Ötszázoldalas történet a vásárhelyi mesterember meghasonulásáról

Antal Erika 2017. július 18., 19:24

Káli Király István íróval, a Mentor Könyvkiadó alapítójával, a Romániai Magyar Könyves Céh elnökével a nemrég megjelent, A szemfényvesztett című regénye kapcsán beszélgettünk életpályáról, írásról, témaválasztásról.

Ötszázoldalas történet a vásárhelyi mesterember meghasonulásáról
galéria
Önéletrajzi ihletettségű, mégis 95 százalékban kitalált a történet, de akár meg is történhetett Fotó: Boda L. Gergely

– Hogyan határozná meg legutóbb megjelent, a több mint 500 oldalas A szemfényvesztett művét, történelmi vagy inkább családregény?
– Se-se és is-is. A családregény eszközével megpróbáltam egy történelmi kort rekonstruálni.

– A bemutatón elmondta, hogy 110 nap alatt írta meg, ez azt jelenti, hogy már régebbről érlelődött?
– Nagyon régóta hordom magamban azt a talányt, hogy miként sikerült 1944 után az embereknek átállni lélekben, gondolkodásmódban egyfajta rendről egy másfajtára. Egy olyan rendről, amelyben többé-kevésbé megvolt az embereknek az egyéni szabadsága egy olyanra, amikor az úgynevezett közösségi szabadság szempontjai szerint kellett élniük.

Nem akartam, hogy én legyek az elmesélője ennek a folyamatnak, hiszen arra ott vannak a történelmi könyvek, a szociológiai, társadalomtudományi tanulmányok.

Ezért kerestem egy közeget, amibe beültettem azt a történetet, vagyis a családom történetén keresztül próbáltam bemutatni, de úgy, hogy kívülállóként szemlélem azt, ami ebben a családban történt. Ha többet tudtam volna a családomról, akkor lehet, hogy ez könnyebben ment volna, de mivel sem édesapám, sem édesanyám nem mesélt semmit az életéről, nekem kellett kitalálnom az ő életüket.

– Azt jelenti, hogy ez a történet egy fikció?
– Kilencvenöt százalékban fikció, mert alig-alig tudtam valamit a szüleimről. Azt tudtam, hogy mikor házasodtak össze, hogy apám éppen abban a pillanatban mit ért meg a fronton. Tudtam az anyám családjáról két-három adatot, az apám történetéből egy-két eseményt. De ezeket sem ők mesélték, hanem a rokonságtól hallottam. És hát ahhoz, hogy egy szöveg éljen és hiteles legyen, ahhoz történésekre van szükség. Ezeket kénytelen voltam kitalálni, olyan történéseket, amelyek hitelesnek tűnhetnek.

– Vagy akár meg is történhettek volna...
– Igen, abban a korban. Szükségem volt egy fonalra. Ez a mesteremberek élete volt, amelyen keresztül bemutathattam a kort. Ez azért is volt előnyös, mert nem feltétlenül akartam értelmiségiekhez kapcsolni, hiszen azok egészen másként élték meg, és nem akartam az egészen egyszerű köznéphez sem kapcsolni, mert azok is egészen másként élték meg. A mesterembereknek, főleg hogy Marosvásárhelyen hagyománya volt a mesterségeknek, volt egy teljesen másfajta önálló életük, egyfajta külső-belső szabadságuk is, amelynek mentén elmondhattam, hogy hogyan látom én az akkori kor eseményeit.

Íróként kívülállóként szemléli családja fiktív történetét Fotó: Boda L. Gergely

Ahhoz feltétlenül ragaszkodtam, hogy személyesen íróként ne szóljak bele az eseményekbe, ne kommentáljam azokat, ezek önmagukért beszéljenek. Az egyes szereplők úgy viszonyuljanak a történetekhez, ahogy a belső erőik engedik, s ahogy a külső hatások megszabják, és mindez úgy történjen meg, hogy kerek legyen és egész, amennyire lehetséges. Úgy éreztem, hogy szükség van egy külső és egy belső történésre is. A belsőt a főszereplő életéhez kötöttem, aki nem érti önmagát, ugyanúgy, ahogy én sem értettem őt az események folyamán. Ezért határoztam úgy, hogy a történetet bezárom egyetlen éjszakába, és azalatt az egyetlen éjszaka alatt végbe kell mennie annak az embernek a lelki meghasonulásának. Hogy megértsük őt, nem engem az írót, hanem őt, hogy egy-egy időszakban mihez miért viszonyult úgy, ahogy, és hogyan látta önmagát.

– A regény címe, A szemfényvesztett is sokatmondó. Hogyan adta ezt a címet?
– Azért ez a címe, mert a főszereplőm hagyta elragadtatni magát annak a kornak az ígéreteitől, azoktól az árnyalt boldogságeszméktől, amelyek, mint kiderült, nem voltak valósak. Akik az áltatás mesterei, ők a szemfényvesztők. Az áldozatok a szemfényvesztettek. Hogy az én Kormos Albertem miért áldozat, ezt nem tudtam megállapítani. Ő volt az oka? A körülmények?

– Így hozta a történelem...
– Igen. Semmit nem akarok ehhez hozzáfűzni a szövegben. Remélem, hogy sikerült kívülállóként bemutatnom, hogy mire gondolok, mi a véleményem erről a korról. Ez lehet egyedi vélemény, lehet, hogy mások elfogadják. Sokat morfondíroztam azon is, hogy a szereplők milyenek legyenek, hogyan viszonyuljanak egymáshoz, önmagukhoz, a körülményekhez, a történésekhez. Megpróbáltam olyan karaktereket kreálni, akik beleillenek abba a korba, az adott helyzethez alkalmazkodni képesek, alkalmazkodni akarnak, vagy nem akarnak. Valamilyen összetartozás-érzésre is szükség volt a szereplőim részéről ahhoz, hogy ne magányos farkasokként küzdjenek önmagukkal és a körülményekkel.

Ezek kitalált alakok, bár van bennük valóságmag.

De van olyan szereplője ennek a kornak, aki meghatározója az eseményeknek, mert irányíthatja a történéseket, azokat a személyeket megőriztem az eredeti nevükön. Pontosan azért, hogy érzékeltessem, egy történelmi konjunktúrában milyen hatalma lehet X-nek vagy Y-nak, és milyen esendő lehet, aki elszenvedi a másik hatalomra törekvését. Nem kerestem megoldást, és ezért nem is találtam. Nem akartam okosabb lenni, mint a történészek, nem akartam tisztább fejű lenni, mint a szociológusok, én csak a magam szerény eszközeivel megpróbáltam bemutatni, hogy mit gondolok arról a korról.

– A 70. születésnapjára megjelent egy novelláskötet, válogatás több előző kötetből, nemsokára rá ez a regény, amely szintén nem az első regénye. De A szemfényvesztett talán a legnagyobb, a maga több mint 500 oldalával és egy hosszú korszakot átfogó témaválasztásával. Mondhatjuk, hogy ez az életmű megkoronázása is egyben?
– Az igazi jó prózához kell egyfajta bölcsesség. Van, aki szerencsés csillagzat alatt születik, és ezt a bölcsességet elnyeri 20-30 éves korában, van, akinek ez több időt vesz igénybe. Én úgy érzem, hogy körülbelül nyolc-tíz éve értem be oda, hogy megérjem azt a lelki és tudati állapotot, amikor a kezem, mint alkotó kéz, azt követi, ami a szívemből az agyamon keresztül átszűrődik.

Feltétlenül fontosnak tartom, hogy az ember tudjon őszinte lenni önmagához.

Nem gondolkodtam azon, hogy ennek lehet folytatása, de érdekes módon éppen ma jutott eszembe, hogy tulajdonképpen egy trilógia vagy egy tetralógia első darabja lehetne. Még nem döntöttem el, de eszembe jutottak olyan események a 70-es évek végéről, a 80-as évek elejéről, amelyek szinte kényszerítenek, hogy visszatérjek azokra az időkre, és akkor nincs kizárva, hogy ennek a Kormos családnak a történetén keresztül próbálkozom azok bemutatásával.

Tulajdonképpen akkor éreztem rá, hogy visszajött belém az alkotási kedv, amikor az előző regényem, a Bíbor, avagy Hórusz szeme gondolata felvetődött, választ keresvén arra, hogy mit jelent a szeretet az ember életében, és kezdtem kutatni, hogy van-e bennem ilyesmi vagy nincs, és mi a feltétele, hogy megszülessen. Nagy kihívást jelentett számomra, hogy megpróbáltam egy jó életet élő nő bőrébe bújni, és az ő szeretni tudásán vagy nem tudásán keresztül magam elé vetíteni, hogy mit is várhat el az ember ettől a fogalomtól vagy érzéstől, hogy szeretet.

Akkor éreztem úgy, hogy elkerülhetetlenül írnom kell, függetlenül attól, hogy valaha megjelenik, vagy nem.

Végül is szerencsém volt, a Bíbor volt az első olyan írásom, amelyre érvényes az, hogy a szívemből az agyamon keresztül a kezembe jött. Azt ceruzával írtam, ezt géppel. Az nem volt annyira kész, bár azt is elég könnyen írtam, mert sodort a szöveg, de ez, A szemfényvesztett nagyon kész volt bennem. Nem is annyira a történet, mint a gondolatok. Miután lecsökkentek a feladataim a könyvkiadásban, maradt annyi szellemi energiám, hogy meg tudtam írni.

– Hogyan is kezdődött az írás, hiszen ön mérnökit végzett, műszaki pályán dolgozott, sokáig futballozott...
– Párhuzamosan. A szemfényvesztettben erre is kitérek. Más időket éltünk akkor, más szempontok voltak fontosak. Volt egy nagyon jó magyartanárnőm, Kálmán Viktória, igazán ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy milyen fontos azt olvasni, amit az ember szeret. Ötéves koromban megtanultam olvasni, és mindig nagyon sokat olvastam, válogatás nélkül mindent, volt, amit megértettem, volt, amit nem. Sokat jártunk annak idején a szakszervezetek könyvtárába, de otthon is elég sok könyvünk volt, mert a szüleim is, annak ellenére, hogy apám mesterember volt és anyám háziasszony, olvastak. Nagyon sok Móriczot, Jókait, Mikszáthot a házi könyvtárból olvastam el. Ötödikes koromban elolvastam Jókaitól a Mégis mozog a földet, nem biztos, hogy értettem, de roppant izgatott, hogy mi történik.

A kedvenc olvasmányom az Egri csillagok volt, az első kötetét négyszer, a másodikat tizenegyszer olvastam el.

Bár román osztályba jártam kilencediktől, mert eleve műszaki pályára készültem, és úgy gondoltam, könnyebb lesz a felvételi az egyetemre, ha jól tudok románul, az olvasási láz nem maradt abba. Közben nagyon sokat fociztam, nem is tudom, hogyan fért bele minden az időmbe. Jó iskola volt a Bolyai, megkaptuk az alapot, nagyon kis erőfeszítésre volt szükség, hogy bejussak az egyetemre.

Káli Király Istvánnak még sok mondanivalója van, újabb regényen dolgozik Fotó: Boda L. Gergely

Tizenöt-tizenhat éves voltam, amikor elkezdtem írogatni. Kovács Leventének is volt egyfajta befolyása rám, mert nyolcadik osztályban ő tanította a magyart, akkor került ki az egyetemről, alig volt néhány évvel idősebb, mint mi. Bekerültünk a színjátszócsoportba, színházba jártunk, minden előadást megnéztünk. Vittem magammal az egyetemre is ezt az irodalom, a színház iránti igényt. Temesváron élvezet volt diáknak lenni. Miután befejeztem az egyetemet, kénytelen voltam hazajönni az özvegy édesanyámért és a húgomért.

Akkor szembesültem azzal, hogy ez az élet, amit itt elkezdek élni, engem nem elégít ki. Újból elkezdtem írogatni.

Akkor jött a szerencsés találkozás Vári Attilával, három évvel az egyetem elvégzése után, amikor rácsodálkozott, hogy én, aki futballoztam, mérnök vagyok, ilyen ösztönösen tudok hangulatot kreálni az írásaimban.

– Említette, hogy újabb mű van megszületőben. Min dolgozik éppen?
– Most novellákat írok, de sokat töprengtem azon, hogy megér-e az én életem egy egész vallomást vagy nem, mert sokat éltem, benne voltam a sűrűjében és vannak olyan tapasztalataim, amit lehet, hogy meg kellene osztanom másokkal is. De ezt nem feltétlenül egy önéletrajzi írással kell kifejezni, inkább a fikció eszközével mesélném el.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport