Kórházszületés nehéz időkben: negyvenéves az udvarhelyi egészségügyi intézmény

Katona Zoltán 2022. május 27., 18:24

Negyvenöt éve annak, hogy „az első kapavágás” elvégeztetett a területen, illetve negyven, hogy a meglévő többi osztály mellé a laboratórium is beköltözött: 1982. május 10. óta működik teljes kapacitással Székelyudvarhely új városi kórháza, a ma is álló, Bethlen utcai épületkomplexum akkor kezdte el tevékenységét. Hosszú születés volt, mert a hetvenes években nagyon sokat kellett várni rá, többek között azért, mert 1968-ban Csíkszereda lett a megyeszékhely.

Kórházszületés nehéz időkben: negyvenéves az udvarhelyi egészségügyi intézmény
galéria
1978-as felvétel az épülő székelyudvarhelyi városi kórházról Fotó: Forrás: Márton Zsigmond kiadványa

Az intézmény akkori igazgatója, a ma 92. életévében járó dr. Mátyus András nyugalmazott fül-orr-gégész főorvos nemcsak aktív évei jelentős részét szentelte az új kórház felépülésének és működtetésének, hanem nyugdíjasként eltöltött évtizedei alatt is a gyógyászat kutatásával foglalkozott.

Mátyus 1931. január 30-án született Kibéden. 1957-ben végzett a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen, abban az évben került Udvarhelyre, először dr. Bódi András sebészorvos mellett dolgozott a sebészeten, 1960 óta fül-orr-gégész szakorvos. Szakmáját több mint negyven évig végezte, becslése szerint 60-70 ezer műtétet végzett. 1964-től az Egészségügyi Iskolaközpont igazgatója, 1974 és 1990 között a székelyudvarhelyi városi kórház igazgatója volt. 2000 óta nyugdíjas, azóta több egészségügy-történeti munkája is megjelent. Az Udvarhelyszék és Székelyudvarhely egészségügyének történetét összegző monumentális, kétkötetes munkája 2017-ben látott napvilágot. A főorvos mai napig aktív, erre az évfordulóra is több gondolatot lejegyzett, illetve szóban is megosztott a Ligettel.

A régi kórház rövid története

A betegeket ellátó ispotály, illetve az ún. szegények kórháza már 1843 óta létezett Székelyudvarhelyen, 1852-ben bécsi nyomásra hozták létre a Széki Kórházat a szabadságharcot követő megtorlás idején. Az 1886-ban épült vármegyei közkórházhoz (ebben van ma a fül-orr-gégészeti osztály) nem egy forrásból jött a pénz: dr. Mátyus András kutatásai szerint az 1849-ben a Székelyföldre benyomuló osztrák és orosz hadsereg a katonák számára rekvirált javakért (búza, kukorica, zab) utólag fizetett, a 19. század ötvenes éveiben ez volt az első alap a kórházra. Ez a pénz bővült a vármegyei támogatásokból, illetve 1878-ban a lottó bevételéből maga Ferenc József császár adott támogatást. 1887-ben készült el, az impozáns épület ma is áll, a hetvenes években tulajdonképpen a mellette levő területre építették meg az új kórházat. A régi épület is fokozatosan alakult, például 1905-ben építették meg a vízvezetékét – a következő évtizedekben létrejött fejlesztések dr. Imreh Domokos sebészorvos nevéhez fűződnek.

A régi kórház egy korabeli képeslapon Fotó: Ismeretlen / Forrás: Vofkori György kiadványa

Még harmincas évek végén épült a fertőző épülete, aztán a második világháború után jött egy nagyobb fellendülés. 1947-ben olyan orvosok kerültek a kórházhoz, mint dr. Jaklovszky Alfonz, dr. Benedek József és dr. Farkas Sándor – utóbbi vezetésével indult az első poliklinika a mostani központi cipőbolt emeletén. 1940 és 1944 között épült a Villanytelep utcai Egészség Ház, de ezt csak később, a lakosság adakozásából fejezték be. 1947-ben dr. Lőrincz Zoltán vezetésével Imreh Domokos Vár utcai államosított magánklinikáján indult a szülészet, megszületett a mentőszolgálat dr. Csiszár Zoltán irányításával, a Haubersumpf-házban pedig a tüdőgondozó (dr. Kállay Ernő vezetésével) – később, 1968-tól az új kórház megépüléséig itt volt a szülészet.

Elvtársi szónoklatok az első kapavágás alkalmával. Piros pulóverben, sárga ingben Virgil Grigore műépítész Fotó: Balázs Ferenc/ Face to Face Egyesület

A negyvenes évek végén a régi főépület mögötti épületben volt a belgyógyászat (később ez lett a fertőző betegségek osztálya) és ekkor indult el a szemészeti osztály. A három osztályon kívül 1950-ben a rajoni egyesített kórház létrejöttével három osztályt sikerült elindítani: a sebészetet, a belgyógyászatot és a fertőzőt. A fül-orr-gégészet a régi főépület földszintjén volt, tizenöt ággyal, a szemészet hasonlóképpen, a műtő közös volt. Akkoriban nem építettek, hanem az államosított, nagyobb, tágasabb épületekbe tették a kórházi osztályokat, így lett az említett Imreh-kórházból szülészet, a Haberstumpf-villából pedig tüdőgyógyászat. 1966-ban megjelent az abortusztilalomról szóló elhíresült dekrétum, emiatt nagyobb szülészeti osztályra volt szükség, a tüdőszűrő munka miatt pedig egyre csökkent a tbc-sek száma – ezért került a szülészet a tüdőosztály helyére, az Imreh-féle kórházba pedig a fül-orr-gégészet és a szemészet, alul pedig a tbc-rendelő és röntgen.

 „Szerencsénk volt egy medvevadászattal!”

Az ötvenes-hatvanas években a város lakossága jelentősen megnövekedett, a hetvenes években még tovább nőtt, gyárak, iskolák épültek, ekkor már volt elképzelés egy új, modern kórházra, de ez csak hetvenes évek végén jöhetett létre. Az 1968-as megyésítéskor Csíkszereda lett a megyeközpont, az akkori tervek és rendeletek szerint először ennek a településnek kellett a városiasítását véghezvinni, a kórháza is ezért épülhetett meg hamarabb.

Dr. Mátyus András 2017-ben, otthonában, két vaskos kötetével Fotó: Katona Zoltán

Dr. Mátyus Andrást 1974-ben nevezte ki Ubornyi Mihály polgármester a kórház élére, gyakorlatilag erőszakkal, parancsolva – ám a városvezető azzal érvelt, hogy az új kórház felépítését szerinte csak Mátyus tudná véghezvinni. „Akkoriban Ubornyi Mihály volt a polgármester, aki 1974-ben szinte erőszakkal nevezett ki a kórházhoz igazgatónak. Annyira ösztökélt Ubornyi, hogy el kellett vállaljam. Megmagyarázta, hogy ennek a kórháznak meg kell születnie, szerinte ezt más nem tudja megcsinálni, csak én. Akkor már folyamatban volt a kórház tervezése, legalábbis szóban, az akkori nagygyűléseken, a pártbizottságnál. Ezeken a gyűléseken ott voltak a munkásemberek is, a mostani Szent István-terem mindig tele volt, és az embereknek volt szavuk, beleszólhattak. Állandóan kérték a kórház megépítését, pláne azután, hogy Csíkszeredában megépült az új, nagy kórház” – emlékezett vissza később az egykori kórházigazgató, majd hozzátette: „Óriási szerencsénk volt egy jól sikerült itteni Ceaușescu-medvevadászattal is 1976-ban. De Fazakas Lajosnak, a Megyei Végrehajtó Bizottság titkárának is köszönhető, ez elvitathatatlan, hiszen ezt a kórházügyet ő dobta be az államelnöknek.

A medvevadászat jól sikerült, jó hangulatban volt aznap Ceaușescu, és ezt ki lehetett használni. Látszólag szóban egyetértett azzal, hogy Udvarhelyen épüljön kórház, akkor indult meg a konkrét szervezés.

Megbízták az Egészségügyi Minisztériumépítő részlegét, az ottani szakemberek készítették el nagyon gyorsan a tervek.”

Tervek és számok: lefaragták a költségvetést

Az udvarhelyi kórház tervezője Virgil Grigore műépítész volt – az épületeket eredetileg nagyobbakra tervezték, de 1977-ben jött a bukaresti ukáz, hogy főleg lakásokat kell építeni, emiatt a kórházépítésre előirányzott pénz kb. egyharmadát egyszerűen „lefaragták”, ugyanis ekkor kezdték el építeni a Bethlen-lakótelepet.

Egy gázzal működő mentőautó gördül ki a létesítmény kapuján a nyolcvanas években Fotó: Balázs Ferenc/ Face to Face Egyesület

„Az államelnök 1977. május 16-ai 177-es számú törvényerejű rendelete a székelyudvarhelyi 430 ágyas új kórház és poliklinika építését valamint a régi épületek korszerűsítését, kibővítését indította el 1977 júniusában. Ezzel hivatalosan és ünnepélyesen is megnyílt a municípiumi kórház építőtelepe, és szemeink előtt kezdett kialakulni a ma is ismert képe. Így a következetesen érvényesülő egészségügypolitika eredményeképpen felépült az új létesítmény, és 1982 májusában, illetve június és július folyamán beindult az új kórház és poliklinika, amely a dolgozó ember egészségvédelmét, egészségének megőrzését és biztosítását hivatott teljességre vinni” – írja visszaemlékezésében Mátyus doktor.

A munka, a gáz és a költözés

Az államosított területen több magánházat is lebontottak, 1977 májusában a régi kórház főépülete mellett a megye és a város elöljárói bemutatták a kórház makettjét, és megejtették az első „kapavágást”.

A kórház alkalmazottai 1977-ben, az építkezés kezdetén Fotó: Balázs Ferenc/ Face to Face Egyesület

„Az építkezés megkezdése után egy évvel jött egy nagy Ceaușescu-beszéd arról, hogy minden talpalatnyi földet be kell építeni lakásokkal, és konzerválni kell a megépített szociális-társadalmi létesítményeket, így ebbe a játékba az épülő kórház is beleesett. Emiatt kellett kisebbíteni, a költségvetés 51 millió akkori lejről leredukálódott 31 millió lejre. Emellett 1977-ben volt a földrengés, az újjáépítésre is sok pénz kellett, akkor a tervezett ágyszámot is csökkenteni akarták. Olyan megoldást kellett találni, hogy a kecske is jóllakjon, s a káposzta is megmaradjon” – emlékszik vissza Mátyus.

Az építkezést két évre tervezték, de elhúzódott, jelzett ok miatt újra kellett terveztetni, végül öt év lett belőle, a megye viszont 3-4 millió lejt adott a kórházhoz tartozó régi épületek felújítására, ezenkívül a kórháznak adtak még két épületet: a volt Építkezési Vállalat székhelyét (ez a Szuper élelmiszerüzlettel szemben ma is áll, sokáig az ideggyógyászat volt benne) és azt az épületet, amelyben ma a mentőszolgálat van.

A kórház eredeti makettje Fotó: Balázs Ferenc/ Face to Face Egyesület

A munka átszervezése után a vidék és a gyárak is be kellett segítsenek a kórházi építkezésnél. Vakolni, önteni kellett, ácsmunkát végezni, de

végül szép eredmény született: az ország akkori egyik legmodernebb kórházát sikerült felépíteni, gázfűtésessel, saját áramfejlesztővel, modern műtőkkel, lifttel és kórbonctani központtal.

Mátyus doktor statisztikái szerint az öt évig tartó építkezésben tizenhat hektárnyi téglafal és felület kapott vakolatot, közel ötezernyi négyzetméter mozaikot és csempét öntöttek, illetve raktak le, és több mint ezer új ajtó és ablak került a helyére.

Épül a kórház (1978) Fotó: Forrás: Márton Zsigmond kiadványa

A vidék és a városi gyárak is nagyon sokat segítettek, naponta mindig 30-40 ember dolgozott Szász Endre vezetésével. A liftház építését a siménfalvi Joó Dénes ácsmester irányította. Mátyus visszaemlékezése szerint órákig győzködte, hogy vállalja el a munkát – végül azzal győzte meg, hogy ha az egész Ó-Romániát felépítette, akkor a kicsi udvarhelyi kórház liftházát is csinálja meg. A győzködés vége az lett, hogy a mesterember az asztalra csapta a sapkáját, és azt mondta: „Megyek!”

Az egyik minisztériumban az ottaniakat arról akarták meggyőzni, hogy ne szénfűtéses legyen a kórház, hanem gázzal működjön. A minisztériumba menő, Mátyus vezette küldöttség rendszeresen azzal a szóval köszönt felemelt kézzel, hogy „Gáz!” – mígnem egyszer az ottaniak úgy köszöntek vissza, hogy „Gáz!” Aznap sikerült is elintézni, a gázfűtés mellett döntöttek.

Épül az egyik szárny, vagyis a járóbeteg-rendelő (poliklinika) (1978) Fotó: Forrás: Márton Zsigmond kiadványa

A kórház építésével párhuzamosan létrejött az új fogorvosi poliklinika, ahol 18 fogorvos végzett kétváltásos munkát, kettő sürgősségi ellátásban dolgozott. Egyidőben hét vidéki, falusi orvosi rendelő épült, és megkezdődött a korszerű betegellátás időszaka vidéken, ugyanakkor a városban a gyermekvédelem öt új, modern bölcsődét kapott.

1982 áprilisában átvették az épületet, az iskolák diáksága takarította, mosta fel a folyosókat, kórtermeket – akkor pontosan 430 ágyas volt a kórház. Május 10-én a laboratórium átköltözött a Villanytelep utcai épületből – Mátyus visszaemlékezése szerint erélyesen rájuk szólt, hogy azonnal, egy nap alatt költözzenek át. Felépülésekor, átadásakor a municípiumi kórház a város, a megye, illetve az ország egészségügyi ékszerdobozának számított, a benne elvégzett szakmai munkát már akkor is elismerték, akárcsak napjainkban.

A kórház a nyolcvanas években Fotó: Ismeretlen / Dr. Mátyus András archívuma

A rendszerváltás óta eltelt évtizedekben az épületet és az intézményt tovább lehetett és kellett bővíteni mind fizikailag, mind pedig a szakmai munka terén. Az udvarhelyi kórház manapság a régió legfontosabb egészségügyi intézménye, megléte pedig azt is jelzi, hogy nehéz időkben is lehetett maradandót, a közösség szolgálatát, gyógyítását hivatott intézményt teremteni.

A cikkhez felhasználtuk a szerző korábbi írásait, dr. Mátyus András szóbeli visszaemlékezéseit és Az udvarhelyszéki gyógyászat története című kétkötetes munkáját (2017), valamint Vofkori György: Székelyudvarhely – Várostörténet képekben (2009) című könyvét.

A cikk először a Székelyhon napilap Liget című kiadványában jelent meg 2022. május 27-én.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport