A kíváncsiság életformájában: Székedi Ferenc

Péter Beáta 2020. november 06., 19:00

Sokfajta sajtóbeli út áll Székedi Ferenc mögött: újságíró, rádiós munkatárs, televíziós szerkesztő, ifjú médiaszakos egyetemisták oktatója. Ma is Zsögödből szemléli a világot, publicisztikai írásaival rendszeresen találkozhatunk. És akárcsak az évek során, ha éppen nem ír, akkor kiállításokat nyit meg, könyveket mutat be, monográfiákat szerkeszt. Vagy éppen kirándul. Munkásságát nemrégiben a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) életműdíjjal ismerte el.

A kíváncsiság életformájában: Székedi Ferenc
galéria
„Mindig kell nyújtani valamiféle újdonságot akár a tények, akár a megtalált összefüggések tekintetében, és úgy kell megválogatni a szavakat, hogy azoknak mind értelmi, mind érzelmi szinten hatásuk legyen.” Fotó: Székedi Ferenc személyes archívuma

Szívesen járja a természetet az utóbbi időszakban a 75 éves közíró, és nem csak gombát, erdei gyümölcsöt, hanem a látványt is gyűjtögeti, amelyet aztán a közösségi oldalán fotóba „zárva” megoszt az érdeklődőkkel is. Ez a közlési vágy is az újságírásból fakad – véli. Kedvenc helyei a ma már Csíkszeredához tartozó Zsögöd környékéhez kapcsolódnak, illetve Alcsíkhoz és főként a Hargita déli vonulatához.

„Itt ismerem a legtöbb erdei utat, még azokat is, amelyek az évek során alaposan megváltoztak, de azt is tudomásul veszem, hol vágtak ki erdőrészeket, hol nőttek fel annyira a fenyők, hogy olykor alaposan meg kell gondolkozzam, hol is vagyok. A természetjárás ugyanakkor számomra a felfedezés izgalmát is jelenti: hol, milyen virágok nyílnak, hol vannak erdei gyümölcsök, amelyeket lehet gyűjtögetni, miként változtak meg az egykori gombás helyek, és hol jelentek meg újak. És gyűjtögetem a látványt is. Napsütésben, ködben, esőben, mind a négy évszakban. És ha úgy gondolom, hogy ez mások számára is érdekes lehet, akkor előhúzom a hátizsákomból a fényképezőgépet vagy éppen zsebemből a mobiltelefont, és próbálom megkeresni azt a szöget, azt a kompozíciót, amely közel ötezer Facebook-barátom legalább egy részének mond is valamit” – mutat rá.

Gyermekkori barangolások

Székedi Ferenc 1945. január 6-án született a Balaton melletti Nemestördemicén. Háború volt, menekülés. Iskoláit Csíkszeredában végezte. Azt is elárulja, ha még egyszer újrakezdhetné, biológus lenne, azon belül botanikus. Még szűkítve a kört: vadvirág-szakértő.

„Azt hiszem, az idő hozza magával: az ember gyermekkorában, fiatalkorában csak úgy átrohan fűn-fán, majd amint telik az idő, egyre jobban megfigyeli a természetet, és idős korára rájön, hogy alighanem azért, mert ennek bizonyossága az egyetlen, amely sikerrel képes versenyezni az idővel. Persze gyermekkoromban is sokat barangoltam, de inkább szükségből. Édesapám korán meghalt, édesanyámat pedig mindig elkísértem, amikor nyaranta elment epret, málnát, áfonyát vagy éppen hecserlit (csipkebogyót – szerk. megj.) szedni. Az évek során egyébként zsögödi udvaromra sok vadvirágot telepítettem, tavasztól késő őszig mindig nyílik valami, és figyelmeztet arra, hogy erdőn-mezőn most éppen mi a látnivaló” – fogalmaz Székedi Ferenc, akinek zsögödi gyermekkora másként is a természet jegyében zajlott.

A Hargita fontos helyet foglal el az életében Fotó: Székedi Ferenc személyes archívuma

„Egy tucatnyi sráccal együtt nőttem fel, akkor még Csíkszereda mellett nem volt Brassói út (a hatvanas években épült elkerülő út mai neve – szerk. megj), a Nagy Lajin (a köznyelvben Nagy Laji dombja, amelynek tetején ma a megyei kórház található – szerk. megj) nem volt egyetlen épület sem, amint lehetett, csapatban, mindenfele barangoltunk, nyaranta fociztunk, és sokat úsztunk az akkor még kanyargós és kristálytiszta Oltban, a szeredai vagy a zsögödi fürdőn” – emlékezik. Persze amikor volt ideje rá – teszi hozzá, mert ötödikes korától nyaranta mindig kisebb-nagyobb munkára fogták. Csíkszentkirálytól Madéfalváig vagy a vasút mellett szedegette a gyomokat, vagy kőművesek mellett cipelte a téglát és maltert, a középiskolai vakációkban már a szentkirályi kőbányában is tologatta a csilléket, dobálta a teherautókra a faragott kockaköveket. Így lehetett megkeresni a pénzt az áhított biciklire, sílécre, néhány könyvre.

A Bukaresti Rádiónak évek óta rendszeresen ír jegyzeteket, a legutóbbiban olvasható, hogy még diákkorában lett rádiófüggő. Szinte az érettségije is ezen múlt. „Édesapám halála után a középiskolában két nagy trauma ért. Az egyik, hogy az akkori legelőtisztító, hazafias munkatáborok egyikében, valahol a Kelemen-havasokban fejszével véletlenül úgy elvágták a bokám körül a lábam, illetve az összes inakat, hogy majdnem fél évig úgy nézett ki, sánta maradok. A másikat az 1956-os magyarországi forradalom utórezgései jelentették. 1959-ben, amikor Csíkszeredában megkezdtem a középiskolát, már több diákot és tanárt letartóztattak, és a figyelem nem lankadt: néhány héttel az 1962-es érettségi előtt megint tartottak valamiféle nagygyűlést, ahol bejelentették, hogy

bizonyos versíró diákokat kirúgnak, és az osztályfelelős – mármint én – sem állhat érettségire, mert rendszeresen hallgatja a Szabad Európa Rádiót.

Aztán érettségi előtt két órával szóltak, hogy mégiscsak bemehetek, de egyetemre ne is gondoljak, mert az akkor nélkülözhetetlen néptanácsi ösztöndíj szertefoszlik, ráadásul a felvételinél valamiféle fehér könyv is el fog kísérni, benne a viselt dolgaimmal. Nagyon jó matekos voltam, az érettségiztető bizottság kolozsvári elnöke biztatott, hogy menjek a városába, mindent megtesz, hogy felvegyenek, de úgy gondoltam, hogy Bukarestben, több ezer felvételiző között jobban elcsúszik az érettségi diplomán alaposan lehúzott magaviseleti jegyem és az a bizonyos fehér könyv, amelybe akkor, a korabeli Maros Magyar Autonóm Tartományban, még magyarul rótták a bejegyzéseket.”

Székely legény Bukarestben

Így felvételizett hát a bukaresti Műszaki Főiskola automatika szakára 1962-ben. A kis székely településről érkező tizennyolc éves fiatalembernek nem kis megpróbáltatásokon kellett átvergődnie a kezdetekben: majdnem zéró román tudás, kapaszkodás, hogy legalább a matek fogalmak román neveit tudja megtalálni. Egzisztenciális gondok a bentlakáson túl, beleértve a ruhát, cipőt és minden mást.

Székedi Ferenc zsögödi háza és tornáca mindig hírvivője az aktuális évszaknak Fotó: Székedi Ferenc személyes archívuma

„Édesanyám mindent megtett, hogy segítsen, fehérneműt varrt nekem, ha pedig sikerült valamennyi pénzt összegyűjtenie varrással és ősszel a zsögödi kertbe ültetett árvácskák eladásával, akkor az özvegyi félnyugdíján túl elküldte nekem. Viszont jó barátságokat kötöttem más, matekért rajongókkal: egy Szeben melletti falusi fiúval, akinek az édesapja még hajtotta a juhokat a Kárpátokon át, és ha Bukarest közelébe érkezett, akkor hozta a sajtot. Egy Vatra Dornei-i zsidó fiúval, akinek gyógyszerész édesapja később áttelepedett Izraelbe, az egykori kollégám pedig valamelyik zsidó–palesztin háborúban az életét vesztette. A matek segített: meditáltam bukarestieket, akik már akkor más szemmel néztek az erdélyiekre. És közben, velük együtt, rábukkantam a Gheorghiu Dej halála után enyhülő korszak engem érdeklő művelődési lehetőségeire is.” Itt került kapcsolatba a képzőművészeti élettel is. Mint mesélte, az alapoktól kezdve kell megismerkedni a vizuális nyelvvel, és rájönni arra a hatalmas átalakulásra, amelyet az jelent, hogy a képzőművészet immár nem utánozni akar, hanem önállóan alkotni.

„Akkor lettem újságíró...” 

Hazatérve Csíkszeredába mintegy véletlenszerűen cseppent bele az újságírásba. Február elsején lesz ötven éve, hogy belépett a megyével együtt létrehozott napilap, a Hargita szerkesztőségébe. Úgy látja, a mai és a korabeli újságírás között nagyon mély választóvonalat kell húzni.

Az egyik első sajtóigazolványa Fotó: Székedi Ferenc személyes archívuma

„Akkoriban nemhogy tagadták volna, hanem alapigazságként kimondták: a sajtó, annak bármiféle megjelenési formájával egyetemben, a Román Kommunista Párt eszköze a szocializmus gazdasági-társadalmi céljainak az elérésében és az új típusú ember kialakításában.

Adott keretek között lehetett-kellett írni, és nekem szerencsém volt, hogy a kezdeti egy-két inasév után hagyták, hogy a művelődési rovatban találjam meg a helyem.

Az »újtípusú gondolkodás« tág értelmezése alatt lehetett írni könyvről, színházról, képzőművészetről, természet- és műszaki tudományokról. Nevemhez leginkább a Tudományos Horizont több mint másfél évtizedes szerkesztése fűződik, de próbáltam közeledni ahhoz az értelmiségi léthez, amelyet a hetvenes években Csíkszereda megpezsdülő élete jelentett a sok idehelyezett fiatal szakemberrel és művésszel, a könyvbemutatókkal, a sűrű színházi vendégjátékokkal, a növekvő számú kiállításokkal egyetemben. Azt hiszem, valójában akkor lettem újságíró, amikor rájöttem, hogy az oly annyira összetett olvasótábor számára mindig kell nyújtani valamiféle újdonságot akár a tények, akár a megtalált összefüggések tekintetében, és úgy kell megválogatni a szavakat, hogy azoknak mind értelmi, mind érzelmi szinten hatásuk legyen.

Hogy a szöveg legyen tömör, de gördülékeny, nyújtson valamiféle többletet, de soha ne legyen kioktató, hanem továbbgondolkodásra késztető.”

És hogy milyen volt az akkori szerkesztőségi élet? Rohanás – válaszolja. Heti és napi értekezletek, sok-sok éjszakai munka az ólomgőzös nyomdában. De olykor kártyázásokkal, sakkozással és gombfocival is valamelyik eldugott szerkesztőségi szobában. „Sok-sok terepmunkával, ahová akkor is kellett menni, ha történt valami, ha nem. Azaz nem az esemény vitte oda az újságírót, hanem a tervezés. De ennek is köszönhető, hogy nincs olyan Hargita megyei falu, ahol ne jártam volna, és talán ez késztetett arra is, hogy később felkeressem Székelyföld valamennyi települését, és nem is egyszer, szemügyre véve a változásokat, vagy éppen a mozdulatlanságot, esetleg a romlást.”

Zsögödből a világ

A bukaresti egyetemi éveket leszámítva Székedi Ferenc Zsögödben élte, éli a mindennapokat. A Romániai Magyar Szóban jelentek meg heti jegyzetei a kilencvenes évek elején, és az első publicisztikai kötete ezt a címet kapta: Zsögödből a világ.

„Voltaképpen ezzel is arra próbáltam utalni, hogy az általam is megélt, megfigyelt mindennapi élet és a politika közhelyei, szólamai között lényeges eltérések vannak. A parlamenti választásokra készülve a napokban jelent meg az országutak szélén néhány RMDSZ óriásplakát, és ezeken többek között azt írja: jóban-rosszban együtt vagyunk. Igen, mondtam magamban, de nem ugyanúgy.

Én erre a különbségre próbáltam és próbálom mind a mai napig felhívni a figyelmet, illetve kisebb-nagyobb sikerrel megmutatni a politikusoknak, hogy nem mindig ők tartják a kezükben az igazság és a valóság aranykulcsát.

Úgy gondoltam, és úgy gondolom mind a mai napig, hogy ezek a soha nem vagdalkozó észrevételek, más újságírók és értelmiségiek meglátásaival egyetemben segítenek abban, hogy különösképpen mifelénk, az erdélyi magyarság közösségében, a politika ne szakadjon el a helyi társadalmaktól.”

Ha újrakezdhetné, botanikus lenne Fotó: Székedi Ferenc személyes archívuma

A ’89-es fordulat után mozgalmas évek következtek, újraindította a Csíki Lapokat, a politikai életbe is belekerült, majd bábáskodott egy helyi tévéadó létrejötténél, amelynek sok éven át főszerkesztője volt. Kérdésemre, hogy miként emlékszik vissza életének erre az időszakára, a Csíki TV-nél eltöltött tíz évre, rámutat: szomorú időszerűséget ad ennek a kérdésnek az a tény, hogy néhány napja temették el egykori osztálytársát, Szőke Bélát, aki 1989 után Csíkszeredát „bekábeltévézte”, és ragaszkodott hozzá, hogy legyen helyi adás is. „Fiatal munkatársaimnak és a lelkes csapatmunkának köszönhetően a tévé gyorsan felfutott, olyannyira, hogy a városi nyilvánosság egyik legfontosabb fórumává vált. Noha már lassan másfél évtizede nincs helyi tévé, még manapság is gyakran előfordul, hogy valaki megállít az utcán és arra kér: Székedi úr, ezt mondja el a Kényelmetlen kérdésekben. Azaz az akkor igen népszerű élő, közéleti adásban, amelynek az emléke mind a mai napig fennmaradt. Sok más olyan műsorunk mellett, amelyek utóélete manapság is gyakran visszaköszön.”

Újságírónak lenni életmód 

Székedi Ferenc a Csíkszeredai Könyvvásáron tartott díjátadó ünnepség keretében vehette át a MÚRE életműdíját. A korábban egyetemi oktatóként is tevékenykedő újságíró kihangsúlyozza:

a legfontosabb, amit próbált átadni a fiataloknak, és most is ezt tanácsolná azoknak, akik az újságírói pályára lépnek, hogy legyenek kíváncsiak.

„Hogy érdekelje az élet minden területe. Hogy tanuljanak mindabból, amit látnak, hallanak. Hogy az önmagukban kialakított elvi világukat, szemléletüket ne adják fel mindaddig, amíg olyan kemény akadályoknak nem ütköznek, amelyekkel képtelenek megbirkózni.”

Életműdíjat kapott az újságíró-egyesülettől Fotó: Székedi Ferenc személyes archívuma

Az erdélyi magyar sajtó az elmúlt harminc éve is szóba kerül. Rámutat, 1989 után a sajtónyilvánosságot hihetetlen nagy robbanás, a napilapok, folyóiratok tömkelege jellemezte. 2000 után azonban kialakultak az új piaci szerkezetek, amelyekben rá kellett jönni, hogy az újság is egy olyan termék, amelynek nemcsak szellemi nyersanyagra, hanem gazdasági-pénzügyi háttérre is szüksége van. „Jómagam azoknak az erdélyi magyar intézményeknek a híve vagyok, amelyek az elmúlt három évtizedben itt létrejöttek, hiszen sajátosságainknak, életvitelünknek, a mássághoz való viszonyunknak ezek a legmegfelelőbbek, a felröppenő szavak mögött leginkább mi látjuk, méreteiknek megfelelően, nem felnagyítva és nem alábecsülve, a tényeket. Mindehhez pedig még hozzáadja magáét a világháló, a civil tartalomgyártás, a közösségi oldalak.

Az információözönben, a hírek és álhírek áradatában a média mint szakma és mint megélhetés az erdélyi magyar újságírók számára egyre nehezebb mesterséggé válik.

Ezért örvendek annak, amikor több lap, rádió- vagy tévéműsor, hírportál legalább részben visszatér a saját erdélyi gyökereihez, embereihez, eseményeihez, ahhoz, amit csak itt talál meg. Meggyőződésem, hogy a globalizmus magával hozta civilizációs változásokkal egyetemben megtaláljuk majd azt az új egyensúlyállapotot, amely itthon jelent létbiztonságot, annak minden összetevőjével egyetemben.”

Székedi Ferenccel ma is találkozhatunk majd minden csíkszeredai rendezvényen, amelyeket most is dokumentál, és egy-egy gyors tudósítást fontosnak tart posztolni az oldalán. A szokás hatalma? Igen, mert médiamunkásnak lenni életmód – hangsúlyozza. „Ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem szakadok el a közélettől, amely egy fél évszázada a pályán levő újságíró számára egyben maga az élet is.”

A cikk először a Székelyhon napilap Liget című életmód-kiadványában jelent meg 2020. november 6-án.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport