Amikor a kimondott szó egyben tett is volt

Péter Beáta 2019. június 05., 17:47

Komolytalan-e a mese, igaz-e, hogy csak gyerekeknek szól, miért tartják morbidnak a Grimm-meséket, és általában miért boldog véggel fejeződnek be? Mit mentettek át számunkra a mesék az előző évszázadokból, és miről mutatnak modelleket? És miért választja a királyfi inkább a széjjeltépetés útját, mint azt, amelyiken a lova vagy ő maga pusztulna el? Ezekre a kérdésekre is válaszolt Katona József Álmos A népmesék és az anyanyelv című előadásában.

Amikor a kimondott szó egyben tett is volt
galéria
Az alteritás korában a szó teremtő erővel bírt, így jött létre a varázslat, a mágia fogalma, és minden kimondott szó egyben tett is volt Fotó: Veres Nándor

Székelyföld hét pontján szervez tudományos és ismeretterjesztő előadásokat a pápalátogatás és a pünkösdi búcsú között az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Magyarságkutató Intézet által. Csíkszeredában Katona József Álmos, a Magyarságkutató Intézet magyar nyelv kutatóközpontjának munkatársa előadását hallgattuk meg.

Annak ellenére, hogy több ezer oldalnyi tudományos leírás keletkezett róla különböző tudományágakban – irodalomtudományban, a kognitív nyelvészetben, néprajzban, pszichológiában stb. – nehezen meghatározható fogalom a mese – mutatott rá előadása elején Katona József Álmos.

„Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért ennyire nehezen meghatározható ez a fogalom, és főként manapság miért gondolhatunk sokféle dologra, ha azt halljuk, hogy mese (népmese, műmese, mesefilm, rajzfilm, animáció stb.), vissza kell mennünk egy korábbi művelődéstörténeti korszakba: ez az alteritás. Ez, amint a nevében is benne van, egy alternatív világlátást, más jellegű gondolkodásmódot mutat, mit a jelenlegi. Művészettörténeti szempontból a reformkor, illetve a felvilágosodás előtti időszakról van szó, amikor a fikció, a lelki, szellemi síkú érzelmi, vallási dolgok részei voltak az ember valóságának.

Nem választották el a praktikus, fizikai valóságot a lelki, szellemi valóságtól, náluk ez egyben volt, és ez a világlátásukat is meghatározta.”

Ez a gondolkodásmód az ember fejlődésének már egy nagyon korai szakaszában megjelent, akkor, amikor maga a nyelv is kialakult. Az alteritás korában a szó teremtő erővel bírt, így jött létre a varázslat, a mágia fogalma, és minden kimondott szó egyben tett is volt. Erre a régről megőrzött beszédaktusokra manapság is van példa, ilyen például az ígéret. A házasságkötéskor is szóbeli szerződés köttetik, régen egy ígéretnek viszont a valósághoz hozzátartozó értéke volt, valódi tettnek számított megígérni valamit – magyarázta az előadó. Hozzátette, ebben a világban az írásbeliség későn alakult ki, és amikor kialakult, akkor is – egészen a 20. századig – csak a kiváltságosok sora tanulhatott meg írni, olvasni. Ám a szóban felhalmozódott kulturális hagyományok átöröklődtek a szájhagyomány útján. És bár manapság azt tartjuk, hogy a szó elszáll, annak idején nem szállt el, hanem a közös emlékezet megőrizte.

„Ennek az egyik nagyon fontos pontja a kollektív tudattalan, és egy neves pszichológus, Jung nevéhez köthető. A kollektív tudatalatti nem logikai, nem racionális tudást tartalmazó szellemi tér, fizikailag nincs jelen, viszont minden ember hozzá tud férni – manapság egyre nehezebben, régen igen könnyen. Úgy kell elképzelni, hogy egy olyan általános tudás, amelyet minden ember automatikusan tud – úgy hisszük legalábbis. Ezek a kis tudáselemek ebben a kollektív tudattalanban ősképek – archetípusok – formájában jelennek meg.

Ha a mai világgal, a mai korosztállyal kellene vonni párhuzamot, a kollektív tudattalan olyan, mint ma a világháló. A benne levő ősképek olyanok, mint az életviteli praktikák, információk, tudáselemek, amilyeneket a honlapokon olvashatunk.

Lényeges különbség, hogy régen nem a számítógép, mobiltelefon elé ültek le és kezdték nyomkodni, ha valamilyen információra, tudásra volt szükségük, hanem körbeültek az emberek, és valaki elkezdett mesélni. Ez a művelődéstörténeti korszak egy idő után megbomlott, Max Weber intellektualizálódásnak nevezi azt a folyamatot, amely ezt a világszemléletet megbontotta. Ennek a lényege, hogy a világ mérhető, kalkulációval, számítással minden befogható, meghódítható. Ez a logika és a józan ész diadala, csak éppen az érzelmi, lelki, szellemi, hitéletbeli valóságot egy idő után teljesen kiszorította, és jött a következő művelődéstörténeti korszak, a modernitás. A modern időket a praktikus valóság jellemzi. A fizikai, materiális valóság kerül előtérbe, ahol minden megismerhető, minden meghódítható – hitték ezt a felvilágosodás korában és hiszik a mai napig. A logika és a józan ész mindenhatóvá lett. Ebben a művelődéstörténeti korszakban a mese szerepe megváltozott, átértékelődött. Megjelent a mesekutatás, gyűjtés, a mesék kategorizálása, a mesékkel való kalkuláció, a mesék mérhetősége. Ráadásul a mesegyűjtők, írók le is írták. Ez egy fontos kérdést vet fel: ha alapvetően a mese – főként a népmese – mesélésre van szánva, tehát szóbeli, ráadásul egy közösségi aktus, nem egy emberhez köthető, akkor a műmese mennyire tekinthető mesének?”

Tévhit, hogy a mese csak a gyerekeknek szólna, az viszont nem feltétlenül baj, ha megjelenik benne a sötét oldal Fotó: 123RF

Katona József Álmos kifejtette, a mesével kapcsolatban számos tévhit alakult ki. Az első, hogy a mese egy komolytalan műfaj, és önmagában véve is komolytalan. Ezt a magyar nyelv is őrzi különböző kifejezésekben: mesebeszéd, mese habbal, nincs mese stb. Tehát valami nem igaz, nem vehető komolyan, nem szavahihető. De ha hagyományos értelemben nézzük a mesét, akkor éppen a mindennapi élet szellemi, érzelmi, lelki élet praktikái, tudáselemei vannak benne.

A következő tévhit, hogy csak gyerekeknek szól. Pedig, ha a mesemondás a tudás átadásának egyik alapvető formája volt, akkor eredeti funkciójában a mese nem csak gyerekeknek, hanem az egész közösségnek szólt.

A harmadik tévhit az, hogy a népmesék arra jók, hogy a szegény emberek megfogalmazzák a vágyaikat (könnyen meggazdagszik, szerencsét próbál, megkapja a királylány kezét stb.). De a kezdetek kezdetén még nem léteztek olyan társadalmi rétegek, hogy szegény, arisztokrata stb. – érvelt az előadó.

Következő tévhit, hogy túlságosan utópisztikusak, tehát a mesében minden mindig rendben van, mindig boldog véget ér. Viszont a népmese a lényegétől fogva onnan indul, hogy valami a világ szellemi, érzelmi, erkölcsi rendjében megbomlik, és a főhősnek – királyfinak, okos lánynak – kell ezt helyreállítani.

„Van egy másik ellenérv, hogy például a német népmesehagyomány – lásd a Grimm-fivérek által összegyűjtött meséket – túlságosan morbidok. Sok szülő gondolja manapság azt, hogy nem igazán kellene Grimm-meséket olvasnia a gyermekének, mert ott saroklevágásról, csonkításról, halálról van szó, de az igazság az, hogy egyrészt

ellentmond ennek a tévhitnek az, hogy az életnek a sötét oldala is megjelenik ezekben a mesékben, másrészt pedig megerősíti azt, hogy az élet összes oldaláról szól a mese, és mi más módon lehetne egy kisgyermekkel az életnek a nem túl vidám részét is megismertetni, mint a meséken keresztül.

Az ötödik tévhit, hogy semmi közük a valósághoz. Pedig eredetileg ez volt a szájhagyomány, az anyanyelvünk révén a legáltalánosabb formája a tudás átadásnak, és lehetne mind a mai napig.”

A mese tehát a legősibb szóbeli műfajok egyike, az anyanyelv, a nyelv egyik legősibb megnyilvánulási formája, amely sok esetben évszázadokon át megőrződött tartalmában, motívumaiban, ősképében, szimbólumaiban. A lelki, szellemi életre vonatkozó tudás van benne, és mindig a valós élethelyzeteket modellezi. Nem egy az egyben írja le őket, hanem teremt egy másik világot, és azt párhuzamba állítja. A mesében levő életproblémák a valós élet problémái. Legtermészetesebb formája a szóbeliség, és ezáltal a nyelv elsődleges lételeme a mesének – összegezte az előadó.

A mesében található a lelki, szellemi életre vonatkozó tudás Fotó: Kristo Robert

„Az anyanyelvünk – főként a 21. században - a közösségi összetartozásnak az egyik legfőbb szervezőereje lett. Korábban, a középkorban egy nemzethez tartoztak sokan, akik nem azonos nyelvet beszéltek, nem jelentett semmilyen problémát, mára viszont, ebben az átalakult világban, főként a világháborút követően a nyelv vált az elsődleges, központi elemévé a nemzettudatnak, a közösségi összetartozás elemévé. És ezáltal nagyon fontos szerepe van az anyanyelvi mesének, mesélésnek is. Ugyanis az egyén szintjén különböző képességeket, készségeket lehet fejleszteni a meséléssel és a mesehallgatással. Magát a szókincset is lehet fejleszteni, számtalan, kissé archaikus, de mégis mindennapi, érthető szavunk van a mesékben. Pszichológiai szempontból személyiségfejlesztő hatása lehet, ha megfelelően alkalmazzák.”

A mese a közösség szintjén pedig nyelvi formai szempontból, tartalmi és az ősképek szempontjából is az egyik legősibb hagyatékunk, amely a szájhagyomány útján több száz éven át öröklődött és öröklődik ma is.

Közösségi összetartozás szempontjából is fontos az anyanyelvi mese, hiszen a magyarság egyes motívumai megtalálhatók benne, úgy a keresztény korszakból, mint azelőttről. Érdekességként említette, hogy a Benedek Elek által gyűjtött székely népmesék többsége egyszerre tartalmazza a keresztény kultúrkör és az őshagyomány vallásvilágának motívumait.

Az előadó egy népmesét is megosztott a jelenlevőkkel, megmagyarázva egyes motívumokat. A mese szerint egy királyfi elindul szerencsét próbálni, és elér egy útkereszteződéshez, ahol három irányba folytathatja az útját. Az elsőnél a tábla azt írja: aki ezen az úton továbbmegy, az nem fog éhezni, viszont a lova éhen hal. Aki a második úton megy tovább, a lova túléli, de ő maga nem. A harmadik útra lépőt a szárnyas farkas széttépi. Vajon melyik utat választja a királyfi?

Katona József Álmos Fotó: Péter Beáta

„A szárnyas farkas egy sárkányelőkép, még azelőtti, hogy a magyar népmesékben a sárkány képe meggyökerezett volna. A széjjeltépetés motívuma a modernitás szemével nézve egyenlő a pusztulással. Az alteritásban, az őshagyományban a széjjeltépetés, főleg a sámánhagyományban egy beavatási rítus része. Akár a férfivá avatásnak lehet a része, de minden beavatási rituálé része, ugyanis a sámánhagyomány azt mondja, hogy először a testnek és a léleknek szét kell tépetnie, hogy új egységgé állhasson össze, és ezáltal valósul meg maga a fejlődés. Ezek alapján meg is értjük, hogy a királyfi és a ló, mint ősi szimbólum, motívum, őskép mit is jelent: a királyfi a test, a ló pedig az ősi hagyományainkban a lélek, elválaszthatatlan része az embernek. Aki az első úton menne tovább, manapság őket hívjuk a karrieristáknak, a lelki életük elszegényedik, elhal, a középső úton általában a mártírok szoktak járni, akik önmagukat feláldozva nagyon gazdag lelki életet élnek. De hozzátartozik a lélekhez a test is, egységben kell jelen lennie, és ezt biztosítja a harmadik út, ahol maga a fejlődés, az életünk fejlődése pszichológiai, személyiségbeli, és minden egyéb érzelmi hitéletbeli szempontból megvalósul.”

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport