Siculicidium – Turulmadár a gonoszság oltára helyén

Kocsis Károly 2023. január 07., 09:02 utolsó módosítás: 2023. január 07., 16:22

A „madéfalvi veszedelem” után 141 évnek kellett eltelnie a ma is álló turulmadaras emlékmű felállításáig. Ám ezen időszak alatt többen is igyekeztek adózni az 1764. január 7-én lemészárolt több száz áldozat emléke előtt.

Siculicidium – Turulmadár a gonoszság oltára helyén
galéria
Az emlékműavatás korabeli felvételen Fotó: Vida Eszter gyűjteménye

Már nem sokkal a vérengzést követően a Madéfalván közösen eltemetett mintegy negyvenöt, jórészt háromszéki áldozat sírhantján az osztrák hatóságok által állítatott emlékjel hirdette a „székelyek megtört büszkeségét” („Domita Siculorum superbia hic jacet”).

A madéfalvi veszedelem és az emlékműállítás történetét 1906-ban feldolgozó dr. Balló István szerint a fejfa hátoldalára később valaki ráírta:

Itt emelt magának a gonoszság oltárt.

Mondd el hóhérunkra a CIX. zsoltárt.” Ez aztán a Székelyföldön 1783-ben átutazó II. József császárnak is megütötte a szemét, és elrendelte az eltávolítását.

Helyébe 1789-ben (Ballónál 1769-es évszám szerepel) a nagyajtai Cserey Zsuzsánna állíttatott keresztet az akkor már Vészhalomnak nevezett helyen, aztán 1878-ban Részeg András és felsége, 1885-ben pedig Szabó Péter „Jézus tiszteletére és a veszedelemben elhaltak emlékére”.

Nagy Imre, a csíksomlyói gimnázium tanára már 1861-ben azzal a céllal szerette volna megírni a siculicidium történetét, hogy annak bevételét egy, az áldozathozatalhoz méltó emlékmű felállítására fordítsák, de a környékbeli ifjúság kezdeményezése is csírájában elhalt.

Az emlékmű rajza dr. Balló István könyvében

Később bálok, mulatságok révén igyekeztek a szükséges anyagiakat előteremteni, de

1893-ig nem egészen 144 korona gyűlt össze, ami a később több mint tízezer koronára rúgó kiadások igen csekély töredékét jelentette.

Ehhez a következő öt évben a csíkszeredai műkedvelő társulat további több mint 600 koronával járult hozzá. Ekkor már – 1891 óta – 171 tagú emlékműbizottság is működött a csíkszeredai D. Orbán Gyula orvos kezdeményezésére, Benedek István 1848–49-es honvéd hadnagy elnökletével, és egyre eredményesebben.

A Györgyjakab Márton által ingyen kinyomtatott gyűjtőívek folytán

1897 őszéig 7400 korona gyűlt össze,

így a bizottság megtarthatta az emlékmű elkészítését célzó első – igaz, eredménytelen – versenytárgyalását.

Nemcsak Csíkszék és Háromszék majd minden települése adakozott, az egyszerű emberek nem egyszer tojás vagy gabona formájában, hanem az ország számos városa, vármegyéje is. Némelyek sajátos módon segítették az ügyet, például

a madéfalvi vasúti állomás főnöke, Alsó Béla az állomás területén befogott kóbor marhák utáni bírságdíjakat szolgáltatta be az emlékmű javára.

Némi üröm is vegyült azért az örömbe, mert a madéfalviak csak pénzért voltak hajlandók 1200 köbméter földet a helyszínre hordani.

Korabeli képeslapok Madéfalváról Fotó: Zempléni Múzeum gyűjteménye

Időközben az akkor már Budapesten élő, de csíkszeredai származású Tamás József építészmérnök, értesülvén szülőföldje akciójáról, már 1892-ben felajánlotta, hogy díjmentesen elkészíti a majdani emlékmű tervét, és két évvel később le is tette a bizottság asztalára.

A gyergyócsomafalvi Köllő Miklós is ingyen engedte át a fehérgyházai honvédemlékmű turuljának mintáját, és kieszközölte, hogy öntéssel és szállítással együtt ne 1600, hanem csak 600 koronába kerüljön. „Amennyire lehetséges, magam is nagyon szeretnék székely véreink emlékének kivitelére, ha anyagi áldozattal nem tehetem is, legalább munkámmal részt venni, mivel művészetem maradandó emlékeképpen úgy sem lesz más alkalom szülőföldemen valamit hátrahagyni” – írta az akkor már neves szobrászművész, aki nem sokkal később, 1900 szeptemberében önkezével vetett véget életének, nem bírván elviselni két kiskorú gyermeke elvesztését. Alig 38 éves volt…

Zakariás Lukács szépvízi birtokos is ingyen, illetve a családjáért évente mondandó megemlékező mise ellenében engedte át az emlékmű felállításához szükséges 400 négyszögöl területet, falustársa, Szász István építész pedig 8000 koronáért vállalta az elkészítését 1898 márciusában, a turul és az emléktábla kivételével.

Az 1898-as esztendő végére már a 260 cm szárnyfesztávolság, a budapesti Gladenbeck H. és fia által kiöntött turul is a helyére került,

a márvány emléktáblát az ugyancsak budapesti Sántha Nándor vésnök készítette el 1899-ben 550 koronáért. Ez eredetileg rózsaszínű volt, a szoborbizottság azonban úgy vélte, a fekete szín jobban illene, ezért lefestették. (Később eltávolították a festékréteget, a tábla így visszanyerte eredeti színét.) A felirat prózai részét dr. Szádeczky Lajos kolozsvári egyetemi tanár szövegezte meg, a verset a fentebb is említett dr. Balló István.

Fotó: Zempléni Múzeum gyűjteménye

Az emlékmű felavatása azonban még hosszú éveket váratott magára, mert 1899-ig csak 9470 korona gyűlt össze, a kiadások pedig 10 700 koronára rúgtak, és

a hiány rendezéséig a hatóságok nem engedtek a negyvennyolcból.

(Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy ezt a szabályt napjaink számos beruházásánál is ildomos lenne alkalmazni!) Az adakozási kedv pedig olyannyira megcsappant, hogy 1904-ben új intézőbizottságot kellett létrehozni Csíkszeredában.

Végül sikerült még 1436 koronát összeszedni, így a bizottság felkérhette Csík vármegye törvényhatóságát az avatóünnepség megszervezésére. Ez „1905. október 8-án több ezer ember jelenlétében oly fénnyel tartatott meg, mely méltó volt magához a vármegyéhez s méltó az ártatlanul lekaszabolt vértanúk emlékéhez”.

Fotó: Zempléni Múzeum gyűjteménye

A Csíki Lapok tudósítója imigyen fogalmazott: „Végre nekünk is van, e megyének egy szomorú kálváriája, hova imádkozni járhatunk, hol levett kalappal esküdhetünk meg porló őseink szent emlékére, hogy ha kell mi sem leszünk, ti dicső elődök, hozzátok méltatlanok… A vén Hargita szomorú ködbe borult az ünnep reggelén, maga a természet is velük tartott, az is gyászolt, ünnepelt.”

A hosszú órákat felölelő eseményen az ozsdolai születésű, életét 1951-ben Kézdivásárhelyen befejező Zsögön Zoltán, a csíksomlyói gimnázium akkor huszonöt éves tanára is elszavalta az erre az alkalomra írt, Bíborban rejtőző porkoláb című ódáját.

Habsburg-ellenes sorai miatt rövid időn belül letartóztatták, és felségsértésért perbe fogták

– Majláth Gusztáv erdélyi püspök közbenjárásának köszönhette, hogy végül nem került börtönbe.

1913. július 25-én villám csapott az obeliszkbe. Felső részének helyreállítása mintegy 400 koronába került, ami Bíró Ferenc madéfalvi plébános Csík vármegye községeihez intézett felhívása eredményeként gyűlt össze. A világégések során több puskagolyó is eltalálta, összeillesztései megnyíltak, madarak költöztek bele. Legutóbb pár évvel ezelőtt restaurálta Kolozsi Tibor szobrász.

Felhívás a Csíki Lapok 1891. október 21-ei számában

Már 127 év múlt el azóta, hogy a „Vészhalom” hantjai a székely nemzeti szabadságért lemészárolt székelyek megfagyott és közös sírja fölött felhányatott… Letűnt a száz, letűnt a huszonötödik évfordulati nap, közeleg az iszonyú és rémes éjet megelőző fegyverfeladási kísérletek megkezdésének 130. évfordulati ideje, s az ártatlanul legyilkolt székelyek sírját, a „Vészhalom” nevű nemzeti sírt a mai napig sem jelöli ama dicső hősökhöz méltó emlékjel. Mi ez? Madéfalva szomorú nótáját már elfeledte a székely? Kihalt már a nemzetnek lelkéből a szomorú emlékű, de dicső múlt iránt minden kegyelet és érzés? Nem! Ez nem lehet… Eljött tehát az ideje, hogy az ezen nemzedék kebelében rég megszületett és ápolt nemzeti méltó emlékjel felállításának eszméje megtestesüljön…
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport