Gyöngyszem Pusztinából: a lány, aki átkelt a hegyeken

Péter Beáta 2021. február 04., 18:43

Mint a mesében a hős, a pusztinai lány is elindult szerencsét próbálni, magyar nyelvet tanulni. Nem mindennapi útján segítőkre is talált, a nagyszülők, tanárok, iskolatársak, barátok álltak mellé, hogy álmát megvalósíthassa. És hogy példakép legyen. De gyökereitől nem szakadt el, sőt, szívesen mutatja meg azt a kultúrát, amit ő Moldvából hozott. Kitérőkkel, számos próbatétellel, de elérte a célját. Carina Timaru, azaz Fazakas-Tímár Karina mesélt eddigi útjáról.

Gyöngyszem Pusztinából: a lány, aki átkelt a hegyeken
galéria
Fazakas-Tímár Karina. Jelenleg másodéves doktorandusz hallgató Debrecenben Fotó: Veres Nándor

Ma gyermekeknek tart foglalkozásokat, néprajzos doktorandusz hallgatóként kutatásokban vesz részt, szívesen mesél a csángó hagyományokról, énekli az énekeiket, mutatja be szokásaikat, de ugyanakkor ő egy 21. századi fiatal nő, aki nyitott az újra, és tudja, hogy minél többet utazik, minél több helyen, minél több emberrel találkozik, annál gazdagabb lesz lélekben. De bizony nagy utat járt be eddig is. Azóta, amióta úgy döntött tizenöt évesen, hogy átkel a Pusztináról is látható Csíki-havasokon.

„Ha visszagondolok a gyermekkoromra, nem mondhatom azt, hogy egyszerű lett volna. Négyen vagyunk testvérek a családban, édesapám külföldön dolgozik egész kicsi korom óta, édesanyám varrónő, de mindig velünk foglalkozott otthon, mindig a család volt az elsődleges, és éjjelenként dolgozott, miután mi lefeküdtünk.

Nem egy nagyon jómódú családból származom, viszont az, hogy milyen családban nevelkedtem fel, nagyban meghatározta a felnőttkori természetemet. Mert amit gyermekkoromban édesanyám megtanított, életem végéig magammal fogom hordozni, éspedig: hogy mindig megbecsültük önmagunkat és a kétkezi munkát.

Mindig megbecsültük azt, hogy valamit valamiért. Dolgozni kell azért, hogy együnk, azért, hogy állatokat tudjunk tartani. Olyan gyermekkorom volt, ahol dolgoztam, iskolába jártam, állataink voltak, a testvéreimre vigyáztam. Sokan kérdezik, hogy honnan tudok annyit a gyermekekről. Onnan, hogy van három fiútestvérem, akik kisebbek nálam, és egész csecsemőkoruk óta ott voltam és segédkeztem. Sokszor bizony nem volt könnyű, sokszor azt kívántam gyermekként, hogy bárcsak lehetnék olyan, mint a többi osztálytársam, de most felnőtt fejjel megköszönöm a Jóistennek, hogy ilyen kitartó szüleim voltak, és egy ilyen családban nevelkedhettem fel” – meséli a Liget olvasóinak Karina.

Karina Pusztinán járt óvodába és iskolába egészen nyolcadikos koráig. Mint mesélte, a szülei mindig magyarul beszéltek egymás között, a nagyszülei, akik románul keveset tudtak, szintén.

Viszont a gyermekekkel már románul beszéltek, csak akkor szóltak hozzájuk magyarul, amikor megszidták őket.

„Az úgy kézenfekvő volt, és automatikusan kiszaladt szájukon anélkül, hogy meggondolták volna. De nagyon ritka volt az, amikor tőlünk valamit magyarul kértek. Ezt akkor egyáltalán nem tudtam összefüggésbe hozni, hogy ők miért beszélnek egymással magyarul, és hozzánk románul szólnak. Mára már megértettem, hogy miért, mert édesanya sokat mesélt arról, hogy ő amikor iskolás volt, nem tudott románul, csak magyarul, és

milyen sok büntetésben részesült azért, mert nem értette a román nyelvet, és mennyi körmöst kapott ezért.

Ezért úgy döntött, hogy a gyerekeit meg szeretné óvni ettől, hogy ne traumaként maradjon meg bennünk az, hogy nem tudunk románul. Mindig azt mondták, tanuljunk meg románul, hogy az iskolában ne legyen baj, és a magyart úgyis felszedjük.”

Mindig büszkén ölti fel a viseletet, és úgy tartja, fontos útravalót kapott a tarisznyájába Fotó: Veres Nándor

Amire Karina iskolás lett, az állami iskolában is tartottak magyarórákat, de a faluban is voltak magyar nyelvű foglalkozások, a szülők pedig noszogatták a lányt, hogy járjon el ezekre. De ő nem szeretett volna, mert sok negatív visszhangot hallott a faluban a magyarórákról. Ez igencsak visszatartó erő volt, hogy a fiatal lány eljárjon a magyar foglalkozásokra, annak ellenére, hogy a szülei majdhogynem „lökték ki a kapun”, hogy menjen. De ő ellenállt.  Aztán mégis jött egy fordulat – emlékszik vissza.

Látta, hogy az összes barátnője a faluból eljár a Magyar Házba Nyisztor Ilonához énekelni, és úgy érezte, kimarad minden jóból.

„Amikor jöttek le az utcán, nagy gyerekzsivajban, nagy örömben, akkor irigykedtem, hogy én miért nem megyek, hisz én is meg tudnám tanulni. Aztán egyszer elmentem, és nagyon megtetszett ott:

népdalokat tanultunk, igazából hagyományőrzés volt, és Nyisztor Ilonka néni nagyon kedvesen viszonyult hozzánk. Nem szidott meg, ha nyüzsögtem. És mindez vonzani kezdett. Elmentem még másodszor is, harmadszor is, addig, amíg mondtam édesanyáméknak, hogy az iskolában is szeretném felvenni a magyarórát. És hála a Jóistennek! Hetedikes voltam, amikor jött egy székelyföldi fiatal, fekete göndör hajú tanárnő: soha nem felejtem el azt az iskolakezdést ősszel, hogy Judit tanár néni ott állt az ajtóban, és a szerény román tudásával bemutatkozott, hogy ő lenne a magyar tanárnőnk. Nekem onnan kezdődött az, hogy szeretnék megtanulni magyarul írni, olvasni.”

Karina rendszeresen eljárt Bodó Judithoz, akivel sok mesét, verset olvastak. A tanárnő nagy türelemmel segített neki kibetűzni, szótagolni a szavakat, és biztatta, hogy Csíkszeredában folytassa a tanulmányait kilencedik osztálytól. „Először gondoltam magamban, hogy ő olyan sokat képzel rólam, hát én hogy tudok elmenni? Nekem van három testvérem, a legkisebb épp egyéves volt, ugyanakkor, hogy én nem is tudok magyarul, és ott írni, olvasni kell, nem lesz édesanyám mellettem, hogy fogok én ott élni? De annyira kitartóan mellettem volt a tanárnő, biztatott, jártam különórára, és nyolcadikban bejelentettem otthon, hogy Csíkszeredában fogok továbbtanulni magyar középiskolában.”

A szülei nem fogadták túl jól az ötletet. Az édesanyja napokig sírt, az édesapja pedig határozottan kijelentette, hogy szó sem lehet róla, mert mit fog ott csinálni, messze az otthonától. És ha megbukik az iskolában és hazaküldik, a faluban szégyent hoz a családra.

„Nagyon féltettek. Viszont nagymamám – az édesanyám részéről – kihívott magához, és azt mondta, hogy amíg él, addig támogatni fogja anyagilag is, hogy én Csíkszeredában továbbtanuljak.

Édesapámnak az édesapja pedig, még mielőtt meghalt volna, azt mondta, egy kívánsága van, amit szeretné, hogy teljesítsek, mégpedig az, hogy továbbtanuljak. Nem érdekli, hogy milyen nyelven, csak menjek el, és minél messzibb. Én pedig falusi gyermekként mindig azt szerettem volna, hogy menjek városra, és minél többet lássak és megismerjek. Végül nagymama hatott a szüleimre, és elengedtek.”

Noha nagyon szeretett volna a művészeti iskolába felvételizni zeneszakra, az édesanyjának az volt a kívánsága, hogy könyvelésszakra felvételizzen. Végül így történt, a Kájoni János Szakközépiskolába iratkozott, be is jutott, és itt érettségizett.

Tavaly a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa volt Fotó: Tímár Karina archívuma

„Az én generációm előtt nagyon sokan jöttek ki Csíkszeredába. De nem láttam, hogy visszajöjjenek a faluba. Ha vissza is jöttek, csak ünnepre. De mindig, mikor visszajöttek, nagyon figyeltük őket. A lányoknak mindig be volt fonva a hajuk, és mindig mondták, hogy hazajöttek a magyarkánék. Mi otthon nem fontuk így a hajunkat. Ha jöttek haza a fiúk, láttuk, hogy jó furulyások lettek. És mi azt mondtuk, hogy ott lettek ilyen jó emberek.

Voltak előttem ilyen példaképek. És én is ki akartam lépni abból a környezetből, mert tudtam, ha otthon maradok, ingázni fogok egy közeli város iskolájába, nem lesz sok időm tanulni, olvasni.

Pedig nagyon szerettem olvasni, de sosem volt időm, mert otthon mindig valami mást kellett csinálni.”

Karina az első, csíkszeredai iskolai napját is feleleveníti, azt, hogy mennyire félt. Az osztályukban 32 diák volt, a tanévnyitón mindenkinek ott volt az édesanyja, édesapja, neki nem. Egy nevelőnő kísérte el őket – mert többen is voltak Moldvából. „Meg sem mertem szólalni, mert mi van, ha nem értenek. És jött ez a rettegés, hogy vajon tényleg ezt akarom? De valahogy egy belső hang mondta, hogy meg tudom csinálni, menjek be az osztályba. És köszönöm a Jóistennek, hogy olyan jó osztályfőnököt rendelt nekem, mert ha nem ő lett volna, akkor lehet, hogy hazamegyek. Mert bizony sok nehézség volt a négy év alatt.”

De a félelem mellett ott volt benne a kíváncsiság is: miért mondják azt, hogy az itteni emberek mások? „Pusztina egy domb tetején van, körülötte egy völgyben vannak az oláhok, de a hegytetőről, ahogy elnéz az ember, a Kárpátokat látja.

Nekünk ott van földünk a hegyen, akárhányszor mentem takarni oda, mindig láttam a nagy hegyeket, és gondoltam, biztos ott más ország van már, és milyen jó lenne egyszer átmenni azokon a hegyeken.

Aztán kilencedikben átjöttem a Gyimeseken. De nem tudtam felfogni, hogy miért mondják azt, hogy a székelyek másabbak, mint mi. Amikor elkezdődött az iskola, kicsit meg is értettem, hogy miért. Az első osziórán kérte az osztályfőnöknő, hogy mutatkozzunk be. Elmondta, hogy van egy lány, aki nem tud olyan jól magyarul, mint a többiek, de ő is be tud mutatkozni magyarul. A víz lecsorgott a hátam közepén, de olyan büszke voltam magamra, hogy amikor bemutatkoztam, senki nem kacagott ki. Mindenki nagy érdeklődéssel fordult felém. Kérdezték, hogy Pusztina hol van, és én olyan büszkén magyaráztam, hogy hol van, kérdezősködtek, hogy milyen nyelven beszélünk, és milyen a mi magyar nyelvünk. Mondtam, kicsit másabb, mint a tiétek.

De soha nem éreztették velem azt, hogy én valamivel kevesebb lennék, mint ők, sőt. A négy év alatt azt éreztem, hogy inkább segíteni próbáltak, mert látták, hogy én is ugyanolyan ember vagyok, mint ők, csak nekem teljesen más lehetőségeim voltak, mint nekik.

Ők óvodás koruk óta tanultak magyarul, én hatodikos-hetedikes koromtól.”

Nagy volt benne a motiváció, hogy bebizonyítsa az osztálytársainak, a nevelőinek, a szüleinek és legfőképpen saját magának, hogy ő sem rosszabb, mint az osztálytársai. Éjjel-nappal olvasott, szótárazott.

Karina tíz évvel ezelőtt. A Csíkszeredai Csángó Bentlakás diákjaként a csíkszeredai Csángó Nap egyik fellépője volt

A Csíkszeredai Csángó Bentlakásról is szó esik, a nevelőkről, akik mindig mellettük álltak. Ugyanakkor – mint mondja – ott jött rá, hogy hány moldvai faluban vannak magyarok. És itt kialakult a huszonkilenc településből álló nagy család.

„Mindig is közel állt hozzám a hagyományőrzés, viszont nem is tudatosan, talán ezzel születtem. Édesapám édesanyja nagy énekes volt a faluban, én nem ismertem őt, de mindenki azt mondja, hogy úgy nézek ki, olyan a hangom pont, mint az övé. Otthon is énekeltem Nyisztor Ilonával, ő volt az, aki mondta, egyedül is tudok énekelni, nem csak csoportban. Miután kijöttem Csíkszeredába, történelemórákon szembesültem azzal, hogy milyen hiányos az én tudásom.

Magamtól kezdtem el olvasni, és egyre többet megtudtam a magyarokról, és egyre kíváncsibb voltam, tizenévesen kezdtem rájönni, hogy én hová tartozom.

Akkor kezdtem felkutatni, hogy nagymamám énekelt, hogy nálunk a faluban ezért fontos a karinca, hogy ezért ilyen a menyasszony stb. A négy év alatt Csíkszeredában borsikás voltam (a Borsika a csíkszeredai Gyermekek Háza néptánccsoportja – szerk. megj), Ádám Kati nénihez jártam, rengeteget jártam táncházba.” 

Az érettségi vizsga után ismét választás előtt állt, hogy hogyan tovább. A szülei szerették volna, ha hazatér, ő viszont nem, mert érezte magában azt a pezsgést, hogy tovább kell tanuljon. Fogorvos szeretett volna lenni, de tudta, hogy akkor az ének háttérbe szorul. És azt is tudta, hogy olyan szakot kell választania, amelyet egyedül is megbír tanulásban és anyagilag is – mert később, a három év alatt végig dolgozott az egyetem mellett.

Karina jelenleg Csíkszeredában él Fotó: Veres Nándor

„Így a fogorvosi elmaradt, és a néprajzszakot választottam. De az a csalódás, amikor én Kolozsvárra értem, és rájöttem, hogy néprajzszakon nem csak táncolnak és énekelnek, és nem viseletbe járnak egyetemre…. Tudatlanul vágtam bele, de soha meg nem bántam, mert nem tudom máshol elképzelni magam.”

Karina 2016-ban államvizsgázott, 2019-ben védte meg a mesteri dolgozatát Kolozsváron, majd Debrecenbe felvételizett a történelem és néprajz doktori iskolába. Jelenleg másodéves doktorandusz hallgató. Kutatási témája az emberi élet fordulói körül mozog, születés, párválasztás, halál, de a kisebb fordulók is, mint például az iskolába menés, a családból való kiszakadás, elsőáldozás, bérmálkozás is foglalkoztatják. Ugyanakkor nagyon érdeklődik a kétnyelvűség, többnyelvűség iránt, hogy hogyan élik meg a moldvai fiatalok a többnyelvűséget.

Az államvizsga után három éven keresztül egy finn egyetem kutatásaiban vett részt. Közben megszakítással Pusztinán tanított magyar nyelvet. Ezt követően a Miniszterelnökség Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként kikerült a dél-erdélyi szórványközösségbe, Petrozsénybe. Egy évet töltött ott, majd beköszöntött a járvány.

„A páromnak – aki dicsőszentmártoni – és nekem is az volt a vágyunk, hogy Csíkszeredába jöjjünk vissza, valahogy a hegyek visszavonzottak. Azok, amelyeket én Pusztináról láttam. Úgy döntöttünk, hogy ide költözünk”

– magyarázza. Itt elvégezte a Ringató tanfolyamot, és Csíkszereda környékén kezdett el zenei neveléssel foglalkozni, ezen kívül pedig múzeumpedagógiát tanul. De, amikor csak hívják, fellép, énekel, és közben kutat, ír. Nemrég pedig a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége vallásfelelősének nevezték ki. 

Hangsúlyozza, nem úgy ment el a falujából, hogy soha többé nem megy vissza, mert a szíve mélyén mindig is Pusztina lesz az otthona.

S noha sok mindent önerőből ért el, de lelkileg erőt adott neki az, amit az édesanyja tanított. Mert azokat az élettanításokat, amelyeket tőle és a nagymamájától tanult, egy iskolában sem tudta volna megtanulni: hogy bármilyen közösségben van, bármerre sodorja az élet, embernek kell maradni.

Akárhová megy, a szíve mélyén mindig Pusztina lesz az otthona – vallja Fotó: Veres Nándor

„Biztos vagyok benne, ha otthon maradtam volna, nem lennék most néprajzos. De ha otthon maradtam volna, lehet, hogy egy csodálatos anyuka lennék, aki azokat az elveket őrizni, amit otthon a közösségben képviselnek. Pusztina egy nagyon erős vallási közösség. Jómagam is nagyon vallásos vagyok, nem is tudnám elképzelni az életemet hit nélkül. Talán azok az emberek, akik nem hisznek a Jóistenben, valahogy elveszítik az életük értelmét.

Édesanyám az élete értelmét abban az életmódban és világban kapta meg, amit ő képvisel most. És ezt felnőtt ésszel tudtam megérteni, hogy ő miért védett engem annyira. Mert őt is így védte az édesanyja annak idején.

Most más világot élünk, betört a kényelmes világ Pusztinára is. Kettősséget éreznek az emberek, nem merik eldönteni, hogy az életükkel mit csináljanak. Valahogy elnyomottnak éreztük mindig magunkat otthon, nem volt meg a presztízsünk, úgy gondoltuk, más lehet jobb, mi nem. Ezt próbálom a mostani fiatalokkal megismertetni, hogy nem vagyunk mi kevesebbek. Dédnagymamám szinte százéves, a kis házában mindenik unokájának, dédunokájának megvan a saját rózsafüzére. Lehet, hogy nem találkozunk gyakran, de lélekben kötődünk egymáshoz. És talán ezért ejti rabul Moldva azt, aki ellátogat oda. Persze, vannak tévhitek, és szokott is bosszantani, amikor ilyent látok Moldváról, hogy lebomló házat, vagy nagyon szegény családokat fényképeznek. Minden közösségben vannak ilyenek.

Sok kutató a középkorias Moldvát akarja megmutatni, holott mi is haladunk a korral, a mi kultúránk is változó. Ugyanakkor megvan a lelkisége.

Amikor belépek anyóhoz és leülök, úgy érzem, húzza ki belőlem a dolgokat, és valami mást kapok vissza, feltöltődök. Egy szobácska, ott eszik, alszik, de az a négy fal teret ad sok mindennek. Pusztinán soha nincs csend. Ott megvan a varázsa az életünknek, megvolt régen is, hogy egymásért élünk, egymásban tartjuk a lelket. Nagy útravalót kaptam a tarisznyámba” – összegez a fiatal néprajzos.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport