„Senki sincs, ki helyet ád.” Városon már kevés helyen él a szentcsaládolás régi szokása

Szász Cs. Emese 2022. december 23., 19:02

Vannak helyek még a nagyvárosban is, ahol rég feledésbe merült adventi ájtatosságot gyakorolva készülnek az Úr eljövetelének ünnepére: házról házra járva hajlékot keresnek a szentcsalád számára. A Szénégető István plébános szerint egyfajta „szent színháznak” nevezett lelki gyakorlat egyszerre jelent közösségi alkalmat, találkozási lehetőséget és egyfajta lelki felkészülést Krisztus születésére.

„Senki sincs, ki helyet ád.” Városon már kevés helyen él a szentcsaládolás régi szokása
galéria
A családok ilyenkor valóságosan azt élik át, hogy hozzájuk eljön a szentcsalád Fotó: Haáz Vince

Falvakon is sok helyen megkopott már, de mégis elevenebben él a szokás, mint városon, a marosvásárhelyi Szent Család templom közösségét azonban már csak a név is „kötelezi” arra, hogy továbbvigyék a Szállást keres a szentcsalád elnevezésű adventi ájtatosságot. Ha azonban adventi időszakban magyar éneket hallunk egy tömbházban, akkor is biztosak lehetünk benne, hogy ilyen jellegű imádkozós adventi találkozásokról van szó.

Mi a marosvásárhelyi Mustármag családközösség alkalmára látogattunk el, Tamás Csaba és Ágnes otthonába, akik szívesen fogadtak egy református újságírót és egy evangélikus fotóriportert, hogy bekukkantsanak egy római katolikus szokásba.

Hagyták a takarítást, sütést, és mentek…

Este fél hétre várják a szentképpel érkezőket a Tamás család tagjai: előkészítve a kisasztal fehér abrosszal, adventi koszorúval, székek, fotelek elhelyezve, hogy körbe lehessen ülni imádkozni, énekelni, utána kicsit beszélgetni. Tamás Csaba elmondja, mintegy 18 éve alkotnak egy családközösséget, s azóta meg is tartják ezt a szokást. Felesége, Ágnes még első gyermekükkel volt várandós az első közös szentcsaládoláskor, most már három fiúk van, a legnagyobb 17, a legkisebb hatéves. Míg nem voltak nagyok a gyerekek, könnyebb volt megszervezni, hogy mindenki jelen legyen – mondja a háziasszony –, most az alkalom kezdetén csak a kicsi van otthon, s még egy másik fiú is befut az imádságok közben.

Énekkel kérezkednek be a házba Fotó: Haáz Vince

„Régen a szokást is szigorúbban tartottuk, december 15-én megkezdtük, és szigorúan minden nap mentünk, hagytam én takarítást, sütést, mindent, s mentünk. Ma kicsit modernebb a formája az egésznek, igyekszünk jó fél óra alatt be is fejezni, hogy akinek menni kell, menjen” – mondja Tamás Ágnes még a vendégek megérkezése előtt.

Aztán érkeznek a többiek, s amikor mindenki megérkezik, a ház előtt elkezdődik az ének:

Szállást keres a szent család,
De senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen, aki befogadja
Őt, ki égnek s földnek ura.

Az idő már későre jár,
A madár is fészkére száll,
Csak a szent szűz jár hiába
Betlehemnek városába.

Legalább ti, jó emberek
Fogadjátok a kisdedet!
Házatokra szent áldás száll,
Ha betér az égi király.

A kis csapat egy szentcsalád-képpel és egy szentcsalád-szoborral érkezik, ezeket előzőleg megáldották a templomban, a befogadóknál marad majd a kép, amelyet majd tovább visznek a következő családhoz a következő alkalommal. De előtt még ők is énekszóval válaszolnak a befogadást kérésre:

Ne sírj tovább, Szűz Mária,
Ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
A kis Jézust befogadjuk.

Az énekszó, az imádságok sora bent is folytatódik, s az alkalom még arra is lehetőséget ad, hogy YouTube-ról meghallgassák az aznapra szóló adventi ráhangolót, amelyben Heiter Robert Gottfried szepetneki plébános arra figyelmeztet, hogy próbáljunk meg ezekben a napokban úgy élni, úgy jelen lenni az ünnepen, úgy résztvevője lenni a családnak, hogy kapcsoljuk ki a felesleges gondolatainkat.

A fehér asztalra tett megszentelt szobor körül gyűlnek össze az imádkozók Fotó: Haáz Vince

„Ne keress miérteket. Tudj és akarj örülni annak, amit az Isten neked, a te életedben, személyesen neked készített elő” – hangzik el a videós prédikációban. Majd folytatódik a forgatókönyv, énekelnek a befogadást kérők, majd a befogadók is, s az imádságok sorában többször is hálát adnak az élet és a család ajándékáért.

A befogadást játsszák el

Szénégető István, a Szent Család-templom plébánosa szerint végül is egy nagyon egyszerű, imádságos adventi gyakorlatról van szó, a karácsonyra készületnek egy sajátos formája ez.

Imádságok hangzanak el a megszentelt szobor körül Fotó: Haáz Vince

„Abból a valóságból indul el, hogy a Lukács evangéliumban az van leírva, hogy amikor József és Mária Betlehembe érve keresték a megfelelő helyet, ahol egy fiatal lány szülni tud, merthogy beteltek az órái Máriának, valahogy úgy jött ki a lépés, hogy nem találtak egy megfelelő szállást. Népszámlálás volt, és akik Betlehemből származtak, azok kötelesek voltak otthon lenni, így minden kiadható szoba foglalt volt már, s úgy képzeljük el, hogy nagyon sok helyen kopogtak, de nem sikerrel. Végül csak nagy nehezen találtak valahol a település szélén szállást, és ezt jeleníti meg ez az úgynevezett szent színház: miközben mi egymást befogadjuk, valójában Józsefet, Máriát és Jézust fogadjuk be. Tehát ezt nevezzük mi szent családnak, hogy Jézust úgy fogadjuk be, hogy neki volt egy emberi édesanyja és egy emberi nevelő atyja” – mesél az imagyakorlat történetétől a plébános.

Hozzáteszi, régen tényleg szigorúbb rendje volt ennek, a kilencednek nevezett imát szigorúan karácsony előtt kilenc nappal kezdték meg, és kilenc napon át ismételték,

de az ő remeteszegi plébániájukon most az a szokás, hogy advent első vasárnapján kihelyeznek az oltárra öt-hat szentcsaládképet és -szobrot, és szentmise végén megáldják, ezeket kapják meg az adventi találkozást gyakorló csoportok: kisebb házas csoportok vagy családközösségek, akik aztán maguk között osztják be, hogy a négy adventi hét alatt hogy tud meglenni az a kilenc alkalom. „De hogyha pont nincs kilenc, akkor van annyi, amennyi van. Nem történik semmi szentségtörés” – mondja Szénégető István.

Kalákának álcázott imádkozások

Hozzáteszi, amikor körülbelül húsz évvel ezelőtt a közösségükben indultak ezek a csoportok, akkor a szigorú, eredeti formát gyakorolták, hogy egy kicsit érezzék, hogy milyen is az igazi. „A székelyföldi falvakban ezelőtt ötven évvel még biztosan így csinálták, még a kommunista időkben is nagyon leleményesek voltak a székelyek, a szentcsalád-találkozásokat hol belerejtették egy kalákába, hol pedig ebbe-abba, és szépen imádkoztak” – meséli a plébános.

A Szent Család templomban jobban figyelnek a szentcsaládra Fotó: Haáz Vince

Hozzáteszi, az egész olyan, mint egy kis „szent színház”, vannak érkezők, és mindig van egy befogadó család, a szentcsaládképet pedig két gyertya mellett a kapuban tartják. A szöveg többféle lehet, változhat, de Szénégető István szerint a családok ilyenkor valóságosan azt élik át, hogy most hozzánk eljön Jézus, eljön hozzánk Mária, József, befogadjuk a szentcsaládot. Történik egy közösségi ima, az együtt imádkozók azonban mindig megtartják ezt a kettős szerepet, hogy azok, akik érkeztek, imádkoznak egy annak megfelelő imát, és a befogadók pedig egy annak megfelelő imát.

„A kép ott marad a következő alkalomig annál a családnál, és akkor úgy illik, hogy azokban a napokban az a család elvégzi a szentgyónását, elmegy a templomba, részt vesz szentmisén.

Abban az időszakban, ha lehetséges, akkor egymástól bocsánatot kérnek, kiengesztelődnek. Nem illik ilyen alkalommal a legnagyobb vitákba bonyolódni, és akkor egy jó nagy veszekedést lerendezni, hanem akkor annak megfelelően Istenhez igazítjuk szeretetben, hitben az életünket. Eljön az a pillanat, amikor jön a következő találkozó, ez a család pedig felkerekedik, és hozzátársul a többiekhez, azokhoz, akik a képet viszik tovább, és akkor ők lesznek a kopogtatók, és viszik a szentcsalád képét tovább” – meséli Szénégető István.

Ma már nem olyan szigorú

Hozzáteszi, a kilenc alkalom nem jelenti azt, hogy feltétlenül kilenc család kell legyen a csoportban, hogyha van három család, akkor az is jó. Marosszentkirályon például idősebbekből álló, egyedülálló emberek járnak egymáshoz ilyen adventi imaalkalmakra, de vannak már ennek nagyon modern formái is, hogy akár telefonon is bekapcsolnak valakit, ha beteg vagy messze van, s nem tud jelen lenni. Szénégető István szerint vannak zártabb meg nyitott csoportok, de olyan is van, hogy missziószerűen igyekeznek meglátogatni valaki, akinél tudják, hogy most baj van, válás volt, vagy valami más nehézség miatt szükség van egy kis lelki táplálékra.

Imádság és közösségi alkalom is egyben Fotó: Haáz Vince

„Vannak, akik szívesen bejelentkeznek, mert vágynak arra, hogy hozzájuk is jöjjön el valaki, és nem baj, ha ő nem tud visszamenni majd. Ugye van egy kis kölcsönösség ebben az egészben, hogy hát, ha én elfogadtam, és hozzám bejöttek, akkor már úgy illik, én is el kell menjek. De mi szeretjük kivenni ennek az élét. Tehát nem kell csak azért elmenni, mert hozzád is eljöttek, ha nem tudsz, akkor nem mész, akkor te csak befogadod. Akkor majd valakit, egyik gyermeket elküldik, és a képet szépen így az ajtón kiadod.

Tehát nem kell meglegyen az a rituális, nagyon precíz vallási mozgás, hanem alkalmazkodunk a családok életritmusához”

– mondja Szénégető István, aki szerint ráadásul ezek „csettintésre újraalakíthatók”, olyan helyeken is újra meg lehet szervezni ezeket az alkalmakat, ahol már nem szokás ez, csak azon múlik, hogy valaki azt mondja, hogy oké, ő jövőre egy ilyen közösséget biztos, hogy összehoz.

Szentcsaládkép másként

A Szent Család-templom plébánosa közben egy különleges családképet mutat, nem a megszokott József, Mária, Kisjézus formáció szerepel rajta, hanem egy különleges, kibővült szentcsalád, amely Erdélyben egyedülálló, s az eredetije majd a remeteszegi templom falára kerül. Az ifjabbik Franz Neuhauser az 1800-as évek legelején készített embernagyságú festményének a fényképmásolatáról kiderül, hogy ez egy kibővült, nagy családot ábrázol, rajta vannak Mária és Jézus mellett Mária szülei, és Erzsébet is Keresztelő János fiával együtt – vagyis nagyszülők és unokatestvérek is.

Szénégető István a kibővült szentcsalád képét mutatja Fotó: Haáz Vince

„Az Úrjézus egy kicsit fényesebb, onnan lehet felismerni” – mutat rá Szénégető, aki bevallja, ők maguk is művészettörténésszel magyaráztatták meg, hogy akkor ki kicsoda a képen, mert addig csak találgattak. Azért szereti ezt a festményt, mert – bár József hiányzik róla, és sokaknak ez szokatlan –, de mégis nem csak a szűk értelemben vett családra hívja fel a figyelmet, hanem a tágabb értelemben vett családra is, erre a gondolatra pedig manapság nekünk is igen nagy szükségünk van.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport