is csatlakozott a Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és az Erdélyi Múzeum Egyesület csíkszeredai fiókja által szervezett Szent István napi rendhagyó ünnepléshez, a mindennapi kenyerünk elnevezésű egész napos rendezvényhez, amelyen rajtuk kívül több környékbeli pékség is részt vesz: a Barto&Barto, a Búzakalász, a Bocskor, a Harmopan, az Interserv Molnar, a Príma, a Jaky Impex, és az Unic Trio. Mindannyian lehetőségük szerinti kenyeret ajánlanak fel, amelyet rászoruló családoknak juttatnak el.

Egyik legfontosabb eledelünk Fotó: Veres Nándor

„A székely nép számára a kenyér a legalapvetőbb megélhetési lehetőséget, az alapvető szükségletünket elégíti ki. Mi úgy növünk fel, hogy a mi kultúránkban a kenyér egy alap, ugyanúgy, mint a víz. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy ilyen módon megülhetjük Szent István ünnepét. Mindez a pékségeknek is jó, ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos számunkra a kenyér, mondhatni létkérdés.

A pékségünk legfontosabb hitvallása, hogy olyan kenyeret adjunk az emberek kezébe, amit mi is szívesen fogyasztunk.

Arra törekszünk, hogy minél természetesebb legyen, természetes alapanyagokból dolgozunk, nem használunk adalékanyagot. Amit én is megeszek otthon, azt adunk az emberek kezébe – emlékezve nagymamámra, aki a saját receptje szerint saját maga sütötte meg a kenyeret, úgy, hogy a családjának a legjobbat szerette volna előállítani. Szeretetet sütött bele” – összegzett Balázs Csaba.

A kenyér körüli rítusok

Balázs Lajos néprajzkutató, a csíkszeredai Szent István-napi ünnepségsorozat ötletgazdája évek óta kutatja a kenyeret övező rítusokat, szokásokat. Mint mondja, már az emberi sorsfordulatok – születés, házasság, temetés – kapcsán végzett kutatásai során különösen élesen jelentkezett a kenyérrel és borral (vérrel) való szövetségkötés.

Odafigyelést igényel a kenyérkészítés folyamatának minden mozzanata Fotó: Veres Nándor

„Például amikor kikérik a menyasszonyt, megérkezik a vőlegény részéről a násznép a leányos házhoz, és elkezdődik a kikérési rítus, annak szerves része, hogy a kikérő gazda kéri a kiadó gazdától a pálinkát, az italt. Ezt ünnepélyesen, szépen feldíszített üvegben hozzák is, miközben verses szöveget mondanak, és megköszönik, és közben elindulnak a kiadó család részéről, tálcákon kínálják a kenyeret vagy kalácsot és a pálinkát úgy, hogy abból mindenkinek jusson. Koccintanak, és ez az adás-vétel, amelyben kötelező italfogyasztás van és a kenyér (kalács) elfogyasztása. Ugyanez megismétlődik éjfélkor, amikor a menyasszonyt bekontyolják.

Addig kutattam, amíg eljutottam – más vonalon is – Ázsiáig, innen eredeztetem ezt a szokást.

A magyarság körében, és más ázsiai népek és nem rokon népek társaságában állandó volt a szövetségkötés, merthogy nyüzsögtek, mozogtak, állandóan szövetséget kellett kötni.”

Balázs Lajos néprajzkutató Fotó: Veres Nándor

A néprajzkutató rámutat, a szövetségkötésnek meghatározott rítusa, rendje volt, és annak gyökere és tartalma. A szövetségkötés szövege két részből állt. Az első tartalmazta a szövetség lényegét, a második része volt az önátok, amely arra vonatkozott, ha a szövetségkötő nem tartja be az ígéretét. „Állatot áldoztak fel, vérszövetséget kötöttek, és mondották: ha nem tartom be az első részben foglaltakat, így folyjon ki a vérem. Több ezer évvel ezelőtt, messze az istenhit előtti időkben hittek egy felsőbbrendű lényben, akitől félni kellett, amennyiben nem tartják be az esküt. Ennek a mágikus hiedelme az, hogy az együtt elfogyasztott étkek és italok az elfogyasztók között szoros lelki, eszmei, szellemi kötődéseket hoznak létre. Ez a lényeg. Erős mágikus hiten alapuló rítus, szertartás. Ez fejlődött tovább, a magyarok ezt hozták magukkal.

Ez az egyik legősibb adatunk, kiforrott beavatási rítusunk volt, ezt hoztuk Keletről.

Az említett lakodalmi szokásokban is benne van a szövetségkötés rítusa, ez a mágikus hite, alapja, hogy az együtt elfogyasztott étkek által szövetséget hoznak létre. De gondoljunk csak a vérszerződésre vagy Krisztusra. Utolsó vacsorát adott, mert tudta, hogy az apostolok szétszélednek. Szövetséget kötött, egy új hitet alapított kenyér és bor által.” Balázs Lajos hangsúlyozta, Szent István államalapítása ugyanígy történt. És azóta, századokon keresztül, most a 21. században is, a szövetségkötés hasonlóan történik.

Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program

Pécsről indult el 2010-ben Korinek László jogászprofesszor kezdeményezése nyomán a Magyarok Kenyere mozgalom, amely augusztus 20-hoz kapcsolódó program, és amely kifejezi a magyar nemzet összetartozását, és jelentős a karitatív szerepe is. 2011-ben a program keretében 10 tonna gabonát adományoztak a magyar gazdák, a leőrölt lisztből sütötték meg az augusztus 20-ai ünnepi kenyeret és cipókat. A megmaradt lisztet a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak adományozták. A következő évben már 130 helyről érkezett gabona, mennyiségben több mint kétszerese gyűlt össze, mint az előző évben. A búzaadomány tavaly már az 1100 tonnát is meghaladta. A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében idén szerte a Kárpát-medencéből több ezer gazda ajánlott fel búzát a rászoruló magyar gyermekeknek és családoknak, amelyet idén augusztus 6-án, Ópusztaszeren ünnepélyes keretek között öntöttek össze.

„Ez a kezdeményezés Szent István által létrehozott, de most már szétdarabolt állam, a szövetség, az együvé tartozás, az egy nemzethez való tartozás tudatának az újraélesztése.

Szándéka és küldetése, hogy a kenyér által, Szent István király ünnepén felélessze a Kárpát-medencei magyarságban az együvé tartozás tudatát. Az ünnep örökös visszatérés a kezdetekhez, minden egyes alkalommal. Amikor valakinek a születésnapját ünneplik, ahhoz térnek vissza, amikor megszületett. Visszatérünk, felhozzuk az emlékét, ezek a múlt láthatatlan szálai, kötődései. Szent István ünnepén, napján újjászervezik ezt a fajta szövetséget. Megismétlődik az, ami hajdanán, több ezer évvel ezelőtt. Ez ebben a csodálatos” – magyarázta Balázs Lajos.

A jó kenyérhez időt és törődés kell Fotó: Veres Nándor

A Mindennapi kenyerünk elnevezésű egész napos ünnepség keretében a programba bekapcsolódott pékségek által felajánlott kenyerekből a közönséget is megkínálják. „Így válunk mi szeredaiak egymás szövetségeseivé, a vérszerződés és a Magyarok kenyere szertartása, rítusa között, mint egy hatalmas összekötő ív. És így kapcsolódik össze a nagyon távoli múlt és nagyon közeli jelen. A kenyér a magyarság legszentebb étke a Kárpát-medencében. Őseink a szövetségkötéssel hitelesítették és pecsételték meg előre sorsunk nagy fordulatait. Kenyér szavunk anyanyelvünk, gondolkodásmódunk kovásza is. A kenyér népdalaink, táncaink eszmei, szellemi világunk kulcsszava is. A búza és kenyér mellé pedig oda kell képzelnünk Szent István szellemiségét. A kezdetekhez térjünk vissza, és abból táplálkozva éljük és próbáljuk rendezni a dolgainkat ma, a 21. században” – emelte ki a néprajzkutató.

2 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport