Nem pusztán virágrendezés, filozófia: Erdélyben is van mestere az ikebanának

Péter Beáta 2021. november 19., 19:27 utolsó módosítás: 2021. november 26., 13:21

Hasonlítják a költészethez, a zeneszerzéshez, a szobrászathoz is. Jellemzik meditatív jellegű művészetnek, mély filozófiai tartalommal. Mindenképp élő művészet, amely a mulandóságra is emlékeztet. Ez az ikebana, a japán virágrendezés, amelynek világába, eszmeiségébe Hubbes László avatott be.

Nem pusztán virágrendezés, filozófia: Erdélyben is van mestere az ikebanának
galéria
Az ikebanában az élet mulandósága is megjelenik Fotó: Veres Nándor

Hubbes László Attila, a Sapientia EMTE Társadalomtudományi Tanszékének docense még a nyolcvanas évek közepén, diákkorában került kapcsolatba a japán virágrendezés művészetével tanára, Kiss Béla hatására. A sokoldalú művész a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban (akkoriban 1-es számú matematika-fizika líceum) volt rajztanár, és itt működtetett egy ikebana-kört, elsősorban a diákjainak, de járt több művészbarátja, kollégája is a foglalkozásokra.

„Kiss Béla a hatvanas években Bukarestben végezte a művészeti akadémiát, monumentális festészetet tanult. Az akkori japán nagykövetség a konzulátuson keresztül tartott Japánból meghívott vendégekkel, tanárokkal egy ikebana tanfolyamot. Ezt a tanfolyamot Kiss Béla elvégezte, szerelemese lett ennek a művészetnek, és ezt hazahozta Sepsiszentgyörgyre. Kiss Bélának az ikebana iránti szeretete, rajongása nem önmagában állt, hogy egyszerűen csak megszerette ezeket a virágokat, hanem a keleti kultúrát általában és a japán kultúrát különösen nagyon kedvelte, tanulmányozta, foglalkozott vele, kezdve a teaszertartástól a japán festészeten át a japán zenéig” – emlékezett vissza Hubbes László.

Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

A folyamat a lényeges Fotó: Veres Nándor

Az sem véletlen, hogy aki a nyáron ellátogatott a Csíki Jazzfesztiválra, láthatta az általa és a 2017-ben újjáélesztett Ikebana Kör tagjai által készített alkotásokat, ugyanis, mint kiderült, Kiss Béla nagy dzsesszrajongó is volt, és ezt tanítványainak is átadta. Hubbes László rámutatott, az, hogy valaki kedvelte a dzsesszzenét, már önmagában is egy lázadási forma volt a nyolcvanas évek sötétjében, akárcsak a rock’n roll vagy a táncház. Egy belső, csendes lázadási forma. Kiss Béla pedig a tudását csepegtetve adta át tanítványainak a tanórán is és a foglalkozásokon is.

„Mindig vittünk virágokat magunkkal, neki is voltak eszközei, felszerelései, állandóan tele volt a kuckója száraz ágakkal, mohákkal, taplókkal, edényekkel. Ezekből az anyagokból először egyszerűen csak virágokat rakosgattunk össze. De folyamatosan tanította nekünk a különböző stílusokat, az iskolák szerinti szabályokat.” Hozzátette, a virágok iránti szeretet értette meg vele, hogy

a japán virágrendezés nem egyszerűen arról szól, hogy fogunk néhány virágot, és azokat beletesszük egy vázába, vagy hogy minél szebb, pompásabb, látványosabb csokrot kötünk össze.

Ez általában a nyugati virágrendezésre érvényes, ahol elsősorban díszítőelem, arra való, hogy feldobja egy rendezvény hangulatát, vagy örömet szerezzünk valakinek egy gyönyörűen megkomponált virágcsokorral. És nagyon gyakran az van, hogy túlzsúfolt, hatalmas virágcsokrok készülnek. „A japán virágművészet ezzel egy teljesen ellentétes világ. Szó szerint művészet, és nem díszítőművészet, hanem talán részben a költészethez lehetne hasonlítani vagy a zeneszerzéshez. Mindenképp egy meditatív jellegű művészet, azt is mondhatnám, hogy filozófia” – magyarázta Hubbes.

Egymáshoz való viszonyulás

Mint kifejtette, azért szerette meg az ikebanát, mert úgy érezte, hogy azt, amit szavakban nem lehet elmondani, szépen meg lehet rendezni virágokban, meg lehet költeni. Az európai virágkötés – ami a maga nemében ugyancsak szép – nem elvont művészet. A nyugati gondolkodásmód a szimmetriát kedveli, a sokszínűséget a virágok tekintetében, és a virágoknak megvan a szimbolikája. A japán virágművészet esetében nem annyira fontos a virágoknak önmagukban vett szimbolikája, ott az a lényeges, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a különböző ágak, elemek, virágok. A különböző keleti virágművészeti hagyományok tisztultak le Japánban több évszázad alatt ezzé a kifinomult megnyilvánulássá, ami az ikebana.

Térbeli, élő művészeti alkotások az ikebanák Fotó: Veres Nándor

A sepsiszentgyörgyi ikebana kör a kilencvenes évekig működött folyamatosan, évente tavasszal, ősszel nagyszabású kiállítást is tartottak, az ikebana fogalma bekerült a város kulturális életébe. „Nem csak a körnek a műhelygyakorlatai vagy a kiállítások voltak nagy élmények, hanem az ezekhez kapcsolódó kirándulások is. Ugyanis az ikebanában elég nagy szerepet töltenek be nem csak a virágok, hanem az ágak is. És ezeken a kirándulásokon szereztük be, metszőollóval, fűrésszel felfegyverkezve, erdőből, elhagyatott helyekről a rendkívül izgalmas, fantáziadús, a számunkra megkapó ágakat. Egy nagyon összetartó csoport alakult ki. Ennek részese voltam, és hozzátartozott az életemhez az itt képviselt szemléletmód, világlátás.

Ezen keresztül szerettem meg a japán kultúrát, a filmmel, a zenével, az irodalommal együtt.

Nagyon szeretem a japán irodalmat, nem csak a regényeket és a nagyon közismert kortárs vagy történelmi irodalmat, hanem a költészetet is. Ezek közül az egyik leglényegesebb és talán a legismertebb is itt nálunk a haiku, a háromsoros, nagyon rövid, öt-hét-öt szótagból álló versforma. Ez a nagyon egyszerű három elemes forma az ikebanában pontosan az, mint a japán költészetben a haiku. Egyszerű és egyszerre sokatmondó, hiszen ezek mindig pici bölcsességek, amelyek megvillannak vagy elgondolkoztatnak.”

Virág a vízben

Az ikebana azt jelenti, hogy virág a vízben, azaz vízbe helyezett virág. Hubbes László elmondta, ilyen értelemben, amikor levágunk egy szál virágot, és betesszük egy vázába, az már önmagában kimeríti az ikebana szó értelmét. Viszont a japán virágkötészet esetében egy sajátos eszmeiségről van szó.

„Az ikebana kezdetei a valláshoz, a kultuszhoz kötődnek. A 7., 8. században, de még korábban is a sintoista szentélyekben hatalmas vázákat állítottak fel, amelyekbe sok-sok virágot helyeztek.

Ezek virágáldozatoknak tekinthetők. Egyszerre díszítették a szentélyt, a templomot, és ugyanakkor áldozatként felajánlott virágok voltak. Ehhez jött hozzá a Kínából, Koreából behatoló buddhizmus, ami ráépült a helyi vallásra, kölcsönösen hatottak egymásra. Elsősorban a papság foglalkozott néhány évszázadon keresztül virágrendezéssel, merthogy ezek templomi, szentélyi rendezések voltak. Később világiasodott, polgárosodott ez a művészet, kikerült a templomokból, és nem csak a papok, szerzetesek foglalkoztak vele, hanem a szamurájoknak, tehát a nemességnek a neveléséhez hozzátartozott – ugyanúgy, ahogy megtanultak verset írni, a különböző stratégiai játékokat, és nyilván a harcművészetet – a virágoknak a rendezése is. És ekkor már egyszerűsödött is.”

Az ikebanakészítés kellékei Fotó: Veres Nándor

Az 1400-as években létrejött a legelső iskola, az Ikenobó, sajátos stílusok kezdtek kialakulni, és a rendezés is egyszerűsödött. A japán házakban található tokonoma fülkékbe alkalmanként virágkompozíciókat helyeztek be. „És ez a rendezési stílus már az első tényleges ikebana, rikkának hívták és általában kilenc elemből tevődött össze. Megvoltak a szabályai, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek az elemek, milyen magasak, melyik elem micsoda lehet. A rendezés mindig az évszakokhoz igazodott, azokat tükrözte. Ezek még mindig hatalmas virágrendezések voltak, majd a 17., 18. században nemcsak a nemesség, az elit, hanem a városi polgárság is fokozatosan művelte, foglalatossággá vált az ikebana.

Ahogy egy művelt nőnek Európában illett zongorázni tudnia, egy művelt japán nőnek illett ikebanát tudni rendezni.

Ekkor már több iskola is létezett, és tovább egyszerűsödött, többnyire három elemből tevődött össze. Ezeknek különböző iskoláknál különböző nevei vannak, én hozzászoktam a »shin-soe-hikae« megnevezéshez, ami azt jelenti, hogy ég-föld-ember. Tehát a fent, a lent és a közöttük levő közvetítő, az ember. A nageirebana (»bedobált virágok«) többnyire tálban vagy szélesebb szájú vázában rendezett virágok, és aztán az új, a 19., 20. században kialakult iskolák még tovább egyszerűsítették, és itt is elsősorban két alapformáról lehet beszélni: az egyik a vázában rendezett szeika (vagy shoka) stílusú, azon belül is elkülönülnek sajátos stílusformák, a másik pedig a tálban rendezett, az pedig a moribana” – avatott be a részletekbe.

Egy meditatív jellegű művészet Fotó: Veres Nándor

Az is kiderült, hogy a vázába rendezett virágrendezések azt a szabályt követik, hogy másfélszer akkora a főág, mint maga a tartóedény, amibe bele van téve. Mivel széles szájú edényekben rendezték, egy másik nagyon fontos szabály volt, hogy az ágak lehetőleg ne támaszkodjanak, ne könyököljenek rá a váza szélére, tehát hogy ne úgy nézzenek ki, mintha az egy tartóeszköz lenne, hanem minthogyha az a tartóedény lenne a gyökér, amiből kinő maga az élő rendezés. Éppen ezért már nagyon korán logikus módon kialakultak különböző rögzítési eljárások. Sok esetben egyetlen növényből van megszerkesztve a három elem, vagy éppenséggel megjelenhet három különböző növényen kívül több is, mint kiegészítő elem, de az adott három a meghatározó. Akár vázában, akár tálban rendezett ikebanáról van szó, fontos, hogy úgy nézzen ki, hogy ezeknek az elemeknek közös a töve, hogy egy helyről gyökereznek, ágaznak ki, bomlanak ki.

A virágok egymáshoz való viszonyulásának jelentése van Fotó: Veres Nándor

„Formai és eszközhasználati szempontból a moribana annyiban jelentett újítást, hogy ott nem lehet támaszkodni a vázának a megtartó erejére, hiszen az egy nyílt edény, éppen ezért különböző rögzítő eszközök vannak, ezek közül a legfontosabb és legismertebb a kenzán, a »kardhegyek«. Ez egy korong alakú ólomtalapzat, amibe rozsdamentes acélszegeket helyeznek bele, sűrűn, a hegyükkel felfelé.

Az eredeti japán virágrendezésben az alapelv, ahogyan viszonyulnak egymáshoz az elemek, az az aranymetszés szabálya.

A nagyobb úgy viszonyul az egészhez, ahogyan a kisebb viszonyul a nagyobbhoz. Ugyanakkor mindig leírható valamilyen háromszögben a három elem, és szabályos képzeletbeli kört lehet vonni köréjük. Az ikebanák térbeli alkotások, a szobrászművészethez is lehet hasonlítani, és így nem csak egyetlen nézetük van. Ugyan van egy fő nézetük, de igazából egy körbejárható alkotás, bárhonnan meg lehet nézni, és akár különböző jelentéseket is hordozhat, hogyha más szemszögből, más perspektívából nézik az adott rendezést.”

Szimbolika és irányultság

A japán ikebanaművészet szakértője kiemelte, nem feltétlenül a virágoknak, az egyes növényeknek a szimbolikája az elsődleges, hanem maguknak az elemeknek a szimbolikája és az irányultsága. Az sem mindegy, hogy felfelé jobbra, vagy felfelé balra dől egy elem, hogy előre vagy hátra, a különböző szögek, amiket egymással bezárnak az elemek, különböző érzelmeket közvetíthetnek. Egy fehér krizantém egy fenyőággal és valamilyen mirtuszlevéllel egyberendezve megjeleníthet gyászt vagy éppen örömet.

A kérdés az, hogy miképpen viszonyulnak egymáshoz, milyen irányuk van ezeknek az elemeknek, hogyan vannak elrendezve az adott edényben.

Az ég-ember-föld hármasban általában az eget szimbolizáló elem magas, jövőbe mutató. Az ember a központi elem, ezt többnyire virággal, virágba borult növénnyel jelenítik meg, ez a jelent közvetíti. A földet gyakran száraz ágakkal jelenítik meg, a száraz a múltat, a halált, elmúlást jelöli. Az ikebanában az élet mulandósága is megjelenik.

Hubbes Lászlót mintegy negyven éve ejtette rabul az ikebanakészítés Fotó: Veres Nándor

Hubbes László hangsúlyozta, egy ikebana megkomponálásánál fontos az évszakhoz kötöttség. „Vannak olyan iskolák, amelyeknek az az alapelvük, a filozófiájuk, hogy az ikebanának mindig az adott évszakot kell megjelenítenie. Sőt, vannak olyan iskolák is, amelyek annyira szigorúak, hogy nem csak az évszakot, hanem mindig az adott tájat kell megjeleníteni, tehát idegen anyagokat, más jellegű virágokat, ágakat, mint amilyenek az adott területen vagy éppen az adott tájon vannak, nem is használnak. A legfontosabb viszont az, hogy az ikebana egy élő alkotás. És éppen emiatt efemer, mulandó. Egy ikebana nem tart többet két-három napnál, és ezt így is kell elfogadni.

Egy ikebanát nem örökre rendezünk meg, hogy feltesszük a kredenc tetejére, és az milyen szépen ott van. Lehetne gyönyörködni benne évekig, de minek? Nem az a lényege. Ez pillanatművészet.

A most-nak a művészete az ikebana, az éppen átélt élménynek a művészete, ami tart egy ideig. Egy meditatív művészet, ahol nem a végeredményen van a lényeg, hanem a folyamaton.”

A cikk először a Székelyhon napilap Liget című életmód-kiadványában jelent meg 2021. november 19-én.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport