Itthon és otthon: in memoriam dr. Magyari Jenő

Péter Beáta 2021. január 08., 17:20

Szakmai elkötelezettsége példamutató volt, állatorvosi munkáját magas színvonalon végezte. Pályafutása és értékes szakmai tevékenysége elismeréseként 2006-ban Gyémántoklevelet, 2011-ben Vasoklevelet és 2016-ban Rubinoklevelet kapott. Fontos volt számára a családja, a közösség, de életének meghatározó mozgatórugója volt az Erdélyhez, Csíkhoz való ragaszkodás, a szülőföld szeretete. 2020. december 19-én 100. életévében Szekszárdon elhunyt dr. Magyari Jenő. Rá emlékezünk.

Itthon és otthon: in memoriam dr. Magyari Jenő
galéria
Hazalátogatás Erdélybe 1965-ben Fotó: Forrás: a Magyari család archívuma

Magyari Jenő 1921. május 20-án született Csíkszeredában. Édesapja, Magyari Albert hentesmester, a szülői ház és a hentesüzlet a Kossuth utcában (később Virág utca) volt, később ezt a házat is az állam kisajátította, lebontották. A négy elemi és nyolc gimnáziumi osztályt a Csíksomlyói Római Katolikus Gimnáziumban (ma Márton Áron Főgimnázium) végezte 1928–1940 között. Többször is úgy nyilatkozott, hogy ezek az évek, a tanárai meghatározóak voltak számára.

„A magyarságtudatot, az anyaország szeretetét cseppenként oltották belénk a pedagógusaink, otthon pedig megtanultam, hogy az egyszerű embert, ahol tudom, segítsem.

Gazdagok sosem voltunk, talán éppen ezért nem volt célom soha a vagyonszerzés. Ahogyan egy csíki mondás tartja, ami manapság igen aktuális lehet, ha van egy kicsi egészséged, s nem tartozol senkinek, akkor már gazdag ember vagy”

– mondta el 2012-ben egy, a Teol.hu-nak adott interjúban. Tanárairól mindig nagy szeretettel és elismeréssel beszélt – erősítette meg felesége, Vízvári Éva és két lánya, Éva és Ágnes, amikor erről a tartalmas életútról beszélgettünk. „Nekünk, a családjának közülük Opra Benedeket, a franciatanárát volt szerencsénk megismerni, akivel sokszor találkoztunk a szeredai strandon” – emlékezett vissza a családja.

Csíkból Szekszárdra

A fiatal Jenő 1940-ben érettségizett Brassóban, románul. A természettudományi tanára hatására döntött az állatorvosi pálya mellett, a második bécsi döntés évében Budapesten a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a mezőgazdasági és állatorvosi karon, az állatorvosi osztályon kezdte meg tanulmányait . A Csíki Magánjavak két alkalommal is 100 pengős ösztöndíjjal támogatta egyetemi oktatását. Tanulmányait 1944-ben fejezte be, absolutoriumot szerzett, ezt követte az állatorvosi gyakorlat.

A háborús helyzet miatt 1944 végén az egyetemeket nyugatra menekítették, Magyari Jenőt is a december Bécsben találta. 1945-ben Németország felé meneteltek, Deggendorfnál szembe találták magukat az amerikaiakkal, és amerikai fogságba került. „Az amerikai katonákról és a hadifogságról jó szívvel mesélt. Nem bántották őket, sőt, úgy tekintette, hogy nekik köszönhette az életét” – magyarázta Éva.

Az állatorvos 2006-ban Fotó: Forrás: a Magyari család archívuma

Először 1945-ben szerezte meg az állatorvosi diplomáját Bécsben, majd 1946-ban Budapesten. Az ötvenes évek elején állatorvosi szakosítási képzésen tanult tovább, többek között sebészetet, járványtant és műtéti eljárásokat sajátított el. Állatorvosi működését a Békés megyei Nagykamarás községben kezdte, a szakállatorvosi képzés után pedig állatkórházakban kezdett dolgozni. Bácsalmás és Kaposvár után 1954. július 1-től a szekszárdi Állatkórháznak lett a vezető szakállatorvosa.

Pályafutása elején többnyire a nagy állatokkal, lovakkal és szarvasmarhákkal foglalkozott. Úgy emlékeznek rá, mint aki munkáját magas szakmai színvonalon, igényes végezte, elkötelezettsége példamutató volt. Folyamatosan képezte magát, olvasta a szakmai folyóiratokat, naprakész volt a újdonságokat illetően, továbbá kapcsolatot tartott országszerte az állatorvos kollégákkal, egyetemi tanárokkal, gyakran járt Budapestre továbbképzésekre. Sebészeti eljárásokról, különösen a szarvasmarhák császármetszéséről szakmai cikkeket írt, publikált.

„A termelőszövetkezetek létrehozásával és térhódításával párhuzamosan a ’60-as évek második felében politikai szándéktól vezérelve elkezdték visszafejleszteni a szekszárdi állatkórházat, melytől a ’70-es évek elején távozott édesapám. Ezt követően szintén Szekszárdon a termelőszövetkezet állattenyésztési ágazatának vezetője lett 1974-től. Ezzel párhuzamosan folyamatosan magánpraxist is fenntartott, hiszen Szekszárdon és környékén még jelentős számú paraszt tenyésztett kisállatokat, elsősorban sertést. Páciensei között macskák és kutyák is szerepeltek szép számmal.

Hivatását 80 éves koráig, 2001-ig gyakorolta, amikor is leszerelte állatorvosi tábláját háza bejáratáról, mindazonáltal barátai és ismerősei macskáinak és kutyáinak egy-egy oltást még ezután is beadott.

A gazdasági-társadalmi változásokhoz folyamatosan alkalmazkodott állatorvosi hivatásán belül. A téeszesítés hatására csökkent a nagyállatok súlya. Ahogyan a paraszti élet szép lassan megszűnt, úgy öregedett meg édesapám is. Az állatok szeretete nagyon mély és meghatározó érzés volt nála, amit nekünk is átadott” – mesélték a család tagjai.

Székelyföldi nyarak

1954-től Szekszárd lett tehát az új otthona, de a szülőföld, Csíkszereda iránti ragaszkodása változatlanul erős maradt. 1965-ben feleségül vette Vízvári Évát, két lányuk született, Éva és Ágnes, később három unoka is bearanyozta a mindennapjaikat – Anna, András és Dávid. Az Erdély iránti szeretetet a családjának is átadta. Szekszárdi házukat számos erdélyi tárgy díszíti, faragott bútorok, szőttesek, kerámiák, csíki művészek grafikái. „Családi házunk egy kis Erdély” – mutatott rá felesége.

Felmerülhet a kérdés, hogy a második világháború után Magyari Jenő miért nem ment haza Erdélybe. „Neki magyar diplomája volt, amit honosítani kellett volna Romániában. De nem beszélte olyan jól a román nyelvet, hogy kilenc tantárgyból románul vizsgát tegyen. Aztán 1957-ig nem mehetett Erdélybe, és ekkor is csak útvonal-engedéllyel, vonattal.” De ezt követően minden évben hazalátogatott, volt, hogy két-három alkalommal is. Mindig azt mondta: „hazamegyek”.

Magyari Jenő érettségi oklevele Fotó: Forrás: a Magyari család archívuma

Az első érettségi találkozójukat az 1940-ben végzettek 1965-ben tarthatták meg Csíkszeredában, amire nagyon készült, és ahová leendő feleségét is magával vitte már. Az évek alatt fogytak az osztálytársak. Altorjai báró Apor Csabával ők maradtak ketten, telefonon tartották a kapcsolatot. A rendszerváltás előtt nem sokkal Budapesten a gyimesközéploki születésű, szintén a csíki gimnáziumban végzett Veress Péter külgazdasági miniszter kezdeményezésével létrehozták a Csíki Öregdiákok Baráti Körét, amelynek tagjai szívükön viselték egykori iskolájuknak és növendékeinek a sorsát. „A gimnázium felkarolására létrejött a Márton Áron Alapítvány, amelyet apukánk is támogatott és népszerűsített. Erdély, a szülőföld, Csík, a csíksomlyói búcsú, a fenyvesek, a Hargita, az Olt talán a legfontosabbak voltak számára” – magyarázták a Magyari-lányok.

Magyari Jenő felesége és lányai arról is meséltek, hogy milyen készülődés előzte meg az Erdélybe tett látogatásokat, a hazautakat.

A kommunizmus nehéz éveiben, amennyire tudta, támogatta Csíkszeredában élő édesapját és itthoni barátait. Minden nyáron, a hazajövetel előtt feleségével hosszasan készültek, hogy a kért gyógyszereket, élelmiszereket és egyéb dolgokat beszerezzék.

1965-től már az egymás után megszületett gyerekekkel együtt Csíkban voltak a család nyaralások sok-sok éven keresztül.

„Év nem múlhatott el, hogy ne jöjjünk. Én ebbe születtem bele, három hónapos voltam, amikor először elvittek Erdélybe. Aztán később nekem is és a húgomnak is a nyár arról szólt, hogy egy hónapot Erdélyben töltöttünk. Szécsényben volt egy kis faházunk, sok szép emlékünk van onnan, tábortüzek, flekkenezések, sok fürdés a zsögödi és szeredai strandokon, és ilyenkor bejártuk Erdélyt is. Édesapám Szekszárdon a környezetét is »megfertőzte« Erdély szeretetével, és Magyarország különböző részeiről sokan jártak az ő révén Csíkban. Közülük sokan szoros kapcsolatokat alakítottak ki a csíki ismerősökkel, és többször is visszamentek.

A barátainak is rányitotta a szemét Erdélyre, olyan, mintha Erdélynek és a szülőföldnek a nagykövete lett volna.

Emlékszem, hogy egész évben jöttek a levelek, a »rendelések«, és a szüleim listákat írtak, beszereztek az Amo szappantól kezdve a vaníliás cukron keresztül a gyógyszerekig mindent” – fejtette ki Magyari Éva. Édesanyja rámutat, nagy logisztikai játék volt ez, mert a sok csomag mellett be kellett férniük az autóba a gyermekeknek is, ugyanakkor soha nem tudták, hogy a határnál mire számíthatnak.

„A legvadabb Ceaușescu-időben vittük a lesütött húsokat, zsírt, lisztet, cukrot. A székely asszonyok mondták, hogy »nem baj, hogy nincs, majd kipótoljuk«. Mindent ki kellett pótolni, ezt én is megtanultam tőlük. A határnál pedig néha megúsztuk, néha nem, nagy macerák voltak. Előfordult, hogy hiába vesztegettük meg a határőröket, elkobozták a gyógyszereket” – eleveníti fel felesége, aki azt is elmondta, hogy Erdélyből viszont sok Kriterion-könyvet vittek haza Szekszárdra.

Csíksomlyói pünkösdi búcsú, 1940. A labarum mellett jobbról (a képen bal oldalt) Magyari Jenő Fotó: Forrás: a Magyari család archívuma

A család őriz egy 1940-ben, a csíksomlyói búcsún készült fotót is, amelyen az egyik fiatalember Magyari Jenő. Jenő bácsi 86 éves koráig, amikor csak tehette, minden évben elment a csíksomlyói búcsúra, és amikor már egészségi állapota nem engedte meg a hosszú utat, a televízión keresztül követte a búcsús szentmisét.

Két, a családi legendáriumban őrzött történetet is megosztottak a lányok. „Édesapánk ugyanazon évben született I. Mihály román királlyal. Akkoriban a kis király környezetébe a kisebbségi nemzetiségekből válogattak játszótársakat. Szó volt arról, hogy Csíkból is válogatnak legénykéket, és az egyik édesapánk lett volna. De a nagyszüleink nem egyeztek bele. A másik történetet, amelyet mindig szép, különleges emlékként emlegetett, elemista korában élte át. Amikor Gróf Majláth Gusztáv Károly püspök Csíkszeredában tartózkodott, a gimnázium épületében volt egy vendégszobája. Reggelente misézett, és a kis elemistákat, akik ministráltak, mindig meghívta reggelizni. Így reggelizhetett apukánk is több alkalommal a püspökkel, amely nyilván nagyon megtisztelő volt számára. És mindig mondta, hogy milyen finom volt az a szalonna, amit ettek.”

2018-ban, a 97. születésnapján Fotó: Forrás: a Magyari család archívuma

Magyari Jenő édesanyja és húga a háború végén hunyt el Budapesten, itt temették el őket az Új Köztemetőben. Végakaratának megfelelően, Magyari Jenő hamvait is itt, szerettei mellé helyezik örök nyugalomra. Gyászjelentőjén a régi székely himnusz néhány sora áll: „Vándor fecske hazatalál,/ Édesanyja fészkére száll, / Hazajöttem, megáldott a / Csíksomlyói Szűz Mária.”

A cikk először a Székelyhon napilap Liget című életmód-kiadványában jelent meg 2021. január 8-án.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport